Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И обрати́ мя на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки: и сiя́ бя́ху затворе́н­на.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: сiя́ врата́ заключе́н­на бу́дутъ и не от­ве́рзут­ся, и никто́же про́йдетъ и́ми: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ вни́детъ и́ми, и бу́дутъ заключе́н­на.
 • Зане́ старѣ́йшина се́й ся́детъ въ ни́хъ я́сти хлѣ́бъ предъ Го́сподемъ: по пути́ Ела́ма {притво́ра} вра́тъ вни́детъ и по пути́ его́ изы́детъ.
 • И введе́ мя по пути́ вра́тъ я́же къ сѣ́веру, пря́мо хра́му: и ви́дѣхъ, и се́, по́лнъ сла́вы до́мъ Госпо́день. И падо́хъ ни́цъ на лицы́ мо­е́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, сложи́ въ се́рдцы тво­е́мъ, и ви́ждь очи́ма тво­и́ма и уши́ма тво­и́ма слы́ши вся́, ели́ка а́зъ глаго́лю съ тобо́ю, по всѣ́мъ повелѣ́ниемъ хра́ма Госпо́дня и по всѣ́мъ узаконе́ниемъ его́: и устро́иши се́рдце твое́ на вхо́дъ хра́ма по всѣ́мъ исхо́дамъ его́ во всѣ́хъ святы́хъ.
 • И рече́ши къ до́му прогнѣвля́ющему мя́, къ до́му Изра́илеву: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: да довлѣ́етъ ва́мъ от­ всѣ́хъ беззако́нiй ва́шихъ, до́ме Изра́илевъ,
 • е́же вводи́ти ва́мъ сы́ны иноплеме́н­ничы необрѣ́заны се́рдцемъ и необрѣ́заны пло́тiю, е́же быва́ти и́мъ во святы́хъ мо­и́хъ, и оскверня́ху я́, егда́ при­­но́сите вы́ хлѣ́бы, ту́къ и мяса́ и кро́вь: и преступа́сте завѣ́тъ мо́й во всѣ́хъ беззако́нiихъ ва́шихъ,
 • и не снабдѣ́сте храни́ти стражбы́ во святы́хъ мо­и́хъ, и поста́висте страже́й стрещи́ стражбы́ святы́хъ мо­и́хъ себѣ́.
 • Того́ ра́ди си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: вся́къ сы́нъ иноплеме́н­ничь необрѣ́занъ се́рдцемъ и необрѣ́занъ пло́тiю да не вни́детъ во свята́я моя́ во всѣ́хъ сынѣ́хъ иноплеме́н­ничихъ, и́же су́ть средѣ́ до́му Изра́илева:
 • но и леви́ти, и́же от­верго́шася мене́, егда́ заблужда́­ше Изра́иль, и́же заблуди́ша от­ мене́ вслѣ́дъ по́мысловъ сво­и́хъ, и во́змутъ непра́вду свою́
 • и бу́дутъ служа́ще во святы́хъ мо­и́хъ, вратари́ у две́рiй хра́ма и служа́щiи хра́му: ті́и да закала́ютъ же́ртвы и всесожже́нiя лю́демъ и ті́и да ста́нутъ предъ людьми́, е́же служи́ти и́мъ.
 • Поне́же служи́ша и́мъ предъ лице́мъ кумíровъ сво­и́хъ, и бы́сть до́му Изра́илеву въ муче́нiе непра́вды: того́ ра́ди воз­двиго́хъ на ня́ ру́ку мою́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ [Изра́илевъ], и во́змутъ беззако́нiе свое́,
 • и не при­­сту́пятъ ко мнѣ́ служи́ти мнѣ́, ни при­­носи́ти ко святы́мъ сыно́въ Изра́илевыхъ, ниже́ ко святы́мъ святы́нь мо­и́хъ, и во́змутъ безче́стiе свое́ въ заблужде́нiи, въ не́мже прельсти́шася:
 • и учиня́тъ я́ стрещи́ стражбы́ хра́ма на вся́ дѣла́ его́
 • и на вся́, ели́ка сотворя́тъ жерцы́ и леви́ти, сы́нове саду́ковы, и́же сохрани́ша стражбы́ святы́нь мо­и́хъ [и пути́ моя́], егда́ заблужда́­ше до́мъ Изра́илевъ от­ мене́: сі́и при­­сту́пятъ ко мнѣ́, е́же служи́ти мнѣ́, и ста́нутъ предъ лице́мъ мо­и́мъ, е́же при­­носи́ти мнѣ́ же́ртву, ту́къ и кро́вь, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сі́и вни́дутъ во свята́я моя́ и сі́и при­­сту́пятъ ко трапе́зѣ мо­е́й, е́же служи́ти мнѣ́, и сохраня́тъ стражбы́ моя́.
 • И бу́детъ внегда́ входи́ти и́мъ во врата́ двора́ вну́трен­няго, въ ри́зы льня́ны да облеку́т­ся, а да не облеку́т­ся въ волня́ны, внегда́ служи́ти и́мъ от­ вра́тъ двора́ вну́трен­няго.
 • И клобуки́ {Гре́ч.: кида́ры.} льня́ны да и́мутъ на глава́хъ сво­и́хъ, и опоя́санiя льня́на да и́мутъ о чре́слѣхъ сво­и́хъ, и да не препоясу́ют­ся крѣ́пко:
 • и егда́ исхо́дятъ къ лю́демъ во внѣ́шнiй дво́ръ, да совлеку́т­ся ри́зъ сво­и́хъ, въ ни́хже ті́и слу́жатъ, и да положа́тъ я́ въ прегра́дахъ святы́хъ, и облеку́т­ся въ ри́зы и́ны, и да не освятя́тъ люді́й въ ри́захъ сво­и́хъ:
 • и гла́въ сво­и́хъ да не обрі́ютъ, и вла́съ сво­и́хъ да не растя́тъ, покрыва́юще покры́ютъ главы́ своя́.
 • И вина́ да не пiе́тъ вся́къ жре́цъ, егда́ вхо́дитъ во вну́трен­нiй дво́ръ.
 • И вдови́цы и пущени́цы да не по­е́млютъ себѣ́ въ жену́, но то́кмо дѣви́цу от­ пле́мене до́му Изра́илева: и а́ще бу́детъ вдова́ же́рча, да о́ную по́ймутъ.
 • И лю́ди моя́ да науча́тъ разлуча́ти между́ святы́мъ и скверна́вымъ, и между́ чи́стымъ и нечи́стымъ воз­вѣстя́тъ и́мъ.
 • И на судѣ́ кро́ве ті́и да стоя́тъ, е́же разсужда́ти: оправда́нiя моя́ да оправдя́тъ и суды́ моя́ да су́дятъ, и зако́ны моя́ и повелѣ́нiя моя́ во всѣ́хъ пра́здницѣхъ мо­и́хъ сохраня́тъ, и суббо́ты моя́ освятя́тъ.
 • И надъ ду́шу человѣ́ка не прiи́дутъ оскверни́тися {къ ме́ртвому да не при­­ко́снут­ся}, но то́чiю надъ отце́мъ и ма́терiю, и сы́номъ и дще́рiю, и бра́томъ и сестро́ю сво­е́ю, я́же не посягла́ за му́жа, оскверни́т­ся.
 • И по очище́нiи сво­е́мъ се́дмь дні́й да сочте́тъ себѣ́.
 • И во о́ньже де́нь вхо́дятъ во дво́ръ вну́трен­нiй, е́же служи́ти во святи́лищи, да при­­несу́тъ очище́нiе, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И бу́детъ и́мъ въ наслѣ́дiе: а́зъ и́мъ наслѣ́дiе, и одержа́нiе и́мъ не да́ст­ся въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, я́ко а́зъ одержа́нiе и́хъ.
 • Же́ртвы же и я́же за грѣхи́ и за невѣ́дѣнiе сі́и да ядя́тъ: и вся́кое от­луче́н­ное во Изра́или тѣ́мъ да бу́детъ:
 • нача́тки всѣ́хъ и пе́рвенцы всѣ́хъ и уча́стiя вся́, от­ всѣ́хъ нача́тковъ ва́шихъ жерце́мъ да бу́дутъ: и нача́тки жи́тъ ва́шихъ да да́сте жерцу́, е́же положи́ти благослове́нiя въ домѣ́хъ ва́шихъ.
 • И вся́кiя мертвечи́ны и звѣроя́дины, от­ пти́цъ и от­ ско́тъ да не ядя́тъ жерцы́.
 • И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены.
 • И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.
 • Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет.
 • Потом привел меня путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лице мое.
 • И сказал мне Господь: сын человеческий! прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что Я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его; и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища.
 • И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши,
 • вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими.
 • Вы не исполняли стражи у святынь Моих, а ставили вместо себя их для стражи в Моем святилище.
 • Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля.
 • Равно и левиты, которые удалились от Меня во время отступничества Израилева, которые, оставив Меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою.
 • Они будут служить во святилище Моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма; они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им.
 • За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою;
 • они не будут приближаться ко Мне, чтобы священнодействовать предо Мною и приступать ко всем святыням Моим, к Святому Святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали.
 • Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем.
 • А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог.
 • Они будут входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою.
 • Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма.
 • Увясла на головах их должны быть также льняные; и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная; в поту они не должны опоясываться.
 • А когда надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу.
 • И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои.
 • И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор.
 • Ни вдовы, ни разведенной с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника.
 • Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что́ нечисто и что́ чисто.
 • При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам Моим судить их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои о всех праздниках Моих, и свято хранить субботы Мои.
 • К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым; только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми.
 • По очищении же такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему.
 • И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог.
 • А что до удела их, то Я их удел. И владения не давайте им в Израиле: Я их владение.
 • Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление; и все заклятое у Израиля им же принадлежит.
 • И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего ни состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам; и начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение.
 • Никакой мертвечины и ничего, растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники.
 • 他 又 带 我 回 到 圣 地 朝 东 的 外 门 。 那 门 关 闭 了 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 这 门 必 须 关 闭 , 不 可 敞 开 , 谁 也 不 可 由 其 中 进 入 。 因 为 耶 和 华 以 色 列 的 神 已 经 由 其 中 进 入 , 所 以 必 须 关 闭 。
 • 至 于 王 , 他 必 按 王 的 位 分 , 坐 在 其 内 , 在 耶 和 华 面 前 吃 饼 。 他 必 由 这 门 的 廊 而 入 , 也 必 由 此 而 出 。
 • 他 又 带 我 由 北 门 来 到 殿 前 。 我 观 看 , 见 耶 和 华 的 荣 光 充 满 耶 和 华 的 殿 , 我 就 俯 伏 在 地 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 人 子 阿 , 我 对 你 所 说 耶 和 华 殿 中 的 一 切 典 章 法 则 , 你 要 放 在 心 上 , 用 眼 看 , 用 耳 听 , 并 要 留 心 殿 宇 和 圣 地 一 切 出 入 之 处 。
 • 你 要 对 那 悖 逆 的 以 色 列 家 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 家 阿 , 你 们 行 一 切 可 憎 的 事 , 当 够 了 吧 。
 • 你 们 把 我 的 食 物 , 就 是 脂 油 和 血 献 上 的 时 候 , 将 身 心 未 受 割 礼 的 外 邦 人 领 进 我 的 圣 地 , 玷 污 了 我 的 殿 。 又 背 了 我 的 约 , 在 你 们 一 切 可 憎 的 事 上 , 加 上 这 一 层 。
 • 你 们 也 没 有 看 守 我 的 圣 物 , 却 派 别 人 在 圣 地 替 你 们 看 守 我 所 吩 咐 你 们 的 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 中 的 外 邦 人 , 就 是 身 心 未 受 割 礼 的 , 都 不 可 入 我 的 圣 地 。
 • 当 以 色 列 人 走 迷 的 时 候 , 有 利 未 人 远 离 我 , 就 是 走 迷 离 开 我 , 随 从 他 们 的 偶 像 , 他 们 必 担 当 自 己 的 罪 孽 。
 • 然 而 他 们 必 在 我 的 圣 地 当 仆 役 , 照 管 殿 门 , 在 殿 中 供 职 。 必 为 民 宰 杀 燔 祭 牲 和 平 安 祭 牲 , 必 站 在 民 前 伺 候 他 们 。
 • 因 为 这 些 利 未 人 曾 在 偶 像 前 伺 候 这 民 , 成 了 以 色 列 家 罪 孽 的 绊 脚 石 , 所 以 我 向 他 们 起 誓 , 他 们 必 担 当 自 己 的 罪 孽 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 他 们 不 可 亲 近 我 , 给 我 供 祭 司 的 职 分 , 也 不 可 挨 近 我 的 一 件 圣 物 , 就 是 至 圣 的 物 。 他 们 却 要 担 当 自 己 的 羞 辱 和 所 行 可 憎 之 事 的 报 应 。
 • 然 而 我 要 使 他 们 看 守 殿 宇 , 办 理 其 中 的 一 切 事 , 并 作 其 内 一 切 当 作 之 工 。
 • 以 色 列 人 走 迷 离 开 我 的 时 候 , 祭 司 利 未 人 撒 督 的 子 孙 仍 看 守 我 的 圣 所 。 他 们 必 亲 近 我 , 事 奉 我 , 并 且 侍 立 在 我 面 前 , 将 脂 油 与 血 献 给 我 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 他 们 必 进 入 我 的 圣 所 , 就 近 我 的 桌 前 事 奉 我 , 守 我 所 吩 咐 的 。
 • 他 们 进 内 院 门 必 穿 细 麻 衣 。 在 内 院 门 和 殿 内 供 职 的 时 候 不 可 穿 羊 毛 衣 服 。
 • 他 们 头 上 要 戴 细 麻 布 裹 头 巾 , 腰 穿 细 麻 布 裤 子 。 不 可 穿 使 身 体 出 汗 的 衣 服 。
 • 他 们 出 到 外 院 的 民 那 里 , 当 脱 下 供 职 的 衣 服 , 放 在 圣 屋 内 , 穿 上 别 的 衣 服 , 免 得 因 圣 衣 使 民 成 圣 。
 • 不 可 剃 头 , 也 不 可 容 发 绺 长 长 , 只 可 剪 发 。
 • 祭 司 进 内 院 的 时 候 都 不 可 喝 酒 。
 • 不 可 娶 寡 妇 和 被 休 的 妇 人 为 妻 , 只 可 娶 以 色 列 后 裔 中 的 处 女 , 或 是 祭 司 遗 留 的 寡 妇 。
 • 他 们 要 使 我 的 民 知 道 圣 俗 的 分 别 , 又 使 他 们 分 辨 洁 净 的 和 不 洁 净 的 。
 • 有 争 讼 的 事 , 他 们 应 当 站 立 判 断 , 要 按 我 的 典 章 判 断 。 在 我 一 切 的 节 期 必 守 我 的 律 法 , 条 例 , 也 必 以 我 的 安 息 日 为 圣 日 。
 • 他 们 不 可 挨 近 死 尸 沾 染 自 己 , 只 可 为 父 亲 , 母 亲 , 儿 子 , 女 儿 , 弟 兄 , 和 未 嫁 人 的 姊 妹 沾 染 自 己 。
 • 祭 司 洁 净 之 后 , 必 再 计 算 七 日 。
 • 当 他 进 内 院 , 进 圣 所 , 在 圣 所 中 事 奉 的 日 子 , 要 为 自 己 献 赎 罪 祭 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 祭 司 必 有 产 业 , 我 是 他 们 的 产 业 。 不 可 在 以 色 列 中 给 他 们 基 业 。 我 是 他 们 的 基 业 。
 • 素 祭 , 赎 罪 祭 , 和 赎 愆 祭 他 们 都 可 以 吃 , 以 色 列 中 一 切 永 献 的 物 都 要 归 他 们 。
 • 首 先 初 熟 之 物 和 一 切 所 献 的 供 物 都 要 归 给 祭 司 。 你 们 也 要 用 初 熟 的 麦 子 磨 面 给 祭 司 。 这 样 , 福 气 就 必 临 到 你 们 的 家 了 。
 • 无 论 是 鸟 是 兽 , 凡 自 死 的 , 或 是 撕 裂 的 , 祭 司 都 不 可 吃 。
 • Он повел меня обратно, к внешним восточным воротам Храма. Они были заперты.
 • И сказал мне Господь: «Эти ворота будут заперты и не откроются, и не пройдет через них человек. Господь Бог Израилев прошел через них, и потому они будут заперты.
 • И лишь правитель, только правитель может воссесть в них, чтобы совершить трапезу пред Господом. Он должен входить в них через притвор и таким же образом выходить обратно».
 • Проводник через северные ворота провел меня к Храму. И я увидел, что Храм Господа наполнен Славой Господней. Я пал ниц.
 • И сказал мне Господь: «Человек! Внимай, смотри и слушай! Запомни все то, что Я говорю тебе об уставах дома Господня и правилах его. Запомни, кто может войти в Храм, а кто должен покинуть Святилище.
 • И скажи упрямому народу Израилеву: „Так говорит Господь Бог: хватит тебе творить мерзости, о народ Израилев!
 • Тем, что вы привели в Святилище Мое чужаков, не обрезанных ни сердцем, ни плотью, вы оскверняете Святилище Мое! И это в то время, как вы приносите Мне пищу Мою — жир и кровь! Мерзостями своими вы нарушили договор со Мною.
 • Вместо того, чтобы самим нести службу в Святилище Моем, вы сделали служителями при Святилище Моем чужеземцев.
 • Так говорит Господь Бог: никто из чужеземцев, необрезанных сердцем и плотью, не должен входить в Мое Святилище, в том числе и те чужеземцы, что живут среди сынов Израилевых.
 • А левиты, что покинули Меня, отступились от Меня во время отступничества Израилева и стали служить своим идолам, понесут наказание за свое преступление.
 • Они станут прислужниками при Моем Святилище, будут нести стражу при храмовых воротах и прислуживать в Храме. Они будут закалывать животных, приводимых народом для всесожжении и жертв. Они будут, как слуги, прислуживать народу.
 • Они прислуживали народу перед идолами их, они ввели народ Израилев в гибельный грех, вот за это Я занесу на них Мою руку, — говорит Господь Бог, — и понесут они наказание за свое преступление!
 • Не будут они впредь приближаться ко Мне, не будут Моими священниками, не будут приближаться к Моим святыням и к святыне святынь! Понесут они свой позор и наказание за все мерзости, которые совершали.
 • Я велю им прислуживать в Храме, возложу на них обязанности по всем работам в Храме.
 • Лишь священникам–левитам из потомков Цадока, которые продолжали служить в Святилище Моем в то время, как сыны Израилевы от Меня отступились, лишь им будет позволено приближаться ко Мне. Они будут служить Мне, будут предстоять предо Мною, чтобы приносить Мне жир и кровь, — говорит Господь Бог. —
 • Они будут входить в Мое Святилище и будут прислуживать за Моим столом, будут совершать богослужение Мне.
 • Когда священники входят в ворота внутреннего двора, они должны быть одеты в льняные одежды. Ничего шерстяного не должно быть на них во время богослужения в воротах внутреннего двора и в Храме.
 • На головах у них должны быть льняные повязки, на бедрах — льняные штаны. Священники не должны опоясываться ничем таким, от чего могли бы вспотеть.
 • Перед тем как выйти на внешний двор, к народу, они должны снять с себя одежды, в которых служили, оставить их в служебных помещениях при Святилище и облачиться в другие одежды, чтобы народ через их одежду не соприкоснулся со священным.
 • Священники не должны брить головы, но не должны и отпускать длинных волос, они должны стричь волосы.
 • Ни один священник не должен пить вина перед тем, как войти на внутренний двор.
 • В жены священники не должны брать ни вдовы, ни разведенной, но только девицу из народа Израилева, или же вдову священника могут они взять в жены.
 • Пусть они учат Мой народ тому, что есть священное, а что несвященное, пусть объясняют народу Моему, что чисто, а что нечисто.
 • Священники должны разбирать судебные тяжбы и судить по Моим законам. Они должны исполнять все наставления Мои, все предписания о праздниках Моих и свято чтить субботу.
 • Священник не должен оскверняться приближением к мертвому телу. Только ради отца, матери, сына, дочери, брата или сестры, если она не была замужем, может он допустить такое осквернение.
 • После этого, совершив обряд очищения, он обязан ждать еще семь дней,
 • а затем, когда пойдет к Святилищу, на внутренний двор, чтобы нести службу при Святилище, он должен принести очистительную жертву, — говорит Господь Бог.
 • А что касается надела священников — Я Сам буду их наделом. Не давайте им земельных владений в Израиле, ибо Я Сам — их надел!
 • Хлебные приношения, очистительные жертвы и возместительные жертвы будут их пропитанием, и все заклятое в Израиле принадлежит священникам.
 • Первины всякого урожая, любое приношение из всех приношений ваших — все это принадлежит священникам. И первую выпечку из муки нового урожая отдавайте священнику — и тогда пребудет благословение на доме твоем.
 • Священники не должны есть мясо птиц или животных, которые издохли или были задраны дикими зверьми.