Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И веде́ мя ко врато́мъ зря́щымъ на восто́ки и изведе́ мя:
 • и се́, сла́ва Бо́га Изра́илева грядя́ше по пути́ вра́тъ зря́щихъ на восто́ки, и гла́съ полка́ а́ки гла́съ усугубля́ющихъ мно́гихъ, и земля́ свѣтя́шеся а́ки свѣ́тъ от­ сла́вы его́ о́крестъ.
 • И видѣ́нiе, е́же ви́дѣхъ, по видѣ́нiю, е́же ви́дѣхъ, егда́ вхожда́хъ пома́зати гра́дъ: и видѣ́нiе колесни́цы, ю́же ви́дѣхъ, подо́бяшеся видѣ́нiю, е́же ви́дѣхъ на рѣцѣ́ Хова́ръ. И падо́хъ на лице́ мое́.
 • Сла́ва же Госпо́дня вни́де во хра́мъ по пути́ вра́тъ зря́щихъ на восто́къ.
 • И взя́ мя ду́хъ и введе́ мя во дво́ръ вну́трен­нiй: и се́, по́лнъ сла́вы до́мъ Госпо́день.
 • И ста́хъ, и се́, гла́съ от­ хра́ма глаго́лющаго ко мнѣ́, и му́жъ стоя́ше бли́зъ мене́
 • и рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ ли еси́ мѣ́сто престо́ла мо­его́ и мѣ́сто стопы́ но́гъ мо­и́хъ, идѣ́же всели́т­ся и́мя мое́ средѣ́ до́му Изра́илева во вѣ́къ? и не оскверня́тъ ктому́ и́мене мо­его́ свята́го до́мъ Изра́илевъ, ті́и и старѣ́йшины и́хъ во блуже́нiи сво­е́мъ и во убі́й­ст­вахъ старѣ́йшинъ сво­и́хъ средѣ́ себе́,
 • внегда́ полага́ху преддве́рiе мое́ во преддве́рiихъ сво­и́хъ и пра́ги моя́ бли́зъ пра́говъ сво­и́хъ: и да́ша стѣ́ну мою́ я́ко держа́щуюся мене́ и о́нѣхъ, и оскверни́ша и́мя мое́ свято́е въ беззако́нiихъ сво­и́хъ, я́же творя́ху: и сконча́хъ я́ въ я́рости мо­е́й и во избiе́нiи:
 • и ны́нѣ да от­ри́нутъ блуже́нiе свое́ и уби́й­ст­ва старѣ́йшинъ сво­и́хъ от­ мене́, и вселю́ся средѣ́ и́хъ во вѣ́къ.
 • Ты́ же, сы́не человѣ́чь, покажи́ до́му Изра́илеву хра́мъ, и да преста́нутъ от­ грѣхо́въ сво­и́хъ: и видѣ́нiе его́, и чиноположе́нiе его́,
 • и ті́и прiиму́тъ ка́знь свою́ о всѣ́хъ, я́же сотвори́ша: и распи́шеши хра́мъ и угото́ванiе его́, и исхо́ды его́ и вхо́ды его́, и бытiе́ его́ и вся́ повелѣ́нiя его́ и вся́ зако́ны его́ воз­вѣсти́ши и́мъ и да впи́шеши предъ ни́ми, и снабдя́тъ вся́ оправда́нiя моя́ и вся́ повелѣ́нiя моя́ и сотворя́тъ я́.
 • И расписа́нiе хра́ма на верху́ горы́: вси́ предѣ́лы его́ о́крестъ свята́я святы́хъ су́ть.
 • Се́й зако́нъ хра́ма, и сiя́ мѣ́ра тре́бника, въ ла́коть ла́ктя и дла́ни, нѣ́дро глубины́ ла́коть на ла́коть и ла́коть въ широту́, и огражде́нiе у́стiя ему́ о́крестъ, пя́ди.
 • И сiя́ высота́ тре́бника, и от­ глубины́ нача́ла вдоле́нiя его́ ко очисти́лищу вели́кому, е́же внизу́, дву́хъ лакте́й, широта́ же ла́коть: а от­ очисти́лища ма́лаго ко очисти́лищу вели́кому ла́кти четы́ри, и широта́ ла́коть.
 • И Арiи́лъ четы́рехъ лакте́й, а от­ Арiи́ла и вы́ше рого́въ ла́коть:
 • Арiи́лъ же два­на́­де­сять лакте́й въ долготу́ и два­на́­де­сять лакте́й въ широту́, четверо­уго́ленъ на четы́ри ча́сти своя́.
 • И очисти́лище четыре­на́­де­сять лакте́й въ долготу́ и четыре­на́­де­сять лакте́й въ широту́, четверо­уго́лно на четы́ри ча́сти своя́: и огражде́нiе ему́ о́крестъ окружа́ющее его́ по́лъ ла́ктя, и обдержа́нiе его́ ла́коть о́крестъ, и степе́ни его́ зря́щыя на восто́къ.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: сiя́ за́повѣди тре́бника въ де́нь сотворе́нiя его́, е́же воз­носи́ти на не́мъ всесожже́нiя и воз­лива́ти на́нь кро́вь.
 • И да́си жерце́мъ и леви́томъ, и́же су́ть от­ сѣ́мене саду́кова, при­­ступа́ющымъ ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, е́же служи́ти мнѣ́, телца́ от­ говя́дъ за грѣ́хъ:
 • и да во́змутъ от­ кро́ве его́ и да воз­ложа́тъ на четы́ри ро́ги тре́бника и на четы́ри ча́сти очисти́лища и на основа́нiе о́крестъ, и окропи́ши е́, и очи́стятъ е́:
 • и да во́змутъ телца́, и́же за грѣ́хъ, и да сожже́т­ся во от­луче́н­нѣмъ хра́мѣ внѣ́ святы́хъ.
 • А во вторы́й де́нь да во́змутъ два́ ко́злища от­ ко́зъ непоро́чныхъ за грѣ́хъ и да очи́стятъ тре́бникъ, я́коже очи́стиша телце́мъ.
 • И егда́ сконча́ютъ очище́нiе, да при­­несу́тъ телца́ от­ говя́дъ непоро́чна и овна́ от­ ове́цъ непоро́чна,
 • и да при­­несете́ предъ Го́спода: и да воз­ве́ргутъ на ня́ жерцы́ со́ль и да воз­несу́тъ я́ Го́сподеви всесожже́нiя.
 • Се́дмь дні́й да сотвори́ши ко́злище за грѣ́хъ по вся́ дни́, и телца́ от­ говя́дъ и овна́ от­ ове́цъ непоро́чна, да сотворя́тъ се́дмь дні́й:
 • и да очи́стятъ тре́бникъ и освятя́тъ его́, и напо́лнятъ ру́ки своя́.
 • И сконча́ютъ се́дмь дні́й, и бу́детъ от­ осма́го дне́ и пото́мъ, сотворя́тъ жерцы́ на же́ртвен­ницѣ всесожже́нiя ва́ша и я́же спасе́нiя ва́­шего: и прiиму́ вы, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку.
 • И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его – как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его.
 • Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое.
 • И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку.
 • И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм.
 • И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня,
 • и сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев не будет более осквернять святаго имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их.
 • Они ставили порог свой у порога Моего и вереи дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была между Мною и ими, и оскверняли святое имя Мое мерзостями своими, какие делали, и за то Я погубил их во гневе Моем.
 • А теперь они удалят от Меня блужение свое и трупы царей своих, и Я буду жить среди них во веки.
 • Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру.
 • И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним.
 • Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг – Святое Святых; вот закон храма!
 • И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью: основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень; и вот задняя сторона жертвенника.
 • От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть; от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его – в один локоть.
 • Самый жертвенник вышиною в четыре локтя; и из жертвенника поднимаются вверх четыре рога.
 • Жертвенник имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины; он четырехугольный на все свои четыре стороны.
 • А в площадке четырнадцать локтей длины и четырнадцать ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол-локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему – с востока.
 • И сказал он мне: сын человеческий! так говорит Господь Бог: вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью.
 • Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко Мне, чтобы служить Мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов, в жертву за грех.
 • И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освяти его.
 • И возьми тельца, в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища.
 • А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом.
 • Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока;
 • и принеси их пред лице Господа; и священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу.
 • Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день; также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока.
 • Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои.
 • По окончании же сих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду милостив к вам, говорит Господь Бог.
 • καὶ ἤγαγέν με ἐπι­̀ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατα­̀ ἀνατολὰς καὶ ἐξήγαγέν με
 • καὶ ἰδοὺ δόξα θεοῦ Ισραηλ ἤρχετο κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης προ­̀ς ἀνατολάς καὶ φωνὴ τῆς παρεμβολῆς ὡς φωνὴ διπλασιαζόν­των πολλῶν καὶ ἡ γῆ ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος ἀπο­̀ τῆς δόξης κυκλόθεν
 • καὶ ἡ ὅρασις ἣν εἶδον κατα­̀ τὴν ὅρασιν ἣν εἶδον ὅτε εἰσεπορευόμην τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν καὶ ἡ ὅρασις τοῦ ἅρμα­τος οὗ εἶδον κατα­̀ τὴν ὅρασιν ἣν εἶδον ἐπι­̀ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ καὶ πίπτω ἐπι­̀ προ­́σωπόν μου
 • καὶ δόξα κυρίου εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατα­̀ ἀνατολάς
 • καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ πλή­ρης δόξης κυρίου ὁ οἶκος
 • καὶ ἔστην καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τοῦ οἴκου λαλοῦν­τος προ­́ς με καὶ ὁ ἀνὴρ εἱστήκει ἐχόμενός μου
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ἑώρακας υἱὲ ἀνθρώπου τὸν τόπον τοῦ θρόνου μου καὶ τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν μου ἐν οἷς κατα­σκηνώσει τὸ ὄνομά μου ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ τὸν αἰῶνα καὶ οὐ βεβηλώσουσιν οὐκέτι οἶκος Ισραηλ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου αὐτοὶ καὶ οἱ ἡγούμενοι αὐτῶν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς φόνοις τῶν ἡγουμένων ἐν μέσῳ αὐτῶν
 • ἐν τῷ τιθέναι αὐτοὺς τὸ προ­́θυρόν μου ἐν τοῖς προ­θύροις αὐτῶν καὶ τὰς φλιάς μου ἐχομένας τῶν φλιῶν αὐτῶν καὶ ἔδωκαν τὸν τοῖχόν μου ὡς συν­εχόμενον ἐμοῦ καὶ αὐτῶν καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν αἷς ἐποίουν καὶ ἐξέτριψα αὐτοὺς ἐν θυμῷ μου καὶ ἐν φόνῳ
 • καὶ νῦν ἀπωσάσθωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν καὶ τοὺς φόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ κατα­σκηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν αἰῶνα
 • καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου δεῖξον τῷ οἴκῳ Ισραηλ τὸν οἶκον καὶ κοπάσουσιν ἀπο­̀ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ καὶ τὴν δια­́ταξιν αὐτοῦ
 • καὶ αὐτοὶ λήμψον­ται τὴν κόλασιν αὐτῶν περὶ πάν­των ὧν ἐποίησαν καὶ δια­γράψεις τὸν οἶκον καὶ τὰς ἐξόδους αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ καὶ πάν­τα τὰ προ­στάγματα αὐτοῦ καὶ πάν­τα τὰ νόμιμα αὐτοῦ γνωριεῖς αὐτοῖς καὶ δια­γράψεις ἐναν­τίον αὐτῶν καὶ φυλάξον­ται πάν­τα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάν­τα τὰ προ­στάγματά μου καὶ ποιήσουσιν αὐτά
 • καὶ τὴν δια­γραφὴν τοῦ οἴκου ἐπι­̀ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους πάν­τα τὰ ὅρια αὐτοῦ κυκλόθεν ἅγια ἁγίων
 • καὶ ταῦτα τὰ μέτρα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν πήχει τοῦ πήχεος καὶ παλαιστῆς κόλπωμα βάθος ἐπι­̀ πῆχυν καὶ πῆχυς τὸ εὖρος καὶ γεῖσος ἐπι­̀ τὸ χεῖλος αὐτοῦ κυκλόθεν σπιθαμῆς καὶ τοῦτο τὸ ὕψος τοῦ θυσιαστηρίου
 • ἐκ βάθους τῆς ἀρχῆς τοῦ κοιλώμα­τος αὐτοῦ προ­̀ς τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα τὸ ὑποκάτωθεν πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πήχεος καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ μικροῦ ἐπι­̀ τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα πήχεις τέσ­σαρες καὶ εὖρος πῆχυς
 • καὶ τὸ αριηλ πηχῶν τεσ­σάρων καὶ ἀπο­̀ τοῦ αριηλ καὶ ὑπεράνω τῶν κεράτων πῆχυς
 • καὶ τὸ αριηλ πηχῶν δώδεκα μήκους ἐπι­̀ πήχεις δώδεκα πλάτους τετράγωνον ἐπι­̀ τὰ τέσ­σαρα μέρη αὐτοῦ
 • καὶ τὸ ἱλαστῆριον πηχῶν δέκα τεσ­σάρων τὸ μῆκος ἐπι­̀ πήχεις δέκα τέσ­σαρας τὸ εὖρος ἐπι­̀ τέσ­σαρα μέρη αὐτοῦ καὶ τὸ γεῖσος αὐτῷ κυκλόθεν κυκλούμενον αὐτῷ ἥμισυ πήχεος καὶ τὸ κύκλωμα αὐτοῦ πῆχυς κυκλόθεν καὶ οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ βλέπον­τες κατ᾿ ἀνατολάς
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ταῦτα τὰ προ­στάγματα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ἡμέρᾳ ποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προ­σχέειν προ­̀ς αὐτὸ αἷμα
 • καὶ δώσεις τοῖς ἱερεῦσι τοῖς Λευίταις τοῖς ἐκ τοῦ σπέρμα­τος Σαδδουκ τοῖς ἐγγίζουσι προ­́ς με λέγει κύριος ὁ θεός τοῦ λειτουργεῖν μοι μόσχον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας
 • καὶ λήμψον­ται ἐκ τοῦ αἵμα­τος αὐτοῦ καὶ ἐπι­θήσουσιν ἐπι­̀ τὰ τέσ­σαρα κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπι­̀ τὰς τέσ­σαρας γωνίας τοῦ ἱλαστηρίου καὶ ἐπι­̀ τὴν βάσιν κύκλῳ καὶ ἐξιλάσον­ται αὐτό
 • καὶ λήμψον­ται τὸν μόσχον τὸν περὶ ἁμαρτίας καὶ κατα­καυθή­σε­ται ἐν τῷ ἀπο­κεχωρισμένῳ τοῦ οἴκου ἔξωθεν τῶν ἁγίων
 • καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ λήμψον­ται ἐρίφους δύο αἰγῶν ἀμώμους ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐξιλάσον­ται τὸ θυσιαστήριον καθότι ἐξιλάσαν­το ἐν τῷ μόσχῳ
 • καὶ μετὰ τὸ συν­τελέσαι σε τὸν ἐξιλασμὸν προ­σοίσουσι μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον καὶ κριὸν ἐκ προ­βάτων ἄμωμον
 • καὶ προ­σοίσετε ἐναν­τίον κυρίου καὶ ἐπι­ρρίψουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπ᾿ αὐτὰ ἅλα καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ
 • ἑπτὰ ἡμέρας ποιήσεις ἔριφον ὑπὲρ ἁμαρτίας καθ᾿ ἡμέραν καὶ μόσχον ἐκ βοῶν καὶ κριὸν ἐκ προ­βάτων ἄμωμα ποιήσουσιν
 • ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἐξιλάσον­ται τὸ θυσιαστήριον καὶ καθαριοῦσιν αὐτὸ καὶ πλή­σουσιν χεῖρας αὐτῶν
 • καὶ ἔσται ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκεινα ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν καὶ προ­σδέξομαι ὑμᾶς λέγει κύριος
 • Он подвел меня к восточным воротам.
 • И я увидел, что с востока приближается Слава Бога Израилева. И послышался гул — словно гул бушующего моря, и вся земля засверкала от Славы Его.
 • Это видение было таким же, как и то, что я видел, когда Он приходил уничтожить город — и такое же видение я видел при реке Кевар. Я пал ниц.
 • Слава Господня вошла в Храм через восточные ворота.
 • Дух поднял меня и перенес на внутренний двор. И я увидел, как Слава Господня наполнила Храм.
 • И услышал я голос изнутри Храма (а проводник в это время находился рядом со мной).
 • И Он сказал мне: «Человек! Вот место для престола Моего, подножие для стоп Моих! Здесь, среди сынов Израилевых, Я поселюсь навеки. И пусть народ Израилев — и народ, и цари его — впредь не бесславят Мое святое имя развратом своим, погребальными жертвами усопшим царям!
 • Они строили свой порог возле Моего порога, свои двери — возле Моих дверей, лишь стена была между Мной и ними! И бесславили они имя Мое святое теми мерзостями, которые совершали. Потому Я и уничтожил их во гневе.
 • Пусть же сыны Израилевы уберут прочь с глаз Моих этот разврат — погребальные жертвы царям — и тогда Я поселюсь среди них навеки!
 • Человек! Расскажи народу Израилеву об этом Храме, пусть устыдятся они своих мерзостей и исчислят план этого Храма.
 • И если они устыдятся всего того, что совершали, то опиши им образ Храма и его план, все его входы и выходы, образ его и предписания о нем, образ его и весь устав его. Запиши все это у них на глазах, и пусть они будут верны этому образу и всем предписаниям, и воплотят их в жизнь.
 • Таков закон о Храме: вершина горы и все, что вокруг, — это святыня святынь! Это закон о Храме».
 • Вот размеры жертвенника в локтях (в больших локтях, которые на ладонь длиннее обычного локтя). Желоб — глубиной в локоть и в локоть — шириной. Желоб со всех сторон окружен бортиком, размером в одну пядь. А высота жертвенника такая:
 • расстояние ото дна желоба до нижнего уступа жертвенника — два локтя (ширина нижнего уступа — один локоть); от нижнего уступа до верхнего — четыре локтя (ширина верхнего уступа — локоть);
 • высота верхнего яруса — очага — четыре локтя. Из очага выступают кверху четыре рога.
 • Очаг имеет по двенадцать локтей в длину и ширину, по всем четырем сторонам; он квадратный.
 • Площадка, на которой возведен очаг, имеет по четырнадцать локтей в длину и ширину, по всем четырем сторонам. Ее окаймляет бортик в пол–локтя ши–риной, образуя по всему периметру желоб в локоть глубиной. С восточной стороны примыкает лестница.
 • И сказал Он мне: «Человек! Так говорит Господь Бог: вот повеление о жертвеннике. В день, когда его воздвигнут, чтобы совершать на нем всесожжения и окроплять его кровью,
 • дай священникам–левитам из числа потомков Цадока, которым позволено приближаться ко Мне, — говорит Господь, — и служить Мне, дай им тельца для очистительной жертвы.
 • И возьми кровь тельца и окропи ею четыре рога и четыре угла площадки и бортик вокруг желоба. Так очистишь жертвенник и совершишь над ним обряд искупления.
 • И возьми тельца, принесенного в качестве очистительной жертвы, и сожги его в особом месте, вне Святилища.
 • На другой день принеси в качестве очистительной жертвы козла без изъяна, и пусть совершают над жертвенником очищение так же, как это делали при жертвоприношении тельца.
 • И после этой очистительной жертвы принеси в жертву тельца без изъяна и барана без изъяна.
 • Принеси их в жертву Господу — пусть священники посыплют их солью и сожгут их как жертву всесожжения Господу.
 • Каждый день в течение семи дней приноси козла в качестве очистительной жертвы. И каждый день пусть приносят в жертву тельца без изъяна и барана без изъяна.
 • Семь дней пусть совершают над жертвенником обряд искупления и очистят его, и освятят.
 • А после этого, на восьмой день и далее, священники могут приносить на жертвеннике ваши жертвы — всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы Я был к вам благосклонен», — говорит Господь Бог.