Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во два́десять пя́тое лѣ́то плѣне́нiя на́­шего, пе́рваго ме́сяца, въ деся́тый де́нь ме́сяца, въ четверто­е­на́­де­сять лѣ́то по плѣне́нiи гра́да, въ то́й де́нь бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня: и веде́ мя та́мо,
 • въ видѣ́нiи Бо́жiи веде́ мя на зе́млю Изра́илеву и поста́ви мя́ на горѣ́ высо́цѣ зѣло́, на не́йже я́ко согражде́нiе гра́да пря́мо [полу́дне],
 • и введе́ мя́ та́мо: и се́, му́жъ, и зра́къ его́ бя́ше, я́ко видѣ́нiе мѣ́ди блеща́щiяся, и въ руцѣ́ его́ бя́ше ве́рвь зи́ждущихъ и тро́сть мѣ́рителная. То́й же стоя́ше у вра́тъ
 • и рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь? ви́ждь очи́ма тво­и́ма и уши́ма тво­и́ма слы́ши, и учини́ въ се́рдцы тво­е́мъ вся́, ели́ка а́зъ показу́ю тебѣ́, зане́ того́ ра́ди в­ше́лъ еси́ сѣ́мо, да покажу́ тебѣ́, и пока́жеши ты́ вся́, ели́ка ви́диши, до́му Изра́илеву.
 • И се́, огра́да внѣу́ду о́крестъ хра́ма, и въ руцѣ́ му́жа мѣ́ра тро́стяна шести́ лако́тъ въ ла́коть шестодла́н­ный, и измѣ́ри предстѣ́нiе ширину́ ра́вно тро́сти, и высоту́ его́ ра́вно тро́сти.
 • И вни́де во врата́ зря́щая на восто́къ седмiю́ степе́ньми, и измѣ́ри Ѳее́, ше́сть о сiю́ страну́, ше́сть же объ ону́, и Ела́мъ {притво́ръ} две́рный ра́вно тро́сти.
 • И ѳее́ {черто́гъ} ра́вно тро́сти въ долготу́ и ра́вно тро́сти въ широту́, и аила́мъ {подво́и} средѣ́ ѳенла́ѳъ {черто́говъ} шести́ лако́тъ. И Ѳее́ второ́­е {вторы́й} ра́вно тро́сти въ широту́ и ра́вно тро́сти въ долготу́, Ела́мъ {притво́ръ} же пяти́ лако́тъ.
 • И ѳее́ {черто́гъ} тре́тiе ра́вно тро́сти въ долготу́ и ра́вно тро́сти въ широту́,
 • Ела́мъ же вра́тный, и́же бли́зъ Ела́ма {притво́ра} две́рнаго осми́ лако́тъ, аиле́въ же {подво́и же его́} двою́ лакте́й: и Ела́мъ {притво́ръ} две́рный внутрьу́ду.
 • И ѳее́ две́рныя {черто́зи две́рнiи} пря́мо ѳее́ {черто́гомъ}, три́ о сiю́ страну́ и три́ объ ону́, мѣ́ра же еди́на трiе́мъ: и мѣ́ра еди́на аила́мъ {подво́емъ} сю́ду и сю́ду.
 • И размѣ́ри широту́ вхо́да вра́тнаго десяти́ лакте́й, широту́ же вра́тную три­на́­де­ся­ти лакте́й,
 • и ла́коть еди́нъ своди́мь пря́мо ѳееи́мъ {черто́гомъ} ла́ктя еди́наго и ла́ктя еди́наго, предѣ́лъ сю́ду и сю́ду, и Ѳее́ шести́ лакте́й о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й объ ону́ страну́.
 • И размѣ́ри врата́ от­ стѣны́ Ѳее́ до стѣны́ Ѳее́, широта́ два́десяти и пяти́ лакте́й: сiя́ врата́ ко врато́мъ,
 • и непокрове́н­ное Ела́ма {притво́ра} вра́тъ шести́десятъ лакте́й, [два́десяти пяти́] и ѳее́ {черто́гъ} двора́ о́крестъ,
 • и непокрове́н­ное вра́тъ от­внѣ́ въ непокрове́н­ное [вра́тъ] Ела́ма вра́тъ внутрьу́ду пятьдеся́тъ лакте́й.
 • И око́нца сокрове́на ѳееи́мъ {въ черто́зѣхъ} и въ аила́мъ {подво́­ехъ и́хъ} вну́трь вра́тъ двора́ о́крестъ: та́кожде и Ела́мъ {притво́рамъ} око́нца внутрьу́ду о́крестъ, и на Аила́мъ {и на подво́­ехъ} фи́ники сю́ду и сю́ду [изва́яны].
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй, и се́, прегражде́нiя и междусто́лпiя о́крестъ двора́, прегражде́нiи же три́десять въ междусто́лпiихъ,
 • и при­­тво́ры проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ, по долготѣ́ вра́тъ междусто́лпiе ни́жнее.
 • И размѣ́ри широту́ двора́ от­ непокрове́наго вра́тъ внѣ́шнихъ вну́трь ко непокрове́ному вра́тъ зря́щихъ внѣ́, лакте́й сто́ зря́щихъ на восто́къ: и введе́ мя на сѣ́веръ,
 • и се́, врата́ зря́щая на сѣ́веръ двору́ внѣ́шнему, и размѣ́ри я́, долготу́ и́хъ и широту́.
 • И ѳее́ {черто́зи и́хъ} три́ о сiю́ страну́, три́ же объ ону́, и аиле́въ {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ}, и фи́ники и́хъ: и бы́сть по мѣ́рѣ вра́тъ зря́щихъ на восто́къ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ и́хъ дву́десяти и пяти́ лакте́й:
 • и око́нца и́хъ, и Ела́мы, и фи́ники и́хъ, я́коже врата́ зря́щая на восто́къ: и седмiю́ восхо́дами восхожда́ху на ня́, и Ела́мы внутрьу́ду.
 • И врата́ двору́ вну́трен­нему зря́щая ко врато́мъ сѣ́вернымъ, я́коже врата́ зря́щая на восто́къ: и размѣ́ри дво́ръ от­ вра́тъ до вра́тъ лакте́й сто́.
 • И веде́ мя къ ю́гу, и се́, врата́ зря́щая на ю́гъ, и размѣ́ри я́, и ѳее́ {черто́ги и́хъ}, и аиле́ва {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ}, по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́хъ и Ела́мы о́крестъ я́коже и око́нца Ела́гъ {о́ныя}, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й,
 • и се́дмь восхо́довъ и́мъ, и Ела́мы внутрьу́ду, и фи́ники и́хъ, еди́нъ о сiю́ страну́, а другі́й объ ону́ надъ аиле́въ {подво́ями и́хъ}.
 • И врата́ пря́мо врато́мъ двора́ вну́трен­няго на ю́гъ: и размѣ́ри дво́ръ от­ вра́тъ до вра́тъ на ю́гъ, сто́ лакте́й въ широту́.
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй вра́тъ, я́же на ю́гъ, и размѣ́ри врата́, я́же на ю́гъ, по тѣ́мжде мѣ́рамъ:
 • и ѳее́ {черто́зи и́хъ}, и аиле́въ {подво́и и́хъ}, и Ела́мы {притво́ры и́хъ} по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́хъ и Ела́мы о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й.
 • Ела́мы же во дво́ръ внѣ́шнiй, и фи́ники аиле́въ {подво́емъ и́хъ}, и о́смь восхо́довъ.
 • И введе́ мя во врата́ зря́щая на восто́къ, и размѣ́ри я́ по тѣ́мжде мѣ́рамъ, и ѳее́ {черто́ги и́хъ} и аиле́въ {подво́и} и Ела́мы {притво́ры и́хъ} по тѣ́мжде мѣ́рамъ.
 • И око́нца и́мъ, и Ела́мы {и при­­тво́рамъ и́хъ} о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ и́хъ дву́десяти и пяти́ лакте́й.
 • И Ела́мы во дво́ръ вну́трен­нiй, и фи́ники на Аиле́въ {на подво́­ехъ и́хъ} сю́ду и сю́ду, и о́смь восхо́довъ и́мъ.
 • И введе́ мя во врата́ я́же на сѣ́веръ, и размѣ́ри по тѣ́мжде мѣ́рамъ,
 • и Ѳее́ и Аиле́въ и Ела́мы, и око́нца и́мъ о́крестъ, пяти́десяти лакте́й долгота́ и́хъ, а широта́ дву́десяти и пяти́ лакте́й,
 • и Ела́мы во внѣ́шнiй дво́ръ, и фи́ники аиле́ву {подво́емъ и́хъ} сю́ду и сю́ду, и о́смь восхо́довъ и́мъ.
 • И прегра́ды и́хъ, и две́ри и́хъ, и Ела́мы и́хъ предъ враты́ и́хъ вторы́ми сто́къ, та́мо измыва́ютъ всесожже́нiя.
 • Во Ела́мѣ {въ при­­тво́рѣ} же вра́тъ, двѣ́ трапе́зы о сiю́ страну́, двѣ́ же объ ону́, е́же закала́ти на ни́хъ всесожже́нiя, я́же за грѣхи́ и я́же за невѣ́дѣнiе.
 • И созади́ сто́ка всесожже́нiй две́рiй зря́щихъ на сѣ́веръ двѣ́ трапе́зы на восто́къ проти́ву за́дней странѣ́ [две́рiй] вторы́хъ, и проти́ву Ела́ма вра́тъ двѣ́ трапе́зы на восто́къ.
 • Четы́ри о сiю́ страну́, четы́ри же объ ону́ проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ, на тѣ́хъ закала́ютъ заколе́нiя: пря́мо осми́ трапе́зъ заколе́нiй:
 • четы́ри же трапе́зы всесожже́нiй ка́мен­ны исте́саны, въ широту́ ла́ктя еди́наго и по́лъ, въ долготу́ дву́хъ лакте́й и по́лъ, а въ высоту́ ла́коть еди́нъ: *на ты́я воз­лага́ютъ ору́дiя, и́миже закала́ютъ та́мо всесожже́нiя и заколе́нiя.
 • И имѣ́ютъ огражде́нiе ма́ло исте́сано на дла́нь внутрь у́ду о́крестъ, *верху́ же трапе́зы покро́въ, е́же покрыва́тися и́мъ от­ дождя́ и зно́я.
 • И введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нѣйшiй, и се́, двѣ́ прегра́ды во вну́трен­нѣйшемъ дворѣ́, еди́на проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ зря́щихъ на сѣ́веръ, вводя́щая на ю́гъ, а друга́я проти́ву за́дней странѣ́ вра́тъ су́щихъ на ю́гъ, зря́щихъ же къ сѣ́веру.
 • И рече́ ко мнѣ́: прегра́да сiя́, я́же зри́тъ на ю́гъ, жерце́мъ е́сть, и́же стрегу́тъ стражбу́ хра́ма:
 • а прегра́да, я́же зри́тъ къ сѣ́веру, жерце́мъ е́сть стрегу́щымъ стра́жу тре́бника: ті́и су́ть сы́нове саду́ковы, при­­ступа́ющiи от­ Леві́а ко Го́сподеви, е́же служи́ти ему́.
 • И размѣ́ри дво́ръ ста́ лакте́й въ долготу́ и въ широту́ ста́ лакте́й, на четы́ри страны́ его́, и тре́бникъ пря́мо хра́му.
 • И введе́ мя во Ела́мъ {притво́ръ} хра́ма: и размѣ́ри аи́лъ {подво́и} Ела́ма пяти́ лакте́й широту́ о сiю́ страну́, пяти́ же лакте́й объ ону́, широта́ же две́рная четырех­на́­де­ся­ти лакте́й, и бока́ две́рная Ела́ма три́ ла́кти о сiю́ страну́, три́ же объ ону́.
 • Долгота́ же Ела́ма два́десять лакте́й, а широта́ два­на́­де­сять лакте́й: и десятiю́ степе́ньми восхожда́ху къ нему́, и столпи́ бя́ху у аила́ма {у подво́евъ}, еди́нъ о сiю́ страну́, а другі́й объ ону́.
 • В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда.
 • В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские здания;
 • и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот.
 • И сказал мне этот муж: «сын человеческий! смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву».
 • И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины.
 • Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в другом пороге одну трость ширины.
 • И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость.
 • И смерил он в притворе ворот внутри одну трость,
 • а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма.
 • Боковых комнат у восточных ворот три – с одной стороны и три – с другой; одна мера во всех трех и одна мера в столбах с той и другой стороны.
 • Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей.
 • А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ; эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей и шесть же локтей с другой стороны.
 • Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины; дверь была против двери.
 • А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, в каждом столбе около двора и у ворот,
 • и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят локтей.
 • Решетчатые окна были и в боковых комнатах и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах – пальмы.
 • И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан; тридцать комнат на том помосте.
 • И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот; этот помост был ниже.
 • И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей, к востоку и к северу.
 • Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу,
 • и боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой; и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот: длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.
 • И окна их, и выступы их, и пальмы их – той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку; и входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы.
 • И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных; и намерил он от ворот до ворот сто локтей.
 • И повел меня на юг, и вот там ворота южные; и намерил он в столбах и выступах такую же меру.
 • И окна в них и в преддвериях их такие же, как те окна: длина пятьдесят локтей, а ширины двадцать пять локтей.
 • Подъем к ним – в семь ступеней, и преддверия перед ними; и пальмовые украшения – одно с той стороны и одно с другой на столбах их.
 • И во внутренний двор были южные ворота; и намерил он от ворот до ворот южных сто локтей.
 • И привел он меня через южные ворота во внутренний двор; и намерил в южных воротах ту же меру.
 • И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их – той же меры, и окна в них в притворах их были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей.
 • Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей.
 • И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • И повел меня восточными воротами на внутренний двор; и намерил в этих воротах ту же меру.
 • И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры; и окна в них и притворах их были кругом; длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.
 • Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • Потом привел меня к северным воротам, и намерил в них ту же меру.
 • Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей.
 • Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны; подъем к ним – в восемь ступеней.
 • Была также комната, со входом в нее, у столбов ворот: там омывают жертвы всесожжения.
 • А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление.
 • И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два стола.
 • Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны, по бокам ворот: всего восемь столов, на которых заколают жертвы.
 • И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесаных камней, длиною в полтора локтя, и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть; *на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв.
 • И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, *а на столах клали жертвенное мясо.
 • Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов; на внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу.
 • И сказал он мне: «эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма;
 • а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника: это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему».
 • И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины: он был четыреугольный; а перед храмом стоял жертвенник.
 • И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой; а в воротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой.
 • Длина притвора – в двадцать локтей, а ширина – в одиннадцать локтей, и всходят в него по десяти ступеням; и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
 • בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה לְגָלוּתֵנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ, בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה, אַחַר אֲשֶׁר הֻכְּתָה הָעִיר; בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה, הָיְתָה עָלַי יַד־יְהוָה, וַיָּבֵא אֹתִי שָׁמָּה׃
 • בְּמַרְאוֹת אֱלֹהִים, הֱבִיאַנִי אֶל־אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל; וַיְנִיחֵנִי, אֶל־הַר גָּבֹהַּ מְאֹד, וְעָלָיו כְּמִבְנֵה־עִיר מִנֶּגֶב׃
 • וַיָּבֵיא אוֹתִי שָׁמָּה, וְהִנֵּה־אִישׁ מַרְאֵהוּ כְּמַרְאֵה נְחֹשֶׁת, וּפְתִיל־פִּשְׁתִּים בְּיָדוֹ וּקְנֵה הַמִּדָּה; וְהוּא עֹמֵד בַּשָּׁעַר׃
 • וַיְדַבֵּר אֵלַי הָאִישׁ, בֶּן־אָדָם רְאֵה בְעֵינֶיךָ וּבְאָזְנֶיךָ שְּׁמָע וְשִׂים לִבְּךָ, לְכֹל אֲשֶׁר־אֲנִי מַרְאֶה אוֹתָךְ, כִּי לְמַעַן הַרְאוֹתְכָה הֻבָאתָה הֵנָּה; הַגֵּד אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־אַתָּה רֹאֶה לְבֵית יִשְׂרָאֵל׃
 • וְהִנֵּה חוֹמָה מִחוּץ לַבַּיִת סָבִיב סָבִיב; וּבְיַד הָאִישׁ קְנֵה הַמִּדָּה, שֵׁשׁ־אַמּוֹת בָּאַמָּה וָטֹפַח, וַיָּמָד אֶת־רֹחַב הַבִּנְיָן קָנֶה אֶחָד, וְקוֹמָה קָנֶה אֶחָד׃
 • וַיָּבוֹא, אֶל־שַׁעַר אֲשֶׁר פָּנָיו דֶּרֶךְ הַקָּדִימָה, וַיַּעַל בְּמַעֲלוֹתוֹ (בְּמַעֲלוֹתָיו); וַיָּמָד אֶת־סַף הַשַּׁעַר, קָנֶה אֶחָד רֹחַב, וְאֵת סַף אֶחָד, קָנֶה אֶחָד רֹחַב׃
 • וְהַתָּא, קָנֶה אֶחָד אֹרֶךְ וְקָנֶה אֶחָד רֹחַב, וּבֵין הַתָּאִים חָמֵשׁ אַמּוֹת; וְסַף הַשַּׁעַר מֵאֵצֶל אוּלָם הַשַּׁעַר מֵהַבַּיִת קָנֶה אֶחָד׃
 • וַיָּמָד אֶת־אֻלָם הַשַּׁעַר מֵהַבַּיִת קָנֶה אֶחָד׃
 • וַיָּמָד אֶת־אֻלָם הַשַּׁעַר שְׁמֹנֶה אַמּוֹת, וְאֵילוֹ (וְאֵילָיו) שְׁתַּיִם אַמּוֹת; וְאֻלָם הַשַּׁעַר מֵהַבָּיִת׃
 • וְתָאֵי הַשַּׁעַר דֶּרֶךְ הַקָּדִים, שְׁלֹשָׁה מִפֹּה וּשְׁלֹשָׁה מִפֹּה, מִדָּה אַחַת לִשְׁלָשְׁתָּם; וּמִדָּה אַחַת לָאֵילִם מִפֹּה וּמִפּוֹ׃
 • וַיָּמָד אֶת־רֹחַב פֶּתַח־הַשַּׁעַר עֶשֶׂר אַמּוֹת; אֹרֶךְ הַשַּׁעַר, שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת׃
 • וּגְבוּל לִפְנֵי הַתָּאוֹת אַמָּה אֶחָת, וְאַמָּה־אַחַת גְּבוּל מִפֹּה; וְהַתָּא שֵׁשׁ־אַמּוֹת מִפּוֹ, וְשֵׁשׁ אַמּוֹת מִפּוֹ׃
 • וַיָּמָד אֶת־הַשַּׁעַר, מִגַּג הַתָּא לְגַגּוֹ, רֹחַב עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אַמּוֹת; פֶּתַח נֶגֶד פָּתַח׃
 • וַיַּעַשׂ אֶת־אֵילִים שִׁשִּׁים אַמָּה; וְאֶל־אֵיל הֶחָצֵר, הַשַּׁעַר סָבִיב סָבִיב׃
 • וְעַל, פְּנֵי הַשַּׁעַר הַיֹּאתוֹן (הָאִיתוֹן), עַל־לִפְנֵי אֻלָם הַשַּׁעַר הַפְּנִימִי; חֲמִשִּׁים אַמָּה׃
 • וְחַלֹּנוֹת אֲטֻמוֹת אֶל־הַתָּאִים וְאֶל אֵלֵיהֵמָה לִפְנִימָה לַשַּׁעַר סָבִיב סָבִיב, וְכֵן לָאֵלַמּוֹת; וְחַלּוֹנוֹת סָבִיב סָבִיב לִפְנִימָה, וְאֶל־אַיִל תִּמֹרִים׃
 • וַיְבִיאֵנִי, אֶל־הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה, וְהִנֵּה לְשָׁכוֹת וְרִצְפָה, עָשׂוּי לֶחָצֵר סָבִיב סָבִיב; שְׁלֹשִׁים לְשָׁכוֹת אֶל־הָרִצְפָה׃
 • וְהָרִצְפָה אֶל־כֶּתֶף הַשְּׁעָרִים, לְעֻמַּת אֹרֶךְ הַשְּׁעָרִים; הָרִצְפָה הַתַּחְתּוֹנָה׃
 • וַיָּמָד רֹחַב מִלִּפְנֵי הַשַּׁעַר הַתַּחְתּוֹנָה לִפְנֵי הֶחָצֵר הַפְּנִימִי מִחוּץ מֵאָה אַמָּה; הַקָּדִים וְהַצָּפוֹן׃
 • וְהַשַּׁעַר, אֲשֶׁר פָּנָיו דֶּרֶךְ הַצָּפוֹן, לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה; מָדַד אָרְכּוֹ וְרָחְבּוֹ׃
 • וְתָאוֹ (וְתָאָיו), שְׁלוֹשָׁה מִפּוֹ וּשְׁלֹשָׁה מִפּוֹ, וְאֵילוֹ (וְאֵילָיו) וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו) הָיָה, כְּמִדַּת הַשַּׁעַר הָרִאשׁוֹן; חֲמִשִּׁים אַמָּה אָרְכּוֹ, וְרֹחַב חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים בָּאַמָּה׃
 • וְחַלּוֹנוֹ (וְחַלּוֹנָיו) וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו) וְתִמֹרוֹ (וְתִמֹרָיו), כְּמִדַּת הַשַּׁעַר, אֲשֶׁר פָּנָיו דֶּרֶךְ הַקָּדִים; וּבְמַעֲלוֹת שֶׁבַע יַעֲלוּ־בוֹ, וְאֵילַמּוֹ (וְאֵילַמָּיו) לִפְנֵיהֶם׃
 • וְשַׁעַר לֶחָצֵר הַפְּנִימִי, נֶגֶד הַשַּׁעַר, לַצָּפוֹן וְלַקָּדִים; וַיָּמָד מִשַּׁעַר אֶל־שַׁעַר מֵאָה אַמָּה׃
 • וַיּוֹלִכֵנִי דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם, וְהִנֵּה־שַׁעַר דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם; וּמָדַד אֵילוֹ (אֵילָיו) וְאֵילַמּוֹ (וְאֵילַמָּיו), כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה׃
 • וְחַלּוֹנִים לוֹ וּלְאֵילַמּוֹ (וּלְאֵילַמָּיו) סָבִיב סָבִיב, כְּהַחֲלֹּנוֹת הָאֵלֶּה; חֲמִשִּׁים אַמָּה אֹרֶךְ, וְרֹחַב חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה׃
 • וּמַעֲלוֹת שִׁבְעָה עֹלוֹתוֹ (עֹלוֹתָיו), וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו) לִפְנֵיהֶם; וְתִמֹרִים לוֹ, אֶחָד מִפּוֹ וְאֶחָד מִפּוֹ אֶל־אֵילוֹ (אֵילָיו)׃
 • וְשַׁעַר לֶחָצֵר הַפְּנִימִי דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם; וַיָּמָד מִשַּׁעַר אֶל־הַשַּׁעַר דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם מֵאָה אַמּוֹת׃
 • וַיְבִיאֵנִי אֶל־חָצֵר הַפְּנִימִי בְּשַׁעַר הַדָּרוֹם; וַיָּמָד אֶת־הַשַּׁעַר הַדָּרוֹם, כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה׃
 • וְתָאוֹ (וְתָאָיו) וְאֵילוֹ (וְאֵילָיו) וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו) כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה, וְחַלּוֹנוֹת לוֹ וּלְאֵלַמּוֹ (וּלְאֵלַמָּיו) סָבִיב סָבִיב; חֲמִשִּׁים אַמָּה אֹרֶךְ, וְרֹחַב עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אַמּוֹת׃
 • וְאֵלַמּוֹת סָבִיב סָבִיב; אֹרֶךְ, חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה, וְרֹחַב חָמֵשׁ אַמּוֹת׃
 • וְאֵלַמָּו, אֶל־חָצֵר הַחִצוֹנָה, וְתִמֹרִים אֶל־אֵילוֹ (אֵילָיו); וּמַעֲלוֹת שְׁמוֹנֶה מַעֲלוֹ (מַעֲלָיו)׃
 • וַיְבִיאֵנִי אֶל־הֶחָצֵר הַפְּנִימִי דֶּרֶךְ הַקָּדִים; וַיָּמָד אֶת־הַשַּׁעַר, כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה׃
 • וְתָאוֹ (וְתָאָיו) וְאֵלוֹ (וְאֵלָיו) וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו) כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה, וְחַלּוֹנוֹת לוֹ וּלְאֵלַמּוֹ (וּלְאֵלַמָּיו) סָבִיב סָבִיב; אֹרֶךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה, וְרֹחַב חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה׃
 • וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו), לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה, וְתִמֹרִים אֶל־אֵלוֹ (אֵלָיו) מִפּוֹ וּמִפּוֹ; וּשְׁמֹנֶה מַעֲלוֹת מַעֲלוֹ (מַעֲלָיו)׃
 • וַיְבִיאֵנִי אֶל־שַׁעַר הַצָּפוֹן; וּמָדַד כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה׃
 • תָּאוֹ (תָּאָיו) אֵלוֹ (אֵלָיו) וְאֵלַמּוֹ (וְאֵלַמָּיו), וְחַלּוֹנוֹת לוֹ סָבִיב סָבִיב; אֹרֶךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה, וְרֹחַב חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה׃
 • וְאֵילוֹ (וְאֵילָיו), לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה, וְתִמֹרִים אֶל־אֵילוֹ (אֵילָיו) מִפּוֹ וּמִפּוֹ; וּשְׁמֹנֶה מַעֲלוֹת מַעֲלוֹ (מַעֲלָיו)׃
 • וְלִשְׁכָּה וּפִתְחָהּ, בְּאֵילִים הַשְּׁעָרִים; שָׁם יָדִיחוּ אֶת־הָעֹלָה׃
 • וּבְאֻלָם הַשַּׁעַר, שְׁנַיִם שֻׁלְחָנוֹת מִפּוֹ, וּשְׁנַיִם שֻׁלְחָנוֹת מִפֹּה; לִשְׁחוֹט אֲלֵיהֶם הָעוֹלָה, וְהַחַטָּאת וְהָאָשָׁם׃
 • וְאֶל־הַכָּתֵף מִחוּצָה, לָעוֹלֶה לְפֶתַח הַשַּׁעַר הַצָּפוֹנָה, שְׁנַיִם שֻׁלְחָנוֹת; וְאֶל־הַכָּתֵף הָאַחֶרֶת, אֲשֶׁר לְאֻלָם הַשַּׁעַר, שְׁנַיִם שֻׁלְחָנוֹת׃
 • אַרְבָּעָה שֻׁלְחָנוֹת מִפֹּה, וְאַרְבָּעָה שֻׁלְחָנוֹת מִפֹּה לְכֶתֶף הַשָּׁעַר; שְׁמוֹנָה שֻׁלְחָנוֹת אֲלֵיהֶם יִשְׁחָטוּ׃
 • וְאַרְבָּעָה שֻׁלְחָנוֹת לָעוֹלָה אַבְנֵי גָזִית, אֹרֶךְ אַמָּה אַחַת וָחֵצִי וְרֹחַב אַמָּה אַחַת וָחֵצִי, וְגֹבַהּ אַמָּה אֶחָת; אֲלֵיהֶם, וְיַנִּיחוּ אֶת־הַכֵּלִים אֲשֶׁר יִשְׁחֲטוּ אֶת־הָעוֹלָה בָּם וְהַזָּבַח׃
 • וְהַשְׁפַתַּיִם, טֹפַח אֶחָד מוּכָנִים בַּבַּיִת סָבִיב סָבִיב; וְאֶל־הַשֻּׁלְחָנוֹת בְּשַׂר הַקָּרְבָן׃
 • וּמִחוּצָה לַשַּׁעַר הַפְּנִימִי לִשְׁכוֹת שָׁרִים, בֶּחָצֵר הַפְּנִימִי אֲשֶׁר, אֶל־כֶּתֶף שַׁעַר הַצָּפוֹן, וּפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם; אֶחָד, אֶל־כֶּתֶף שַׁעַר הַקָּדִים, פְּנֵי דֶּרֶךְ הַצָּפֹן׃
 • וַיְדַבֵּר אֵלָי; זֹה הַלִּשְׁכָּה, אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם, לַכֹּהֲנִים, שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַבָּיִת׃
 • וְהַלִּשְׁכָּה, אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַצָּפוֹן, לַכֹּהֲנִים, שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַמִּזְבֵּחַ; הֵמָּה בְנֵי־צָדוֹק, הַקְּרֵבִים מִבְּנֵי־לֵוִי אֶל־יְהוָה לְשָׁרְתוֹ׃
 • וַיָּמָד אֶת־הֶחָצֵר אֹרֶךְ מֵאָה אַמָּה, וְרֹחַב מֵאָה אַמָּה מְרֻבָּעַת; וְהַמִּזְבֵּחַ לִפְנֵי הַבָּיִת׃
 • וַיְבִאֵנִי אֶל־אֻלָם הַבַּיִת, וַיָּמָד אֵל אֻלָם, חָמֵשׁ אַמּוֹת מִפֹּה, וְחָמֵשׁ אַמּוֹת מִפֹּה; וְרֹחַב הַשַּׁעַר, שָׁלֹשׁ אַמּוֹת מִפּוֹ, וְשָׁלֹשׁ אַמּוֹת מִפּוֹ׃
 • אֹרֶךְ הָאֻלָם עֶשְׂרִים אַמָּה, וְרֹחַב עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה אַמָּה, וּבַמַּעֲלוֹת, אֲשֶׁר יַעֲלוּ אֵלָיו; וְעַמֻּדִים אֶל־הָאֵילִים, אֶחָד מִפֹּה וְאֶחָד מִפֹּה׃