Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И введе́ мя во хра́мъ, и размѣ́ри аила́мъ {подво́и}, шести́ лакте́й широта́ о сiю́ страну́ и шести́ лакте́й широта́ Аила́мъ объ о́ну,
 • и широта́ вра́тъ де́сять лакте́й, и бока́ вра́тъ пяти́ лакте́й о сiю́ страну́ и пяти́ объ ону́: и измѣ́ри долготу́ и́хъ четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й.
 • И вни́де во дво́ръ вну́трен­нiй, и размѣ́ри Аила́мъ две́рiй дву́хъ лакте́й, и две́ри шести́ лакте́й, бока́ же две́рная седми́ лакте́й о сiю́ страну́ и седми́ объ ону́.
 • И размѣ́ри долготу́ две́рiй четы́редесять лакте́й, а широту́ два́десять лакте́й предъ лице́мъ хра́ма, и рече́ ко мнѣ́: сiе́ свято́е святы́хъ.
 • И размѣ́ри стѣ́ну хра́ма шести́ лакте́й и широту́ страны́ четы́рехъ лакте́й о́крестъ,
 • страны́ же страна́ до страны́ три́десять и три́ два́щи: и разстоя́нiе въ стѣнѣ́ хра́ма во страна́хъ о́крестъ, е́же на прозра́къ бы́ти входя́щымъ, да от­ню́дъ не при­­каса́ют­ся ко стѣна́мъ хра́ма.
 • Широта́ же вы́шнiя страны́ по при­­ложе́нiю от­ стѣны́ къ вы́шней о́крестъ хра́ма, я́ко да разширя́ет­ся свы́ше, и да от­ до́лнихъ восхо́дятъ на го́рняя, а от­ сре́днихъ на трекро́вная.
 • И ви́дѣхъ хра́ма высоту́ о́крестъ разстоя́нiе стра́нъ ра́вно тро́сти шести́ лакте́й разстоя́нiя,
 • широта́ же стѣны́ страны́ внѣу́ду пяти́ лакте́й, и про́чая между́ страна́ми хра́ма,
 • и между́ прегра́дами широта́ два́десяти лакте́й, окру́жность о́крестъ хра́ма.
 • Две́ри же прегра́дъ ко про́чему две́рiй еди́ныхъ я́же къ сѣ́веру: и две́рь еди́на къ ю́гу, широта́ же свѣ́та про́чаго пяти́ лакте́й широта́ о́крестъ.
 • Раздѣ́лъ же проти́ву про́чему а́ки къ мо́рю се́дмьдесятъ лакте́й, широта́ стѣны́ раздѣля́ющiя, широта́ о́крестъ пя́ть лакте́й, и долгота́ ея́ де́вятьдесятъ лакте́й
 • и размѣ́ри проти́ву хра́ма долготу́ сто́ лакте́й, и про́чая и раздѣля́ющая, и стѣ́ны и́хъ въ долготу́ сто́ лакте́й.
 • И широта́ проти́ву хра́ма, и про́чая проти́ву ста́ лакте́й.
 • И размѣ́ри долготу́ раздѣ́лу проти́ву лицу́ про́чему созади́ хра́му тому́, и про́чая о сiю́ страну́ и объ ону́ ста́ лакте́й долготу́: хра́мъ же и у́глы, и Ела́мъ {притво́ръ} внѣ́шнiй, до́ски по́стланы.
 • И о́кна реше́тчатая свѣще́нiя о́крестъ трiе́мъ [страна́мъ] е́же при­­ница́ти: хра́мъ же и я́же бли́зъ его́ устла́на дре́вомъ о́крестъ, и помо́стъ, и от­ помо́ста до о́конъ: о́кна же от­воря́ема троя́ко на при­­ница́нiе,
 • и да́же до до́му вну́трен­няго и до внѣ́шняго, и на все́й стѣнѣ́ о́крестъ вну́трен­ней и внѣ́шней мѣ́ры,
 • и изва́ян­нiи херуви́ми и фи́ники: фи́никъ посредѣ́ херуви́ма и херуви́ма: два́ лица́ херуви́му:
 • лице́ человѣ́ческо къ фи́нику сю́ду и сю́ду, и лице́ льво́во къ фи́нику сю́ду и сю́ду, изва́янъ ве́сь хра́мъ о́крестъ.
 • От помо́ста да́же до сво́да херуви́ми и фи́ники изва́яни.
 • Свято́е же и хра́мъ от­верза́емь на четы́ри страны́, предъ лице́мъ святы́хъ видѣ́нiе я́ко зра́къ тре́бника древя́на,
 • три́ ла́кти высота́ его́, а долгота́ дву́ лакте́й, и широта́ та́кожде: имѣ́яше же ро́ги, и основа́нiе его́ и стѣ́ны его́ древя́ны. И рече́ ко мнѣ́: сiя́ трапе́за, я́же предъ лице́мъ Госпо́днимъ:
 • дво́и же две́ри хра́му и дво́и две́ри свято́му,
 • дво­и́мъ две́ремъ враща́ющымся: двѣ́ вереи́ еди́нымъ, и двѣ́ вереи́ вторы́мъ две́ремъ.
 • И вая́нiя надъ ни́ми и надъ две́рьми хра́ма херуви́мъ и фи́ники, по вая́нiю святы́хъ, и древеса́ потре́бна предъ лице́мъ Ела́ма {притво́ра} от­ внѣу́ду,
 • и о́кна сокрове́на. И размѣ́ри сю́ду и сю́ду въ покро́вѣхъ Ела́ма, и страны́ хра́ма древа́ми сопряжены́.
 • Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии.
 • В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей.
 • И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери – в семь локтей.
 • И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне: «это – Святое Святых».
 • И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.
 • Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены́ самого храма не касаются.
 • И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел бо́льшую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний.
 • И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей.
 • Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма.
 • И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма.
 • Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери – на северную сторону, а другие двери – на южную сторону; а ширина этого открытого пространства – пять локтей кругом.
 • Здание перед площадью на западной стороне – шириною в семьдесят локтей; стена же этого здания – в пять локтей ширины кругом, а длина ее – девяносто локтей.
 • И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины.
 • И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей.
 • И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора.
 • Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех ярусах, против порогов обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты.
 • От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
 • сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица.
 • С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме – лице львиное; так сделано во всем храме кругом.
 • От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма.
 • В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел.
 • Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его – из дерева. И сказал он мне: «это трапеза, которая пред Господом».
 • В храме и во святилище по две двери,
 • и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой;
 • и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а перед притвором снаружи был деревянный помост.
 • И решетчатые окна с пальмами, по ту и другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὸν ναόν ᾧ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ πηχῶν ἓξ τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ τὸ εὖρος τοῦ αιλαμ ἔνθεν
 • καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα καὶ ἐπωμίδες τοῦ πυλῶνος πηχῶν πέν­τε ἔνθεν καὶ πηχῶν πέν­τε ἔνθεν καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος αὐτοῦ πηχῶν τεσ­σαράκον­τα καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴκοσι
 • καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλ τοῦ θυρώμα­τος πηχῶν δύο καὶ τὸ θύρωμα πηχῶν ἓξ καὶ τὰς ἐπωμίδας τοῦ θυρώμα­τος πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν
 • καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος τῶν θυρῶν πηχῶν τεσ­σαράκον­τα καὶ εὖρος πηχῶν εἴκοσι κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ ναοῦ καὶ εἶπεν τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων
 • καὶ διεμέτρησεν τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου πηχῶν ἓξ καὶ τὸ εὖρος τῆς πλευρᾶς πηχῶν τεσ­σάρων κυκλόθεν
 • καὶ τὰ πλευρὰ πλευρὸν ἐπι­̀ πλευρὸν τριάκον­τα καὶ τρεῖς δίς καὶ δια­́στημα ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευροῖς κύκλῳ τοῦ εἶναι τοῖς ἐπι­λαμβανο­μέ­νοις ὁρᾶν ὅπως τὸ παρα­́παν μὴ ἅπτων­ται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου
 • καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν πλευρῶν κατα­̀ τὸ προ­́σθεμα ἐκ τοῦ τοίχου προ­̀ς τὴν ἀνωτέραν κύκλῳ τοῦ οἴκου ὅπως δια­πλατύνηται ἄνωθεν καὶ ἐκ τῶν κάτωθεν ἀναβαίνωσιν ἐπι­̀ τὰ ὑπερῷα καὶ ἐκ τῶν μέσων ἐπι­̀ τὰ τριώροφα
 • καὶ τὸ θραελ τοῦ οἴκου ὕψος κύκλῳ δια­́στημα τῶν πλευρῶν ἴσον τῷ καλάμῳ πήχεων ἓξ δια­́στημα
 • καὶ εὖρος τοῦ τοίχου τῆς πλευρᾶς ἔξωθεν πηχῶν πέν­τε καὶ τὰ ἀπό­λοιπα ἀνὰ μέσον τῶν πλευρῶν τοῦ οἴκου
 • καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴκοσι τὸ περιφερὲς τῷ οἴκῳ κύκλῳ
 • καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν ἐπι­̀ τὸ ἀπό­λοιπον τῆς θύρας τῆς μιᾶς τῆς προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἡ θύρα ἡ μία προ­̀ς νότον καὶ τὸ εὖρος τοῦ φωτὸς τοῦ ἀπο­λοίπου πηχῶν πέν­τε πλάτος κυκλόθεν
 • καὶ τὸ διορίζον κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ ἀπο­λοίπου ὡς προ­̀ς θάλασ­σαν πηχῶν ἑβδομήκον­τα πλάτος τοῦ τοίχου τοῦ διορίζον­τος πήχεων πέν­τε εὖρος κυκλόθεν καὶ μῆκος αὐτοῦ πήχεων ἐνενήκον­τα
 • καὶ διεμέτρησεν κατέναν­τι τοῦ οἴκου μῆκος πηχῶν ἑκατόν καὶ τὰ ἀπό­λοιπα καὶ τὰ διορίζον­τα καὶ οἱ τοῖχοι αὐτῶν μῆκος πηχῶν ἑκατόν
 • καὶ τὸ εὖρος κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ οἴκου καὶ τὰ ἀπό­λοιπα κατέναν­τι πηχῶν ἑκατόν
 • καὶ διεμέτρησεν μῆκος τοῦ διορίζον­τος κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ ἀπο­λοίπου τῶν κατόπισθεν τοῦ οἴκου ἐκείνου καὶ τὰ ἀπό­λοιπα ἔνθεν καὶ ἔνθεν πήχεων ἑκατὸν τὸ μῆκος καὶ ὁ ναὸς καὶ αἱ γωνίαι καὶ τὸ αιλαμ τὸ ἐξώτερον
 • πεφατνωμένα καὶ αἱ θυρίδες δικτυωταί ὑποφαύσεις κύκλῳ τοῖς τρισὶν ὥστε δια­κύπτειν καὶ ὁ οἶκος καὶ τὰ πλη­σίον ἐξυλωμένα κύκλῳ καὶ τὸ ἔδαφος καὶ ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν θυρίδων καὶ αἱ θυρίδες ἀναπτυσ­σόμεναι τρισ­σῶς εἰς τὸ δια­κύπτειν
 • καὶ ἕως πλη­σίον τῆς ἐσωτέρας καὶ ἕως τῆς ἐξωτέρας καὶ ἐφ᾿ ὅλον τὸν τοῖχον κύκλῳ ἐν τῷ ἔσωθεν καὶ ἐν τῷ ἔξωθεν
 • γεγλυμμένα χερουβιν καὶ φοίνικες ἀνὰ μέσον χερουβ καὶ χερουβ δύο προ­́σωπα τῷ χερουβ
 • προ­́σωπον ἀνθρώπου προ­̀ς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ προ­́σωπον λέον­τος προ­̀ς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν δια­γεγλυμμένος ὅλος ὁ οἶκος κυκλόθεν
 • ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώμα­τος τὰ χερουβιν καὶ οἱ φοίνικες δια­γεγλυμ­μέ­νοι
 • καὶ τὸ ἅγιον καὶ ὁ ναὸς ἀναπτυσ­σό­με­νος τετράγωνα κατα­̀ προ­́σωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις
 • θυσιαστηρίου ξυλίνου πηχῶν τριῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δύο καὶ κέρατα εἶχεν καὶ ἡ βάσις αὐτοῦ καὶ οἱ τοῖχοι αὐτοῦ ξύλινοι καὶ εἶπεν προ­́ς με αὕτη ἡ τράπεζα ἡ προ­̀ προ­σώπου κυρίου
 • καὶ δύο θυρώματα τῷ ναῷ καὶ τῷ ἁγίῳ
 • δύο θυρώματα τοῖς δυσὶ θυρώμασι τοῖς στροφωτοῖς δύο θυρώματα τῷ ἑνὶ καὶ δύο θυρώματα τῇ θύρᾳ τῇ δευτέρᾳ
 • καὶ γλυφὴ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ τὰ θυρώματα τοῦ ναοῦ χερουβιν καὶ φοίνικες κατα­̀ τὴν γλυφὴν τῶν ἁγίων καὶ σπουδαῖα ξύλα κατα­̀ προ­́σωπον τοῦ αιλαμ ἔξωθεν
 • καὶ θυρίδες κρυπταί καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αιλαμ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα
 • Et introduxit me in templum et mensus est postes: sex cu bitos latitudinis hinc et sex cubitos latitudinis inde.
 • Et latitudo portae decem cubitorum erat, et latera portae quinque cubitis hinc et quinque cubitis inde; et mensus est longitudinem eius quadraginta cubitorum et latitudinem viginti cubitorum.
 • Et introgressus intrinsecus, mensus est in poste portae duos cubitos et portam sex cubitorum et latitudinem laterum portae septem cubitorum hinc et septem cubitorum inde.
 • Et mensus est longitudinem eius viginti cubitorum et latitudinem viginti cubitorum versus faciem templi. Et dixit ad me: «Hoc est Sanctum sanctorum».
 • Et mensus est parietem domus sex cubitorum et latitudinem aedificii adiacentis quattuor cubitorum undique per circuitum domus;
 • cubicula autem adiacentia, cubiculum super cubiculum, in tribus tabulatis. Et erant margines eminentes in pariete domus pro cubiculis adiacentibus per circuitum, ut essent fulcra, neque essent fulcra intra parietem domus,
 • et latitudo ambitus sursum ascendens iuxta cubicula adiacentia, quia circumdata erat domus usque sursum circa domum; idcirco amplificata erat domus usque sursum, et de inferiore tabulato ascendebatur ad superius per medium.
 • Et vidi in domo altitudinem per circuitum, fundamenta aedificii adiacentis mensura calami pleni, id est sex cubitorum, in altitudine.
 • Et latitudo parietis aedificii adiacentis forinsecus erat quinque cubitorum. Et area vacua inter cubicula domui adiacentia,
 • et inter exedras habebat latitudinem viginti cubitorum in circuitu domus undique.
 • Et ostia aedificii adiacentis ad aream vacuam, ostium unum ad viam aquilonis et ostium unum ad viam australem; et latitudo muri areae vacuae quinque cubitorum in circuitu.
 • Et aedificium, quod erat ex adverso areae separatae versumque ad viam respicientem ad mare, latitudinis septuaginta cubitorum; paries autem aedificii quinque cubitorum latitudinis per circuitum et longitudo eius nonaginta cubitorum.
 • Et mensus est domus longitudinem centum cubitorum et areae separatae et aedificii et parietum eius longitudinem centum cubitorum;
 • latitudinem autem faciei domus et areae separatae contra orientem centum cubitorum.
 • Et mensus est longitudinem aedificii ex adverso areae separatae ad dorsum et parietum eius ex utraque parte centum cubitorum. Et templum interius et vestibulum exterius
 • strata erant ligno, et fenestrae marginatae et margines in circuitu triplices contra limen erant strato ligno per gyrum in circuitu, et a terra usque ad fenestras — et fenestrae poterant claudi — usque ad superiora ostii;
 • et usque ad domum interiorem et forinsecus et per omnem parietem in circuitu, intrinsecus et forinsecus, ad mensuram
 • fabrefacti cherubim et palmae, et palma inter cherub et cherub; duasque facies habebat cherub,
 • faciem hominis versam ad palmam ex hac parte et faciem leonis versam ad palmam ex alia parte: expressi per omnem domum in circuitu.
 • De terra usque ad superiora portae cherubim et palmae caelatae erant. In pariete templi
 • postes portae quadruplices, et coram sanctuario aspectus quasi aspectus
 • altaris lignei trium cubitorum altitudo, et longitudo eius duorum cubitorum, et anguli eius et bases eius et parietes eius lignei. Et locutus est ad me: «Haec est mensa coram Domino».
 • Et duo ostia erant templo et sanctuario
 • duo ostia. Ostiis erant duae valvae versatiles usque ad parietem, valvae duae ostio uni et valvae duae ostio alteri.
 • Et caelati erant in ipsis ostiis templi cherubim et sculpturae palmarum, sicut in parietibus quoque expressi erant; et tectum ligneum erat in vestibuli fronte forinsecus.
 • Et fenestrae marginatae et similitudo palmarum hinc atque inde in lateribus vestibuli et in cubiculis adiacentibus domus.
 • Анан ал мени ийбадатканага алып келди, бир жагындагы мамылардын туурасын ченегенде алты чыканак, экинчи жагындагы мамылардын туурасын ченегенде алты чыканак болду, жыйын чатырынын туурасы ошончо болду.
 • Эшиктин туурасы он чыканак, эшиктин бир капталы беш чыканак, экинчи капталы беш чыканак. Ийбадаткананын узундугун ченегенде кырк чыканак, туурасын ченегенде жыйырма чыканак болду.
 • Анан ал ичине кирип, эшиктин оозундагы мамыларды ченегенде эки чыканак, эшикти ченегенде алты чыканак, эшиктин туурасын ченегенде жети чыканак болду.
 • Ал бљлмљнєн узундугун ченегенде жыйырма чыканак, туурасын ченегенде жыйырма чыканак болду, анын туурасы ийбадаткананын туурасына барабар. Анан ал мага: «Бул – ыйыктын ыйыгы», – деди.
 • Анан ал ийбадаткананын дубалын ченегенде алты чыканак болду, ал эми ийбадаткананын тегерегиндеги каптал бљлмљлљрдєн туурасын ченегенде тљрт чыканактан болду.
 • Бљлмљ єстєнљ бљлмљ болуп жайланышкан капталындагы бљлмљлљр отуз єч болду. Тегерете салынган бљлмљлљр ийбадаткананын тегерегиндеги дубалга кирип турат, бирок ийбадаткананын дубалына тийбейт, алар жалпы жабылган.
 • Yй тегерете жогорулаган сайын каптал бљлмљлљр кењейген, анткени ийбадаткананын айланасы єй улам жогорулаган сайын кењейген, ошондуктан ийбадаткананын жогору жагы кенен болчу. Тљмљнкє кабаттан жогорку кабатка ортоњку кабат аркылуу кљтљрєлєп чыкчу.
 • Мен єйдєн жогору жагын тегерете кљрдєм. Каптал бљлмљлљрєнєн негизи – бир бєтєн таяк, ал – алты толук чыканак.
 • Сыртка чыгып турган каптал бљлмљлљрдєн дубалынын туурасы беш чыканак, ийбадаткананын каптал бљлмљлљрєнєн жанында ачык жер бар.
 • Ийбадаткананын тегерегиндеги бљлмљлљрдєн арасындагы аралык жыйырма чыканак.
 • Каптал бљлмљлљрдєн эшиктери ачык жерди карап турат, бир эшиги тєндєк жакты, бир эшиги тєштєк жакты карайт. Ал эми бул ачык жердин туурасы беш чыканак.
 • Батыш тараптагы аянттын алдындагы имараттын туурасы жетимиш чыканак. Ушул имараттын дубалынын туурасы беш чыканак, узундугу токсон чыканак.
 • Ал ийбадаткананын узундугун ченегенде жєз чыканак болду; короону, жанаша курулган єйдє жана анын дубалдарын ченегенде да жєз чыканак болду.
 • Ийбадаткананын алды жагы менен чыгышты караган аянттын туурасы да жєз чыканак.
 • Анан ал аянттын алдындагы, анын батыш тарабындагы имараттын узундугун тигил жана бул жагында жайланышкан каптал бљлмљлљрє менен бирге, ийбадаткананын ичи менен бирге, короонун кире бериш бљлмљлљрє менен бирге ченегенде жєз чыканак болду.
 • Эшик устундары жана тор терезелер, єч кабаттагы тегерете салынган каптал бљлмљлљрдєн эшиктеринин каршысы, єйдєн тактасынан терезеге чейин жыгач менен капталган, терезелер жабык турчу.
 • Эшиктердин єстє, ийбадаткананын ичи да, сырты да, дубалдын ички бети менен сырткы бети да жыгач менен капталган эле.
 • Алардын бетине керуптар менен пальмалар тєшєрєлгљн эле: эки керуптун ортосунда бир пальма бар эле, ар бир керуптун эки бети бар эле.
 • Пальманы бир жагынан адам бети, экинчи жагынан арстан бети карап турат. Ийбадаткананын ичи бєт бойдон, тегерете мына ушундай жасалган.
 • Полдон эшиктин жогору жагына чейин керуптар жана пальмалар жасалган, ийбадаткананын дубалдары да ошондой.
 • Ийбадаткананын эшиктеринин кашектери тљрт бурчтуу болчу. Ыйык жайга кирєєчє эшиктин кљрєнєшє да ошол эшиктин кљрєнєшєндљй эле.
 • Бийиктиги єч чыканак, узундугу эки чыканак болгон курмандык чалынуучу жай жыгачтан болчу. Анын бурчтары, таканычы, капталдары жыгачтан эле. Анан ал мага: «Бул – Тењирдин алдындагы дасторкон», – деди.
 • Ийбадаткананын жана ыйыктын ыйыгынын экиден эшиктери бар эле.
 • Бул эшиктер эки эшиктен турат экен, экљљ тењ жылып турма, биринчи эшикте эки эшик, экинчи эшикте да эки эшик.
 • Ийбадаткананын эшиктеринин бетине дубалдын бетиндегидей эле керуптар жана пальмалар тєшєрєлгљн эле. Ал эми сыртта, кире бериш бљлмљнєн алдында тактайдан жасалган секиче бар экен.
 • Кире бериш бљлмљнєн тигил капталында да, бул капталында да, ийбадаткананын каптал бљлмљлљрєндљ да, жыгач менен капталган мамыларда да бетине пальмалар тєшєрєлгљн тор терезелер бар эле.