Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И егда́ раздѣля́ти ва́мъ зе́млю въ наслѣ́дiе, от­лучи́те нача́токъ Го́сподеви, свято от­ земли́, въ долготу́ дву́десяти и пяти́ ты́сящъ, а въ широту́ десяти́ ты́сящъ, свято да бу́детъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ и́хъ о́крестъ.
 • И да бу́дутъ от­ того́ на свято́е пя́ть со́тъ, по пяти́ со́тъ четверо­уго́лно о́крестъ, разстоя́нiе же и́хъ пятьдеся́тъ лакте́й о́крестъ.
 • И от­ сего́ размѣре́нiя да размѣ́риши въ долготу́ два́десять пя́ть ты́сящъ, а въ широту́ де́сять ты́сящъ: и въ то́мъ да бу́детъ освяще́нiе, свята́я святы́хъ.
 • Свято от­ земли́ да бу́детъ жерце́мъ служа́щымъ во святѣ́мъ и да бу́детъ при­­ступа́ющымъ служи́ти Го́сподеви, и бу́детъ и́мъ мѣ́сто на до́мы от­луче́н­ны освяще́нiю и́хъ,
 • два́десять пя́ть ты́сящъ въ долготу́ и два́десять {Евр.: де́сять.} ты́сящъ въ широту́ да бу́детъ, леви́томъ служа́щымъ хра́му, тѣ́мъ во одержа́нiе гра́ды ко обита́нiю.
 • И одержа́нiе гра́да да да́си въ широту́ пя́ть ты́сящъ, а въ долготу́ два́десять пя́ть ты́сящъ, я́коже нача́токъ святы́хъ всему́ до́му Изра́илеву да бу́детъ
 • и старѣ́йшинѣ от­ того́: и от­ сего́ въ нача́тки святы́хъ, во одержа́нiе гра́да по лицу́ нача́тковъ святы́нь и по лицу́ одержа́нiя гра́да, я́же къ мо́рю, и от­ су́щихъ къ мо́рю, я́же на восто́къ: долгота́ же я́ко еди́на ча́сть от­ предѣ́лъ и́же къ мо́рю, и долгота́ ко предѣ́ломъ и́же на восто́къ земли́.
 • И бу́детъ ему́ во одержа́нiе во Изра́или, и да не наси́луютъ ктому́ старѣ́йшины Изра́илевы лю́демъ мо­и́мъ, и зе́млю да наслѣ́дятъ до́мъ Изра́илевъ по племено́мъ сво­и́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: да довлѣ́ютъ ва́мъ, старѣ́йшины Изра́илевы, непра́вду и озлобле́нiе от­ве́ржите, су́дъ же и пра́вду сотвори́те: изыми́те наси́лiе от­ люді́й мо­и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • Вѣ́съ пра́ведный и мѣ́ра пра́ведна и хи́никсъ пра́веденъ да бу́дутъ ва́мъ въ мѣ́ры:
 • и хи́никсъ та́кожде еди́нъ да бу́детъ ва́мъ, е́же прiима́ти, деся́тая ча́сть гомо́ра хи́никсъ, и деся́тая ча́сть гомо́ра е́фи, мѣ́ра къ гомо́ру да бу́детъ ра́вна.
 • И вѣ́съ, два́десять о́воли си́кль, и два́десять пя́ть си́клей, и два́десять си́клей, и пять­на́­де­сять си́клей мна́съ бу́детъ ва́мъ.
 • И се́й нача́токъ, его́же от­лучите́, шесту́ю ча́сть мѣ́ры от­ гомо́ра пшени́цы и шесту́ю ча́сть е́фи от­ ко́ра ячме́ня.
 • За́повѣдь же о еле́и, мѣ́ру еле́а от­ десяти́ мѣ́ръ, поне́же де́сять мѣ́ръ су́ть гомо́ръ.
 • И овча́ еди́но от­ десяти́ ове́цъ уча́стiе от­ всѣ́хъ оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, на же́ртвы и на всесожже́нiя и на спасе́нiе, е́же умоли́ти о ва́съ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • Вси́ же лю́дiе земли́ да дадя́тъ се́й нача́токъ старѣ́йшинѣ Изра́илеву,
 • и старѣ́йшиною да быва́ютъ всесожже́нiя: и же́ртвы и воз­лiя́нiя бу́дутъ въ пра́здники и въ новоме́сячiя, и въ суббо́ты и во вся́ пра́здники до́му Изра́илева: то́й сотвори́тъ я́же за грѣхи́ и же́ртву, и всесожже́нiя и я́же спасе́нiя, е́же умоля́ти о до́мѣ Изра́илевѣ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: въ пе́рвый ме́сяцъ, во еди́нъ де́нь ме́сяца, да во́змете телца́ от­ говя́дъ непоро́чна, е́же очи́стити свято́­е:
 • и да во́зметъ жре́цъ от­ кро́ве очище́нiя и да воз­лiе́тъ на пра́ги хра́ма и на четы́ри у́глы святи́лища, и на же́ртвен­никъ и на пра́ги вра́тъ двора́ вну́трен­няго.
 • И си́це да сотвори́ши въ седмы́й ме́сяцъ: во еди́нъ [де́нь] ме́сяца во́змеши от­ ко­его́ждо невѣ́дущаго и от­ младе́нца, и очи́стите хра́мъ.
 • Въ пе́рвый ме́сяцъ, четвертаго­на́­де­сять дне́ ме́сяца, да бу́детъ ва́мъ па́сха пра́здникъ: се́дмь дні́й да я́сте опрѣсно́ки.
 • И сотвори́тъ старѣ́йшина въ то́й де́нь за ся́ и за до́мъ и за вся́ лю́ди земли́, телца́ за грѣ́хъ:
 • въ се́дмь же дні́й пра́здника да сотвори́тъ всесожже́нiя Го́сподеви се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ непоро́чныхъ по вся́къ де́нь седми́ дні́й: и за грѣ́хъ ко́злище от­ ко́зъ на вся́къ де́нь, и же́ртву,
 • и опрѣсно́ки телцу́ и опрѣсно́ки овну́ да сотвори́ши, и еле́а и́нъ опрѣсно́ку.
 • Въ седмы́й же ме́сяцъ, въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца, въ пра́здницѣ сотвори́ши по тому́жде, се́дмь дні́й, я́коже и за грѣ́хъ, и я́коже всесожже́нiя, и я́коже да́ръ, и я́коже ма́сло древя́ное.
 • Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины; да будет свято это место во всем объеме своем, кругом.
 • От него к святилищу отойдет четырехугольник по пятисот тростей кругом, и кругом него площадь в пятьдесят локтей.
 • Из этой меры отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину, где будет находиться святилище, Святое Святых.
 • Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу: это будет для них местом для домов и святынею для святилища.
 • Двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их.
 • И во владение городу дайте пять тысяч ширины и двадцать пять тысяч длины, против священного места, отделенного Господу; это принадлежать должно всему дому Израилеву.
 • И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного.
 • Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья Мои вперед не теснили народа Моего и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его.
 • Так говорит Господь Бог: довольно вам, князья Израилевы! отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ Мой из владения его, говорит Господь Бог.
 • Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат.
 • Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера; мера их должна определяться по хомеру.
 • В сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину.
 • Вот дань, какую вы должны давать князю: шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя;
 • постановление об елее: от кора елея десятую часть бата; десять батов составят хомер, потому что в хомере десять батов;
 • одну овцу от стада в двести овец с тучной пажити Израиля: все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы, в очищение их, говорит Господь Бог.
 • Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле.
 • А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячия, и в субботы, во все торжества дома Израилева; он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева.
 • Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока, и очисти святилище.
 • Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора.
 • То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм.
 • В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки.
 • В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех.
 • И в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада.
 • Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу.
 • В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить то же: такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения и столько же елея.
 • Силер жерди љкчљмљ таш менен бљлєштєрљ баштаганда, Тењирге арнап ыйык жер бљлєп койгула. Анын туурасы он мињ, узундугу жыйырма беш мињ таяк болсун. Ал жер бєт бойдон, тегерете ыйык.
 • Ал жерден ыйык жай єчєн тљрт жагы тењ беш жєз таяктан болгон тљрт бурчтук жер бљлєнсєн, анын айланасына дагы элєє чыканак аянт бљлєнсєн.
 • Ушул љлчљнгљн жердин ичинен ыйыктын ыйыгы турган ыйык жай єчєн узундугу жыйырма беш мињ, туурасы он мињ таяк болгон жер бљлєп кой.
 • Бул жердин ыйык бљлєгє Тењирге кызмат кылыш єчєн Ага жакындаган, ыйык жайда кызмат кылган ыйык кызмат кылуучуларга таандык болот. Бул жер алардын єйє єчєн жана ыйык жай єчєн ыйык жер болот.
 • Узундугу жыйырма беш мињ, туурасы он мињ таяк болгон жер ийбадаткананын кызматчыларынын – лебилердин єлєшєнљ берилет.
 • Тењирге бљлєнгљн ыйык жердин каршысынан туурасы беш мињ, узундугу жыйырма беш мињ болгон жерди шаардын єлєшєнљ бергиле. Ал жер бєт Ысрайылга таандык болот.
 • Тењирге бљлєнгљн ыйык жердин жанынан, ошондой эле шаардын єлєшєнєн жанынан, тигил тарабынан да, бул тарабынан да, чыгыш тарабындагы чыгышка кеткен, батыш тарабындагы батышка кеткен, узундугу батыш чек арадан чыгыш чек арага чейин жаткан, єлєштљрдєн биринин узундугуна барабар болгон жерди тљрљгљ бергиле.
 • Ал – анын жери, анын Ысрайылдагы єлєшє, мындан ары Менин тљрљлљрєм Менин элимди кысымга албашы керек, алар Ысрайылга уруулары боюнча жер бериши керек”.
 • Кудай-Тењир мындай дейт: “Ысрайыл тљрљлљрє, силердики жетишет! Кордук кљрсљткљнєњљрдє, эзгенињерди койгула, акыйкаттык жана адилеттик боюнча иш жєргєзгєлљ, Менин элимди љзєнєн єлєшєнљн сєрєп чыгарганыњарды токтоткула, – дейт Кудай-Тењир.
 • Силердин таразањар да, эйфањар да, батыњар да туура болсун.
 • Эйфа менен бат бирдей љлчљмдљ болушу керек, бир бат бир хомердин ондон бир бљлєгєнљ барабар болсун, бир эйфа да бир хомердин ондон бир бљлєгєнљ барабар болсун. Алардын љлчљмє хомер боюнча аныкталсын.
 • Бир шекелде жыйырма гер бар, бир минањар жыйырма шекел, жыйырма беш шекел жана он беш шекел болсун.
 • Силердин тљрљгљ беришињер керек болгон алымыњар мындай: бир хомер буудайдан эйфанын алтыдан бир бљлєгє жана бир хомер арпадан эйфанын алтыдан бир бљлєгє.
 • Зайтун майы жљнєндљ кљрсљтмљ: бир кор зайтун майынан баттын ондон бир бљлєгє. Он бат бир хомерди тєзљт, анткени бир хомерде он бат бар.
 • Ысрайылдын семиз койлорунун ичинен, эки жєз койдон бир кой бергиле. Аларды тазалоо єчєн, нан курмандыгына, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка, тынчтык курмандыгына ушулардын бардыгын алып келгиле, – дейт Кудай-Тењир.
 • Бул жердин бєт эли ушул тартууларды Ысрайыл тљрљсєнљ берєєгљ милдетєє.
 • Ал эми тљрљнєн милдети – майрамдарда, ай жањырганда, ишембилерде, Ысрайылдын бардык майрамдарында бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты чалуу, нан курмандыгын тартуулоо, куюлуучу курмандыкты куюу. Ал Ысрайылды тазалоо єчєн, кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкты чалууга, нан курмандыгын тартуулоого, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты, тынчтык курмандыгын чалууга милдеттєє”.
 • Кудай-Тењир мындай дейт: “Биринчи айдын биринчи кєнє кемчиликсиз букачар алып, ыйык жайды тазала.
 • Ыйык кызмат кылуучу кєнљљ єчєн чалынган бул курмандыктын канынан алып, ийбадаткананын эшиктеринин кашектерине, курмандык чалынуучу жайдын аянтчасынын тљрт бурчуна, ички короонун дарбазаларынын кашектерине чачсын.
 • Ушул айдын жетинчи кєнє да жањылыштыктан же билбей кєнљљ кылгандар єчєн ушундай кылгыла, ийбадаткананы ошентип тазалагыла.
 • Биринчи айдын он тљртєнчє кєнє силерде жети кєндєк Пасах майрамы болсун, ал кєндљрє ачыткысыз нан жейсињер.
 • Ушул кєнє тљрљ љзє єчєн жана бул жердин бєт эли єчєн бир букачарды кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка чалсын.
 • Ушул жети кєндєк майрам ичинде ал Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка ар кєнє кемчиликсиз кочкордон жетини, букачардан жетини, кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка ар кєнє бир текеден чалып турууга милдеттєє.
 • Бир букачарга бир эйфа, бир кочкорго бир эйфа нан курмандыгын кошуп, бир эйфа нан курмандыгына бир гин зайтун майын кошуп тартуулоого милдеттєє.
 • Жетинчи айдын он бешинчи кєнє, майрам кєндљрє, жети кєн бою ал ошондой эле курмандыктарды чалышы керек: кєнљљ єчєн чалынуучу курмандык да, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык да, нан курмандыгы да, зайтун майы да ошончо болсун”.
 • 你 们 拈 阄 分 地 为 业 , 要 献 上 一 分 给 耶 和 华 为 圣 供 地 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 。 这 分 以 内 , 四 围 都 为 圣 地 。
 • 其 中 有 作 为 圣 所 之 地 , 长 五 百 肘 , 宽 五 百 肘 , 四 面 见 方 。 四 围 再 有 五 十 肘 为 郊 野 之 地 。
 • 要 以 肘 为 度 量 地 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 。 其 中 有 圣 所 , 是 至 圣 的 。
 • 这 是 全 地 的 一 分 圣 地 , 要 归 与 供 圣 所 职 事 的 祭 司 , 就 是 亲 近 事 奉 耶 和 华 的 , 作 为 他 们 房 屋 之 地 与 圣 所 之 圣 地 。
 • 又 有 一 分 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 , 要 归 与 在 殿 中 供 职 的 利 未 人 , 作 为 二 十 间 房 屋 之 业 。
 • 也 要 分 定 属 城 的 地 业 , 宽 五 千 肘 , 长 二 万 五 千 肘 , 挨 着 那 分 圣 供 地 , 要 归 以 色 列 全 家 。
 • 归 王 之 地 要 在 圣 供 地 和 属 城 之 地 的 两 旁 , 就 是 圣 供 地 和 属 城 之 地 的 旁 边 , 西 至 西 头 , 东 至 东 头 , 从 西 到 东 , 其 长 与 每 支 派 的 分 一 样 。
 • 这 地 在 以 色 列 中 必 归 王 为 业 。 我 所 立 的 王 必 不 再 欺 压 我 的 民 , 却 要 按 支 派 将 地 分 给 以 色 列 家 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 的 王 阿 , 你 们 应 当 知 足 , 要 除 掉 强 暴 和 抢 夺 的 事 , 施 行 公 平 和 公 义 , 不 再 勒 索 我 的 民 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 你 们 要 用 公 道 天 平 , 公 道 伊 法 , 公 道 吧 特 。
 • 伊 法 与 吧 特 大 小 要 一 样 。 吧 特 可 盛 贺 梅 珥 十 分 之 一 , 伊 法 也 可 盛 贺 梅 珥 十 分 之 一 , 都 以 贺 梅 珥 的 大 小 为 准 。
 • 舍 客 勒 是 二 十 季 拉 。 二 十 舍 客 勒 , 二 十 五 舍 客 勒 , 十 五 舍 客 勒 , 为 你 们 的 弥 那 。
 • 你 们 当 献 的 供 物 乃 是 这 样 , 一 贺 梅 珥 麦 子 要 献 伊 法 六 分 之 一 。 一 贺 梅 珥 大 麦 要 献 伊 法 六 分 之 一 。
 • 你 们 献 所 分 定 的 油 , 按 油 的 吧 特 , 一 柯 珥 油 要 献 吧 特 十 分 之 一 。 原 来 十 吧 特 就 是 一 贺 梅 珥 。
 • 从 以 色 列 滋 润 的 草 场 上 每 二 百 羊 中 , 要 献 一 只 羊 羔 。 这 都 可 作 素 祭 , 燔 祭 , 平 安 祭 , 为 民 赎 罪 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 此 地 的 民 都 要 奉 上 这 供 物 给 以 色 列 中 的 王 。
 • 王 的 本 分 是 在 节 期 , 月 朔 , 安 息 日 , 就 是 以 色 列 家 一 切 的 节 期 , 奉 上 燔 祭 , 素 祭 , 奠 祭 。 他 要 预 备 赎 罪 祭 , 素 祭 , 燔 祭 , 和 平 安 祭 , 为 以 色 列 家 赎 罪 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 正 月 初 一 日 , 你 要 取 无 残 疾 的 公 牛 犊 , 洁 净 圣 所 。
 • 祭 司 要 取 些 赎 罪 祭 牲 的 血 , 抹 在 殿 的 门 柱 上 和 坛 磴 台 的 四 角 上 , 并 内 院 的 门 框 上 。
 • 本 月 初 七 日 ( 七 十 士 译 本 作 七 月 初 一 日 ) 也 要 为 误 犯 罪 的 , 和 愚 蒙 犯 罪 的 如 此 行 , 为 殿 赎 罪 。
 • 正 月 十 四 日 , 你 们 要 守 逾 越 节 , 守 节 七 日 , 要 吃 无 酵 饼 。
 • 当 日 , 王 要 为 自 己 和 国 内 的 众 民 预 备 一 只 公 牛 作 赎 罪 祭 。
 • 这 节 的 七 日 , 每 日 他 要 为 耶 和 华 预 备 无 残 疾 的 公 牛 七 只 , 公 绵 羊 七 只 为 燔 祭 。 每 日 又 要 预 备 公 山 羊 一 只 为 赎 罪 祭 。
 • 他 也 要 预 备 素 祭 , 就 是 为 一 只 公 牛 同 献 一 伊 法 细 面 , 为 一 只 公 绵 羊 同 献 一 伊 法 细 面 , 每 一 伊 法 细 面 加 油 一 欣 。
 • 七 月 十 五 日 守 节 的 时 候 , 七 日 他 都 要 如 此 行 , 照 逾 越 节 的 赎 罪 祭 , 燔 祭 , 素 祭 , 和 油 的 条 例 一 样 。