Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И введе́ мя ко преддве́рiю хра́ма, и се́, вода́ исхожда́­ше изъ подъ непокрове́н­наго хра́ма на восто́къ, я́ко лице́ хра́ма зря́ше на восто́къ, и исхожда́­ше вода́ от­ страны́ десны́я, от­ ю́га къ же́ртвен­нику.
 • И изведе́ мя по пути́ вра́тъ я́же на сѣ́веръ и обведе́ мя путе́мъ вра́тнымъ внѣу́ду ко врато́мъ двора́, зря́щаго на восто́къ, и се́, вода́ исхожда́­ше от­ страны́ десны́я,
 • я́коже исхо́дъ му́жа проти́ву: и мѣ́ра въ руцѣ́ его́: и измѣ́ри ты́сящу мѣ́рою, и пре́йде водо́ю во́ду оставле́нiя {Евр.: и преведе́ мя чрезъ во́ду да́же до гле́знъ.}.
 • И [па́ки] измѣ́ри ты́сящу, и преведе́ мя чрезъ во́ду, и взы́де вода́ до колѣ́нъ: и размѣ́ри ты́сящу, и взы́де вода́ да́же до чре́слъ.
 • И размѣ́ри ты́сящу, пото́къ, и не воз­мо́же прейти́ {Евр.: и не мого́хъ прейти́.}, я́ко кипя́ше вода́, а́ки шу́мъ пото́чный, его́же не пре́йдутъ.
 • И рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь? И веде́ мя и обрати́ мя на бре́гъ рѣ́чный, во обраще́нiи мо­е́мъ:
 • и се́, на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ древеса́ мно́га зѣло́ сю́ду и сю́ду.
 • И рече́ ко мнѣ́: вода́ сiя́ теку́щая въ Галиле́ю, я́же на восто́къ, и низхожда́­ше ко Араві́и, и грядя́ше до мо́ря къ водѣ́ исхо́да, и исцѣли́тъ во́ды:
 • и бу́детъ вся́ка душа́ живо́тныхъ врѣ́ющихъ, на вся́, на ня́же на́йдетъ та́мо рѣка́, жи́ва бу́дутъ: и бу́дутъ та́мо ры́бы мно́ги зѣло́, я́ко прiи́детъ та́мо вода́ сiя́ и исцѣли́тъ, и жи́во бу́детъ вся́кое, на не́же а́ще прiи́детъ рѣка́, та́мо жи́во бу́детъ.
 • И ста́нутъ та́мо ры́барiе от­ ингадда́ до ингали́ма: суши́ло мре́жамъ бу́детъ, о себѣ́ бу́детъ: и ры́бы ея́ я́ко ры́бы мо́ря вели́каго, мно́же­с­т­во мно́го зѣло́.
 • И во исхо́дѣ ея́ и во обраще́нiи ея́ и въ воз­выше́нiи ея́ мѣлины́ ея́ не исцѣля́т­ся, въ со́ль вдаду́т­ся:
 • и надъ рѣку́ взы́детъ, и на бре́зѣ ея́ о́ба по́лы, вся́кое дре́во ядо́мое не обетша́етъ у нея́, ни оскудѣ́етъ пло́дъ его́, но́вости сво­ея́ пе́рвый пло́дъ при­­несе́тъ, и́бо во́ды и́хъ сiя́ от­ святы́хъ исхо́дятъ, и бу́детъ пло́дъ и́хъ въ снѣ́дь и прозябе́нiе и́хъ во здра́вiе.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: сiя́ предѣ́лы наслѣ́дите земли́, дву­на́­де­ся­ти племено́мъ сыно́въ Изра́илевыхъ при­­ложе́нiе у́жа.
 • И наслѣ́дите ю́ кі́йждо, я́коже бра́тъ его́, на ню́же воз­двиго́хъ ру́ку мою́, е́же да́ти ю́ отце́мъ и́хъ, и паде́тъ земля́ сiя́ ва́мъ въ наслѣ́дiе.
 • И сі́и предѣ́лы земли́ на сѣ́веръ, от­ мо́ря вели́каго сходя́щаго и от­дѣля́ющаго вхо́дъ имаселда́мъ,
 • маавѳира́съ, еврамилiа́мъ средѣ́ предѣ́лъ Дама́сковыхъ и средѣ́ предѣ́лъ има́ѳовыхъ, дворы́ Савна́ни, и́же су́ть вы́ше предѣ́лъ авранити́дскихъ.
 • Сі́и предѣ́лы от­ мо́ря: от­ двора́ Ена́нова, предѣ́лы Дама́сковы, и я́же къ сѣ́веру, и предѣ́лъ Ема́ѳовъ, и предѣ́лъ сѣ́верскъ.
 • И я́же на восто́ки: между́ авранити́дою и между́ Дама́скомъ, и между́ Галаади́тидою и между́ земле́ю Изра́илевою, Иорда́нъ дѣли́тъ къ мо́рю, е́же на восто́ки фи́никовъ: сiя́ на восто́ки.
 • И я́же къ ю́гу и Ли́ву: от­ Ѳема́на и фи́никовъ да́же до воды́ Маримо́ѳъ-кади́мъ, продолжа́ющееся къ мо́рю вели́кому.
 • Сiя́ страна́ ю́га и Ли́ва, сiя́ страна́ мо́ря вели́каго раздѣля́етъ да́же пря́мо вхо́ду има́ѳъ, да́же до вхо́да его́: сiя́ су́ть я́же къ мо́рю има́ѳъ.
 • И раздѣли́те зе́млю ва́мъ, племено́мъ Изра́илевымъ.
 • Расположи́те ю́ жре́бiемъ ва́мъ и при­­ше́лцемъ обита́ющымъ средѣ́ ва́съ, и́же роди́ша сы́ны посредѣ́ ва́съ, и бу́дутъ ва́мъ я́ко тузе́мцы въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ: съ ва́ми да ядя́тъ во уча́стiи средѣ́ племе́нъ Изра́илевыхъ,
 • и бу́дутъ въ пле́мени при­­ше́лцевъ, въ при­­ше́лцѣхъ и́же съ ни́ми: та́мо дади́те уча́стiе и́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника.
 • И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот, вода течет по правую сторону.
 • Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыжку.
 • И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу.
 • И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток.
 • И сказал мне: «видел, сын человеческий?» и повел меня обратно к берегу этого потока.
 • И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону.
 • И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми.
 • И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и во́ды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там.
 • И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много.
 • Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли.
 • У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.
 • Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие двенадцати коленам Израилевым: Иосифу два удела.
 • И наследуйте ее, как один, так и другой; так как Я, подняв руку Мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим.
 • И вот предел земли: на северном конце, начиная от великого моря, через Хетлон, по дороге в Цедад,
 • Емаф, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасскою и Емафскою областями Гацар-Тихон, который на границе Аврана.
 • И будет граница от моря до Гацар-Енон, граница с Дамаском, и далее на севере область Емаф; и вот северный край.
 • Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильскою, по Иордану, от северного края до восточного моря; это восточный край.
 • А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе, и по течению потока до великого моря; это полуденный край на юге.
 • Западный же предел – великое море, от южной границы до места против Емафа; это западный край.
 • И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым.
 • И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей; и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых.
 • В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог.
 • 他 带 我 回 到 殿 门 , 见 殿 的 门 槛 下 有 水 往 东 流 出 ( 原 来 殿 面 朝 东 ) 。 这 水 从 槛 下 , 由 殿 的 右 边 , 在 祭 坛 的 南 边 往 下 流 。
 • 他 带 我 出 北 门 , 又 领 我 从 外 边 转 到 朝 东 的 外 门 , 见 水 从 右 边 流 出 。
 • 他 手 拿 准 绳 往 东 出 去 的 时 候 , 量 了 一 千 肘 , 使 我 趟 过 水 , 水 到 踝 子 骨 。
 • 他 又 量 了 一 千 肘 , 使 我 趟 过 水 , 水 就 到 膝 。 再 量 了 一 千 肘 , 使 我 趟 过 水 , 水 便 到 腰 。
 • 又 量 了 一 千 肘 , 水 便 成 了 河 , 使 我 不 能 趟 过 。 因 为 水 势 涨 起 , 成 为 可 ? ? 的 水 , 不 可 趟 的 河 。
 • 他 对 我 说 , 人 子 阿 , 你 看 见 了 什 么 。 他 就 带 我 回 到 河 边 。
 • 我 回 到 河 边 的 时 候 , 见 在 河 这 边 与 那 边 的 岸 上 有 极 多 的 树 木 。
 • 他 对 我 说 , 这 水 往 东 方 流 去 , 必 下 到 亚 拉 巴 , 直 到 海 。 所 发 出 来 的 水 必 流 入 盐 海 , 使 水 变 甜 ( 原 文 作 得 医 治 下 同 ) 。
 • 这 河 水 所 到 之 处 , 凡 滋 生 的 动 物 都 必 生 活 , 并 且 因 这 流 来 的 水 必 有 极 多 的 鱼 , 海 水 也 变 甜 了 。 这 河 水 所 到 之 处 , 百 物 都 必 生 活 。
 • 必 有 渔 夫 站 在 河 边 , 从 隐 基 底 直 到 隐 以 革 莲 , 都 作 晒 ( 或 作 张 ) 网 之 处 。 那 鱼 各 从 其 类 , 好 像 大 海 的 鱼 甚 多 。
 • 只 是 泥 泞 之 地 与 洼 湿 之 处 不 得 治 好 , 必 为 盐 地 。
 • 在 河 这 边 与 那 边 的 岸 上 必 生 长 各 类 的 树 木 。 其 果 可 作 食 物 , 叶 子 不 枯 乾 , 果 子 不 断 绝 。 每 月 必 结 新 果 子 , 因 为 这 水 是 从 圣 所 流 出 来 的 。 树 上 的 果 子 必 作 食 物 , 叶 子 乃 为 治 病 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 要 照 地 的 境 界 , 按 以 色 列 十 二 支 派 分 地 为 业 。 约 瑟 必 得 两 分 。
 • 你 们 承 受 这 地 为 业 , 要 彼 此 均 分 。 因 为 我 曾 起 誓 应 许 将 这 地 赐 与 你 们 的 列 祖 。 这 地 必 归 你 们 为 业 。
 • 地 的 四 界 乃 是 如 此 , 北 界 从 大 海 往 希 特 伦 , 直 到 西 达 达 口 。
 • 又 往 哈 马 , 比 罗 他 , 西 伯 莲 ( 西 伯 莲 在 大 马 革 与 哈 马 两 界 中 间 ) , 到 浩 兰 边 界 的 哈 撒 哈 提 干 。
 • 这 样 , 境 界 从 海 边 往 大 马 色 地 界 上 的 哈 萨 以 难 , 北 边 以 哈 马 地 为 界 。 这 是 北 界 。
 • 东 界 在 浩 兰 , 大 马 色 , 基 列 , 和 以 色 列 地 的 中 间 , 就 是 约 旦 河 。 你 们 要 从 北 界 量 到 东 海 。 这 是 东 界 。
 • 南 界 是 从 他 玛 到 米 利 巴 加 低 斯 的 水 , 延 到 埃 及 小 河 , 直 到 大 海 。 这 是 南 界 。
 • 西 界 就 是 大 海 , 从 南 界 直 到 哈 马 口 对 面 之 地 。 这 是 西 界 。
 • 你 们 要 按 着 以 色 列 的 支 派 彼 此 分 这 地 。
 • 要 拈 阄 分 这 地 为 业 , 归 与 自 己 和 你 们 中 间 寄 居 的 外 人 , 就 是 在 你 们 中 间 生 养 儿 女 的 外 人 。 你 们 要 看 他 们 如 同 以 色 列 人 中 所 生 的 一 样 。 他 们 在 以 色 列 支 派 中 要 与 你 们 同 得 地 业
 • 外 人 寄 居 在 哪 支 派 中 , 你 们 就 在 那 里 分 给 他 地 业 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • После этого он повел меня назад, ко входу в Храм. И я увидел — из–под порога Храма течет ручей на восток (Храм был обращен входом на восток). Воды текли вниз по правую руку от Храма и к югу от жертвенника.
 • Затем он вывел меня через северные ворота и повел снаружи в обход к восточным внешним воротам, и я увидел, что вода струится по правую руку от ворот.
 • Проводник шел на восток, и в руках у него был мерный шнур. Он отмерил тысячу локтей и перевел меня через поток. Воды было по лодыжку.
 • Он отмерил еще тысячу локтей и перевел меня через поток. Воды было по колено. Еще тысячу отмерил и перевел меня — воды было по пояс.
 • Снова отмерил он тысячу локтей — там я уже не мог перейти: вода стояла так высоко, что можно было только плыть, а перейти поток по дну невозможно.
 • Проводник сказал мне: «Запомни, человек, то, что ты видел!» Он повел меня обратно, к берегу потока.
 • Когда я вновь оказался на суше, я увидел на обоих берегах потока великое множество деревьев. «Проводник сказал мне: «Воды этой реки текут к восточным областям страны, они спустятся к Араве́ и впадут в Соленое море, в загрязненные его воды, и те исцелятся.
 • И там, куда придет поток, будут кишеть живые твари и будет великое множество рыбы. Ибо куда ни придут эти воды, они повсюду будут нести исцеление и жизнь.
 • И будут стоять на берегу моря рыбаки, от Эн–Ге́ди и до Эн–Эглáима будут они сушить свои сети, и будет там разной рыбы — словно в Великом море — не счесть.
 • Но при этом болота и топи не станут пресными, они будут служить для добычи соли.
 • Возле потока, на обоих его берегах, будут расти плодовые деревья всех видов. Листья их никогда не увядают, плоды никогда не кончаются. Каждый месяц деревья будут приносить новые плоды, ибо воды, которые их питают, текут из Святилища. Плоды деревьев будут употребляться в пищу, листья — для врачевания.
 • Так говорит Господь Бог: вот границы, по которым вы распределите землю между двенадцатью племенами Израилевыми (а Иосифу — часть двойная).
 • Все вы должны поровну владеть землею, о которой Я клялся, что дарую ее вашим отцам. Вам достанется эта земля во владение.
 • Вот границы этой земли. На севере граница пойдет от Великого моря через Хетлóн и Лево–Хамáт к Цедáду,
 • Бероте́ и Сиврáиму, что лежит на стыке владений Дамаска и Хамата, а далее к Хаце́р–Хаттихóну, что лежит на границе с Хаурáном.
 • Итак, граница пройдет от моря до Хацáр–Энóна, к северу от которого лежат владения Дамаска и Хамата. Такова северная граница.
 • Восточная граница начинается посередине между Хаураном и Дамаском, идет между Галаáдом и землей Израилевой — по Иордáну — к Морю восточному, затем к Тамáру. Такова восточная граница.
 • Южная граница идет от Тамара к водам Меривáт–Каде́ша, а затем вдоль ложбины — к Великому морю. Такова южная граница.
 • Западной границей будет Великое море, начиная с места, что лежит напротив Лево–Хамата. Такова западная граница.
 • Эту землю вы разделите между собой — по племенам Израилевым.
 • Вы должны раздать ее во владение себе и переселенцам, что поселились среди вас и родили детей. Эти люди должны быть для вас наравне с коренными израильтянами, вместе с вами они должны иметь свою долю среди племен Израилевых.
 • Во владениях какого племени поселится переселенец — там и должны ему выделить его долю, — говорит Господь».