Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И введе́ мя во хра́мъ, и размѣ́ри аила́мъ {подво́и}, шести́ лакте́й широта́ о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й широта́ Аила́мъ объ о́ну,
 • и широта́ вра́тъ де́сять лакте́й, и бока́ вра́тъ пяти́ лакте́й о сiю́ страну́ и пяти́ объ ону́: и измѣ́ри долготу́ и́хъ четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й.
 • И вни́де во дво́ръ вну́трен­нiй, и размѣ́ри Аила́мъ две́рiй дву́хъ лакте́й, и две́ри шести́ лакте́й, бока́ же две́рная седми́ лакте́й о сiю́ страну́ и седми́ объ ону́.
 • И размѣ́ри долготу́ две́рiй четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й предъ лице́мъ хра́ма, и рече́ ко мнѣ́: сiе́ свято́е святы́хъ.
 • И размѣ́ри стѣ́ну хра́ма шести́ лакте́й и широту́ страны́ четы́рехъ лакте́й о́крестъ,
 • страны́ же страна́ до страны́ три́десять и три́ два́щи: и разстоя́нiе въ стѣнѣ́ хра́ма во страна́хъ о́крестъ, е́же на прозра́къ бы́ти входя́щымъ, да от­ню́дъ не при­­каса́ют­ся ко стѣна́мъ хра́ма.
 • Широта́ же вы́шнiя страны́ по при­­ложе́нiю от­ стѣны́ къ вы́шней о́крестъ хра́ма, я́ко да разширя́ет­ся свы́ше, и да от­ до́лнихъ восхо́дятъ на го́рняя, а от­ сре́днихъ на трекро́вная.
 • И ви́дѣхъ хра́ма высоту́ о́крестъ разстоя́нiе стра́нъ ра́вно тро́сти шести́ лакте́й разстоя́нiя,
 • широта́ же стѣны́ страны́ внѣу́ду пяти́ лакте́й, и про́чая между́ страна́ми хра́ма,
 • и между́ прегра́дами широта́ два́десяти лакте́й, окру́жность о́крестъ хра́ма.
 • Две́ри же прегра́дъ ко про́чему две́рiй еди́ныхъ я́же къ сѣ́веру: и две́рь еди́на къ ю́гу, широта́ же свѣ́та про́чаго пяти́ лакте́й широта́ о́крестъ.
 • Раздѣ́лъ же проти́ву про́чему а́ки къ мо́рю се́дмьдесятъ лакте́й, широта́ стѣны́ раздѣля́ющiя, широта́ о́крестъ пя́ть лакте́й, и долгота́ ея́ де́вятьдесятъ лакте́й
 • и размѣ́ри проти́ву хра́ма долготу́ сто́ лакте́й, и про́чая и раздѣля́ющая, и стѣ́ны и́хъ въ долготу́ сто́ лакте́й.
 • И широта́ проти́ву хра́ма, и про́чая проти́ву ста́ лакте́й.
 • И размѣ́ри долготу́ раздѣ́лу проти́ву лицу́ про́чему созади́ хра́му тому́, и про́чая о сiю́ страну́ и объ ону́ ста́ лакте́й долготу́: хра́мъ же и у́глы, и Ела́мъ {притво́ръ} внѣ́шнiй, до́ски по́стланы.
 • И о́кна реше́тчатая свѣще́нiя о́крестъ трiе́мъ [страна́мъ] е́же при­­ница́ти: хра́мъ же и я́же бли́зъ его́ устла́на дре́вомъ о́крестъ, и помо́стъ, и от­ помо́ста до о́конъ: о́кна же от­воря́ема троя́ко на при­­ница́нiе,
 • и да́же до до́му вну́трен­няго и до внѣ́шняго, и на все́й стѣнѣ́ о́крестъ вну́трен­ней и внѣ́шней мѣ́ры,
 • и изва́ян­нiи херуви́ми и фи́ники: фи́никъ посредѣ́ херуви́ма и херуви́ма: два́ лица́ херуви́му:
 • лице́ человѣ́ческо къ фи́нику сю́ду и сю́ду, и лице́ льво́во къ фи́нику сю́ду и сю́ду, изва́янъ ве́сь хра́мъ о́крестъ.
 • От помо́ста да́же до сво́да херуви́ми и фи́ники изва́яни.
 • Свято́е же и хра́мъ от­верза́емь на четы́ри страны́, предъ лице́мъ святы́хъ видѣ́нiе я́ко зра́къ тре́бника древя́на,
 • три́ ла́кти высота́ его́, а долгота́ дву́ лакте́й, и широта́ та́кожде: имѣ́яше же ро́ги, и основа́нiе его́ и стѣ́ны его́ древя́ны. И рече́ ко мнѣ́: сiя́ трапе́за, я́же предъ лице́мъ Госпо́днимъ:
 • дво́и же две́ри хра́му и дво́и две́ри свято́му,
 • дво­и́мъ две́ремъ враща́ющымся: двѣ́ вереи́ еди́нымъ, и двѣ́ вереи́ вторы́мъ две́ремъ.
 • И вая́нiя надъ ни́ми и надъ две́рьми хра́ма херуви́мъ и фи́ники, по вая́нiю святы́хъ, и древеса́ потре́бна предъ лице́мъ Ела́ма {притво́ра} от­ внѣу́ду,
 • и о́кна сокрове́на. И размѣ́ри сю́ду и сю́ду въ покро́вѣхъ Ела́ма, и страны́ хра́ма древа́ми сопряжены́.
 • Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии.
 • В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей.
 • И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери – в семь локтей.
 • И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне: «это – Святое Святых».
 • И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.
 • Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены́ самого храма не касаются.
 • И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел бо́льшую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний.
 • И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей.
 • Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма.
 • И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма.
 • Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери – на северную сторону, а другие двери – на южную сторону; а ширина этого открытого пространства – пять локтей кругом.
 • Здание перед площадью на западной стороне – шириною в семьдесят локтей; стена же этого здания – в пять локтей ширины кругом, а длина ее – девяносто локтей.
 • И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины.
 • И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей.
 • И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора.
 • Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех ярусах, против порогов обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты.
 • От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
 • сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица.
 • С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме – лице львиное; так сделано во всем храме кругом.
 • От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма.
 • В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел.
 • Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его – из дерева. И сказал он мне: «это трапеза, которая пред Господом».
 • В храме и во святилище по две двери,
 • и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой;
 • и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а перед притвором снаружи был деревянный помост.
 • И решетчатые окна с пальмами, по ту и другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.
 • Et introduxit me in templum et mensus est postes: sex cu bitos latitudinis hinc et sex cubitos latitudinis inde.
 • Et latitudo portae decem cubitorum erat, et latera portae quinque cubitis hinc et quinque cubitis inde; et mensus est longitudinem eius quadraginta cubitorum et latitudinem viginti cubitorum.
 • Et introgressus intrinsecus, mensus est in poste portae duos cubitos et portam sex cubitorum et latitudinem laterum portae septem cubitorum hinc et septem cubitorum inde.
 • Et mensus est longitudinem eius viginti cubitorum et latitudinem viginti cubitorum versus faciem templi. Et dixit ad me: «Hoc est Sanctum sanctorum».
 • Et mensus est parietem domus sex cubitorum et latitudinem aedificii adiacentis quattuor cubitorum undique per circuitum domus;
 • cubicula autem adiacentia, cubiculum super cubiculum, in tribus tabulatis. Et erant margines eminentes in pariete domus pro cubiculis adiacentibus per circuitum, ut essent fulcra, neque essent fulcra intra parietem domus,
 • et latitudo ambitus sursum ascendens iuxta cubicula adiacentia, quia circumdata erat domus usque sursum circa domum; idcirco amplificata erat domus usque sursum, et de inferiore tabulato ascendebatur ad superius per medium.
 • Et vidi in domo altitudinem per circuitum, fundamenta aedificii adiacentis mensura calami pleni, id est sex cubitorum, in altitudine.
 • Et latitudo parietis aedificii adiacentis forinsecus erat quinque cubitorum. Et area vacua inter cubicula domui adiacentia,
 • et inter exedras habebat latitudinem viginti cubitorum in circuitu domus undique.
 • Et ostia aedificii adiacentis ad aream vacuam, ostium unum ad viam aquilonis et ostium unum ad viam australem; et latitudo muri areae vacuae quinque cubitorum in circuitu.
 • Et aedificium, quod erat ex adverso areae separatae versumque ad viam respicientem ad mare, latitudinis septuaginta cubitorum; paries autem aedificii quinque cubitorum latitudinis per circuitum et longitudo eius nonaginta cubitorum.
 • Et mensus est domus longitudinem centum cubitorum et areae separatae et aedificii et parietum eius longitudinem centum cubitorum;
 • latitudinem autem faciei domus et areae separatae contra orientem centum cubitorum.
 • Et mensus est longitudinem aedificii ex adverso areae separatae ad dorsum et parietum eius ex utraque parte centum cubitorum. Et templum interius et vestibulum exterius
 • strata erant ligno, et fenestrae marginatae et margines in circuitu triplices contra limen erant strato ligno per gyrum in circuitu, et a terra usque ad fenestras — et fenestrae poterant claudi — usque ad superiora ostii;
 • et usque ad domum interiorem et forinsecus et per omnem parietem in circuitu, intrinsecus et forinsecus, ad mensuram
 • fabrefacti cherubim et palmae, et palma inter cherub et cherub; duasque facies habebat cherub,
 • faciem hominis versam ad palmam ex hac parte et faciem leonis versam ad palmam ex alia parte: expressi per omnem domum in circuitu.
 • De terra usque ad superiora portae cherubim et palmae caelatae erant. In pariete templi
 • postes portae quadruplices, et coram sanctuario aspectus quasi aspectus
 • altaris lignei trium cubitorum altitudo, et longitudo eius duorum cubitorum, et anguli eius et bases eius et parietes eius lignei. Et locutus est ad me: «Haec est mensa coram Domino».
 • Et duo ostia erant templo et sanctuario
 • duo ostia. Ostiis erant duae valvae versatiles usque ad parietem, valvae duae ostio uni et valvae duae ostio alteri.
 • Et caelati erant in ipsis ostiis templi cherubim et sculpturae palmarum, sicut in parietibus quoque expressi erant; et tectum ligneum erat in vestibuli fronte forinsecus.
 • Et fenestrae marginatae et similitudo palmarum hinc atque inde in lateribus vestibuli et in cubiculis adiacentibus domus.
 • 他 带 我 到 殿 那 里 量 墙 柱 , 这 面 厚 六 肘 , 那 面 厚 六 肘 , 宽 窄 与 会 幕 相 同 。
 • 门 口 宽 十 肘 。 门 两 旁 , 这 边 五 肘 , 那 边 五 肘 。 他 量 殿 长 四 十 肘 , 宽 二 十 肘 。
 • 他 到 内 殿 量 墙 柱 , 各 厚 二 肘 。 门 口 宽 六 肘 , 门 两 旁 各 宽 七 肘 。
 • 他 量 内 殿 , 长 二 十 肘 , 宽 二 十 肘 。 他 对 我 说 , 这 是 至 圣 所 。
 • 他 又 量 殿 墙 , 厚 六 肘 。 围 着 殿 有 旁 屋 , 各 宽 四 肘 。
 • 旁 屋 有 三 层 , 层 叠 而 上 , 每 层 排 列 三 十 间 。 旁 屋 的 梁 木 搁 在 殿 墙 坎 上 , 免 得 插 入 殿 墙 。
 • 这 围 殿 的 旁 屋 越 高 越 宽 。 因 旁 屋 围 殿 悬 叠 而 上 , 所 以 越 上 越 宽 , 从 下 一 层 , 由 中 一 层 , 到 上 一 层 。
 • 我 又 见 围 着 殿 有 高 月 台 。 旁 屋 的 根 基 , 高 足 一 竿 , 就 是 六 大 肘 。
 • 旁 屋 的 外 墙 厚 五 肘 。 旁 屋 之 外 还 有 馀 地 。
 • 在 旁 屋 与 对 面 的 房 屋 中 间 有 空 地 , 宽 二 十 肘 。
 • 旁 屋 的 门 都 向 馀 地 , 一 门 向 北 , 一 门 向 南 。 周 围 的 馀 地 宽 五 肘 。
 • 在 西 面 空 地 之 后 有 房 子 , 宽 七 十 肘 , 长 九 十 肘 , 墙 四 围 厚 五 肘 。
 • 这 样 , 他 量 殿 , 长 一 百 肘 , 又 量 空 地 和 那 房 子 并 墙 , 共 长 一 百 肘 。
 • 殿 的 前 面 和 两 旁 的 空 地 , 宽 一 百 肘 。
 • 他 量 空 地 后 面 的 那 房 子 , 并 两 旁 的 楼 廊 , 共 长 一 百 肘 。
 • 内 殿 , 院 廊 , 门 槛 , 严 紧 的 窗 棂 , 并 对 着 门 槛 的 三 层 楼 廊 , 从 地 到 窗 棂 ( 窗 棂 都 有 蔽 子 ) ,
 • 直 到 门 以 上 , 就 是 到 内 殿 和 外 殿 内 外 四 围 墙 壁 , 都 按 尺 寸 用 木 板 遮 蔽 。
 • 墙 上 雕 刻 基 路 伯 和 棕 树 。 每 二 基 路 伯 中 间 有 一 棵 棕 树 , 每 基 路 伯 有 二 脸 。
 • 这 边 有 人 脸 向 着 棕 树 , 那 边 有 狮 子 脸 向 着 棕 树 , 殿 内 周 围 都 是 如 此 。
 • 从 地 至 门 以 上 , 都 有 基 路 伯 和 棕 树 。 殿 墙 就 是 这 样 。
 • 殿 的 门 柱 是 方 的 。 至 圣 所 的 前 面 , 形 状 和 殿 的 形 状 一 样 。
 • 坛 是 木 头 作 的 , 高 三 肘 , 长 二 肘 。 坛 角 和 坛 面 , 并 四 旁 , 都 是 木 头 作 的 。 他 对 我 说 , 这 是 耶 和 华 面 前 的 桌 子 。
 • 殿 和 至 圣 所 的 门 各 有 两 扇 。
 • 每 扇 分 两 扇 , 这 两 扇 是 摺 叠 的 。 这 边 门 分 两 扇 , 那 边 门 也 分 两 扇 。
 • 殿 的 门 扇 上 雕 刻 基 路 伯 和 棕 树 , 与 刻 在 墙 上 的 一 般 。 在 外 头 廊 前 有 木 槛 。
 • 廊 这 边 那 边 都 有 严 紧 的 窗 棂 和 棕 树 。 殿 的 旁 屋 和 槛 就 是 这 样 。
 • Проводник провел меня в храмовый зал и измерил ширину торцов его наружной стены; с той и другой стороны от входа торцы имели в ширину по шесть локтей.
 • Ширина входа в храмовый зал — десять локтей; длина стен по бокам от входа — по пять локтей. Проводник измерил длину храмового зала, она составляла сорок локтей; ширина — двадцать локтей.
 • Проводник подошел ко входу во внутреннее помещение и измерил торцы его стен. Они имели в ширину по два локтя. Ширина входа — шесть локтей, длина стен по бокам от входа — по семь локтей.
 • Проводник измерил внутреннее помещение: оно имело двадцать локтей в дли–ну и двадцать в ширину (как и храмовый зал). Проводник сказал мне: «Это — святыня святынь».
 • Проводник измерил толщину стены Храма — шесть локтей. Ширина же боковых комнат, которые окружали Храм, составляла четыре локтя.
 • Эти комнаты располагались одна над другой — тридцать комнат в три яруса. Стена Храма спускалась вниз уступами, и перекрытия комнат, окружавших Храм, покоились на этих уступах; балки перекрытий не были вделаны в стену Храма.
 • […] На верхний ярус с нижнего вела лестница, которая проходила через средний ярус.
 • Я увидел, что Храм расположен на высокой платформе, которая со всех сторон выступает за его стены; она служит фундаментом и для боковых комнат. Высота ее — одна трость, то есть шесть больших локтей.
 • Внешняя стена боковых комнат имела пять локтей в толщину. Между платформой, на которой находились боковые комнаты Храма,
 • и служебными помещениями шел открытый проход шириной в двадцать локтей (вокруг всего Храма был открытый коридор).
 • Боковые комнаты имели два выхода на выступающую часть храмовой платформы: один с северной стороны, другой — с южной. Ширина этой выступающей вокруг Храма части была пять локтей.
 • С западной стороны к открытому коридору за Храмом примыкало строение; ширина его внутреннего помещения — семьдесят локтей. Толщина всех его стен — по пять локтей, длина его внутреннего помещения — девяносто локтей.
 • Проводник измерил длину всего Храма; она была сто локтей. Открытый коридор позади Храма и строение за Храмом (с учетом толщины стен строения) вместе занимали также сто локтей.
 • Ширина площади перед входом в Храм с восточной стороны — также сто локтей.
 • Проводник измерил строение, которое выходило на открытый коридор позади Храма. Длина строения составляла сто локтей; с той и другой стороны к нему примыкали галереи. Храмовый зал, внутреннее помещение и притвор, выходящий на двор,
 • были облицованы деревом. И ниши в виде окон, и трехъярусные галереи по периметру — все было покрыто деревом, от порога и пола до окон (это были глухие окна)
 • и до притолоки над входом. Во внутреннем помещении Храма и во внешнем, по всему периметру стен внутреннего и внешнего помещений, были сделаны изображения
 • херувимов и пальм. Между каждыми двумя херувимами было по пальме. У херувимов было по два лица;
 • с одной стороны к пальме обращено человеческое лицо херувима, с другой — львиное. Так было сделано по всему периметру Храма.
 • Изображения херувимов и пальм покрывали стену храмового зала от пола до притолоки над входом.
 • Рамы дверей в храмовом зале были четырехступенчатыми. Перед Святилищем находилось нечто, похожее
 • на деревянный жертвенник, высотой в три локтя, длиной в два локтя и шириной в два локтя. Его углы, подножие и стенки были сделаны из дерева. Проводник сказал мне: «Это стол, стоящий пред лицом Господа».
 • Двери в храмовый зал и двери в Святилище — обе были двустворчатыми.
 • Каждая из створок в свою очередь состояла из двух частей: обе части поворачиваются на петлях. Две части были у одной створки и две — у другой.
 • И были на дверях зала изображены херувимы и пальмы, такие же, как на стенах. Над входом в притвор, снаружи, шел деревянный карниз.
 • На боковых стенах притвора, с той и другой стороны, а также на стенах боковых комнат и на карнизе были сделаны ниши в виде окон и изображения пальм.