Скрыть
43:4
43:6
43:8
43:9
43:11
43:14
43:15
43:16
43:20
43:22
43:23
43:24
43:25
43:27
И҆ веде́ мѧ ко вратѡ́мъ зрѧ́щымъ на восто́ки и҆ и҆зведе́ мѧ:
и҆ сѐ, сла́ва бг҃а і҆и҃лева грѧдѧ́ше по пꙋтѝ вра́тъ зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ гла́съ полка̀ а҆́ки гла́съ ᲂу҆сꙋгꙋблѧ́ющихъ мно́гихъ, и҆ землѧ̀ свѣтѧ́шесѧ а҆́ки свѣ́тъ ѿ сла́вы є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ.
И҆ видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣхъ, по видѣ́нїю, є҆́же ви́дѣхъ, є҆гда̀ вхожда́хъ пома́зати гра́дъ: и҆ видѣ́нїе колесни́цы, ю҆́же ви́дѣхъ, подо́бѧшесѧ видѣ́нїю, є҆́же ви́дѣхъ на рѣцѣ̀ хова́ръ. И҆ падо́хъ на лицѐ моѐ.
Сла́ва же гдⷭ҇нѧ вни́де во хра́мъ по пꙋтѝ вра́тъ зрѧ́щихъ на восто́къ.
И҆ взѧ̀ мѧ̀ дꙋ́хъ и҆ введе́ мѧ во дво́ръ внꙋ́треннїй: и҆ сѐ, по́лнъ сла́вы до́мъ гдⷭ҇ень.
И҆ ста́хъ, и҆ сѐ, гла́съ ѿ хра́ма гл҃ющагѡ ко мнѣ̀, и҆ мꙋ́жъ стоѧ́ше бли́з̾ менє̀
и҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ ли є҆сѝ мѣ́сто прⷭ҇то́ла моегѡ̀ и҆ мѣ́сто стопы̀ но́гъ мои́хъ, и҆дѣ́же всели́тсѧ и҆́мѧ моѐ средѣ̀ до́мꙋ і҆и҃лева во вѣ́къ; и҆ не ѡ҆сквернѧ́тъ ктомꙋ̀ и҆́мене моегѡ̀ ст҃а́гѡ до́мъ і҆и҃левъ, ті́и и҆ старѣ̑йшины и҆́хъ во блꙋже́нїи свое́мъ и҆ во ᲂу҆бі́йствахъ старѣ́йшинъ свои́хъ средѣ̀ себє̀,
внегда̀ полага́хꙋ преддве́рїе моѐ во преддве́рїихъ свои́хъ и҆ пра́ги моѧ̑ бли́з̾ пра́гѡвъ свои́хъ: и҆ да́ша стѣ́нꙋ мою̀ ꙗ҆́кѡ держа́щꙋюсѧ менє̀ и҆ ѻ҆́нѣхъ, и҆ ѡ҆скверни́ша и҆́мѧ моѐ ст҃о́е въ беззако́нїихъ свои́хъ, ꙗ҆̀же творѧ́хꙋ: и҆ сконча́хъ ѧ҆̀ въ ꙗ҆́рости мое́й и҆ во и҆збїе́нїи:
и҆ нн҃ѣ да ѿри́нꙋтъ блꙋже́нїе своѐ и҆ ᲂу҆бі̑йства старѣ́йшинъ свои́хъ ѿ менє̀, и҆ вселю́сѧ средѣ̀ и҆́хъ во вѣ́къ.
Ты́ же, сы́не человѣ́чь, покажѝ до́мꙋ і҆и҃левꙋ хра́мъ, и҆ да преста́нꙋтъ ѿ грѣхѡ́въ свои́хъ: и҆ видѣ́нїе є҆гѡ̀, и҆ чиноположе́нїе є҆гѡ̀,
и҆ ті́и прїи́мꙋтъ ка́знь свою̀ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша: и҆ распи́шеши хра́мъ и҆ ᲂу҆гото́ванїе є҆гѡ̀, и҆ и҆схо́ды є҆гѡ̀ и҆ вхо́ды є҆гѡ̀, и҆ бытїѐ є҆гѡ̀ и҆ всѧ̑ повелѣ̑нїѧ є҆гѡ̀ и҆ всѧ̑ зако́ны є҆гѡ̀ возвѣсти́ши и҆̀мъ и҆ да впи́шеши пред̾ ни́ми, и҆ снабдѧ́тъ всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ и҆ всѧ̑ повелѣ̑нїѧ моѧ̑ и҆ сотворѧ́тъ ѧ҆̀.
И҆ расписа́нїе хра́ма на верхꙋ̀ горы̀: всѝ предѣ́лы є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ сꙋ́ть.
Се́й зако́нъ хра́ма, и҆ сїѧ̀ мѣ́ра тре́бника, въ ла́коть ла́ктѧ и҆ дла́ни, нѣ́дро глꙋбины̀ ла́коть на ла́коть и҆ ла́коть въ широтꙋ̀, и҆ ѡ҆гражде́нїе ᲂу҆́стїѧ є҆мꙋ̀ ѡ҆́крестъ, пѧ́ди.
И҆ сїѧ̀ высота̀ тре́бника, и҆ ѿ глꙋбины̀ нача́ла вдоле́нїѧ є҆гѡ̀ ко ѡ҆чисти́лищꙋ вели́комꙋ, є҆́же внизꙋ̀, двꙋ́хъ лакте́й, широта́ же ла́коть: а҆ ѿ ѡ҆чисти́лища ма́лагѡ ко ѡ҆чисти́лищꙋ вели́комꙋ ла̑кти четы́ри, и҆ широта̀ ла́коть.
И҆ а҆рїи́лъ четы́рехъ лакте́й, а҆ ѿ а҆рїи́ла и҆ вы́ше рогѡ́въ ла́коть:
а҆рїи́лъ же двана́десѧть лакте́й въ долготꙋ̀ и҆ двана́десѧть лакте́й въ широтꙋ̀, четвероꙋго́ленъ на четы́ри ча̑сти своѧ̑.
И҆ ѡ҆чисти́лище четырена́десѧть лакте́й въ долготꙋ̀ и҆ четырена́десѧть лакте́й въ широтꙋ̀, четвероꙋго́льно на четы́ри ча̑сти своѧ̑: и҆ ѡ҆гражде́нїе є҆мꙋ̀ ѡ҆́крестъ ѡ҆крꙋжа́ющее є҆го̀ по́лъ ла́ктѧ, и҆ ѡ҆бдержа́нїе є҆гѡ̀ ла́коть ѡ҆́крестъ, и҆ степє́ни є҆гѡ̀ зрѧ́щыѧ на восто́къ.
И҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: сїѧ̑ за́пѡвѣди тре́бника въ де́нь сотворе́нїѧ є҆гѡ̀, є҆́же возноси́ти на не́мъ всесожжє́нїѧ и҆ возлива́ти на́нь кро́вь.
И҆ да́си жерцє́мъ и҆ леѵі́тѡмъ, и҆̀же сꙋ́ть ѿ сѣ́мене садꙋ́кова, пристꙋпа́ющымъ ко мнѣ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, є҆́же слꙋжи́ти мнѣ̀, тельца̀ ѿ говѧ́дъ за грѣ́хъ:
и҆ да во́змꙋтъ ѿ кро́ве є҆гѡ̀ и҆ да возложа́тъ на четы́ри ро́ги тре́бника и҆ на четы́ри ча̑сти ѡ҆чисти́лища и҆ на ѡ҆снова́нїе ѡ҆́крестъ, и҆ ѡ҆кропи́ши є҆̀, и҆ ѡ҆чи́стѧтъ є҆̀:
и҆ да во́змꙋтъ тельца̀, и҆́же за грѣ́хъ, и҆ да сожже́тсѧ во ѿлꙋче́ннѣмъ хра́мѣ внѣ̀ ст҃ы́хъ.
А҆ во вторы́й де́нь да во́змꙋтъ два̀ кѡ́злища ѿ ко́зъ непоро́чныхъ за грѣ́хъ и҆ да ѡ҆чи́стѧтъ тре́бникъ, ꙗ҆́коже ѡ҆чи́стиша тельце́мъ.
И҆ є҆гда̀ сконча́ютъ ѡ҆чище́нїе, да принесꙋ́тъ тельца̀ ѿ говѧ́дъ непоро́чна и҆ ѻ҆вна̀ ѿ ѻ҆ве́цъ непоро́чна,
и҆ да принесетѐ пред̾ гдⷭ҇а: и҆ да возве́ргꙋтъ на нѧ̀ жерцы̀ со́ль и҆ да вознесꙋ́тъ ѧ҆̀ гдⷭ҇еви всесожжє́нїѧ.
Се́дмь дні́й да сотвори́ши ко́злище за грѣ́хъ по всѧ̑ дни̑, и҆ тельца̀ ѿ говѧ́дъ и҆ ѻ҆вна̀ ѿ ѻ҆ве́цъ непоро́чна, да сотворѧ́тъ се́дмь дні́й:
и҆ да ѡ҆чи́стѧтъ тре́бникъ и҆ ѡ҆свѧтѧ́тъ є҆го̀, и҆ напо́лнѧтъ рꙋ́ки своѧ̑.
И҆ сконча́ютъ се́дмь дні́й, и҆ бꙋ́детъ ѿ ѻ҆сма́гѡ днѐ и҆ пото́мъ, сотворѧ́тъ жерцы̀ на же́ртвенницѣ всесожжє́нїѧ ва̑ша и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ: и҆ прїимꙋ́ вы, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible