Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И введе́ мя во хра́мъ, и размѣ́ри аила́мъ {подво́и}, шести́ лакте́й широта́ о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й широта́ Аила́мъ объ о́ну,
 • и широта́ вра́тъ де́сять лакте́й, и бока́ вра́тъ пяти́ лакте́й о сiю́ страну́ и пяти́ объ ону́: и измѣ́ри долготу́ и́хъ четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й.
 • И вни́де во дво́ръ вну́трен­нiй, и размѣ́ри Аила́мъ две́рiй дву́хъ лакте́й, и две́ри шести́ лакте́й, бока́ же две́рная седми́ лакте́й о сiю́ страну́ и седми́ объ ону́.
 • И размѣ́ри долготу́ две́рiй четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й предъ лице́мъ хра́ма, и рече́ ко мнѣ́: сiе́ свято́е святы́хъ.
 • И размѣ́ри стѣ́ну хра́ма шести́ лакте́й и широту́ страны́ четы́рехъ лакте́й о́крестъ,
 • страны́ же страна́ до страны́ три́десять и три́ два́щи: и разстоя́нiе въ стѣнѣ́ хра́ма во страна́хъ о́крестъ, е́же на прозра́къ бы́ти входя́щымъ, да от­ню́дъ не при­­каса́ют­ся ко стѣна́мъ хра́ма.
 • Широта́ же вы́шнiя страны́ по при­­ложе́нiю от­ стѣны́ къ вы́шней о́крестъ хра́ма, я́ко да разширя́ет­ся свы́ше, и да от­ до́лнихъ восхо́дятъ на го́рняя, а от­ сре́днихъ на трекро́вная.
 • И ви́дѣхъ хра́ма высоту́ о́крестъ разстоя́нiе стра́нъ ра́вно тро́сти шести́ лакте́й разстоя́нiя,
 • широта́ же стѣны́ страны́ внѣу́ду пяти́ лакте́й, и про́чая между́ страна́ми хра́ма,
 • и между́ прегра́дами широта́ два́десяти лакте́й, окру́жность о́крестъ хра́ма.
 • Две́ри же прегра́дъ ко про́чему две́рiй еди́ныхъ я́же къ сѣ́веру: и две́рь еди́на къ ю́гу, широта́ же свѣ́та про́чаго пяти́ лакте́й широта́ о́крестъ.
 • Раздѣ́лъ же проти́ву про́чему а́ки къ мо́рю се́дмьдесятъ лакте́й, широта́ стѣны́ раздѣля́ющiя, широта́ о́крестъ пя́ть лакте́й, и долгота́ ея́ де́вятьдесятъ лакте́й
 • и размѣ́ри проти́ву хра́ма долготу́ сто́ лакте́й, и про́чая и раздѣля́ющая, и стѣ́ны и́хъ въ долготу́ сто́ лакте́й.
 • И широта́ проти́ву хра́ма, и про́чая проти́ву ста́ лакте́й.
 • И размѣ́ри долготу́ раздѣ́лу проти́ву лицу́ про́чему созади́ хра́му тому́, и про́чая о сiю́ страну́ и объ ону́ ста́ лакте́й долготу́: хра́мъ же и у́глы, и Ела́мъ {притво́ръ} внѣ́шнiй, до́ски по́стланы.
 • И о́кна реше́тчатая свѣще́нiя о́крестъ трiе́мъ [страна́мъ] е́же при­­ница́ти: хра́мъ же и я́же бли́зъ его́ устла́на дре́вомъ о́крестъ, и помо́стъ, и от­ помо́ста до о́конъ: о́кна же от­воря́ема троя́ко на при­­ница́нiе,
 • и да́же до до́му вну́трен­няго и до внѣ́шняго, и на все́й стѣнѣ́ о́крестъ вну́трен­ней и внѣ́шней мѣ́ры,
 • и изва́ян­нiи херуви́ми и фи́ники: фи́никъ посредѣ́ херуви́ма и херуви́ма: два́ лица́ херуви́му:
 • лице́ человѣ́ческо къ фи́нику сю́ду и сю́ду, и лице́ льво́во къ фи́нику сю́ду и сю́ду, изва́янъ ве́сь хра́мъ о́крестъ.
 • От помо́ста да́же до сво́да херуви́ми и фи́ники изва́яни.
 • Свято́е же и хра́мъ от­верза́емь на четы́ри страны́, предъ лице́мъ святы́хъ видѣ́нiе я́ко зра́къ тре́бника древя́на,
 • три́ ла́кти высота́ его́, а долгота́ дву́ лакте́й, и широта́ та́кожде: имѣ́яше же ро́ги, и основа́нiе его́ и стѣ́ны его́ древя́ны. И рече́ ко мнѣ́: сiя́ трапе́за, я́же предъ лице́мъ Госпо́днимъ:
 • дво́и же две́ри хра́му и дво́и две́ри свято́му,
 • дво­и́мъ две́ремъ враща́ющымся: двѣ́ вереи́ еди́нымъ, и двѣ́ вереи́ вторы́мъ две́ремъ.
 • И вая́нiя надъ ни́ми и надъ две́рьми хра́ма херуви́мъ и фи́ники, по вая́нiю святы́хъ, и древеса́ потре́бна предъ лице́мъ Ела́ма {притво́ра} от­ внѣу́ду,
 • и о́кна сокрове́на. И размѣ́ри сю́ду и сю́ду въ покро́вѣхъ Ела́ма, и страны́ хра́ма древа́ми сопряжены́.
 • Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии.
 • В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей.
 • И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери – в семь локтей.
 • И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне: «это – Святое Святых».
 • И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.
 • Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены́ самого храма не касаются.
 • И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел бо́льшую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний.
 • И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей.
 • Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма.
 • И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма.
 • Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери – на северную сторону, а другие двери – на южную сторону; а ширина этого открытого пространства – пять локтей кругом.
 • Здание перед площадью на западной стороне – шириною в семьдесят локтей; стена же этого здания – в пять локтей ширины кругом, а длина ее – девяносто локтей.
 • И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины.
 • И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей.
 • И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора.
 • Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех ярусах, против порогов обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты.
 • От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
 • сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица.
 • С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме – лице львиное; так сделано во всем храме кругом.
 • От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма.
 • В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел.
 • Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его – из дерева. И сказал он мне: «это трапеза, которая пред Господом».
 • В храме и во святилище по две двери,
 • и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой;
 • и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а перед притвором снаружи был деревянный помост.
 • И решетчатые окна с пальмами, по ту и другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.
 • Проводник провел меня в храмовый зал и измерил ширину торцов его наружной стены; с той и другой стороны от входа торцы имели в ширину по шесть локтей.
 • Ширина входа в храмовый зал — десять локтей; длина стен по бокам от входа — по пять локтей. Проводник измерил длину храмового зала, она составляла сорок локтей; ширина — двадцать локтей.
 • Проводник подошел ко входу во внутреннее помещение и измерил торцы его стен. Они имели в ширину по два локтя. Ширина входа — шесть локтей, длина стен по бокам от входа — по семь локтей.
 • Проводник измерил внутреннее помещение: оно имело двадцать локтей в дли–ну и двадцать в ширину (как и храмовый зал). Проводник сказал мне: «Это — святыня святынь».
 • Проводник измерил толщину стены Храма — шесть локтей. Ширина же боковых комнат, которые окружали Храм, составляла четыре локтя.
 • Эти комнаты располагались одна над другой — тридцать комнат в три яруса. Стена Храма спускалась вниз уступами, и перекрытия комнат, окружавших Храм, покоились на этих уступах; балки перекрытий не были вделаны в стену Храма.
 • […] На верхний ярус с нижнего вела лестница, которая проходила через средний ярус.
 • Я увидел, что Храм расположен на высокой платформе, которая со всех сторон выступает за его стены; она служит фундаментом и для боковых комнат. Высота ее — одна трость, то есть шесть больших локтей.
 • Внешняя стена боковых комнат имела пять локтей в толщину. Между платформой, на которой находились боковые комнаты Храма,
 • и служебными помещениями шел открытый проход шириной в двадцать локтей (вокруг всего Храма был открытый коридор).
 • Боковые комнаты имели два выхода на выступающую часть храмовой платформы: один с северной стороны, другой — с южной. Ширина этой выступающей вокруг Храма части была пять локтей.
 • С западной стороны к открытому коридору за Храмом примыкало строение; ширина его внутреннего помещения — семьдесят локтей. Толщина всех его стен — по пять локтей, длина его внутреннего помещения — девяносто локтей.
 • Проводник измерил длину всего Храма; она была сто локтей. Открытый коридор позади Храма и строение за Храмом (с учетом толщины стен строения) вместе занимали также сто локтей.
 • Ширина площади перед входом в Храм с восточной стороны — также сто локтей.
 • Проводник измерил строение, которое выходило на открытый коридор позади Храма. Длина строения составляла сто локтей; с той и другой стороны к нему примыкали галереи. Храмовый зал, внутреннее помещение и притвор, выходящий на двор,
 • были облицованы деревом. И ниши в виде окон, и трехъярусные галереи по периметру — все было покрыто деревом, от порога и пола до окон (это были глухие окна)
 • и до притолоки над входом. Во внутреннем помещении Храма и во внешнем, по всему периметру стен внутреннего и внешнего помещений, были сделаны изображения
 • херувимов и пальм. Между каждыми двумя херувимами было по пальме. У херувимов было по два лица;
 • с одной стороны к пальме обращено человеческое лицо херувима, с другой — львиное. Так было сделано по всему периметру Храма.
 • Изображения херувимов и пальм покрывали стену храмового зала от пола до притолоки над входом.
 • Рамы дверей в храмовом зале были четырехступенчатыми. Перед Святилищем находилось нечто, похожее
 • на деревянный жертвенник, высотой в три локтя, длиной в два локтя и шириной в два локтя. Его углы, подножие и стенки были сделаны из дерева. Проводник сказал мне: «Это стол, стоящий пред лицом Господа».
 • Двери в храмовый зал и двери в Святилище — обе были двустворчатыми.
 • Каждая из створок в свою очередь состояла из двух частей: обе части поворачиваются на петлях. Две части были у одной створки и две — у другой.
 • И были на дверях зала изображены херувимы и пальмы, такие же, как на стенах. Над входом в притвор, снаружи, шел деревянный карниз.
 • На боковых стенах притвора, с той и другой стороны, а также на стенах боковых комнат и на карнизе были сделаны ниши в виде окон и изображения пальм.
 • И ввел меня в храм и измерил столбы:-шесть локтей ширина в одну сторону и шесть локтей ширина столбов в другую сторону.

 • И ширина ворот десять локтей и бока ворот-пять локтей в одну сторону и пять в другую. И измерил длину его-сорок локтей, а в ширину-двадцать локтей.

 • И вошел во внутреннее помещение и измерил столбы дверей: два локтя, и двери шести локтей, а бока у дверей-семи локтей в одну сторону и семи в другую.

 • И измерил длину (от) дверей-сорок локтей, а ширина-двадцать локтей, пред лицем храма, и сказал мне: это-святое святых.

 • И измерил стену храма: шесть локтей ширины, в боковых (комнатах)-четыре локтя, кругом.

 • А комнат, комната подле комнаты, было шестьдесят шесть и кругом было разстояние между стеною храма и комнатами, так что для входящих был просвет (заметен) и оне совершенно не прикасались к стене храма.

 • Ширина верхних комнат прибавкою вверх из стены вокруг храма увеличивалась кверху и из нижних комнат поднимались в более высокия и из средних на третий этаж.

 • И я видел верх храма кругом: разстояние боковых комнат равно трости: шести локтей разстояние (было).

 • Ширина стены боковых комнат с наружной стороны-пять локтей; и открытое место между боковыми комнатами храма.

 • И между комнатами (двора) шириною в двадцать локтей. Это окружность всего храма.

 • И двери из комнат (вели) на открытое место: одна дверь на север и одна на юг; и ширина просвета открытого места пять локтей, (такова) ширина кругом.

 • И отдельное здание пред открытым местом к западу-семьдесят локтей ширина (его), толщина стены (этого) здания пять локтей кругом, а длина его девяносто локтей.

 • И намерил против храма: в длину сто локтей и открытое место и отдельное здание, и стены их в длину (также) сто локтей.

 • И ширина лицевой стороны храма и открытого места пред ним-сто локтей.

 • И измерил вдоль отдельного здания лицевую сторону открытого места позади сего дома: открытое место в ту и другую сторону-сто локтей длины. А храм и углы и внешний притвор выстланы досками.

 • И решетчатыя световыя окна с трех (сторон), чтобы видеть. Храм же и что близ него вокруг устлано деревом: и пол, и от пола до окон, окна же были трехстворчатыя, чтобы видеть.

 • По всей стене кругом, даже до внутреннего и до внешнего дома, извнутри и снаружи была (надлежащая) мера,

 • И изваянные херувимы и пальмы, пальма среди двух херувимов и у (каждаго) херувима два лица.

 • Лице человеческое (обращено) к пальме с одной стороны и с другой, и лице львиное (обращено) к пальме с одной стороны и с другой; весь храм кругом был покрыт изваяниями.

 • От пола даже до свода херувимы и пальмы были изваяны.

 • Святое же и храм имели четырехугольное отверстие. Пред лицем святого святых видно было как бы очертание деревянного жертвенника.

 • Три локтя вышина его, а длина два локтя, такая же и ширина. Он имел и рога, а основание его и стены его были деревянныя. И сказал мне: „это-трапеза, которая пред Лицем Господним“.

 • У храма две двери и у святого две двери.

 • Обе двери-створчатыя: две дверцы у одних дверей и две дверцы у других.

 • И изваяния на них: на дверях храма херувимы и пальмы, как во святом. А пред притвором снаружи необходимыя деревья.

 • И (в нем) потайныя окна. И измерил с той и другой стороны покровы притвора и боковыя комнаты храма, соединенныя деревом.