Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И егда́ раздѣля́ти ва́мъ зе́млю въ наслѣ́дiе, от­лучи́те нача́токъ Го́сподеви, свято от­ земли́, въ долготу́ дву́десяти и пяти́ ты́сящъ, а въ широту́ десяти́ ты́сящъ, свято да бу́детъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ и́хъ о́крестъ.
 • И да бу́дутъ от­ того́ на свято́е пя́ть со́тъ, по пяти́ со́тъ четверо­уго́лно о́крестъ, разстоя́нiе же и́хъ пятьдеся́тъ лакте́й о́крестъ.
 • И от­ сего́ размѣре́нiя да размѣ́риши въ долготу́ два́десять пя́ть ты́сящъ, а въ широту́ де́сять ты́сящъ: и въ то́мъ да бу́детъ освяще́нiе, свята́я святы́хъ.
 • Свято от­ земли́ да бу́детъ жерце́мъ служа́щымъ во святѣ́мъ и да бу́детъ при­­ступа́ющымъ служи́ти Го́сподеви, и бу́детъ и́мъ мѣ́сто на до́мы от­луче́н­ны освяще́нiю и́хъ,
 • два́десять пя́ть ты́сящъ въ долготу́ и два́десять {Евр.: де́сять.} ты́сящъ въ широту́ да бу́детъ, леви́томъ служа́щымъ хра́му, тѣ́мъ во одержа́нiе гра́ды ко обита́нiю.
 • И одержа́нiе гра́да да да́си въ широту́ пя́ть ты́сящъ, а въ долготу́ два́десять пя́ть ты́сящъ, я́коже нача́токъ святы́хъ всему́ до́му Изра́илеву да бу́детъ
 • и старѣ́йшинѣ от­ того́: и от­ сего́ въ нача́тки святы́хъ, во одержа́нiе гра́да по лицу́ нача́тковъ святы́нь и по лицу́ одержа́нiя гра́да, я́же къ мо́рю, и от­ су́щихъ къ мо́рю, я́же на восто́къ: долгота́ же я́ко еди́на ча́сть от­ предѣ́лъ и́же къ мо́рю, и долгота́ ко предѣ́ломъ и́же на восто́къ земли́.
 • И бу́детъ ему́ во одержа́нiе во Изра́или, и да не наси́луютъ ктому́ старѣ́йшины Изра́илевы лю́демъ мо­и́мъ, и зе́млю да наслѣ́дятъ до́мъ Изра́илевъ по племено́мъ сво­и́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: да довлѣ́ютъ ва́мъ, старѣ́йшины Изра́илевы, непра́вду и озлобле́нiе от­ве́ржите, су́дъ же и пра́вду сотвори́те: изыми́те наси́лiе от­ люді́й мо­и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • Вѣ́съ пра́ведный и мѣ́ра пра́ведна и хи́никсъ пра́веденъ да бу́дутъ ва́мъ въ мѣ́ры:
 • и хи́никсъ та́кожде еди́нъ да бу́детъ ва́мъ, е́же прiима́ти, деся́тая ча́сть гомо́ра хи́никсъ, и деся́тая ча́сть гомо́ра е́фи, мѣ́ра къ гомо́ру да бу́детъ ра́вна.
 • И вѣ́съ, два́десять о́воли си́кль, и два́десять пя́ть си́клей, и два́десять си́клей, и пять­на́­де­сять си́клей мна́съ бу́детъ ва́мъ.
 • И се́й нача́токъ, его́же от­лучите́, шесту́ю ча́сть мѣ́ры от­ гомо́ра пшени́цы и шесту́ю ча́сть е́фи от­ ко́ра ячме́ня.
 • За́повѣдь же о еле́и, мѣ́ру еле́а от­ десяти́ мѣ́ръ, поне́же де́сять мѣ́ръ су́ть гомо́ръ.
 • И овча́ еди́но от­ десяти́ ове́цъ уча́стiе от­ всѣ́хъ оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, на же́ртвы и на всесожже́нiя и на спасе́нiе, е́же умоли́ти о ва́съ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • Вси́ же лю́дiе земли́ да дадя́тъ се́й нача́токъ старѣ́йшинѣ Изра́илеву,
 • и старѣ́йшиною да быва́ютъ всесожже́нiя: и же́ртвы и воз­лiя́нiя бу́дутъ въ пра́здники и въ новоме́сячiя, и въ суббо́ты и во вся́ пра́здники до́му Изра́илева: то́й сотвори́тъ я́же за грѣхи́ и же́ртву, и всесожже́нiя и я́же спасе́нiя, е́же умоля́ти о до́мѣ Изра́илевѣ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: въ пе́рвый ме́сяцъ, во еди́нъ де́нь ме́сяца, да во́змете телца́ от­ говя́дъ непоро́чна, е́же очи́стити свято́­е:
 • и да во́зметъ жре́цъ от­ кро́ве очище́нiя и да воз­лiе́тъ на пра́ги хра́ма и на четы́ри у́глы святи́лища, и на же́ртвен­никъ и на пра́ги вра́тъ двора́ вну́трен­няго.
 • И си́це да сотвори́ши въ седмы́й ме́сяцъ: во еди́нъ [де́нь] ме́сяца во́змеши от­ ко­его́ждо невѣ́дущаго и от­ младе́нца, и очи́стите хра́мъ.
 • Въ пе́рвый ме́сяцъ, четвертаго­на́­де­сять дне́ ме́сяца, да бу́детъ ва́мъ па́сха пра́здникъ: се́дмь дні́й да я́сте опрѣсно́ки.
 • И сотвори́тъ старѣ́йшина въ то́й де́нь за ся́ и за до́мъ и за вся́ лю́ди земли́, телца́ за грѣ́хъ:
 • въ се́дмь же дні́й пра́здника да сотвори́тъ всесожже́нiя Го́сподеви се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ непоро́чныхъ по вся́къ де́нь седми́ дні́й: и за грѣ́хъ ко́злище от­ ко́зъ на вся́къ де́нь, и же́ртву,
 • и опрѣсно́ки телцу́ и опрѣсно́ки овну́ да сотвори́ши, и еле́а и́нъ опрѣсно́ку.
 • Въ седмы́й же ме́сяцъ, въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца, въ пра́здницѣ сотвори́ши по тому́жде, се́дмь дні́й, я́коже и за грѣ́хъ, и я́коже всесожже́нiя, и я́коже да́ръ, и я́коже ма́сло древя́ное.
 • Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины; да будет свято это место во всем объеме своем, кругом.
 • От него к святилищу отойдет четырехугольник по пятисот тростей кругом, и кругом него площадь в пятьдесят локтей.
 • Из этой меры отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину, где будет находиться святилище, Святое Святых.
 • Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу: это будет для них местом для домов и святынею для святилища.
 • Двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их.
 • И во владение городу дайте пять тысяч ширины и двадцать пять тысяч длины, против священного места, отделенного Господу; это принадлежать должно всему дому Израилеву.
 • И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного.
 • Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья Мои вперед не теснили народа Моего и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его.
 • Так говорит Господь Бог: довольно вам, князья Израилевы! отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ Мой из владения его, говорит Господь Бог.
 • Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат.
 • Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера; мера их должна определяться по хомеру.
 • В сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину.
 • Вот дань, какую вы должны давать князю: шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя;
 • постановление об елее: от кора елея десятую часть бата; десять батов составят хомер, потому что в хомере десять батов;
 • одну овцу от стада в двести овец с тучной пажити Израиля: все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы, в очищение их, говорит Господь Бог.
 • Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле.
 • А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячия, и в субботы, во все торжества дома Израилева; он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева.
 • Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока, и очисти святилище.
 • Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора.
 • То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм.
 • В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки.
 • В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех.
 • И в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада.
 • Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу.
 • В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить то же: такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения и столько же елея.
 • 你 们 拈 阄 分 地 为 业 , 要 献 上 一 分 给 耶 和 华 为 圣 供 地 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 。 这 分 以 内 , 四 围 都 为 圣 地 。
 • 其 中 有 作 为 圣 所 之 地 , 长 五 百 肘 , 宽 五 百 肘 , 四 面 见 方 。 四 围 再 有 五 十 肘 为 郊 野 之 地 。
 • 要 以 肘 为 度 量 地 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 。 其 中 有 圣 所 , 是 至 圣 的 。
 • 这 是 全 地 的 一 分 圣 地 , 要 归 与 供 圣 所 职 事 的 祭 司 , 就 是 亲 近 事 奉 耶 和 华 的 , 作 为 他 们 房 屋 之 地 与 圣 所 之 圣 地 。
 • 又 有 一 分 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 , 要 归 与 在 殿 中 供 职 的 利 未 人 , 作 为 二 十 间 房 屋 之 业 。
 • 也 要 分 定 属 城 的 地 业 , 宽 五 千 肘 , 长 二 万 五 千 肘 , 挨 着 那 分 圣 供 地 , 要 归 以 色 列 全 家 。
 • 归 王 之 地 要 在 圣 供 地 和 属 城 之 地 的 两 旁 , 就 是 圣 供 地 和 属 城 之 地 的 旁 边 , 西 至 西 头 , 东 至 东 头 , 从 西 到 东 , 其 长 与 每 支 派 的 分 一 样 。
 • 这 地 在 以 色 列 中 必 归 王 为 业 。 我 所 立 的 王 必 不 再 欺 压 我 的 民 , 却 要 按 支 派 将 地 分 给 以 色 列 家 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 的 王 阿 , 你 们 应 当 知 足 , 要 除 掉 强 暴 和 抢 夺 的 事 , 施 行 公 平 和 公 义 , 不 再 勒 索 我 的 民 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 你 们 要 用 公 道 天 平 , 公 道 伊 法 , 公 道 吧 特 。
 • 伊 法 与 吧 特 大 小 要 一 样 。 吧 特 可 盛 贺 梅 珥 十 分 之 一 , 伊 法 也 可 盛 贺 梅 珥 十 分 之 一 , 都 以 贺 梅 珥 的 大 小 为 准 。
 • 舍 客 勒 是 二 十 季 拉 。 二 十 舍 客 勒 , 二 十 五 舍 客 勒 , 十 五 舍 客 勒 , 为 你 们 的 弥 那 。
 • 你 们 当 献 的 供 物 乃 是 这 样 , 一 贺 梅 珥 麦 子 要 献 伊 法 六 分 之 一 。 一 贺 梅 珥 大 麦 要 献 伊 法 六 分 之 一 。
 • 你 们 献 所 分 定 的 油 , 按 油 的 吧 特 , 一 柯 珥 油 要 献 吧 特 十 分 之 一 。 原 来 十 吧 特 就 是 一 贺 梅 珥 。
 • 从 以 色 列 滋 润 的 草 场 上 每 二 百 羊 中 , 要 献 一 只 羊 羔 。 这 都 可 作 素 祭 , 燔 祭 , 平 安 祭 , 为 民 赎 罪 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 此 地 的 民 都 要 奉 上 这 供 物 给 以 色 列 中 的 王 。
 • 王 的 本 分 是 在 节 期 , 月 朔 , 安 息 日 , 就 是 以 色 列 家 一 切 的 节 期 , 奉 上 燔 祭 , 素 祭 , 奠 祭 。 他 要 预 备 赎 罪 祭 , 素 祭 , 燔 祭 , 和 平 安 祭 , 为 以 色 列 家 赎 罪 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 正 月 初 一 日 , 你 要 取 无 残 疾 的 公 牛 犊 , 洁 净 圣 所 。
 • 祭 司 要 取 些 赎 罪 祭 牲 的 血 , 抹 在 殿 的 门 柱 上 和 坛 磴 台 的 四 角 上 , 并 内 院 的 门 框 上 。
 • 本 月 初 七 日 ( 七 十 士 译 本 作 七 月 初 一 日 ) 也 要 为 误 犯 罪 的 , 和 愚 蒙 犯 罪 的 如 此 行 , 为 殿 赎 罪 。
 • 正 月 十 四 日 , 你 们 要 守 逾 越 节 , 守 节 七 日 , 要 吃 无 酵 饼 。
 • 当 日 , 王 要 为 自 己 和 国 内 的 众 民 预 备 一 只 公 牛 作 赎 罪 祭 。
 • 这 节 的 七 日 , 每 日 他 要 为 耶 和 华 预 备 无 残 疾 的 公 牛 七 只 , 公 绵 羊 七 只 为 燔 祭 。 每 日 又 要 预 备 公 山 羊 一 只 为 赎 罪 祭 。
 • 他 也 要 预 备 素 祭 , 就 是 为 一 只 公 牛 同 献 一 伊 法 细 面 , 为 一 只 公 绵 羊 同 献 一 伊 法 细 面 , 每 一 伊 法 细 面 加 油 一 欣 。
 • 七 月 十 五 日 守 节 的 时 候 , 七 日 他 都 要 如 此 行 , 照 逾 越 节 的 赎 罪 祭 , 燔 祭 , 素 祭 , 和 油 的 条 例 一 样 。