Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И обрати́ мя на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки: и сiя́ бя́ху затворе́н­на.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: сiя́ врата́ заключе́н­на бу́дутъ и не от­ве́рзут­ся, и никто́же про́йдетъ и́ми: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ вни́детъ и́ми, и бу́дутъ заключе́н­на.
 • Зане́ старѣ́йшина се́й ся́детъ въ ни́хъ я́сти хлѣ́бъ предъ Го́сподемъ: по пути́ Ела́ма {притво́ра} вра́тъ вни́детъ и по пути́ его́ изы́детъ.
 • И введе́ мя по пути́ вра́тъ я́же къ сѣ́веру, пря́мо хра́му: и ви́дѣхъ, и се́, по́лнъ сла́вы до́мъ Госпо́день. И падо́хъ ни́цъ на лицы́ мо­е́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, сложи́ въ се́рдцы тво­е́мъ, и ви́ждь очи́ма тво­и́ма и уши́ма тво­и́ма слы́ши вся́, ели́ка а́зъ глаго́лю съ тобо́ю, по всѣ́мъ повелѣ́ниемъ хра́ма Госпо́дня и по всѣ́мъ узаконе́ниемъ его́: и устро́иши се́рдце твое́ на вхо́дъ хра́ма по всѣ́мъ исхо́дамъ его́ во всѣ́хъ святы́хъ.
 • И рече́ши къ до́му прогнѣвля́ющему мя́, къ до́му Изра́илеву: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: да довлѣ́етъ ва́мъ от­ всѣ́хъ беззако́нiй ва́шихъ, до́ме Изра́илевъ,
 • е́же вводи́ти ва́мъ сы́ны иноплеме́н­ничы необрѣ́заны се́рдцемъ и необрѣ́заны пло́тiю, е́же быва́ти и́мъ во святы́хъ мо­и́хъ, и оскверня́ху я́, егда́ при­­но́сите вы́ хлѣ́бы, ту́къ и мяса́ и кро́вь: и преступа́сте завѣ́тъ мо́й во всѣ́хъ беззако́нiихъ ва́шихъ,
 • и не снабдѣ́сте храни́ти стражбы́ во святы́хъ мо­и́хъ, и поста́висте страже́й стрещи́ стражбы́ святы́хъ мо­и́хъ себѣ́.
 • Того́ ра́ди си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: вся́къ сы́нъ иноплеме́н­ничь необрѣ́занъ се́рдцемъ и необрѣ́занъ пло́тiю да не вни́детъ во свята́я моя́ во всѣ́хъ сынѣ́хъ иноплеме́н­ничихъ, и́же су́ть средѣ́ до́му Изра́илева:
 • но и леви́ти, и́же от­верго́шася мене́, егда́ заблужда́­ше Изра́иль, и́же заблуди́ша от­ мене́ вслѣ́дъ по́мысловъ сво­и́хъ, и во́змутъ непра́вду свою́
 • и бу́дутъ служа́ще во святы́хъ мо­и́хъ, вратари́ у две́рiй хра́ма и служа́щiи хра́му: ті́и да закала́ютъ же́ртвы и всесожже́нiя лю́демъ и ті́и да ста́нутъ предъ людьми́, е́же служи́ти и́мъ.
 • Поне́же служи́ша и́мъ предъ лице́мъ кумíровъ сво­и́хъ, и бы́сть до́му Изра́илеву въ муче́нiе непра́вды: того́ ра́ди воз­двиго́хъ на ня́ ру́ку мою́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ [Изра́илевъ], и во́змутъ беззако́нiе свое́,
 • и не при­­сту́пятъ ко мнѣ́ служи́ти мнѣ́, ни при­­носи́ти ко святы́мъ сыно́въ Изра́илевыхъ, ниже́ ко святы́мъ святы́нь мо­и́хъ, и во́змутъ безче́стiе свое́ въ заблужде́нiи, въ не́мже прельсти́шася:
 • и учиня́тъ я́ стрещи́ стражбы́ хра́ма на вся́ дѣла́ его́
 • и на вся́, ели́ка сотворя́тъ жерцы́ и леви́ти, сы́нове саду́ковы, и́же сохрани́ша стражбы́ святы́нь мо­и́хъ [и пути́ моя́], егда́ заблужда́­ше до́мъ Изра́илевъ от­ мене́: сі́и при­­сту́пятъ ко мнѣ́, е́же служи́ти мнѣ́, и ста́нутъ предъ лице́мъ мо­и́мъ, е́же при­­носи́ти мнѣ́ же́ртву, ту́къ и кро́вь, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сі́и вни́дутъ во свята́я моя́ и сі́и при­­сту́пятъ ко трапе́зѣ мо­е́й, е́же служи́ти мнѣ́, и сохраня́тъ стражбы́ моя́.
 • И бу́детъ внегда́ входи́ти и́мъ во врата́ двора́ вну́трен­няго, въ ри́зы льня́ны да облеку́т­ся, а да не облеку́т­ся въ волня́ны, внегда́ служи́ти и́мъ от­ вра́тъ двора́ вну́трен­няго.
 • И клобуки́ {Гре́ч.: кида́ры.} льня́ны да и́мутъ на глава́хъ сво­и́хъ, и опоя́санiя льня́на да и́мутъ о чре́слѣхъ сво­и́хъ, и да не препоясу́ют­ся крѣ́пко:
 • и егда́ исхо́дятъ къ лю́демъ во внѣ́шнiй дво́ръ, да совлеку́т­ся ри́зъ сво­и́хъ, въ ни́хже ті́и слу́жатъ, и да положа́тъ я́ въ прегра́дахъ святы́хъ, и облеку́т­ся въ ри́зы и́ны, и да не освятя́тъ люді́й въ ри́захъ сво­и́хъ:
 • и гла́въ сво­и́хъ да не обрі́ютъ, и вла́съ сво­и́хъ да не растя́тъ, покрыва́юще покры́ютъ главы́ своя́.
 • И вина́ да не пiе́тъ вся́къ жре́цъ, егда́ вхо́дитъ во вну́трен­нiй дво́ръ.
 • И вдови́цы и пущени́цы да не по­е́млютъ себѣ́ въ жену́, но то́кмо дѣви́цу от­ пле́мене до́му Изра́илева: и а́ще бу́детъ вдова́ же́рча, да о́ную по́ймутъ.
 • И лю́ди моя́ да науча́тъ разлуча́ти между́ святы́мъ и скверна́вымъ, и между́ чи́стымъ и нечи́стымъ воз­вѣстя́тъ и́мъ.
 • И на судѣ́ кро́ве ті́и да стоя́тъ, е́же разсужда́ти: оправда́нiя моя́ да оправдя́тъ и суды́ моя́ да су́дятъ, и зако́ны моя́ и повелѣ́нiя моя́ во всѣ́хъ пра́здницѣхъ мо­и́хъ сохраня́тъ, и суббо́ты моя́ освятя́тъ.
 • И надъ ду́шу человѣ́ка не прiи́дутъ оскверни́тися {къ ме́ртвому да не при­­ко́снут­ся}, но то́чiю надъ отце́мъ и ма́терiю, и сы́номъ и дще́рiю, и бра́томъ и сестро́ю сво­е́ю, я́же не посягла́ за му́жа, оскверни́т­ся.
 • И по очище́нiи сво­е́мъ се́дмь дні́й да сочте́тъ себѣ́.
 • И во о́ньже де́нь вхо́дятъ во дво́ръ вну́трен­нiй, е́же служи́ти во святи́лищи, да при­­несу́тъ очище́нiе, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И бу́детъ и́мъ въ наслѣ́дiе: а́зъ и́мъ наслѣ́дiе, и одержа́нiе и́мъ не да́ст­ся въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, я́ко а́зъ одержа́нiе и́хъ.
 • Же́ртвы же и я́же за грѣхи́ и за невѣ́дѣнiе сі́и да ядя́тъ: и вся́кое от­луче́н­ное во Изра́или тѣ́мъ да бу́детъ:
 • нача́тки всѣ́хъ и пе́рвенцы всѣ́хъ и уча́стiя вся́, от­ всѣ́хъ нача́тковъ ва́шихъ жерце́мъ да бу́дутъ: и нача́тки жи́тъ ва́шихъ да да́сте жерцу́, е́же положи́ти благослове́нiя въ домѣ́хъ ва́шихъ.
 • И вся́кiя мертвечи́ны и звѣроя́дины, от­ пти́цъ и от­ ско́тъ да не ядя́тъ жерцы́.
 • И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены.
 • И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.
 • Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет.
 • Потом привел меня путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лице мое.
 • И сказал мне Господь: сын человеческий! прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что Я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его; и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища.
 • И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши,
 • вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими.
 • Вы не исполняли стражи у святынь Моих, а ставили вместо себя их для стражи в Моем святилище.
 • Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля.
 • Равно и левиты, которые удалились от Меня во время отступничества Израилева, которые, оставив Меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою.
 • Они будут служить во святилище Моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма; они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им.
 • За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою;
 • они не будут приближаться ко Мне, чтобы священнодействовать предо Мною и приступать ко всем святыням Моим, к Святому Святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали.
 • Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем.
 • А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог.
 • Они будут входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою.
 • Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма.
 • Увясла на головах их должны быть также льняные; и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная; в поту они не должны опоясываться.
 • А когда надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу.
 • И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои.
 • И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор.
 • Ни вдовы, ни разведенной с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника.
 • Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что́ нечисто и что́ чисто.
 • При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам Моим судить их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои о всех праздниках Моих, и свято хранить субботы Мои.
 • К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым; только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми.
 • По очищении же такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему.
 • И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог.
 • А что до удела их, то Я их удел. И владения не давайте им в Израиле: Я их владение.
 • Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление; и все заклятое у Израиля им же принадлежит.
 • И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего ни состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам; и начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение.
 • Никакой мертвечины и ничего, растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники.
 • καὶ ἐπέστρεψέν με κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατ᾿ ἀνατολάς καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται οὐκ ἀνοιχθή­σε­ται καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς ὅτι κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ εἰσελεύ­­σε­ται δι᾿ αὐτῆς καὶ ἔσται κεκλεισμένη
 • διότι ὁ ἡγού­με­νος οὗτος καθή­σε­ται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναν­τίον κυρίου κατα­̀ τὴν ὁδὸν αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύ­­σε­ται καὶ κατα­̀ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύ­­σε­ται
 • καὶ εἰσήγαγέν με κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς προ­̀ς βορρᾶν κατέναν­τι τοῦ οἴκου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλή­ρης δόξης ὁ οἶκος κυρίου καὶ πίπτω ἐπι­̀ προ­́σωπόν μου
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε πάν­τα ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ κατα­̀ πάν­τα τὰ προ­στάγματα οἴκου κυρίου καὶ κατα­̀ πάν­τα τὰ νόμιμα αὐτοῦ καὶ τάξεις τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου κατα­̀ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις
 • καὶ ἐρεῖς προ­̀ς τὸν οἶκον τὸν παρα­πικραίνον­τα προ­̀ς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ τάδε λέγει κύριος ὁ θεός ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπο­̀ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν οἶκος Ισραηλ
 • τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προ­σφέρειν ὑμᾶς ἄρτους στέαρ καὶ αἷμα καὶ παρεβαίνετε τὴν δια­θήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν
 • καὶ διετάξατε τοῦ φυλάσ­σειν φυλακὰς ἐν τοῖς ἁγίοις μου
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεός πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ καὶ ἀπερίτμητος σαρκὶ οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὰ ἅγιά μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογενῶν τῶν ὄν­των ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ
 • ἀλλ᾿ ἢ οἱ Λευῖται οἵτινες ἀφήλαν­το ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ισραηλ ἀπ᾿ ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν καὶ λήμψον­ται ἀδικίαν αὐτῶν
 • καὶ ἔσον­ται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦν­τες θυρωροὶ ἐπι­̀ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου καὶ λειτουργοῦν­τες τῷ οἴκῳ οὗτοι σφάξουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας τῷ λαῷ καὶ οὗτοι στήσον­ται ἐναν­τίον τοῦ λαοῦ τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς
 • ἀνθ᾿ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς προ­̀ προ­σώπου τῶν εἰδώλων αὐτῶν καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς κόλασιν ἀδικίας ἕνεκα τούτου ἦρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς λέγει κύριος ὁ θεός
 • καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι προ­́ς με τοῦ ἱερατεύ­ειν μοι οὐδὲ τοῦ προ­σάγειν προ­̀ς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ Ισραηλ οὐδὲ προ­̀ς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου καὶ λήμψον­ται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει ᾗ ἐπλανήθησαν
 • καὶ κατα­τάξουσιν αὐτοὺς φυλάσ­σειν φυλακὰς τοῦ οἴκου εἰς πάν­τα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰς πάν­τα ὅσα ἂν ποιήσωσιν
 • οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδουκ οἵτινες ἐφυλάξαν­το τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ισραηλ ἀπ᾿ ἐμοῦ οὗτοι προ­σάξουσιν προ­́ς με τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσον­ται προ­̀ προ­σώπου μου τοῦ προ­σφέρειν μοι θυσίαν στέαρ καὶ αἷμα λέγει κύριος ὁ θεός
 • οὗτοι εἰσελεύ­σον­ται εἰς τὰ ἅγιά μου καὶ οὗτοι προ­σελεύ­σον­ται προ­̀ς τὴν τράπεζάν μου τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακάς μου
 • καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύ­εσθαι αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας στολὰς λινᾶς ἐνδύσον­ται καὶ οὐκ ἐνδύσον­ται ἐρεᾶ ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπο­̀ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς
 • καὶ κιδάρεις λινᾶς ἕξουσιν ἐπι­̀ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν καὶ περισκελῆ λινᾶ ἕξουσιν ἐπι­̀ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ οὐ περιζώσον­ται βίᾳ
 • καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύ­εσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν προ­̀ς τὸν λαὸν ἐκδύσον­ται τὰς στολὰς αὐτῶν ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς καὶ θήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδύσον­ται στολὰς ἑτέρας καὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσιν τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς αὐτῶν
 • καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσον­ται καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσιν καλύπτον­τες καλύψουσιν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
 • καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσιν πᾶς ἱερεὺς ἐν τῷ εἰσπορεύ­εσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν
 • καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήμψον­ται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ σπέρμα­τος Ισραηλ καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως λήμψον­ται
 • καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς
 • καὶ ἐπι­̀ κρίσιν αἵμα­τος οὗτοι ἐπι­στήσον­ται τοῦ δια­κρίνειν τὰ δικαιώματά μου δικαιώσουσιν καὶ τὰ κρίματά μου κρινοῦσιν καὶ τὰ νόμιμά μου καὶ τὰ προ­στάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς μου φυλάξον­ται καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάσουσιν
 • καὶ ἐπι­̀ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐκ εἰσελεύ­σον­ται τοῦ μιανθῆναι ἀλλ᾿ ἢ ἐπι­̀ πατρὶ καὶ ἐπι­̀ μητρὶ καὶ ἐπι­̀ υἱῷ καὶ ἐπι­̀ θυγατρὶ καὶ ἐπι­̀ ἀδελφῷ καὶ ἐπι­̀ ἀδελφῇ αὐτοῦ ἣ οὐ γέγονεν ἀνδρί μιανθή­σε­ται
 • καὶ μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας ἐξαριθμήσει αὐτῷ
 • καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ εἰσπορεύ­ων­ται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ προ­σοίσουσιν ἱλασμόν λέγει κύριος ὁ θεός
 • καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς κληρο­νο­μίαν ἐγὼ κληρο­νο­μία αὐτοῖς καὶ κατα­́σχεσις αὐτοῖς οὐ δοθή­σε­ται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὅτι ἐγὼ κατα­́σχεσις αὐτῶν
 • καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας οὗτοι φάγον­ται καὶ πᾶν ἀφόρισμα ἐν τῷ Ισραηλ αὐτοῖς ἔσται
 • ἀπαρχαὶ πάν­των καὶ τὰ πρωτότοκα πάν­των καὶ τὰ ἀφαιρέματα πάν­τα ἐκ πάν­των τῶν ἀπαρχῶν ὑμῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἔσται καὶ τὰ πρωτογενήματα ὑμῶν δώσετε τῷ ἱερεῖ τοῦ θεῖναι εὐλογίας ὑμῶν ἐπι­̀ τοὺς οἴκους ὑμῶν
 • καὶ πᾶν θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον ἐκ τῶν πετεινῶν καὶ ἐκ τῶν κτηνῶν οὐ φάγον­ται οἱ ἱερεῖς
 • Et convertit me ad viam portae sanctuarii exterioris, quae respiciebat ad orientem, et erat clausa;
 • et dixit Dominus ad me: «Porta haec clausa erit; non aperietur, et vir non transibit per eam, quoniam Dominus, Deus Israel, ingressus est per eam, eritque clausa.
 • Princeps, ut princeps ipse sedebit in ea, ut comedat panem coram Domino; per viam vestibuli portae ingredietur et per eandem viam egredietur».
 • Et adduxit me per viam portae aquilonis in conspectum domus; et vidi: et ecce implevit gloria Domini domum Domini, et cecidi in faciem meam.
 • Et dixit ad me Dominus: «Fili hominis, pone cor tuum et vide oculis tuis et auribus tuis audi omnia, quae ego loquor ad te de universis caeremoniis domus Domini et de cunctis legibus eius; et pones cor tuum in introitu templi et in omni exitu sanctuarii
 • et dices ad exasperantem me domum Israel: Haec dicit Dominus Deus: Sufficiant vobis omnes abominationes vestrae, domus Israel,
 • eo quod induxistis alienigenas incircumcisos corde et incircumcisos carne, ut essent in sanctuario meo et polluerent domum meam, cum offertis panem meum, adipem et sanguinem; et dissolvistis pactum meum in omnibus abominationibus vestris
 • et non explevistis ministerium sanctorum meorum et posuistis illos ministrantes mihi in sanctuario meo. Propterea
 • haec dicit Dominus Deus: Omnis alienigena incircumcisus corde et incircumcisus carne non ingredietur sanctuarium meum, omnis alienigena, qui est in medio filiorum Israel.
 • Sed Levitae, qui longe recesserint a me in errore filiorum Israel, qui erraverunt a me post idola sua, portabunt iniquitatem suam
 • et erunt in sanctuario meo aeditui et ianitores portarum domus et ministri domus: ipsi mactabunt holocausta et victimas populo et ipsi stabunt in conspectu eorum, ut ministrent eis.
 • Pro eo quod ministraverunt illis in conspectu idolorum suorum et facti sunt domui Israel in offendiculum iniquitatis, idcirco levavi manum meam super eos, dicit Dominus Deus; portabunt iniquitatem suam.
 • Et non appropinquabunt ad me, ut sacerdotio fungantur mihi, neque accedent ad omnia sancta mea, ad sanctissima, sed portabunt confusionem suam et abominationes suas, quas fecerunt.
 • Et faciam eos ministros in omni ministerio domus et in universis, quae facienda sunt in ea.
 • Sacerdotes autem levitae filii Sadoc, qui custodierunt caeremonias sanctuarii mei, cum errarent filii Israel a me, ipsi accedent ad me, ut ministrent mihi, et stabunt in conspectu meo, ut offerant mihi adipem et sanguinem, ait Dominus Deus.
 • Ipsi ingredientur sanctuarium meum et ipsi accedent ad mensam meam, ut serviant mihi et custodiant ministerium meum.
 • Cumque ingredientur portas atrii interioris, vestibus lineis induentur, nec ascendet super eos quidquam laneum, quando ministrant in portis atrii interioris et in domo.
 • Vittae lineae erunt in capitibus eorum, et feminalia linea erunt in lumbis eorum, et non accingentur in sudore.
 • Cumque egredientur atrium exterius ad populum, exuent se vestimenta sua, in quibus ministraverunt, et reponent ea in exedris sanctis et vestient se vestimentis aliis et non sanctificabunt populum in vestibus suis.
 • Caput autem suum non radent neque comam nutrient, sed tondentes attondent capita sua.
 • Et vinum non bibet omnis sacerdos, quando ingressurus est atrium interius.
 • Et viduam et repudiatam non accipient sibi uxores sed virgines de semine domus Israel; sed et viduam, quae fuerit vidua a sacerdote, accipient.
 • Et populum meum docebunt quid sit inter sanctum et profanum et inter mundum et immundum ostendent eis.
 • Et cum fuerit controversia, stabunt ad iudicandum et in iudiciis meis iudicabunt; leges meas et praecepta mea in omnibus sollemnitatibus meis custodient et sabbata mea sanctificabunt.
 • Et ad mortuum hominem non ingredientur, ne polluantur, nisi ad patrem et matrem et filium et filiam et fratrem et sororem, quae virum non habuit: in quibus contaminabuntur.
 • Et postquam fuerit emundatus, septem dies numerabuntur ei,
 • et in die introitus sui in sanctuarium ad atrium interius, ut ministret mihi in sanctuario, offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus.
 • Et erit eis in hereditatem: ego hereditas eorum; et possessionem non dabitis eis in Israel: ego enim possessio eorum.
 • Oblationem et pro peccato et pro delicto ipsi comedent, et omne anathema in Israel ipsorum erit;
 • et primitiva omnium primogenitorum et omnia libamenta ex omnibus, quae offertis, sacerdotum erunt; et primitiva farinae vestrae dabitis sacerdoti, ut reponat benedictionem domui tuae.
 • Omne morticinum et captum a bestia de avibus et de pecoribus non comedent sacerdotes.
 • Он повел меня обратно, к внешним восточным воротам Храма. Они были заперты.
 • И сказал мне Господь: «Эти ворота будут заперты и не откроются, и не пройдет через них человек. Господь Бог Израилев прошел через них, и потому они будут заперты.
 • И лишь правитель, только правитель может воссесть в них, чтобы совершить трапезу пред Господом. Он должен входить в них через притвор и таким же образом выходить обратно».
 • Проводник через северные ворота провел меня к Храму. И я увидел, что Храм Господа наполнен Славой Господней. Я пал ниц.
 • И сказал мне Господь: «Человек! Внимай, смотри и слушай! Запомни все то, что Я говорю тебе об уставах дома Господня и правилах его. Запомни, кто может войти в Храм, а кто должен покинуть Святилище.
 • И скажи упрямому народу Израилеву: „Так говорит Господь Бог: хватит тебе творить мерзости, о народ Израилев!
 • Тем, что вы привели в Святилище Мое чужаков, не обрезанных ни сердцем, ни плотью, вы оскверняете Святилище Мое! И это в то время, как вы приносите Мне пищу Мою — жир и кровь! Мерзостями своими вы нарушили договор со Мною.
 • Вместо того, чтобы самим нести службу в Святилище Моем, вы сделали служителями при Святилище Моем чужеземцев.
 • Так говорит Господь Бог: никто из чужеземцев, необрезанных сердцем и плотью, не должен входить в Мое Святилище, в том числе и те чужеземцы, что живут среди сынов Израилевых.
 • А левиты, что покинули Меня, отступились от Меня во время отступничества Израилева и стали служить своим идолам, понесут наказание за свое преступление.
 • Они станут прислужниками при Моем Святилище, будут нести стражу при храмовых воротах и прислуживать в Храме. Они будут закалывать животных, приводимых народом для всесожжении и жертв. Они будут, как слуги, прислуживать народу.
 • Они прислуживали народу перед идолами их, они ввели народ Израилев в гибельный грех, вот за это Я занесу на них Мою руку, — говорит Господь Бог, — и понесут они наказание за свое преступление!
 • Не будут они впредь приближаться ко Мне, не будут Моими священниками, не будут приближаться к Моим святыням и к святыне святынь! Понесут они свой позор и наказание за все мерзости, которые совершали.
 • Я велю им прислуживать в Храме, возложу на них обязанности по всем работам в Храме.
 • Лишь священникам–левитам из потомков Цадока, которые продолжали служить в Святилище Моем в то время, как сыны Израилевы от Меня отступились, лишь им будет позволено приближаться ко Мне. Они будут служить Мне, будут предстоять предо Мною, чтобы приносить Мне жир и кровь, — говорит Господь Бог. —
 • Они будут входить в Мое Святилище и будут прислуживать за Моим столом, будут совершать богослужение Мне.
 • Когда священники входят в ворота внутреннего двора, они должны быть одеты в льняные одежды. Ничего шерстяного не должно быть на них во время богослужения в воротах внутреннего двора и в Храме.
 • На головах у них должны быть льняные повязки, на бедрах — льняные штаны. Священники не должны опоясываться ничем таким, от чего могли бы вспотеть.
 • Перед тем как выйти на внешний двор, к народу, они должны снять с себя одежды, в которых служили, оставить их в служебных помещениях при Святилище и облачиться в другие одежды, чтобы народ через их одежду не соприкоснулся со священным.
 • Священники не должны брить головы, но не должны и отпускать длинных волос, они должны стричь волосы.
 • Ни один священник не должен пить вина перед тем, как войти на внутренний двор.
 • В жены священники не должны брать ни вдовы, ни разведенной, но только девицу из народа Израилева, или же вдову священника могут они взять в жены.
 • Пусть они учат Мой народ тому, что есть священное, а что несвященное, пусть объясняют народу Моему, что чисто, а что нечисто.
 • Священники должны разбирать судебные тяжбы и судить по Моим законам. Они должны исполнять все наставления Мои, все предписания о праздниках Моих и свято чтить субботу.
 • Священник не должен оскверняться приближением к мертвому телу. Только ради отца, матери, сына, дочери, брата или сестры, если она не была замужем, может он допустить такое осквернение.
 • После этого, совершив обряд очищения, он обязан ждать еще семь дней,
 • а затем, когда пойдет к Святилищу, на внутренний двор, чтобы нести службу при Святилище, он должен принести очистительную жертву, — говорит Господь Бог.
 • А что касается надела священников — Я Сам буду их наделом. Не давайте им земельных владений в Израиле, ибо Я Сам — их надел!
 • Хлебные приношения, очистительные жертвы и возместительные жертвы будут их пропитанием, и все заклятое в Израиле принадлежит священникам.
 • Первины всякого урожая, любое приношение из всех приношений ваших — все это принадлежит священникам. И первую выпечку из муки нового урожая отдавайте священнику — и тогда пребудет благословение на доме твоем.
 • Священники не должны есть мясо птиц или животных, которые издохли или были задраны дикими зверьми.