Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во два́десять пя́тое лѣ́то плѣне́нiя на́­шего, пе́рваго ме́сяца, въ деся́тый де́нь ме́сяца, въ четверто­е­на́­де­сять лѣ́то по плѣне́нiи гра́да, въ то́й де́нь бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня: и веде́ мя та́мо,
 • въ видѣ́нiи Бо́жiи веде́ мя на зе́млю Изра́илеву и поста́ви мя́ на горѣ́ высо́цѣ зѣло́, на не́йже я́ко согражде́нiе гра́да пря́мо [полу́дне],
 • и введе́ мя́ та́мо: и се́, му́жъ, и зра́къ его́ бя́ше, я́ко видѣ́нiе мѣ́ди блеща́щiяся, и въ руцѣ́ его́ бя́ше ве́рвь зи́ждущихъ и тро́сть мѣ́рителная. То́й же стоя́ше у вра́тъ
 • и рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь? ви́ждь очи́ма тво­и́ма и уши́ма тво­и́ма слы́ши, и учини́ въ се́рдцы тво­е́мъ вся́, ели́ка а́зъ показу́ю тебѣ́, зане́ того́ ра́ди в­ше́лъ еси́ сѣ́мо, да покажу́ тебѣ́, и пока́жеши ты́ вся́, ели́ка ви́диши, до́му Изра́илеву.
 • И се́, огра́да внѣу́ду о́крестъ хра́ма, и въ руцѣ́ му́жа мѣ́ра тро́стяна шести́ лако́тъ въ ла́коть шестодла́н­ный, и измѣ́ри предстѣ́нiе ширину́ ра́вно тро́сти, и высоту́ его́ ра́вно тро́сти.
 • И вни́де во врата́ зря́щая на восто́къ седмiю́ степе́ньми, и измѣ́ри Ѳее́, ше́сть о сiю́ страну́, ше́сть же объ ону́, и Ела́мъ {притво́ръ} две́рный ра́вно тро́сти.
 • И ѳее́ {черто́гъ} ра́вно тро́сти въ долготу́ и ра́вно тро́сти въ широту́, и аила́мъ {подво́и} средѣ́ ѳенла́ѳъ {черто́говъ} шести́ лако́тъ. И Ѳее́ второ́­е {вторы́й} ра́вно тро́сти въ широту́ и ра́вно тро́сти въ долготу́, Ела́мъ {притво́ръ} же пяти́ лако́тъ.
 • И ѳее́ {черто́гъ} тре́тiе ра́вно тро́сти въ долготу́ и ра́вно тро́сти въ широту́,
 • Ела́мъ же вра́тный, и́же бли́зъ Ела́ма {притво́ра} две́рнаго осми́ лако́тъ, аиле́въ же {подво́и же его́} двою́ лакте́й: и Ела́мъ {притво́ръ} две́рный внутрьу́ду.
 • И ѳее́ две́рныя {черто́зи две́рнiи} пря́мо ѳее́ {черто́гомъ}, три́ о сiю́ страну́ и три́ объ ону́, мѣ́ра же еди́на трiе́мъ: и мѣ́ра еди́на аила́мъ {подво́емъ} сю́ду и сю́ду.
 • И размѣ́ри широту́ вхо́да вра́тнаго десяти́ лакте́й, широту́ же вра́тную три­на́­де­ся­ти лакте́й,
 • и ла́коть еди́нъ своди́мь пря́мо ѳееи́мъ {черто́гомъ} ла́ктя еди́наго и ла́ктя еди́наго, предѣ́лъ сю́ду и сю́ду, и Ѳее́ шести́ лакте́й о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й объ ону́ страну́.
 • И размѣ́ри врата́ от­ стѣны́ Ѳее́ до стѣны́ Ѳее́, широта́ два́десяти и пяти́ лакте́й: сiя́ врата́ ко врато́мъ,
 • и непокрове́н­ное Ела́ма {притво́ра} вра́тъ шести́десятъ лакте́й, [два́десяти пяти́] и ѳее́ {черто́гъ} двора́ о́крестъ,
 • и непокрове́н­ное вра́тъ от­внѣ́ въ непокрове́н­ное [вра́тъ] Ела́ма вра́тъ внутрьу́ду пятьдеся́тъ лакте́й.
 • И око́нца сокрове́на ѳееи́мъ {въ черто́зѣхъ} и въ аила́мъ {подво́­ехъ и́хъ} вну́трь вра́тъ двора́ о́крестъ: та́кожде и Ела́мъ {притво́рамъ} око́нца внутрьу́ду о́крестъ, и на Аила́мъ {и на подво́­ехъ} фи́ники сю́ду и сю́ду [изва́яны].
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй, и се́, прегражде́нiя и междусто́лпiя о́крестъ двора́, прегражде́нiи же три́десять въ междусто́лпiихъ,
 • и при­­тво́ры проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ, по долготѣ́ вра́тъ междусто́лпiе ни́жнее.
 • И размѣ́ри широту́ двора́ от­ непокрове́наго вра́тъ внѣ́шнихъ вну́трь ко непокрове́ному вра́тъ зря́щихъ внѣ́, лакте́й сто́ зря́щихъ на восто́къ: и введе́ мя на сѣ́веръ,
 • и се́, врата́ зря́щая на сѣ́веръ двору́ внѣ́шнему, и размѣ́ри я́, долготу́ и́хъ и широту́.
 • И ѳее́ {черто́зи и́хъ} три́ о сiю́ страну́, три́ же объ ону́, и аиле́въ {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ}, и фи́ники и́хъ: и бы́сть по мѣ́рѣ вра́тъ зря́щихъ на восто́къ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ и́хъ дву́десяти и пяти́ лакте́й:
 • и око́нца и́хъ, и Ела́мы, и фи́ники и́хъ, я́коже врата́ зря́щая на восто́къ: и седмiю́ восхо́дами восхожда́ху на ня́, и Ела́мы внутрьу́ду.
 • И врата́ двору́ вну́трен­нему зря́щая ко врато́мъ сѣ́вернымъ, я́коже врата́ зря́щая на восто́къ: и размѣ́ри дво́ръ от­ вра́тъ до вра́тъ лакте́й сто́.
 • И веде́ мя къ ю́гу, и се́, врата́ зря́щая на ю́гъ, и размѣ́ри я́, и ѳее́ {черто́ги и́хъ}, и аиле́ва {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ}, по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́хъ и Ела́мы о́крестъ я́коже и око́нца Ела́гъ {о́ныя}, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й,
 • и се́дмь восхо́довъ и́мъ, и Ела́мы внутрьу́ду, и фи́ники и́хъ, еди́нъ о сiю́ страну́, а другі́й объ ону́ надъ аиле́въ {подво́ями и́хъ}.
 • И врата́ пря́мо врато́мъ двора́ вну́трен­няго на ю́гъ: и размѣ́ри дво́ръ от­ вра́тъ до вра́тъ на ю́гъ, сто́ лакте́й въ широту́.
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй вра́тъ, я́же на ю́гъ, и размѣ́ри врата́, я́же на ю́гъ, по тѣ́мжде мѣ́рамъ:
 • и ѳее́ {черто́зи и́хъ}, и аиле́въ {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ} по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́хъ и Ела́мы о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й.
 • Ела́мы же во дво́ръ внѣ́шнiй, и фи́ники аиле́въ {подво́емъ и́хъ}, и о́смь восхо́довъ.
 • И введе́ мя во врата́ зря́щая на восто́къ, и размѣ́ри я́ по тѣ́мжде мѣ́рамъ, и ѳее́ {черто́ги и́хъ} и аиле́въ {подво́и} и Ела́мы {притво́ры и́хъ} по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́мъ, и Ела́мы {и при­­тво́рамъ и́хъ} о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ и́хъ дву́десяти и пяти́ лакте́й.
 • И Ела́мы во дво́ръ вну́трен­нiй, и фи́ники на Аиле́въ {на подво́­ехъ и́хъ} сю́ду и сю́ду, и о́смь восхо́довъ и́мъ.
 • И введе́ мя во врата́ я́же на сѣ́веръ, и размѣ́ри по тѣ́мжде мѣ́рамъ,
 • и Ѳее́ и Аиле́въ и Ела́мы, и око́нца и́мъ о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й,
 • и Ела́мы во внѣ́шнiй дво́ръ, и фи́ники аиле́ву {подво́емъ и́хъ} сю́ду и сю́ду, и о́смь восхо́довъ и́мъ.
 • И прегра́ды и́хъ, и две́ри и́хъ, и Ела́мы и́хъ предъ враты́ и́хъ вторы́ми сто́къ, та́мо измыва́ютъ всесожже́нiя.
 • Во Ела́мѣ {въ при­­тво́рѣ} же вра́тъ, двѣ́ трапе́зы о сiю́ страну́, двѣ́ же объ ону́, е́же закала́ти на ни́хъ всесожже́нiя, я́же за грѣхи́ и я́же за невѣ́дѣнiе.
 • И созади́ сто́ка всесожже́нiй две́рiй зря́щихъ на сѣ́веръ двѣ́ трапе́зы на восто́къ проти́ву за́дней странѣ́ [две́рiй] вторы́хъ, и проти́ву Ела́ма вра́тъ двѣ́ трапе́зы на восто́къ.
 • Четы́ри о сiю́ страну́, четы́ри же объ ону́ проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ, на тѣ́хъ закала́ютъ заколе́нiя: пря́мо осми́ трапе́зъ заколе́нiй:
 • четы́ри же трапе́зы всесожже́нiй ка́мен­ны исте́саны, въ широту́ ла́ктя еди́наго и по́лъ, въ долготу́ дву́хъ лакте́й и по́лъ, а въ высоту́ ла́коть еди́нъ: *на ты́я воз­лага́ютъ ору́дiя, и́миже закала́ютъ та́мо всесожже́нiя и заколе́нiя.
 • И имѣ́ютъ огражде́нiе ма́ло исте́сано на дла́нь внутрь у́ду о́крестъ, *верху́ же трапе́зы покро́въ, е́же покрыва́тися и́мъ от­ дождя́ и зно́я.
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нѣйшiй, и се́, двѣ́ прегра́ды во вну́трен­нѣйшемъ дворѣ́, еди́на проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ зря́щихъ на сѣ́веръ, вводя́щая на ю́гъ, а друга́я проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ су́щихъ на ю́гъ, зря́щихъ же къ сѣ́веру.
 • И рече́ ко мнѣ́: прегра́да сiя́, я́же зри́тъ на ю́гъ, жерце́мъ е́сть, и́же стрегу́тъ стражбу́ хра́ма:
 • а прегра́да, я́же зри́тъ къ сѣ́веру, жерце́мъ е́сть стрегу́щымъ стра́жу тре́бника: ті́и су́ть сы́нове саду́ковы, при­­ступа́ющiи от­ Леві́а ко Го́сподеви, е́же служи́ти ему́.
 • И размѣ́ри дво́ръ ста́ лакте́й въ долготу́ и въ широту́ ста́ лакте́й, на четы́ри страны́ его́, и тре́бникъ пря́мо хра́му.
 • И введе́ мя во Ела́мъ {притво́ръ} хра́ма: и размѣ́ри аи́лъ {подво́и} Ела́ма пяти́ лакте́й широту́ о сiю́ страну́, пяти́ же лакте́й объ ону́, широта́ же две́рная четырех­на́­де­ся­ти лакте́й, и бока́ две́рная Ела́ма три́ ла́кти о сiю́ страну́, три́ же объ ону́.
 • Долгота́ же Ела́ма два́десять лакте́й, а широта́ два­на́­де­сять лакте́й: и десятiю́ степе́ньми восхожда́ху къ нему́, и столпи́ бя́ху у аила́ма {у подво́евъ}, еди́нъ о сiю́ страну́, а другі́й объ ону́.
 • В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда.
 • В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские здания;
 • и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот.
 • И сказал мне этот муж: «сын человеческий! смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву».
 • И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины.
 • Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в другом пороге одну трость ширины.
 • И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость.
 • И смерил он в притворе ворот внутри одну трость,
 • а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма.
 • Боковых комнат у восточных ворот три – с одной стороны и три – с другой; одна мера во всех трех и одна мера в столбах с той и другой стороны.
 • Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей.
 • А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ; эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей и шесть же локтей с другой стороны.
 • Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины; дверь была против двери.
 • А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, в каждом столбе около двора и у ворот,
 • и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят локтей.
 • Решетчатые окна были и в боковых комнатах и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах – пальмы.
 • И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан; тридцать комнат на том помосте.
 • И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот; этот помост был ниже.
 • И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей, к востоку и к северу.
 • Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу,
 • и боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой; и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот: длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.
 • И окна их, и выступы их, и пальмы их – той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку; и входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы.
 • И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных; и намерил он от ворот до ворот сто локтей.
 • И повел меня на юг, и вот там ворота южные; и намерил он в столбах и выступах такую же меру.
 • И окна в них и в преддвериях их такие же, как те окна: длина пятьдесят локтей, а ширины двадцать пять локтей.
 • Подъем к ним – в семь ступеней, и преддверия перед ними; и пальмовые украшения – одно с той стороны и одно с другой на столбах их.
 • И во внутренний двор были южные ворота; и намерил он от ворот до ворот южных сто локтей.
 • И привел он меня через южные ворота во внутренний двор; и намерил в южных воротах ту же меру.
 • И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их – той же меры, и окна в них в притворах их были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей.
 • Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей.
 • И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • И повел меня восточными воротами на внутренний двор; и намерил в этих воротах ту же меру.
 • И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры; и окна в них и притворах их были кругом; длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.
 • Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • Потом привел меня к северным воротам, и намерил в них ту же меру.
 • Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей.
 • Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • Была также комната, со входом в нее, у столбов ворот: там омывают жертвы всесожжения.
 • А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление.
 • И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два стола.
 • Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны, по бокам ворот: всего восемь столов, на которых заколают жертвы.
 • И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесаных камней, длиною в полтора локтя, и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть; *на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв.
 • И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, *а на столах клали жертвенное мясо.
 • Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов; на внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу.
 • И сказал он мне: «эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма;
 • а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника: это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему».
 • И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины: он был четыреугольный; а перед храмом стоял жертвенник.
 • И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой; а в воротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой.
 • Длина притвора – в двадцать локтей, а ширина – в одиннадцать локтей, и всходят в него по десяти ступеням; и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
 • Биздин туткундалып кеткенибизге жыйырма беш жыл болгондо, жылдын башындагы айдын онунчу кєнє, шаардын кыйраганына он тљрт жыл болгондо, дал ошол кєнє Тењирдин колу менин єстємдљ болуп, Ал мени ошол жерге алып барды.
 • Ал мени Кудай кљргљзгљн кљрєнєштљ Ысрайыл жерине алып келип, эњ бийик тоонун єстєнљ койду, анын єстєндљ, тєштєк жагында шаар имараттарына окшогон имараттар бар эле.
 • Ал мени ошол жерге алып келди. Љњє жаркыраган жездей болгон, колунда зыгыр арканы жана ченегич таягы бар бир адамды кљрдєм. Ал дарбаза алдында турган экен.
 • Ошол адам мага: «Адам уулу! Кљзєњ менен кљр, кулагыњ менен ук, Мен сага эмнени кљрсљтсљм, ошонун баарын дит коюп кара. Анткени сен бул жерге мен сага ушуну кљрсљтєшєм єчєн алынып келиндињ. Эмнени кљрсљњ, ошонун баарын Ысрайылга кабарла», – деди.
 • Ийбадаткананы тегерете курчаган дубалды кљрдєм, ал адамдын колунда узундугу алты чыканак болгон ченегич таяк бар экен. Бир чыканактын узундугу бир чыканакка бир алаканды кошконго барабар. Ал ушул имаратты ченегенде, анын дубалынын калыњдыгы бир таяк, бийиктиги бир таяк болду.
 • Анан ал чыгыш жакты караган дарбазага барып, тепкич менен љйдљ чыгып, дарбазанын бир босогосунун туурасын ченегенде бир таяк болду, экинчи босогосунун туурасын ченегенде бир таяк болду.
 • Капталдагы ар бир бљлмљнєн узундугун ченегенде бир таяк, туурасын ченегенде бир таяк болду, ал эми бљлмљлљрдєн арасы беш чыканак болду, кире бериш бљлмљнєн дарбазасынын алдындагы дарбазанын босогосу бир таяк болду.
 • Ал кире бериш бљлмљнєн алдындагы дарбазаны ченеди, ал бир таяк болду.
 • Ал эми кире бериш бљлмљнє ченегенде сегиз чыканак болду, мамылары эки чыканак болду. Бул кире бериш бљлмљ ийбадаткана тарапта эле.
 • Чыгышты караган дарбазанын алдындагы каптал бљлмљлљрдєн єчљљ бир жагында, єчљљ экинчи жагында. Ар бир єч бљлмљнєн ченеми бир, тигил капталындагы да, бул капталындагы да мамылардын ченемдери бир.
 • Ал адам дарбазанын кире беришинин туурасын ченегенде он чыканак болду, дарбазанын узундугун ченегенде он єч чыканак болду.
 • Ал эми бљлмљлљрдєн алдындагы тосмолорду ченегенде бир чыканак, башка тарабындагы тосмону ченегенде бир чыканак болду. Бир капталдагы бљлмљлљр алты чыканак, экинчи капталдагы бљлмљлљр алты чыканак эле.
 • Анан ал бир бљлмљнєн чатырынан экинчи бљлмљнєн чатырына чейинки дарбазаны ченеди, эшиктен эшикке чейинки аралык жыйырма беш чыканак болду.
 • Ал эми мамыларды ченегенде алтымыш чыканак болду. Дарбаза алдындагы жана короонун жанындагы ар бир мамынын чени ошончо болду.
 • Сырткы дарбазадан ички дарбазага чейин элєє чыканак болду.
 • Капталдагы бљлмљлљрдєн жана алардын мамыларынын тор терезелери бар эле, дарбазанын ич жагынын, ошондой эле кире бериш бљлмљнєн тегерете терезелери бар эле, мамыларда пальманын сєрљттљрє бар эле.
 • Анан ал мени сырткы короого алып келди, ал жерде бљлмљлљр бар экен. Короону тегерете таш секиче жасалыптыр. Ал секичеде отуз бљлмљ бар экен.
 • Ал секиче дарбазанын узундугуна жараша дарбазанын капталдарында эле. Бул секиче жапызыраак болчу.
 • Анан ал тљмљнкє дарбазадан ички короонун сырткы четине чейин, туурасын ченегенде жєз чыканак болду – чыгышка жана тєндєккљ карай.
 • Ал тєндєктє караган сырткы короонун дарбазасынын узундугун жана туурасын ченеди.
 • Анын ичиндеги бир тарабында єчтљн, башка тарабында єчтљн турган бљлмљлљрдє ченеди. Алардын мамылары менен тосмолорунун ченеми мурунку дарбазалардыкындай эле: алардын узуну элєє чыканак, туурасы жыйырма беш чыканак.
 • Алардын терезелеринин, тосмолорунун жана пальмаларынын ченеми чыгышты караган дарбазаныкындай эле. Ага жети тепкич аркылуу чыгышат экен, алардын тосмолору бар экен.
 • Ички короодо тєндєк жана чыгыш дарбазаларына мањдайлаш дарбазалар бар экен. Ал дарбазадан дарбазага чейинки аралыкты ченегенде жєз чыканак болду.
 • Анан мени тєштєк жагына алып барды, ал жерде тєштєк дарбазасы бар экен. Ал мамыларды жана тосмолорду ченегенде, тєндєк жана чыгыш дарбазаларынын ченеминдей болду.
 • Дарбазалардын жана кире бериштин терезелери тигил терезелердей эле: узундугу элєє чыканак, туурасы жыйырма беш чыканак.
 • Аларга чыгуу єчєн жети тепкич бар эле, алардын алдында кире бериш бљлмљ бар эле. Бир капталындагы мамыларда да, экинчи капталда турган мамыларда да пальманын сєрљттљрє бар эле.
 • Ички короонун тєштєктє караган дарбазасы бар эле. Ал дарбазадан тєштєк дарбазасына чейин ченегенде жєз чыканак болду.
 • Анан ал мени тєштєк дарбазасы аркылуу ички короого алып барды. Тєштєк дарбазасынын чени тигил дарбазаныкындай эле болду.
 • Алардын каптал бљлмљлљрє, мамылары, кире бериш бљлмљлљрє тигилердин эле ченеминдей эле. Алардын мамыларынын, кире бериш бљлмљлљрєнєн тегерете терезелери бар эле. Узундугу элєє чыканак, туурасы жыйырма беш чыканак.
 • Тегерегинде кире бериш бљлмљлљр бар болчу, алардын узундугу жыйырма беш чыканак, туурасы беш чыканак.
 • Алардын сыртты караган кире бериш бљлмљлљрє бар эле, алардын мамыларында пальманын сєрљттљрє бар эле. Аларга чыга турган сегиз тепкич бар эле.
 • Анан ал мени чыгыш дарбазасы аркылуу ички короого алып барды. Ал бул дарбазаларды ченегенде, ченеми тигилердикиндей болду.
 • Алардын каптал бљлмљлљрє, мамылары жана кире бериш бљлмљлљрє ошондой ченемде эле: алардын жана алардын кире бериш бљлмљлљрєнєн тегерете терезелери бар эле. Узундугу элєє чыканак, туурасы жыйырма беш чыканак.
 • Алардын кире бериш бљлмљлљрє сырткы короону карап турат экен, алардын эки капталындагы мамыларда пальмалардын сєрљттљрє бар эле. Аларга чыга турган сегиз тепкич бар эле.
 • Анан ал мени тєндєк дарбазасына алып келди, анын ченеми тигил дарбазалардын ченеминдей болду.
 • Анын каптал бљлмљлљрє, мамылары, кире бериш бљлмљлљрє, алардын тегерете терезелери бар эле. Узундугу элєє чыканак, туурасы жыйырма беш чыканак.
 • Анын сырткы короону караган кире бериш бљлмљсє бар эле, анын эки капталында турган мамыларында пальмалардын сєрљттљрє бар эле. Аларга чыга турган сегиз тепкич бар эле.
 • Ошондой эле мамылуу дарбазалардын жанында бир бљлмљ бар болчу, анын эшиги дарбаза жакты карачу. Ал жерде бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жуушчу.
 • Ал эми дарбазанын алдындагы кире бериш бљлмљнєн ичинде бир жагында эки єстљл, экинчи жагында эки єстљл бар эле. Анткени алардын єстєндљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды, кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыктарды, айып єчєн чалынуучу курмандыктарды союшчу.
 • Сыртта, тєндєк дарбазасынын алдындагы кире бериш бљлмљнєн бир жагында эки єстљл, дарбазанын алдындагы кире бериш бљлмљнєн бир жагында эки єстљл бар эле.
 • Тљрт єстљл дарбазанын бир жагында, тљрт єстљл дарбазанын экинчи жагында – бардыгы сегиз єстљл, алардын єстєндљ курмандыктар союлчу.
 • Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар даярдала турган тљрт єстљл жылмаланган таштардан эле, анын узундугу бир жарым чыканак, туурасы бир жарым чыканак, бийиктиги бир чыканак. Алардын єстєнљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жана башка курмандыктарды союуда колдонулуучу куралдарды коюшчу.
 • Имараттын дубалын тегерете бир алакан болгон илмектер жасалган, ал эми єстљлдљргљ курмандыктардын этин коюшчу.
 • Ички дарбазанын сырт жагында ырчылар єчєн бљлмљлљр бар эле. Тєндєк дарбазасынын капталындагы ички короодогу бир бљлмљ тєштєктє, тєштєк дарбазасынын капталындагы бир бљлмљ тєндєктє карачу.
 • Анан ал мага мындай деди: «Тєштєктє караган бул бљлмљ ийбадатканада сакчылык кылган ыйык кызмат кылуучулар єчєн.
 • Ал эми тєндєктє караган бљлмљ курмандык чалынуучу жайга сакчылык кылган ыйык кызмат кылуучулар єчєн. Алар – Леби уулдарынын ичинен Тењирге кызмат кылыш єчєн Ага жакындаган Садоктун уулдары».
 • Анан ал короону ченеди. Анын узундугу жєз чыканак, туурасы жєз чыканак болду: ал тљрт бурчтуу эле. Ал эми ийбадаткананын алдында курмандык чалынуучу жай турган эле.
 • Анан ал мени ийбадаткананын кире бериш бљлмљсєнљ алып келди. Кире бериш бљлмљнєн бир капталындагы мамылар беш чыканак, экинчи капталындагы мамылар беш чыканак болду. Ал эми дарбазанын туурасы бир капталынан єч чыканак, экинчи капталынан єч чыканак болду.
 • Кире бериш бљлмљнєн узундугу жыйырма чыканак, туурасы он бир чыканак болду, ага чыга турган он тепкич бар эле. Мамылардын тирљљчтљрє бар экен: бирљљ бир жагында, бирљљ экинчи жагында.
 • В начале двадцать пятого года нашего изгнания, в десятый день месяца (это был четырнадцатый год после разрушения города) , в тот самый день Господь простер надо мной Свою руку и перенес меня в ту страну —
 • на землю Израилеву Он перенес меня в видениях Божьих и поставил на высокой горе. И на этой горе, на южной ее стороне, — силуэты городских зданий.
 • Он перенес меня туда — и я увидел, что в воротах стоит некто. Казалось, будто он медный. В руках у него были льняной шнур и мерная трость.
 • Он сказал мне: «Человек! Смотри и слушай, вникай во все, что я покажу тебе, ибо для того ты и перенесен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, расскажи народу Израилеву!»
 • И вот я увидел, что Храм со всех сторон опоясан стеной. Мерная трость в руках у моего проводника имела в длину шесть больших локтей, которые на ладонь длиннее обычного локтя . Проводник измерил стену. Она была толщиной в одну трость и высотой в одну трость.
 • Затем он подошел к восточным воротам, поднялся по их ступеням и измерил порог ворот: его протяженность вглубь ворот — одна трость (протяженность другого порога вглубь ворот была тоже одна трость).
 • Каждая из боковых комнат была длиной в одну трость и шириной в одну трость; простенок между комнатами — пять локтей. Порог возле притвора, примыкавшего к воротам с внутренней стороны, был протяженностью в одну трость.
 • Проводник измерил притвор — получилось восемь локтей, а ширина торцов его наружной стены — два локтя. Притвор примыкал к воротам с внутренней стороны.
 • Внутри восточных ворот, по одну и другую руку от входа, было по три комнаты. Все они были одного размера, и простенки между комнатами с обеих сторон — тоже одного размера.
 • Проводник измерил проем ворот — десять локтей. Ширина же внутреннего коридора ворот — тринадцать локтей.
 • Перед комнатами находилась перегородка в один локоть — и по другую сторону коридора тоже перегородка в один локоть. А сами комнаты с той и другой стороны от коридора имели по шесть локтей в ширину.
 • Проводник измерил ширину всего помещения ворот от задней стены одной комнаты до задней стены другой комнаты — получилось двадцать пять локтей (проходы в комнаты находились друг напротив друга).
 • […]
 • Расстояние от входа в ворота и до выхода со стороны притвора — пятьдесят локтей.
 • В помещениях ворот, в боковых комнатах и на простенках между ними, по всему периметру, изнутри были сделаны ниши в форме окон. Такие же ниши были сделаны по все–му периметру изнутри притвора. На его торцах были сделаны пальмы.
 • Проводник провел меня во внешний двор — там были служебные помещения. По всему периметру двора шел каменный помост, и на этом помосте располагались тридцать служебных помещений.
 • Помост примыкал вплотную к боковым стенам ворот, его ширина была такой же, как у ворот. Это нижний помост.
 • Проводник измерил расстояние от нижних ворот до границ внутреннего двора — сто локтей (это расстояние было одинаковым и от восточных ворот, и от северных).
 • Затем он измерил длину и ширину северных ворот внешней стены.
 • И боковые комнаты в них (по три с каждой стороны коридора), и простенки между комнатами, и притвор — все было таким же, как у первых ворот. В длину ворота были пятьдесят локтей, в ширину — двадцать пять.
 • И ниши в форме окон, и притвор, и пальмы были такого же размера, как у восточных ворот. Спереди к воротам вели семь ступеней, позади — примыкал притвор.
 • Напротив северных и восточных ворот внешнего двора находились ворота во внутренний двор. Расстояние между внешними и внутренними воротами — сто локтей.
 • Проводник повел меня на южную сторону, к южным воротам. Он измерил их — размеры торцов и притвора были такими же, как у остальных ворот.
 • Внутри южных ворот и притвора были такие же ниши в форме окон по всему периметру, как у остальных ворот. Пятьдесят локтей была длина ворот, ширина — двадцать пять.
 • Спереди к воротам вели семь ступеней, позади — примыкал притвор. На его торцах, с той и другой стороны от входа, было сделано по пальме.
 • Были в стене внутреннего двора и южные ворота. Проводник измерил расстояние от внешних южных ворот до внутренних — оно было сто локтей.
 • Через южные внутренние ворота он провел меня во внутренний двор. Он измерил южные внутренние ворота — их размеры были такими же, как у остальных ворот.
 • И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор — все было таких же размеров. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. Пятьдесят локтей была длина ворот, ширина — двадцать пять.
 • […]
 • Притвор выходил на внешний двор, на его торцах были сделаны пальмы. К воротам вели восемь ступеней.
 • Проводник провел меня во внутренний двор через восточные внутренние ворота. Он измерил эти ворота — их размеры были такими же, как у остальных ворот.
 • И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор — все было таких же размеров. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. Длина ворот была пятьдесят локтей, ширина — двадцать пять.
 • Притвор выходил во внешний двор; на его торцах, с той и другой стороны от входа, были сделаны пальмы. Восемь ступеней вели к воротам.
 • Проводник провел меня через северные внутренние ворота и измерил их — размеры их были такими же, как у остальных ворот.
 • И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор были такими же. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот. Длина ворот была пятьдесят локтей, ширина — двад–цать пять.
 • Притвор был обращен во внешний двор, на его торцах, с той и другой стороны от входа, были сделаны пальмы. Восемь ступеней вели к воротам.
 • Возле ворот было помещение, вход в него был через притвор; там омывают части туш, предназначенные для всесожжения.
 • А в притворе ворот стояли столы, два с одной стороны и два с другой, на них разделывают животных для всесожжении, для очистительных и возместительных жертв.
 • И снаружи, возле лестницы, ведущей к северным воротам, у одной боковой стены притвора стояли два стола и у другой боковой стены стояли два стола.
 • Итого, четыре стола стояли близ одной боковой стены, по одну сторону от входа, и четыре стола близ другой боковой стены, по другую сторону от входа; всего — восемь столов. На них разделывали жертвенных животных.
 • Те четыре стола, что у лестницы, были сделаны из тесаного камня. Длина их — полтора локтя, ширина — полтора локтя, высота — локоть. На этих столах лежали орудия, которыми разделывают животных для всесожжении и прочих жертвоприношений.
 • По всему периметру помещения в стену были вбиты крючья, каждый размером с ладонь. На столах лежало мясо жертвенных животных.
 • За внутренними воротами, на внутреннем дворе, находились два ряда служебных помещений. Один ряд примыкал к боковой стене северных ворот, входы в эти помещения были обращены к югу. Другой ряд примыкал к боковой стене южных ворот, входы в эти помещения были обращены к северу.
 • Проводник сказал мне: «Помещения, что обращены входом к югу, предназначены для священников, которые несут службу в Храме.
 • Помещения, что обращены входом к северу, предназначены для священников, которые несут службу при жертвеннике. Все они потомки Цадóка, и лишь они одни из всех потомков Леви́я могут приближаться к Господу, чтобы служить Ему».
 • Проводник измерил внутренний двор. Двор был квадратным, сто локтей в длину и сто локтей в ширину. Перед Храмом стоял жертвенник.
 • Проводник подвел меня к притвору Храма и измерил торцы его наружной стены — оба торца были по пять локтей в ширину. Ширина входа составляла четырнадцать локтей, а длина стен по бокам от входа — по три локтя.
 • Ширина притвора была двадцать локтей, глубина — двенадцать. Десять ступеней вели к притвору. Возле торцов наружной стены притвора находились два столба, один по одну руку от входа, другой — по другую.