Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня, и изведе́ мя въ Ду́сѣ Госпо́дни и поста́ви мя́ средѣ́ по́ля: се́ же бя́ше по́лно косте́й человѣ́ческихъ:
 • и обведе́ мя о́крестъ и́хъ о́коло, и се́, мно́ги зѣло́ на лицы́ по́ля, и се́, су́хи зѣло́.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, оживу́тъ ли ко́сти сiя́? И реко́хъ: Го́споди Бо́же, ты́ вѣ́си сiя́.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, прорцы́ на ко́сти сiя́ и рече́ши и́мъ: ко́сти сухі́я, слы́шите сло́во Госпо́дне:
 • се́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь косте́мъ си́мъ: се́, а́зъ введу́ въ ва́съ ду́хъ живо́тенъ
 • и да́мъ на ва́съ жи́лы, и воз­веду́ на ва́съ пло́ть и простру́ по ва́мъ ко́жу, и да́мъ Ду́хъ мо́й въ ва́съ, и оживете́ и увѣ́сте, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И прореко́хъ, я́коже заповѣ́да ми́ Госпо́дь. И бы́сть гла́съ внегда́ ми́ проро́че­с­т­вовати, и се́, тру́съ, и совокупля́хуся ко́сти, ко́сть къ ко́сти, ка́яждо ко соста́ву сво­ему́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, бы́ша и́мъ жи́лы, и пло́ть растя́ше, и восхожда́­ше [и протяже́ся] и́мъ ко́жа верху́, ду́ха же не бя́ше въ ни́хъ.
 • И рече́ ко мнѣ́: прорцы́ о ду́сѣ, прорцы́, сы́не человѣ́чь, и рцы́ ду́хови: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: от­ четы́рехъ вѣ́тровъ прiиди́, ду́ше, и вду́ни на ме́ртвыя сiя́, и да оживу́тъ.
 • И прореко́хъ, я́коже повелѣ́ ми́, и вни́де въ ня́ ду́хъ жи́зни, и ожи́ша и ста́ша на нога́хъ сво­и́хъ, собо́ръ мно́гъ зѣло́.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́ глаго́ля: сы́не человѣ́чь, сiя́ ко́сти ве́сь до́мъ Изра́илевъ е́сть, ті́и бо глаго́лютъ: су́хи бы́ша ко́сти на́шя, поги́бе наде́жда на́ша, убiе́ни бы́хомъ.
 • Того́ ра́ди прорцы́ [сы́не человѣ́чь] и рцы́ къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ от­ве́рзу гро́бы ва́шя и изведу́ ва́съ от­ гро́бъ ва́шихъ, лю́дiе мо­и́, и введу́ вы́ въ зе́млю Изра́илеву:
 • и увѣ́сте, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, внегда́ от­ве́рсти ми́ гро́бы ва́шя, е́же воз­вести́ ми ва́съ от­ гробо́въ ва́шихъ, лю́дiе мо­и́: и да́мъ Ду́хъ мо́й въ ва́съ, и жи́ви бу́дете,
 • и поста́влю вы́ на земли́ ва́­шей, и увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь: глаго́лахъ и сотворю́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, воз­ми́ себѣ́ же́злъ еди́нъ и напиши́ на не́мъ Иу́ду и сы́ны Изра́илевы при­­лежа́щыя къ нему́: и же́злъ вторы́й воз­ми́ себѣ́ и напиши́ на не́мъ Ио́сифа, же́злъ Ефре́мовъ, и вся́ сы́ны Изра́илевы при­­ложи́в­шыяся къ нему́:
 • и совокупи́ я́ дру́гъ ко дру́гу себѣ́ въ же́злъ еди́нъ, е́же связа́ти я́, и бу́дутъ [вку́пѣ] въ руцѣ́ тво­е́й:
 • и бу́детъ, егда́ реку́тъ къ тебѣ́ сы́нове люді́й тво­и́хъ, вопроша́юще: не воз­вѣсти́ши ли на́мъ ты́, что́ су́ть сiя́ тебѣ́?
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ по­иму́ пле́мя Ио́сифово, е́же е́сть въ руцѣ́ Ефре́мовѣ, и племена́ Изра́илева при­­лежа́щая къ нему́, и да́мъ я́ въ пле́мя Иу́дино, и бу́дутъ въ же́злъ еди́нъ въ руцѣ́ Иу́динѣ.
 • И бу́дутъ жезли́, на ни́хже писа́ти бу́деши, въ руцѣ́ тво­е́й предъ очи́ма и́хъ,
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ по­е́млю ве́сь до́мъ Изра́илевъ от­ среды́ язы́ковъ, а́може внидо́ша, и соберу́ я́ от­ всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ и́хъ и введу́ и́хъ въ зе́млю Изра́илеву,
 • и да́мъ я́ во язы́къ на земли́ мо­е́й и въ гора́хъ Изра́илевыхъ: и кня́зь еди́нъ бу́детъ во всѣ́хъ си́хъ царе́мъ, и не бу́дутъ ктому́ въ два́ язы́ка, ни раздѣля́т­ся ктому́ на два́ ца́р­ст­ва,
 • да не оскверня́ют­ся ктому́ въ кумíрѣхъ сво­и́хъ и въ ме́рзостехъ сво­и́хъ и во всѣ́хъ нече́стiихъ сво­и́хъ: и изба́влю я́ от­ всѣ́хъ беззако́нiй и́хъ, и́миже согрѣши́ша, и очи́щу я́, и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га.
 • И ра́бъ мо́й дави́дъ кня́зь средѣ́ и́хъ и па́стырь еди́нъ бу́детъ всѣ́хъ, я́ко въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́ти бу́дутъ и суды́ моя́ сохраня́тъ и сотворя́тъ я́,
 • и вселя́т­ся на земли́ сво­е́й, ю́же да́хъ рабу́ мо­ему́ Иа́кову, на не́йже жи́ша та́мо отцы́ и́хъ, и вселя́т­ся на не́й ті́и и сы́нове и́хъ и сы́нове сыно́въ и́хъ да́же до вѣ́ка: и дави́дъ ра́бъ мо́й кня́зь и́хъ бу́детъ во вѣ́къ.
 • И утвержу́ и́мъ завѣ́тъ ми́ренъ, и завѣ́тъ вѣ́ченъ бу́детъ съ ни́ми, и укореню́ я́ и умно́жу,
 • и да́мъ освяще́нiе мое́ посредѣ́ и́хъ во вѣ́къ, и бу́детъ вселе́нiе мое́ въ ни́хъ, и бу́ду и́мъ Бо́гъ, а они́ бу́дутъ ми́ лю́дiе:
 • и увѣ́дятъ язы́цы, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь освяща́яй я́, внегда́ бу́дутъ свята́я моя́ средѣ́ и́хъ во вѣ́къ.
 • Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей,
 • и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.
 • И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.
 • И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!»
 • Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.
 • И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь.
 • Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.
 • И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.
 • Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.
 • И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище.
 • И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня».
 • Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.
 • И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших,
 • и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: «Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним»; и еще возьми жезл и напиши на нем: «Иосифу»; это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним.
 • И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно.
 • И когда спросят у тебя сыны народа твоего: «не объяснишь ли нам, что это у тебя?»,
 • тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей.
 • Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их,
 • то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их.
 • На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства.
 • И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом.
 • А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их.
 • И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно.
 • И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки.
 • И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом.
 • И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки.
 • Простер Господь надо мной Свою руку — и унес меня Духом Своим и опустил посреди долины. И была та долина полна костей.
 • Он стал водить меня вокруг костей — их было несметное множество в той долине, и были они совершенно сухими.
 • Он сказал мне: «Человек! Могут ли эти кости ожить?» Я ответил: «Господь Бог! Это знаешь Ты один!»
 • Он сказал мне: «Произнеси пророчество этим костям, скажи им: „Кости сухие! Слушайте слово Господа!
 • Так говорит Господь этим костям: Я вложу в вас дух, и вы оживете.
 • Я прикреплю к вам сухожилия, наращу мясо и покрою вас кожей. Я дам вам дух, и вы оживете. И тогда поймете вы, что Я — Господь”».
 • И я произнес пророчество, как было мне велено. Когда я произносил это пророчество, раздался шум и земля задрожала — кости стали соединяться друг с другом.
 • И увидел я, что появились на них сухожилия, наросло мясо, а сверху покрыла их кожа. Но дыхания жизни в них еще не было.
 • Тогда Он сказал мне: «Произнеси пророчество духу, произнеси пророчество, человек, скажи духу: „Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух , и вдохни жизнь в убитых — и они оживут!”»
 • И я произнес пророчество, как Он велел мне, и вошел в них дух, и они ожили. Встали они, и было их несметное полчище.
 • Тогда Он сказал мне: «Человек! Эти кости — народ Израилев, который говорит: Кости наши иссохли, погибла надежда, мы обречены!
 • Но произнеси пророчество, скажи им: „Так говорит Господь Бог: Я открою ваши могилы и выведу вас из могил, о народ Мой, и приведу вас на землю Израилеву!
 • И поймете вы, что Я — Господь, когда открою ваши могилы, когда выведу вас из могил, о Мой народ!
 • Мой дух Я вложу в вас, и вы оживете. Я дарую вам мирную жизнь на вашей земле, и вы поймете, что Я — Господь Бог. Так Я сказал и так Я сделаю! — говорит Господь Бог”».
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Возьми дощечку и напиши на ней „Иуда и сыны Израилевы, что в союзе с ним”. Потом возьми другую дощечку и напиши на ней: „Иосиф и весь народ Израилев, что в союзе с ним”(это дощечка племени Ефре́ма).
 • И приложи их друг к другу, чтобы получилась одна дощечка, чтобы стали они в твоей руке единым целым.
 • И когда сыновья твоего народа спросят тебя: „Объясни, что это зна–чит?”,
 • скажи им: „Так говорит Господь Бог: Я возьму дощечку Иосифа и племен Израилевых, которые в союзе с ним (ныне она в руке Ефрема), и приложу к ней дощечку Иуды, чтобы получилась единая дощечка. Одним целым они будут в Моей руке”.
 • Эти две дощечки, на которых ты сделал надписи, держи в руке у всех на виду
 • и скажи: „Так говорит Господь Бог: Я уведу сынов Израилевых из владений чужих народов, к которым они пришли, соберу их отовсюду и приведу назад в их страну.
 • Там, на горах Израилевых, Я сделаю их единым народом, и один царь будет царствовать над всеми ними. И не будут больше они двумя народами, не будут больше разделяться на два царства.
 • Не будут больше оскверняться идолами своими, мерзостями и преступлениями. Я спасу их от отступничества, в которое они впали, Я очищу их, и станут они Моим народом, а Я буду — их Богом.
 • Раб Мой Давид будет царем над ними, один пастух будет над всеми ними. Они будут жить по Моим предписаниям, Мои законы будут соблюдать и исполнять их.
 • И будут жить они на этой земле, которую Я даровал рабу Моему Иакову и на которой жили их отцы. Там они будут жить — и дети их, и дети детей — вовеки! И раб Мой Давид вовеки будет вождем их.
 • Я заключу с ними договор, который принесет им благоденствие, и договор этот будет вечным. Я их сделаю многочисленными, и навеки Я поставлю среди них Мое святилище.
 • Там Я буду пребывать с ними. Я буду их Богом, а они будут Моим народом.
 • И святилище Мое будет вечно пребывать среди них — и тогда поймут народы, что Я, Господь, посвятил Израиль Себе!”»
 • La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
 • Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs.
 • Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais.
 • Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel!
 • Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez;
 • je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
 • Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres.
 • Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit.
 • Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent!
 • Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse.
 • Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus!
 • Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël.
 • Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple!
 • Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.
 • La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
 • Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée.
 • Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main.
 • Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie?
 • réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans ma main.
 • Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux.
 • Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays.
 • Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes.
 • Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
 • Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique.
 • Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour toujours.
 • Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.
 • Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
 • Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.