Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во два́десять пя́тое лѣ́то плѣне́нiя на́­шего, пе́рваго ме́сяца, въ деся́тый де́нь ме́сяца, въ четверто­е­на́­де­сять лѣ́то по плѣне́нiи гра́да, въ то́й де́нь бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня: и веде́ мя та́мо,
 • въ видѣ́нiи Бо́жiи веде́ мя на зе́млю Изра́илеву и поста́ви мя́ на горѣ́ высо́цѣ зѣло́, на не́йже я́ко согражде́нiе гра́да пря́мо [полу́дне],
 • и введе́ мя́ та́мо: и се́, му́жъ, и зра́къ его́ бя́ше, я́ко видѣ́нiе мѣ́ди блеща́щiяся, и въ руцѣ́ его́ бя́ше ве́рвь зи́ждущихъ и тро́сть мѣ́рителная. То́й же стоя́ше у вра́тъ
 • и рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь? ви́ждь очи́ма тво­и́ма и уши́ма тво­и́ма слы́ши, и учини́ въ се́рдцы тво­е́мъ вся́, ели́ка а́зъ показу́ю тебѣ́, зане́ того́ ра́ди в­ше́лъ еси́ сѣ́мо, да покажу́ тебѣ́, и пока́жеши ты́ вся́, ели́ка ви́диши, до́му Изра́илеву.
 • И се́, огра́да внѣу́ду о́крестъ хра́ма, и въ руцѣ́ му́жа мѣ́ра тро́стяна шести́ лако́тъ въ ла́коть шестодла́н­ный, и измѣ́ри предстѣ́нiе ширину́ ра́вно тро́сти, и высоту́ его́ ра́вно тро́сти.
 • И вни́де во врата́ зря́щая на восто́къ седмiю́ степе́ньми, и измѣ́ри Ѳее́, ше́сть о сiю́ страну́, ше́сть же объ ону́, и Ела́мъ {притво́ръ} две́рный ра́вно тро́сти.
 • И ѳее́ {черто́гъ} ра́вно тро́сти въ долготу́ и ра́вно тро́сти въ широту́, и аила́мъ {подво́и} средѣ́ ѳенла́ѳъ {черто́говъ} шести́ лако́тъ. И Ѳее́ второ́­е {вторы́й} ра́вно тро́сти въ широту́ и ра́вно тро́сти въ долготу́, Ела́мъ {притво́ръ} же пяти́ лако́тъ.
 • И ѳее́ {черто́гъ} тре́тiе ра́вно тро́сти въ долготу́ и ра́вно тро́сти въ широту́,
 • Ела́мъ же вра́тный, и́же бли́зъ Ела́ма {притво́ра} две́рнаго осми́ лако́тъ, аиле́въ же {подво́и же его́} двою́ лакте́й: и Ела́мъ {притво́ръ} две́рный внутрьу́ду.
 • И ѳее́ две́рныя {черто́зи две́рнiи} пря́мо ѳее́ {черто́гомъ}, три́ о сiю́ страну́ и три́ объ ону́, мѣ́ра же еди́на трiе́мъ: и мѣ́ра еди́на аила́мъ {подво́емъ} сю́ду и сю́ду.
 • И размѣ́ри широту́ вхо́да вра́тнаго десяти́ лакте́й, широту́ же вра́тную три­на́­де­ся­ти лакте́й,
 • и ла́коть еди́нъ своди́мь пря́мо ѳееи́мъ {черто́гомъ} ла́ктя еди́наго и ла́ктя еди́наго, предѣ́лъ сю́ду и сю́ду, и Ѳее́ шести́ лакте́й о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й объ ону́ страну́.
 • И размѣ́ри врата́ от­ стѣны́ Ѳее́ до стѣны́ Ѳее́, широта́ два́десяти и пяти́ лакте́й: сiя́ врата́ ко врато́мъ,
 • и непокрове́н­ное Ела́ма {притво́ра} вра́тъ шести́десятъ лакте́й, [два́десяти пяти́] и ѳее́ {черто́гъ} двора́ о́крестъ,
 • и непокрове́н­ное вра́тъ от­внѣ́ въ непокрове́н­ное [вра́тъ] Ела́ма вра́тъ внутрьу́ду пятьдеся́тъ лакте́й.
 • И око́нца сокрове́на ѳееи́мъ {въ черто́зѣхъ} и въ аила́мъ {подво́­ехъ и́хъ} вну́трь вра́тъ двора́ о́крестъ: та́кожде и Ела́мъ {притво́рамъ} око́нца внутрьу́ду о́крестъ, и на Аила́мъ {и на подво́­ехъ} фи́ники сю́ду и сю́ду [изва́яны].
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй, и се́, прегражде́нiя и междусто́лпiя о́крестъ двора́, прегражде́нiи же три́десять въ междусто́лпiихъ,
 • и при­­тво́ры проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ, по долготѣ́ вра́тъ междусто́лпiе ни́жнее.
 • И размѣ́ри широту́ двора́ от­ непокрове́наго вра́тъ внѣ́шнихъ вну́трь ко непокрове́ному вра́тъ зря́щихъ внѣ́, лакте́й сто́ зря́щихъ на восто́къ: и введе́ мя на сѣ́веръ,
 • и се́, врата́ зря́щая на сѣ́веръ двору́ внѣ́шнему, и размѣ́ри я́, долготу́ и́хъ и широту́.
 • И ѳее́ {черто́зи и́хъ} три́ о сiю́ страну́, три́ же объ ону́, и аиле́въ {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ}, и фи́ники и́хъ: и бы́сть по мѣ́рѣ вра́тъ зря́щихъ на восто́къ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ и́хъ дву́десяти и пяти́ лакте́й:
 • и око́нца и́хъ, и Ела́мы, и фи́ники и́хъ, я́коже врата́ зря́щая на восто́къ: и седмiю́ восхо́дами восхожда́ху на ня́, и Ела́мы внутрьу́ду.
 • И врата́ двору́ вну́трен­нему зря́щая ко врато́мъ сѣ́вернымъ, я́коже врата́ зря́щая на восто́къ: и размѣ́ри дво́ръ от­ вра́тъ до вра́тъ лакте́й сто́.
 • И веде́ мя къ ю́гу, и се́, врата́ зря́щая на ю́гъ, и размѣ́ри я́, и ѳее́ {черто́ги и́хъ}, и аиле́ва {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ}, по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́хъ и Ела́мы о́крестъ я́коже и око́нца Ела́гъ {о́ныя}, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й,
 • и се́дмь восхо́довъ и́мъ, и Ела́мы внутрьу́ду, и фи́ники и́хъ, еди́нъ о сiю́ страну́, а другі́й объ ону́ надъ аиле́въ {подво́ями и́хъ}.
 • И врата́ пря́мо врато́мъ двора́ вну́трен­няго на ю́гъ: и размѣ́ри дво́ръ от­ вра́тъ до вра́тъ на ю́гъ, сто́ лакте́й въ широту́.
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй вра́тъ, я́же на ю́гъ, и размѣ́ри врата́, я́же на ю́гъ, по тѣ́мжде мѣ́рамъ:
 • и ѳее́ {черто́зи и́хъ}, и аиле́въ {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ} по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́хъ и Ела́мы о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й.
 • Ела́мы же во дво́ръ внѣ́шнiй, и фи́ники аиле́въ {подво́емъ и́хъ}, и о́смь восхо́довъ.
 • И введе́ мя во врата́ зря́щая на восто́къ, и размѣ́ри я́ по тѣ́мжде мѣ́рамъ, и ѳее́ {черто́ги и́хъ} и аиле́въ {подво́и} и Ела́мы {притво́ры и́хъ} по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́мъ, и Ела́мы {и при­­тво́рамъ и́хъ} о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ и́хъ дву́десяти и пяти́ лакте́й.
 • И Ела́мы во дво́ръ вну́трен­нiй, и фи́ники на Аиле́въ {на подво́­ехъ и́хъ} сю́ду и сю́ду, и о́смь восхо́довъ и́мъ.
 • И введе́ мя во врата́ я́же на сѣ́веръ, и размѣ́ри по тѣ́мжде мѣ́рамъ,
 • и Ѳее́ и Аиле́въ и Ела́мы, и око́нца и́мъ о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й,
 • и Ела́мы во внѣ́шнiй дво́ръ, и фи́ники аиле́ву {подво́емъ и́хъ} сю́ду и сю́ду, и о́смь восхо́довъ и́мъ.
 • И прегра́ды и́хъ, и две́ри и́хъ, и Ела́мы и́хъ предъ враты́ и́хъ вторы́ми сто́къ, та́мо измыва́ютъ всесожже́нiя.
 • Во Ела́мѣ {въ при­­тво́рѣ} же вра́тъ, двѣ́ трапе́зы о сiю́ страну́, двѣ́ же объ ону́, е́же закала́ти на ни́хъ всесожже́нiя, я́же за грѣхи́ и я́же за невѣ́дѣнiе.
 • И созади́ сто́ка всесожже́нiй две́рiй зря́щихъ на сѣ́веръ двѣ́ трапе́зы на восто́къ проти́ву за́дней странѣ́ [две́рiй] вторы́хъ, и проти́ву Ела́ма вра́тъ двѣ́ трапе́зы на восто́къ.
 • Четы́ри о сiю́ страну́, четы́ри же объ ону́ проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ, на тѣ́хъ закала́ютъ заколе́нiя: пря́мо осми́ трапе́зъ заколе́нiй:
 • четы́ри же трапе́зы всесожже́нiй ка́мен­ны исте́саны, въ широту́ ла́ктя еди́наго и по́лъ, въ долготу́ дву́хъ лакте́й и по́лъ, а въ высоту́ ла́коть еди́нъ: *на ты́я воз­лага́ютъ ору́дiя, и́миже закала́ютъ та́мо всесожже́нiя и заколе́нiя.
 • И имѣ́ютъ огражде́нiе ма́ло исте́сано на дла́нь внутрь у́ду о́крестъ, *верху́ же трапе́зы покро́въ, е́же покрыва́тися и́мъ от­ дождя́ и зно́я.
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нѣйшiй, и се́, двѣ́ прегра́ды во вну́трен­нѣйшемъ дворѣ́, еди́на проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ зря́щихъ на сѣ́веръ, вводя́щая на ю́гъ, а друга́я проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ су́щихъ на ю́гъ, зря́щихъ же къ сѣ́веру.
 • И рече́ ко мнѣ́: прегра́да сiя́, я́же зри́тъ на ю́гъ, жерце́мъ е́сть, и́же стрегу́тъ стражбу́ хра́ма:
 • а прегра́да, я́же зри́тъ къ сѣ́веру, жерце́мъ е́сть стрегу́щымъ стра́жу тре́бника: ті́и су́ть сы́нове саду́ковы, при­­ступа́ющiи от­ Леві́а ко Го́сподеви, е́же служи́ти ему́.
 • И размѣ́ри дво́ръ ста́ лакте́й въ долготу́ и въ широту́ ста́ лакте́й, на четы́ри страны́ его́, и тре́бникъ пря́мо хра́му.
 • И введе́ мя во Ела́мъ {притво́ръ} хра́ма: и размѣ́ри аи́лъ {подво́и} Ела́ма пяти́ лакте́й широту́ о сiю́ страну́, пяти́ же лакте́й объ ону́, широта́ же две́рная четырех­на́­де­ся­ти лакте́й, и бока́ две́рная Ела́ма три́ ла́кти о сiю́ страну́, три́ же объ ону́.
 • Долгота́ же Ела́ма два́десять лакте́й, а широта́ два­на́­де­сять лакте́й: и десятiю́ степе́ньми восхожда́ху къ нему́, и столпи́ бя́ху у аила́ма {у подво́евъ}, еди́нъ о сiю́ страну́, а другі́й объ ону́.
 • В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда.
 • В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские здания;
 • и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот.
 • И сказал мне этот муж: «сын человеческий! смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву».
 • И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины.
 • Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в другом пороге одну трость ширины.
 • И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость.
 • И смерил он в притворе ворот внутри одну трость,
 • а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма.
 • Боковых комнат у восточных ворот три – с одной стороны и три – с другой; одна мера во всех трех и одна мера в столбах с той и другой стороны.
 • Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей.
 • А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ; эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей и шесть же локтей с другой стороны.
 • Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины; дверь была против двери.
 • А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, в каждом столбе около двора и у ворот,
 • и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят локтей.
 • Решетчатые окна были и в боковых комнатах и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах – пальмы.
 • И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан; тридцать комнат на том помосте.
 • И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот; этот помост был ниже.
 • И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей, к востоку и к северу.
 • Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу,
 • и боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой; и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот: длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.
 • И окна их, и выступы их, и пальмы их – той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку; и входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы.
 • И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных; и намерил он от ворот до ворот сто локтей.
 • И повел меня на юг, и вот там ворота южные; и намерил он в столбах и выступах такую же меру.
 • И окна в них и в преддвериях их такие же, как те окна: длина пятьдесят локтей, а ширины двадцать пять локтей.
 • Подъем к ним – в семь ступеней, и преддверия перед ними; и пальмовые украшения – одно с той стороны и одно с другой на столбах их.
 • И во внутренний двор были южные ворота; и намерил он от ворот до ворот южных сто локтей.
 • И привел он меня через южные ворота во внутренний двор; и намерил в южных воротах ту же меру.
 • И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их – той же меры, и окна в них в притворах их были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей.
 • Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей.
 • И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • И повел меня восточными воротами на внутренний двор; и намерил в этих воротах ту же меру.
 • И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры; и окна в них и притворах их были кругом; длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.
 • Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • Потом привел меня к северным воротам, и намерил в них ту же меру.
 • Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей.
 • Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • Была также комната, со входом в нее, у столбов ворот: там омывают жертвы всесожжения.
 • А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление.
 • И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два стола.
 • Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны, по бокам ворот: всего восемь столов, на которых заколают жертвы.
 • И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесаных камней, длиною в полтора локтя, и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть; *на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв.
 • И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, *а на столах клали жертвенное мясо.
 • Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов; на внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу.
 • И сказал он мне: «эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма;
 • а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника: это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему».
 • И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины: он был четыреугольный; а перед храмом стоял жертвенник.
 • И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой; а в воротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой.
 • Длина притвора – в двадцать локтей, а ширина – в одиннадцать локтей, и всходят в него по десяти ступеням; и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῷ τεσ­σαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ κυρίου καὶ ἤγαγέν με
 • ἐν ὁράσει θεοῦ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ ἔθηκέν με ἐπ᾿ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα καὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναν­τι
 • καὶ εἰσήγαγέν με ἐκεῖ καὶ ἰδοὺ ἀνήρ καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἦν ὡσεὶ ὅρασις χαλκοῦ στίλβον­τος καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κάλαμος μέτρου καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπι­̀ τῆς πύλης
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ὁ ἀνήρ ἑώρακας υἱὲ ἀνθρώπου ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ καὶ ἐν τοῖς ὠσίν σου ἄκουε καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου πάν­τα ὅσα ἐγὼ δεικνύω σοι διότι ἕνεκα τοῦ δεῖξαί σοι εἰσελήλυθας ὧδε καὶ δείξεις πάν­τα ὅσα σὺ ὁρᾷς τῷ οἴκῳ τοῦ Ισραηλ
 • καὶ ἰδοὺ περίβολος ἔξωθεν τοῦ οἴκου κύκλῳ καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος τὸ μέτρον πηχῶν ἓξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς καὶ διεμέτρησεν τὸ προ­τείχισμα πλάτος ἴσον τῷ καλάμῳ καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἴσον τῷ καλάμῳ
 • καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατα­̀ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳ
 • καὶ τὸ θεε ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ τὸ αιλαμ ἀνὰ μέσον τοῦ θαιηλαθα πηχῶν ἓξ καὶ τὸ θεε τὸ δεύ­τερον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ τὸ αιλαμ πήχεων πέν­τε
 • καὶ τὸ θεε τὸ τρίτον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος
 • καὶ τὸ αιλαμ τοῦ πυλῶνος πλη­σίον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης πηχῶν ὀκτὼ καὶ τὰ αιλευ πηχῶν δύο καὶ τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν
 • καὶ τὰ θεε τῆς πύλης θεε κατέναν­τι τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ μέτρον ἓν τοῖς τρισὶν καὶ μέτρον ἓν τοῖς αιλαμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν
 • καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς θύρας τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα τριῶν
 • καὶ πῆχυς ἐπι­συν­αγό­με­νος ἐπι­̀ προ­́σωπον τῶν θεϊμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ τὸ θεε πηχῶν ἓξ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ ἔνθεν
 • καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην ἀπο­̀ τοῦ τοίχου τοῦ θεε ἐπι­̀ τὸν τοῖχον τοῦ θεε πλάτος πήχεις εἴκοσι πέν­τε αὕτη πύλη ἐπι­̀ πύλην
 • καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης ἑξήκον­τα πήχεις εἴκοσι θεϊμ τῆς πύλης κύκλῳ
 • καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεν­τήκον­τα
 • καὶ θυρίδες κρυπταὶ ἐπι­̀ τὰ θεϊμ καὶ ἐπι­̀ τὰ αιλαμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν καὶ ὡσαύτως τοῖς αιλαμ θυρίδες κύκλῳ ἔσωθεν καὶ ἐπι­̀ τὸ αιλαμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθεν
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ παστοφόρια καὶ περίστυλα κύκλῳ τῆς αὐλῆς τριάκον­τα παστοφόρια ἐν τοῖς περιστύλοις
 • καὶ αἱ στοαὶ κατα­̀ νώτου τῶν πυλῶν κατα­̀ τὸ μῆκος τῶν πυλῶν τὸ περίστυλον τὸ ὑποκάτω
 • καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς ἀπο­̀ τοῦ αἰθρίου τῆς πύλης τῆς ἐξωτέρας ἔσωθεν ἐπι­̀ τὸ αἴθριον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω πήχεις ἑκατόν τῆς βλεπούσης κατ᾿ ἀνατολάς καὶ εἰσήγαγέν με ἐπι­̀ βορρᾶν
 • καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα προ­̀ς βορρᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ καὶ διεμέτρησεν αὐτήν τό τε μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ πλάτος
 • καὶ τὰ θεε τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς καὶ ἐγένετο κατα­̀ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατα­̀ ἀνατολὰς πηχῶν πεν­τήκον­τα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέν­τε τὸ εὖρος αὐτῆς
 • καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω καὶ οἱ φοίνικες αὐτῆς καθὼς ἡ πύλη ἡ βλέπουσα κατα­̀ ἀνατολάς καὶ ἐν ἑπτὰ κλιμακτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ᾿ αὐτήν καὶ τὰ αιλαμμω ἔσωθεν
 • καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπι­̀ πύλην τοῦ βορρᾶ ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατα­̀ ἀνατολάς καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπο­̀ πύλης ἐπι­̀ πύλην πήχεις ἑκατόν
 • καὶ ἤγαγέν με κατα­̀ νότον καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα προ­̀ς νότον καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατα­̀ τὰ μέτρα ταῦτα
 • καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω κυκλόθεν καθὼς αἱ θυρίδες τοῦ αιλαμ πηχῶν πεν­τήκον­τα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέν­τε τὸ εὖρος αὐτῆς
 • καὶ ἑπτὰ κλιμακτῆρες αὐτῇ καὶ αιλαμμω ἔσωθεν καὶ φοίνικες αὐτῇ εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν ἐπι­̀ τὰ αιλευ
 • καὶ πύλη κατέναν­τι πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας προ­̀ς νότον καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπο­̀ πύλης ἐπι­̀ πύλην πήχεις ἑκατὸν τὸ εὖρος προ­̀ς νότον
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τῆς πύλης τῆς προ­̀ς νότον καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην κατα­̀ τὰ μέτρα ταῦτα
 • καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατα­̀ τὰ μέτρα ταῦτα καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ πήχεις πεν­τήκον­τα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέν­τε
 • καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ φοίνικες τῷ αιλευ καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατα­̀ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν κατα­̀ τὰ μέτρα ταῦτα
 • καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατα­̀ τὰ μέτρα ταῦτα καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ πήχεις πεν­τήκον­τα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέν­τε
 • καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ φοίνικες ἐπι­̀ τοῦ αιλευ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν προ­̀ς βορρᾶν καὶ διεμέτρησεν κατα­̀ τὰ μέτρα ταῦτα
 • καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ θυρίδες αὐτῇ κύκλῳ καὶ τῷ αιλαμμω αὐτῆς πήχεις πεν­τήκον­τα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέν­τε
 • καὶ τὰ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ φοίνικες τῷ αιλευ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ
 • τὰ παστοφόρια αὐτῆς καὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω αὐτῆς ἐπι­̀ τῆς πύλης
 • τῆς δευτέρας ἔκρυσις ὅπως σφάζωσιν ἐν αὐτῇ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ὑπὲρ ἀγνοίας
 • καὶ κατα­̀ νώτου τοῦ ῥόακος τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς βλεπούσης προ­̀ς βορρᾶν δύο τράπεζαι προ­̀ς ἀνατολὰς καὶ κατα­̀ νώτου τῆς δευτέρας καὶ τοῦ αιλαμ τῆς πύλης δύο τράπεζαι κατα­̀ ἀνατολάς
 • τέσ­σαρες ἔνθεν καὶ τέσ­σαρες ἔνθεν κατα­̀ νώτου τῆς πύλης ἐπ᾿ αὐτὰς σφάξουσι τὰ θύματα κατέναν­τι τῶν ὀκτὼ τραπεζῶν τῶν θυμάτων
 • καὶ τέσ­σαρες τράπεζαι τῶν ὁλοκαυτωμάτων λίθιναι λελαξευμέναι πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεων δύο καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ ἐπι­̀ πῆχυν τὸ ὕψος *ἐπ᾿ αὐτὰς ἐπι­θήσουσιν τὰ σκεύ­η ἐν οἷς σφάζουσιν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ θύματα
 • καὶ παλαιστὴν ἕξουσιν γεῖσος λελαξευμένον ἔσωθεν κύκλῳ καὶ *ἐπι­̀ τὰς τραπέζας ἐπάνωθεν στέγας τοῦ καλύπτεσθαι ἀπο­̀ τοῦ ὑετοῦ καὶ ἀπο­̀ τῆς ξηρασίας
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ δύο ἐξέδραι ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ μία κατα­̀ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης προ­̀ς βορρᾶν φέρουσα προ­̀ς νότον καὶ μία κατα­̀ νώτου τῆς πύλης τῆς προ­̀ς νότον βλεπούσης δὲ προ­̀ς βορρᾶν
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ἡ ἐξέδρα αὕτη ἡ βλέπουσα προ­̀ς νότον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσ­σουσι τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου
 • καὶ ἡ ἐξέδρα ἡ βλέπουσα προ­̀ς βορρᾶν τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσ­σουσι τὴν φυλακὴν τοῦ θυσιαστηρίου ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Σαδδουκ οἱ ἐγγίζον­τες ἐκ τοῦ Λευι προ­̀ς κύριον λειτουργεῖν αὐτῷ
 • καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν μῆκος πήχεων ἑκατὸν καὶ εὖρος πήχεων ἑκατὸν ἐπι­̀ τὰ τέσ­σαρα μέρη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀπέναν­τι τοῦ οἴκου
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὸ αιλαμ τοῦ οἴκου καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλ τοῦ αιλαμ πηχῶν πέν­τε τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν πέν­τε ἔνθεν καὶ τὸ εὖρος τοῦ θυρώμα­τος πηχῶν δέκα τεσ­σάρων καὶ ἐπωμίδες τῆς θύρας τοῦ αιλαμ πηχῶν τριῶν ἔνθεν καὶ πηχῶν τριῶν ἔνθεν
 • καὶ τὸ μῆκος τοῦ αιλαμ πηχῶν εἴκοσι καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δώδεκα καὶ ἐπι­̀ δέκα ἀναβαθμῶν ἀνέβαινον ἐπ᾿ αὐτό καὶ στῦλοι ἦσαν ἐπι­̀ τὸ αιλαμ εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν
 • In vicesimo et quinto anno transmigrationis nostrae, in exordio anni, decima mensis, quarto decimo anno, postquam percussa est civitas, in ipsa hac die facta est super me manus Domini et adduxit me illuc.
 • In visionibus Dei adduxit me in terram Israel et posuit me super montem excelsum nimis, super quem erat quasi aedificium civitatis ad austrum.
 • Et introduxit me illuc; et ecce vir, cuius erat species quasi species aeris, et funiculus lineus in manu eius, et calamus mensurae in manu eius, stabat autem in porta.
 • Et locutus est ad me idem vir: «Fili hominis, vide oculis tuis et auribus tuis audi et pone cor tuum in omnia, quae ego ostendam tibi, quia ut ostendantur tibi, adductus es huc; annuntia omnia, quae tu vides, domui Israel».
 • Et ecce murus forinsecus in circuitu domus undique, et in manu viri calamus mensurae sex cubitorum, qui habebant cubitum et palmum; et mensus est latitudinem aedificii calamo uno, altitudinem quoque calamo uno.
 • Et venit ad portam, quae respiciebat viam orientalem, et ascendit per gradus eius et mensus est limen portae calamo uno latitudinem
 • et cubiculum uno calamo in longum et uno calamo in latum et inter cubicula quinque cubitos et limen portae iuxta vestibulum portae intrinsecus calamo uno.
 • Et mensus est vestibulum portae
 • octo cubitorum et postem eius duobus cubitis; vestibulum autem portae erat intrinsecus.
 • Porro cubicula portae ad viam orientalem, tria hinc et tria inde, mensura una trium et mensura una postium ex utraque parte.
 • Et mensus est latitudinem ostii portae decem cubitorum et longitudinem portae tredecim cubitorum,
 • et saeptum ante cubicula cubiti unius utrimque; cubicula autem sex cubitorum erant hinc et inde.
 • Et mensus est portam a tecto cubiculi usque ad tectum eius a contra, latitudinem viginti et quinque cubitorum, ostium contra ostium,
 • et a facie ingressus portae usque ad faciem vestibuli portae intrinsecus, quinquaginta cubitos.
 • Et erant fenestrae marginatae in cubiculis et in postibus intra portam undique per circuitum; similiter autem erant et in vestibulo fenestrae per gyrum intrinsecus, et ante postes pictura palmarum.
 • Et eduxit me ad atrium exterius, et ecce exedrae et pavimentum stratum lapide in atrio per circuitum, triginta exedrae in circuitu pavimenti;
 • et pavimentum ad latus portarum secundum longitudinem portarum; hoc erat pavimentum inferius.
 • Et mensus est latitudinem a facie portae inferioris usque ad frontem portae interioris extrinsecus, centum cubitos. Sic oriens. Et sic aquilo.
 • Portam quoque, quae respiciebat viam aquilonis atrii exterioris, mensus est, tam in longitudine quam in latitudine;
 • et cubicula eius, tria hinc et tria inde, et postes eius et vestibulum eius secundum mensuram portae prioris; quinquaginta cubitorum longitudo eius et latitudo viginti quinque cubitorum.
 • Et fenestrae vestibuli eius et sculpturae palmarum secundum mensuram portae, quae respiciebat ad orientem; et septem graduum erat ascensus eius, et vestibulum intrinsecus.
 • Et porta atrii interioris contra portam aquilonis sicut in porta orientali; et mensus est a porta usque ad portam centum cubitos.
 • Et duxit me ad viam australem, et ecce porta, quae respiciebat ad austrum; et mensus est postes eius et vestibulum eius iuxta mensuras superiores.
 • Et fenestrae eius et vestibuli in circuitu sicut fenestrae ceterae; quinquaginta cubitorum longitudo erat et latitudo viginti quinque cubitorum.
 • Et in gradibus septem ascendebatur ad eam, et vestibulum erat intrinsecus, et caelatae palmae erant, una hinc et altera inde, in postibus eius.
 • Et porta erat atrio interiori in via australi, et mensus est a porta usque ad portam in via australi centum cubitos.
 • Et introduxit me in atrium interius per portam australem et mensus est portam iuxta mensuras superiores;
 • cubicula eius et postes eius, et vestibulum eius eisdem mensuris; et fenestrae erant ei et vestibulo eius in circuitu. Quinquaginta cubitorum longitudo erat et latitudo viginti quinque cubitorum.
 • Et vestibulum eius respiciebat ad atrium exterius, et palmae in postibus eius, et octo gradus erant, quibus ascendebatur ad eam.
 • Et introduxit me in atrium interius per viam orientalem et mensus est portam secundum mensuras superiores;
 • cubicula eius et postes eius et vestibulum eius sicut supra; et fenestrae erant ei et vestibulo eius in circuitu. Longitudo erat quinquaginta cubitorum et latitudo viginti quinque cubitorum.
 • Et vestibulum eius respiciebat ad atrium exterius, et palmae caelatae in postibus eius hinc et inde et in octo gradibus ascensus eius.
 • Et introduxit me ad portam, quae respiciebat ad aquilonem, et mensus est secundum mensuras superiores
 • cubicula eius et postes eius et vestibulum eius; et fenestrae ei erant per circuitum. Longitudo quinquaginta cubitorum erat et latitudo viginti quinque cubitorum.
 • Et vestibulum eius respiciebat ad atrium exterius, et caelatura palmarum in postibus illius hinc et inde et in octo gradibus ascensus eius.
 • Et erat exedra, cuius ostium in vestibulo portae; ibi lavabunt holocaustum.
 • Et in vestibulo portae duae mensae hinc et duae mensae inde, ut mactetur super eas holocaustum et pro peccato et pro delicto.
 • Et ad latus extra vestibulum ad ostium portae, quae respicit ad aquilonem, duae mensae; et ad la tus alterum vestibuli portae duae mensae.
 • Quattuor mensae hinc et quattuor mensae inde ad latus portae: octo mensae erant, super quas mactabunt.
 • Quattuor autem mensae ad holocaustum de lapidibus quadris exstructae longitudine cubiti unius et dimidii et latitudine cubiti unius et dimidii et altitudine cubiti unius,
 • et labia palmi unius reflexa intrinsecus per circuitum; super ista ponant vasa, quibus mactetur holocaustum et victima, super mensas autem carnes oblationis.
 • Et extra portam interiorem exedrae duae, in atrio interiori; una erat in latere portae respicientis ad aquilonem, et facies eius contra viam australem, et una ex latere portae australis, quae respiciebat ad viam aquilonis.
 • Et dixit ad me: «Haec est exedra, quae respicit viam meridianam; sacerdotum erit, qui excubant in custodiis templi.
 • Porro exedra, quae respicit ad viam aquilonis, sacerdotum erit, qui excubant ad ministerium altaris: isti sunt filii Sadoc, qui accedunt de filiis Levi ad Dominum, ut ministrent ei».
 • Et mensus est atrium longitudine centum cubitorum et latitudine centum cubitorum per quadrum. Altare autem erat ante faciem templi.
 • Et introduxit me in vestibulum templi; et mensus est postes vestibuli quinque cubitis hinc et quinque cubitis inde et latitudinem portae quattuordecim cubitorum et latera portae trium cubitorum hinc et trium cubitorum inde;
 • longitudinem autem vestibuli viginti cubitorum et latitudinem duodecim cubitorum, et decem gradibus ascendebatur ad illud, et columnae erant in postibus, una hinc et altera inde.
 • В начале двадцать пятого года нашего изгнания, в десятый день месяца (это был четырнадцатый год после разрушения города) , в тот самый день Господь простер надо мной Свою руку и перенес меня в ту страну —
 • на землю Израилеву Он перенес меня в видениях Божьих и поставил на высокой горе. И на этой горе, на южной ее стороне, — силуэты городских зданий.
 • Он перенес меня туда — и я увидел, что в воротах стоит некто. Казалось, будто он медный. В руках у него были льняной шнур и мерная трость.
 • Он сказал мне: «Человек! Смотри и слушай, вникай во все, что я покажу тебе, ибо для того ты и перенесен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, расскажи народу Израилеву!»
 • И вот я увидел, что Храм со всех сторон опоясан стеной. Мерная трость в руках у моего проводника имела в длину шесть больших локтей, которые на ладонь длиннее обычного локтя . Проводник измерил стену. Она была толщиной в одну трость и высотой в одну трость.
 • Затем он подошел к восточным воротам, поднялся по их ступеням и измерил порог ворот: его протяженность вглубь ворот — одна трость (протяженность другого порога вглубь ворот была тоже одна трость).
 • Каждая из боковых комнат была длиной в одну трость и шириной в одну трость; простенок между комнатами — пять локтей. Порог возле притвора, примыкавшего к воротам с внутренней стороны, был протяженностью в одну трость.
 • Проводник измерил притвор — получилось восемь локтей, а ширина торцов его наружной стены — два локтя. Притвор примыкал к воротам с внутренней стороны.
 • Внутри восточных ворот, по одну и другую руку от входа, было по три комнаты. Все они были одного размера, и простенки между комнатами с обеих сторон — тоже одного размера.
 • Проводник измерил проем ворот — десять локтей. Ширина же внутреннего коридора ворот — тринадцать локтей.
 • Перед комнатами находилась перегородка в один локоть — и по другую сторону коридора тоже перегородка в один локоть. А сами комнаты с той и другой стороны от коридора имели по шесть локтей в ширину.
 • Проводник измерил ширину всего помещения ворот от задней стены одной комнаты до задней стены другой комнаты — получилось двадцать пять локтей (проходы в комнаты находились друг напротив друга).
 • […]
 • Расстояние от входа в ворота и до выхода со стороны притвора — пятьдесят локтей.
 • В помещениях ворот, в боковых комнатах и на простенках между ними, по всему периметру, изнутри были сделаны ниши в форме окон. Такие же ниши были сделаны по все–му периметру изнутри притвора. На его торцах были сделаны пальмы.
 • Проводник провел меня во внешний двор — там были служебные помещения. По всему периметру двора шел каменный помост, и на этом помосте располагались тридцать служебных помещений.
 • Помост примыкал вплотную к боковым стенам ворот, его ширина была такой же, как у ворот. Это нижний помост.
 • Проводник измерил расстояние от нижних ворот до границ внутреннего двора — сто локтей (это расстояние было одинаковым и от восточных ворот, и от северных).
 • Затем он измерил длину и ширину северных ворот внешней стены.
 • И боковые комнаты в них (по три с каждой стороны коридора), и простенки между комнатами, и притвор — все было таким же, как у первых ворот. В длину ворота были пятьдесят локтей, в ширину — двадцать пять.
 • И ниши в форме окон, и притвор, и пальмы были такого же размера, как у восточных ворот. Спереди к воротам вели семь ступеней, позади — примыкал притвор.
 • Напротив северных и восточных ворот внешнего двора находились ворота во внутренний двор. Расстояние между внешними и внутренними воротами — сто локтей.
 • Проводник повел меня на южную сторону, к южным воротам. Он измерил их — размеры торцов и притвора были такими же, как у остальных ворот.
 • Внутри южных ворот и притвора были такие же ниши в форме окон по всему периметру, как у остальных ворот. Пятьдесят локтей была длина ворот, ширина — двадцать пять.
 • Спереди к воротам вели семь ступеней, позади — примыкал притвор. На его торцах, с той и другой стороны от входа, было сделано по пальме.
 • Были в стене внутреннего двора и южные ворота. Проводник измерил расстояние от внешних южных ворот до внутренних — оно было сто локтей.
 • Через южные внутренние ворота он провел меня во внутренний двор. Он измерил южные внутренние ворота — их размеры были такими же, как у остальных ворот.
 • И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор — все было таких же размеров. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. Пятьдесят локтей была длина ворот, ширина — двадцать пять.
 • […]
 • Притвор выходил на внешний двор, на его торцах были сделаны пальмы. К воротам вели восемь ступеней.
 • Проводник провел меня во внутренний двор через восточные внутренние ворота. Он измерил эти ворота — их размеры были такими же, как у остальных ворот.
 • И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор — все было таких же размеров. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. Длина ворот была пятьдесят локтей, ширина — двадцать пять.
 • Притвор выходил во внешний двор; на его торцах, с той и другой стороны от входа, были сделаны пальмы. Восемь ступеней вели к воротам.
 • Проводник провел меня через северные внутренние ворота и измерил их — размеры их были такими же, как у остальных ворот.
 • И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор были такими же. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот. Длина ворот была пятьдесят локтей, ширина — двад–цать пять.
 • Притвор был обращен во внешний двор, на его торцах, с той и другой стороны от входа, были сделаны пальмы. Восемь ступеней вели к воротам.
 • Возле ворот было помещение, вход в него был через притвор; там омывают части туш, предназначенные для всесожжения.
 • А в притворе ворот стояли столы, два с одной стороны и два с другой, на них разделывают животных для всесожжении, для очистительных и возместительных жертв.
 • И снаружи, возле лестницы, ведущей к северным воротам, у одной боковой стены притвора стояли два стола и у другой боковой стены стояли два стола.
 • Итого, четыре стола стояли близ одной боковой стены, по одну сторону от входа, и четыре стола близ другой боковой стены, по другую сторону от входа; всего — восемь столов. На них разделывали жертвенных животных.
 • Те четыре стола, что у лестницы, были сделаны из тесаного камня. Длина их — полтора локтя, ширина — полтора локтя, высота — локоть. На этих столах лежали орудия, которыми разделывают животных для всесожжении и прочих жертвоприношений.
 • По всему периметру помещения в стену были вбиты крючья, каждый размером с ладонь. На столах лежало мясо жертвенных животных.
 • За внутренними воротами, на внутреннем дворе, находились два ряда служебных помещений. Один ряд примыкал к боковой стене северных ворот, входы в эти помещения были обращены к югу. Другой ряд примыкал к боковой стене южных ворот, входы в эти помещения были обращены к северу.
 • Проводник сказал мне: «Помещения, что обращены входом к югу, предназначены для священников, которые несут службу в Храме.
 • Помещения, что обращены входом к северу, предназначены для священников, которые несут службу при жертвеннике. Все они потомки Цадóка, и лишь они одни из всех потомков Леви́я могут приближаться к Господу, чтобы служить Ему».
 • Проводник измерил внутренний двор. Двор был квадратным, сто локтей в длину и сто локтей в ширину. Перед Храмом стоял жертвенник.
 • Проводник подвел меня к притвору Храма и измерил торцы его наружной стены — оба торца были по пять локтей в ширину. Ширина входа составляла четырнадцать локтей, а длина стен по бокам от входа — по три локтя.
 • Ширина притвора была двадцать локтей, глубина — двенадцать. Десять ступеней вели к притвору. Возле торцов наружной стены притвора находились два столба, один по одну руку от входа, другой — по другую.