Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И введе́ мя во хра́мъ, и размѣ́ри аила́мъ {подво́и}, шести́ лакте́й широта́ о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й широта́ Аила́мъ объ о́ну,
 • и широта́ вра́тъ де́сять лакте́й, и бока́ вра́тъ пяти́ лакте́й о сiю́ страну́ и пяти́ объ ону́: и измѣ́ри долготу́ и́хъ четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й.
 • И вни́де во дво́ръ вну́трен­нiй, и размѣ́ри Аила́мъ две́рiй дву́хъ лакте́й, и две́ри шести́ лакте́й, бока́ же две́рная седми́ лакте́й о сiю́ страну́ и седми́ объ ону́.
 • И размѣ́ри долготу́ две́рiй четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й предъ лице́мъ хра́ма, и рече́ ко мнѣ́: сiе́ свято́е святы́хъ.
 • И размѣ́ри стѣ́ну хра́ма шести́ лакте́й и широту́ страны́ четы́рехъ лакте́й о́крестъ,
 • страны́ же страна́ до страны́ три́десять и три́ два́щи: и разстоя́нiе въ стѣнѣ́ хра́ма во страна́хъ о́крестъ, е́же на прозра́къ бы́ти входя́щымъ, да от­ню́дъ не при­­каса́ют­ся ко стѣна́мъ хра́ма.
 • Широта́ же вы́шнiя страны́ по при­­ложе́нiю от­ стѣны́ къ вы́шней о́крестъ хра́ма, я́ко да разширя́ет­ся свы́ше, и да от­ до́лнихъ восхо́дятъ на го́рняя, а от­ сре́днихъ на трекро́вная.
 • И ви́дѣхъ хра́ма высоту́ о́крестъ разстоя́нiе стра́нъ ра́вно тро́сти шести́ лакте́й разстоя́нiя,
 • широта́ же стѣны́ страны́ внѣу́ду пяти́ лакте́й, и про́чая между́ страна́ми хра́ма,
 • и между́ прегра́дами широта́ два́десяти лакте́й, окру́жность о́крестъ хра́ма.
 • Две́ри же прегра́дъ ко про́чему две́рiй еди́ныхъ я́же къ сѣ́веру: и две́рь еди́на къ ю́гу, широта́ же свѣ́та про́чаго пяти́ лакте́й широта́ о́крестъ.
 • Раздѣ́лъ же проти́ву про́чему а́ки къ мо́рю се́дмьдесятъ лакте́й, широта́ стѣны́ раздѣля́ющiя, широта́ о́крестъ пя́ть лакте́й, и долгота́ ея́ де́вятьдесятъ лакте́й
 • и размѣ́ри проти́ву хра́ма долготу́ сто́ лакте́й, и про́чая и раздѣля́ющая, и стѣ́ны и́хъ въ долготу́ сто́ лакте́й.
 • И широта́ проти́ву хра́ма, и про́чая проти́ву ста́ лакте́й.
 • И размѣ́ри долготу́ раздѣ́лу проти́ву лицу́ про́чему созади́ хра́му тому́, и про́чая о сiю́ страну́ и объ ону́ ста́ лакте́й долготу́: хра́мъ же и у́глы, и Ела́мъ {притво́ръ} внѣ́шнiй, до́ски по́стланы.
 • И о́кна реше́тчатая свѣще́нiя о́крестъ трiе́мъ [страна́мъ] е́же при­­ница́ти: хра́мъ же и я́же бли́зъ его́ устла́на дре́вомъ о́крестъ, и помо́стъ, и от­ помо́ста до о́конъ: о́кна же от­воря́ема троя́ко на при­­ница́нiе,
 • и да́же до до́му вну́трен­няго и до внѣ́шняго, и на все́й стѣнѣ́ о́крестъ вну́трен­ней и внѣ́шней мѣ́ры,
 • и изва́ян­нiи херуви́ми и фи́ники: фи́никъ посредѣ́ херуви́ма и херуви́ма: два́ лица́ херуви́му:
 • лице́ человѣ́ческо къ фи́нику сю́ду и сю́ду, и лице́ льво́во къ фи́нику сю́ду и сю́ду, изва́янъ ве́сь хра́мъ о́крестъ.
 • От помо́ста да́же до сво́да херуви́ми и фи́ники изва́яни.
 • Свято́е же и хра́мъ от­верза́емь на четы́ри страны́, предъ лице́мъ святы́хъ видѣ́нiе я́ко зра́къ тре́бника древя́на,
 • три́ ла́кти высота́ его́, а долгота́ дву́ лакте́й, и широта́ та́кожде: имѣ́яше же ро́ги, и основа́нiе его́ и стѣ́ны его́ древя́ны. И рече́ ко мнѣ́: сiя́ трапе́за, я́же предъ лице́мъ Госпо́днимъ:
 • дво́и же две́ри хра́му и дво́и две́ри свято́му,
 • дво­и́мъ две́ремъ враща́ющымся: двѣ́ вереи́ еди́нымъ, и двѣ́ вереи́ вторы́мъ две́ремъ.
 • И вая́нiя надъ ни́ми и надъ две́рьми хра́ма херуви́мъ и фи́ники, по вая́нiю святы́хъ, и древеса́ потре́бна предъ лице́мъ Ела́ма {притво́ра} от­ внѣу́ду,
 • и о́кна сокрове́на. И размѣ́ри сю́ду и сю́ду въ покро́вѣхъ Ела́ма, и страны́ хра́ма древа́ми сопряжены́.
 • Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии.
 • В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей.
 • И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери – в семь локтей.
 • И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне: «это – Святое Святых».
 • И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.
 • Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены́ самого храма не касаются.
 • И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел бо́льшую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний.
 • И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей.
 • Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма.
 • И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма.
 • Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери – на северную сторону, а другие двери – на южную сторону; а ширина этого открытого пространства – пять локтей кругом.
 • Здание перед площадью на западной стороне – шириною в семьдесят локтей; стена же этого здания – в пять локтей ширины кругом, а длина ее – девяносто локтей.
 • И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины.
 • И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей.
 • И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора.
 • Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех ярусах, против порогов обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты.
 • От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
 • сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица.
 • С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме – лице львиное; так сделано во всем храме кругом.
 • От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма.
 • В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел.
 • Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его – из дерева. И сказал он мне: «это трапеза, которая пред Господом».
 • В храме и во святилище по две двери,
 • и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой;
 • и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а перед притвором снаружи был деревянный помост.
 • И решетчатые окна с пальмами, по ту и другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.
 • 他 带 我 到 殿 那 里 量 墙 柱 , 这 面 厚 六 肘 , 那 面 厚 六 肘 , 宽 窄 与 会 幕 相 同 。
 • 门 口 宽 十 肘 。 门 两 旁 , 这 边 五 肘 , 那 边 五 肘 。 他 量 殿 长 四 十 肘 , 宽 二 十 肘 。
 • 他 到 内 殿 量 墙 柱 , 各 厚 二 肘 。 门 口 宽 六 肘 , 门 两 旁 各 宽 七 肘 。
 • 他 量 内 殿 , 长 二 十 肘 , 宽 二 十 肘 。 他 对 我 说 , 这 是 至 圣 所 。
 • 他 又 量 殿 墙 , 厚 六 肘 。 围 着 殿 有 旁 屋 , 各 宽 四 肘 。
 • 旁 屋 有 三 层 , 层 叠 而 上 , 每 层 排 列 三 十 间 。 旁 屋 的 梁 木 搁 在 殿 墙 坎 上 , 免 得 插 入 殿 墙 。
 • 这 围 殿 的 旁 屋 越 高 越 宽 。 因 旁 屋 围 殿 悬 叠 而 上 , 所 以 越 上 越 宽 , 从 下 一 层 , 由 中 一 层 , 到 上 一 层 。
 • 我 又 见 围 着 殿 有 高 月 台 。 旁 屋 的 根 基 , 高 足 一 竿 , 就 是 六 大 肘 。
 • 旁 屋 的 外 墙 厚 五 肘 。 旁 屋 之 外 还 有 馀 地 。
 • 在 旁 屋 与 对 面 的 房 屋 中 间 有 空 地 , 宽 二 十 肘 。
 • 旁 屋 的 门 都 向 馀 地 , 一 门 向 北 , 一 门 向 南 。 周 围 的 馀 地 宽 五 肘 。
 • 在 西 面 空 地 之 后 有 房 子 , 宽 七 十 肘 , 长 九 十 肘 , 墙 四 围 厚 五 肘 。
 • 这 样 , 他 量 殿 , 长 一 百 肘 , 又 量 空 地 和 那 房 子 并 墙 , 共 长 一 百 肘 。
 • 殿 的 前 面 和 两 旁 的 空 地 , 宽 一 百 肘 。
 • 他 量 空 地 后 面 的 那 房 子 , 并 两 旁 的 楼 廊 , 共 长 一 百 肘 。
 • 内 殿 , 院 廊 , 门 槛 , 严 紧 的 窗 棂 , 并 对 着 门 槛 的 三 层 楼 廊 , 从 地 到 窗 棂 ( 窗 棂 都 有 蔽 子 ) ,
 • 直 到 门 以 上 , 就 是 到 内 殿 和 外 殿 内 外 四 围 墙 壁 , 都 按 尺 寸 用 木 板 遮 蔽 。
 • 墙 上 雕 刻 基 路 伯 和 棕 树 。 每 二 基 路 伯 中 间 有 一 棵 棕 树 , 每 基 路 伯 有 二 脸 。
 • 这 边 有 人 脸 向 着 棕 树 , 那 边 有 狮 子 脸 向 着 棕 树 , 殿 内 周 围 都 是 如 此 。
 • 从 地 至 门 以 上 , 都 有 基 路 伯 和 棕 树 。 殿 墙 就 是 这 样 。
 • 殿 的 门 柱 是 方 的 。 至 圣 所 的 前 面 , 形 状 和 殿 的 形 状 一 样 。
 • 坛 是 木 头 作 的 , 高 三 肘 , 长 二 肘 。 坛 角 和 坛 面 , 并 四 旁 , 都 是 木 头 作 的 。 他 对 我 说 , 这 是 耶 和 华 面 前 的 桌 子 。
 • 殿 和 至 圣 所 的 门 各 有 两 扇 。
 • 每 扇 分 两 扇 , 这 两 扇 是 摺 叠 的 。 这 边 门 分 两 扇 , 那 边 门 也 分 两 扇 。
 • 殿 的 门 扇 上 雕 刻 基 路 伯 和 棕 树 , 与 刻 在 墙 上 的 一 般 。 在 外 头 廊 前 有 木 槛 。
 • 廊 这 边 那 边 都 有 严 紧 的 窗 棂 和 棕 树 。 殿 的 旁 屋 和 槛 就 是 这 样 。
 • Проводник провел меня в храмовый зал и измерил ширину торцов его наружной стены; с той и другой стороны от входа торцы имели в ширину по шесть локтей.
 • Ширина входа в храмовый зал — десять локтей; длина стен по бокам от входа — по пять локтей. Проводник измерил длину храмового зала, она составляла сорок локтей; ширина — двадцать локтей.
 • Проводник подошел ко входу во внутреннее помещение и измерил торцы его стен. Они имели в ширину по два локтя. Ширина входа — шесть локтей, длина стен по бокам от входа — по семь локтей.
 • Проводник измерил внутреннее помещение: оно имело двадцать локтей в дли–ну и двадцать в ширину (как и храмовый зал). Проводник сказал мне: «Это — святыня святынь».
 • Проводник измерил толщину стены Храма — шесть локтей. Ширина же боковых комнат, которые окружали Храм, составляла четыре локтя.
 • Эти комнаты располагались одна над другой — тридцать комнат в три яруса. Стена Храма спускалась вниз уступами, и перекрытия комнат, окружавших Храм, покоились на этих уступах; балки перекрытий не были вделаны в стену Храма.
 • […] На верхний ярус с нижнего вела лестница, которая проходила через средний ярус.
 • Я увидел, что Храм расположен на высокой платформе, которая со всех сторон выступает за его стены; она служит фундаментом и для боковых комнат. Высота ее — одна трость, то есть шесть больших локтей.
 • Внешняя стена боковых комнат имела пять локтей в толщину. Между платформой, на которой находились боковые комнаты Храма,
 • и служебными помещениями шел открытый проход шириной в двадцать локтей (вокруг всего Храма был открытый коридор).
 • Боковые комнаты имели два выхода на выступающую часть храмовой платформы: один с северной стороны, другой — с южной. Ширина этой выступающей вокруг Храма части была пять локтей.
 • С западной стороны к открытому коридору за Храмом примыкало строение; ширина его внутреннего помещения — семьдесят локтей. Толщина всех его стен — по пять локтей, длина его внутреннего помещения — девяносто локтей.
 • Проводник измерил длину всего Храма; она была сто локтей. Открытый коридор позади Храма и строение за Храмом (с учетом толщины стен строения) вместе занимали также сто локтей.
 • Ширина площади перед входом в Храм с восточной стороны — также сто локтей.
 • Проводник измерил строение, которое выходило на открытый коридор позади Храма. Длина строения составляла сто локтей; с той и другой стороны к нему примыкали галереи. Храмовый зал, внутреннее помещение и притвор, выходящий на двор,
 • были облицованы деревом. И ниши в виде окон, и трехъярусные галереи по периметру — все было покрыто деревом, от порога и пола до окон (это были глухие окна)
 • и до притолоки над входом. Во внутреннем помещении Храма и во внешнем, по всему периметру стен внутреннего и внешнего помещений, были сделаны изображения
 • херувимов и пальм. Между каждыми двумя херувимами было по пальме. У херувимов было по два лица;
 • с одной стороны к пальме обращено человеческое лицо херувима, с другой — львиное. Так было сделано по всему периметру Храма.
 • Изображения херувимов и пальм покрывали стену храмового зала от пола до притолоки над входом.
 • Рамы дверей в храмовом зале были четырехступенчатыми. Перед Святилищем находилось нечто, похожее
 • на деревянный жертвенник, высотой в три локтя, длиной в два локтя и шириной в два локтя. Его углы, подножие и стенки были сделаны из дерева. Проводник сказал мне: «Это стол, стоящий пред лицом Господа».
 • Двери в храмовый зал и двери в Святилище — обе были двустворчатыми.
 • Каждая из створок в свою очередь состояла из двух частей: обе части поворачиваются на петлях. Две части были у одной створки и две — у другой.
 • И были на дверях зала изображены херувимы и пальмы, такие же, как на стенах. Над входом в притвор, снаружи, шел деревянный карниз.
 • На боковых стенах притвора, с той и другой стороны, а также на стенах боковых комнат и на карнизе были сделаны ниши в виде окон и изображения пальм.
 • Dann führte der Mann mich ins Innere des Tempelhauses und maß es aus. Das Eingangstor war 10 Ellen breit. Die Mauerstücke rechts und links davon sprangen je 5 Ellen vor; ihre Dicke betrug 6 Ellen. Das Innere des Tempelhauses war 40 Ellen lang und 20 Ellen breit.
 • Dann ging der Mann allein weiter und vermaß den hintersten Raum des Tempels. Die Türöffnung war 6 Ellen breit; die Mauern sprangen auf beiden Seiten der Tür je 7 Ellen vor und waren 2 Ellen dick.
 • Der Raum selbst war 20 Ellen breit und 20 Ellen tief. Der Mann, der mich hierher geführt hatte, sagte zu mir: »Dies ist das Allerheiligste.«
 • Dann maß der Mann, der mich führte, die Dicke der Tempelmauern; sie betrug 6 Ellen. Auf drei Seiten war das Tempelhaus mit einem Anbau von 4 Ellen Breite umgeben.
 • Er bestand aus drei Stockwerken mit je dreißig Kammern. Die Stockwerke waren auf der Innenseite nicht in der Tempelmauer verankert, sondern ruhten auf nach oben zurückspringenden Mauerabsätzen.
 • So kam es, dass der Innenraum des Anbaus sich von Stockwerk zu Stockwerk verbreiterte; im untersten Stockwerk war er am schmalsten, im obersten Stockwerk am breitesten.
 • Die Außenmauer des Anbaus war 5 Ellen dick. Rings um den Anbau lief eine Terrasse von 6 Ellen Höhe; sie war 5 Ellen breit. Auf die Terrasse öffneten sich die beiden Türen des Anbaus, eine im Norden und eine im Süden.

  An die Terrasse grenzte ringsum ein freier Raum von 20 Ellen Breite.

 • Westlich vom Tempelhaus lag angrenzend an diesen unbebauten Streifen ein Gebäude; es war innen 90 Ellen breit und 70 Ellen tief. Seine Mauern waren 5 Ellen dick.
 • a Nun maß der Mann, der mich hergeführt hatte, den Gesamtumfang der Tempelanlage aus. Die Länge von Tempelhaus und Anbau betrug 100 Ellen, ihre Breite einschließlich des unbebauten Streifens zu beiden Seiten ebenfalls 100 Ellen. Der Bau im Westen des Tempelhauses war 100 Ellen breit und einschließlich des freien Platzes davor 100 Ellen lang. Ebenso lang waren auch die terrassenförmig gestuften Gebäude, die sich auf beiden Seiten neben jenem Bau erhoben.
 • Alles wurde gemessen: das Innere des Tempelhauses, die Vorhalle,
 • die vom Boden bis zu den Fenstern hinaufreichende Holzverkleidung, die Fenster mit ihrem dreifach gestaffelten Rahmen,
 • die Wand über dem Eingangstor und überhaupt das ganze Tempelhaus von außen und innen. Alles hatte sein genaues Maß.
 • Geschnitzte Bilder von Keruben und Palmbäumen schmückten die Wände; immer abwechselnd eine Palme und ein Kerub. Die Keruben hatten zwei Gesichter;
 • der Palme auf der einen Seite wandten sie ein Menschengesicht zu und der Palme auf der anderen ein Löwengesicht.

  Die ganze Wand des Tempelinneren vom Fußboden bis über die Höhe der Türöffnung hinaus war ringsum mit diesen Schnitzereien bedeckt.

 • Die Eingangstür des Tempelhauses hatte einen vierfach abgestuften Türrahmen.

  Vor dem Allerheiligsten stand etwas, das aussah

 • wie ein Altar aus Holz, 3 Ellen hoch und je 2 Ellen lang und breit. An den vier Ecken hatte er Hörner; auch seine Seitenwände und der Sockel waren aus Holz. Der Mann, der mich führte, sagte zu mir: »Dies ist der Tisch, der vor dem HERRN steht.«
 • Der Eingang des Tempelhauses und ebenso der Eingang zum Allerheiligsten war mit einer Doppeltür verschließbar; rechts und links waren hintereinander je zwei drehbare Türflügel angebracht.
 • Die Türen waren genau wie die Wände mit geschnitzten Keruben und Palmen verziert. Außen über dem Eingang der Vorhalle war ein hölzernes Dach.
 • Die Seitenwände der Vorhalle waren von Fenstern durchbrochen und mit geschnitzten Palmbäumen verziert.