Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И введе́ мя ко преддве́рiю хра́ма, и се́, вода́ исхожда́­ше изъ подъ непокрове́н­наго хра́ма на восто́къ, я́ко лице́ хра́ма зря́ше на восто́къ, и исхожда́­ше вода́ от­ страны́ десны́я, от­ ю́га къ же́ртвен­нику.
 • И изведе́ мя по пути́ вра́тъ я́же на сѣ́веръ и обведе́ мя путе́мъ вра́тнымъ внѣу́ду ко врато́мъ двора́, зря́щаго на восто́къ, и се́, вода́ исхожда́­ше от­ страны́ десны́я,
 • я́коже исхо́дъ му́жа проти́ву: и мѣ́ра въ руцѣ́ его́: и измѣ́ри ты́сящу мѣ́рою, и пре́йде водо́ю во́ду оставле́нiя {Евр.: и преведе́ мя чрезъ во́ду да́же до гле́знъ.}.
 • И [па́ки] измѣ́ри ты́сящу, и преведе́ мя чрезъ во́ду, и взы́де вода́ до колѣ́нъ: и размѣ́ри ты́сящу, и взы́де вода́ да́же до чре́слъ.
 • И размѣ́ри ты́сящу, пото́къ, и не воз­мо́же прейти́ {Евр.: и не мого́хъ прейти́.}, я́ко кипя́ше вода́, а́ки шу́мъ пото́чный, его́же не пре́йдутъ.
 • И рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь? И веде́ мя и обрати́ мя на бре́гъ рѣ́чный, во обраще́нiи мо­е́мъ:
 • и се́, на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ древеса́ мно́га зѣло́ сю́ду и сю́ду.
 • И рече́ ко мнѣ́: вода́ сiя́ теку́щая въ Галиле́ю, я́же на восто́къ, и низхожда́­ше ко Араві́и, и грядя́ше до мо́ря къ водѣ́ исхо́да, и исцѣли́тъ во́ды:
 • и бу́детъ вся́ка душа́ живо́тныхъ врѣ́ющихъ, на вся́, на ня́же на́йдетъ та́мо рѣка́, жи́ва бу́дутъ: и бу́дутъ та́мо ры́бы мно́ги зѣло́, я́ко прiи́детъ та́мо вода́ сiя́ и исцѣли́тъ, и жи́во бу́детъ вся́кое, на не́же а́ще прiи́детъ рѣка́, та́мо жи́во бу́детъ.
 • И ста́нутъ та́мо ры́барiе от­ ингадда́ до ингали́ма: суши́ло мре́жамъ бу́детъ, о себѣ́ бу́детъ: и ры́бы ея́ я́ко ры́бы мо́ря вели́каго, мно́же­с­т­во мно́го зѣло́.
 • И во исхо́дѣ ея́ и во обраще́нiи ея́ и въ воз­выше́нiи ея́ мѣлины́ ея́ не исцѣля́т­ся, въ со́ль вдаду́т­ся:
 • и надъ рѣку́ взы́детъ, и на бре́зѣ ея́ о́ба по́лы, вся́кое дре́во ядо́мое не обетша́етъ у нея́, ни оскудѣ́етъ пло́дъ его́, но́вости сво­ея́ пе́рвый пло́дъ при­­несе́тъ, и́бо во́ды и́хъ сiя́ от­ святы́хъ исхо́дятъ, и бу́детъ пло́дъ и́хъ въ снѣ́дь и прозябе́нiе и́хъ во здра́вiе.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: сiя́ предѣ́лы наслѣ́дите земли́, дву­на́­де­ся­ти племено́мъ сыно́въ Изра́илевыхъ при­­ложе́нiе у́жа.
 • И наслѣ́дите ю́ кі́йждо, я́коже бра́тъ его́, на ню́же воз­двиго́хъ ру́ку мою́, е́же да́ти ю́ отце́мъ и́хъ, и паде́тъ земля́ сiя́ ва́мъ въ наслѣ́дiе.
 • И сі́и предѣ́лы земли́ на сѣ́веръ, от­ мо́ря вели́каго сходя́щаго и от­дѣля́ющаго вхо́дъ имаселда́мъ,
 • маавѳира́съ, еврамилiа́мъ средѣ́ предѣ́лъ Дама́сковыхъ и средѣ́ предѣ́лъ има́ѳовыхъ, дворы́ Савна́ни, и́же су́ть вы́ше предѣ́лъ авранити́дскихъ.
 • Сі́и предѣ́лы от­ мо́ря: от­ двора́ Ена́нова, предѣ́лы Дама́сковы, и я́же къ сѣ́веру, и предѣ́лъ Ема́ѳовъ, и предѣ́лъ сѣ́верскъ.
 • И я́же на восто́ки: между́ авранити́дою и между́ Дама́скомъ, и между́ Галаади́тидою и между́ земле́ю Изра́илевою, Иорда́нъ дѣли́тъ къ мо́рю, е́же на восто́ки фи́никовъ: сiя́ на восто́ки.
 • И я́же къ ю́гу и Ли́ву: от­ Ѳема́на и фи́никовъ да́же до воды́ Маримо́ѳъ-кади́мъ, продолжа́ющееся къ мо́рю вели́кому.
 • Сiя́ страна́ ю́га и Ли́ва, сiя́ страна́ мо́ря вели́каго раздѣля́етъ да́же пря́мо вхо́ду има́ѳъ, да́же до вхо́да его́: сiя́ су́ть я́же къ мо́рю има́ѳъ.
 • И раздѣли́те зе́млю ва́мъ, племено́мъ Изра́илевымъ.
 • Расположи́те ю́ жре́бiемъ ва́мъ и при­­ше́лцемъ обита́ющымъ средѣ́ ва́съ, и́же роди́ша сы́ны посредѣ́ ва́съ, и бу́дутъ ва́мъ я́ко тузе́мцы въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ: съ ва́ми да ядя́тъ во уча́стiи средѣ́ племе́нъ Изра́илевыхъ,
 • и бу́дутъ въ пле́мени при­­ше́лцевъ, въ при­­ше́лцѣхъ и́же съ ни́ми: та́мо дади́те уча́стiе и́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника.
 • И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот, вода течет по правую сторону.
 • Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыжку.
 • И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу.
 • И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток.
 • И сказал мне: «видел, сын человеческий?» и повел меня обратно к берегу этого потока.
 • И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону.
 • И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми.
 • И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и во́ды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там.
 • И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много.
 • Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли.
 • У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.
 • Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие двенадцати коленам Израилевым: Иосифу два удела.
 • И наследуйте ее, как один, так и другой; так как Я, подняв руку Мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим.
 • И вот предел земли: на северном конце, начиная от великого моря, через Хетлон, по дороге в Цедад,
 • Емаф, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасскою и Емафскою областями Гацар-Тихон, который на границе Аврана.
 • И будет граница от моря до Гацар-Енон, граница с Дамаском, и далее на севере область Емаф; и вот северный край.
 • Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильскою, по Иордану, от северного края до восточного моря; это восточный край.
 • А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе, и по течению потока до великого моря; это полуденный край на юге.
 • Западный же предел – великое море, от южной границы до места против Емафа; это западный край.
 • И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым.
 • И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей; и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых.
 • В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог.
 • 他 带 我 回 到 殿 门 , 见 殿 的 门 槛 下 有 水 往 东 流 出 ( 原 来 殿 面 朝 东 ) 。 这 水 从 槛 下 , 由 殿 的 右 边 , 在 祭 坛 的 南 边 往 下 流 。
 • 他 带 我 出 北 门 , 又 领 我 从 外 边 转 到 朝 东 的 外 门 , 见 水 从 右 边 流 出 。
 • 他 手 拿 准 绳 往 东 出 去 的 时 候 , 量 了 一 千 肘 , 使 我 趟 过 水 , 水 到 踝 子 骨 。
 • 他 又 量 了 一 千 肘 , 使 我 趟 过 水 , 水 就 到 膝 。 再 量 了 一 千 肘 , 使 我 趟 过 水 , 水 便 到 腰 。
 • 又 量 了 一 千 肘 , 水 便 成 了 河 , 使 我 不 能 趟 过 。 因 为 水 势 涨 起 , 成 为 可 ? ? 的 水 , 不 可 趟 的 河 。
 • 他 对 我 说 , 人 子 阿 , 你 看 见 了 什 么 。 他 就 带 我 回 到 河 边 。
 • 我 回 到 河 边 的 时 候 , 见 在 河 这 边 与 那 边 的 岸 上 有 极 多 的 树 木 。
 • 他 对 我 说 , 这 水 往 东 方 流 去 , 必 下 到 亚 拉 巴 , 直 到 海 。 所 发 出 来 的 水 必 流 入 盐 海 , 使 水 变 甜 ( 原 文 作 得 医 治 下 同 ) 。
 • 这 河 水 所 到 之 处 , 凡 滋 生 的 动 物 都 必 生 活 , 并 且 因 这 流 来 的 水 必 有 极 多 的 鱼 , 海 水 也 变 甜 了 。 这 河 水 所 到 之 处 , 百 物 都 必 生 活 。
 • 必 有 渔 夫 站 在 河 边 , 从 隐 基 底 直 到 隐 以 革 莲 , 都 作 晒 ( 或 作 张 ) 网 之 处 。 那 鱼 各 从 其 类 , 好 像 大 海 的 鱼 甚 多 。
 • 只 是 泥 泞 之 地 与 洼 湿 之 处 不 得 治 好 , 必 为 盐 地 。
 • 在 河 这 边 与 那 边 的 岸 上 必 生 长 各 类 的 树 木 。 其 果 可 作 食 物 , 叶 子 不 枯 乾 , 果 子 不 断 绝 。 每 月 必 结 新 果 子 , 因 为 这 水 是 从 圣 所 流 出 来 的 。 树 上 的 果 子 必 作 食 物 , 叶 子 乃 为 治 病 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 要 照 地 的 境 界 , 按 以 色 列 十 二 支 派 分 地 为 业 。 约 瑟 必 得 两 分 。
 • 你 们 承 受 这 地 为 业 , 要 彼 此 均 分 。 因 为 我 曾 起 誓 应 许 将 这 地 赐 与 你 们 的 列 祖 。 这 地 必 归 你 们 为 业 。
 • 地 的 四 界 乃 是 如 此 , 北 界 从 大 海 往 希 特 伦 , 直 到 西 达 达 口 。
 • 又 往 哈 马 , 比 罗 他 , 西 伯 莲 ( 西 伯 莲 在 大 马 革 与 哈 马 两 界 中 间 ) , 到 浩 兰 边 界 的 哈 撒 哈 提 干 。
 • 这 样 , 境 界 从 海 边 往 大 马 色 地 界 上 的 哈 萨 以 难 , 北 边 以 哈 马 地 为 界 。 这 是 北 界 。
 • 东 界 在 浩 兰 , 大 马 色 , 基 列 , 和 以 色 列 地 的 中 间 , 就 是 约 旦 河 。 你 们 要 从 北 界 量 到 东 海 。 这 是 东 界 。
 • 南 界 是 从 他 玛 到 米 利 巴 加 低 斯 的 水 , 延 到 埃 及 小 河 , 直 到 大 海 。 这 是 南 界 。
 • 西 界 就 是 大 海 , 从 南 界 直 到 哈 马 口 对 面 之 地 。 这 是 西 界 。
 • 你 们 要 按 着 以 色 列 的 支 派 彼 此 分 这 地 。
 • 要 拈 阄 分 这 地 为 业 , 归 与 自 己 和 你 们 中 间 寄 居 的 外 人 , 就 是 在 你 们 中 间 生 养 儿 女 的 外 人 。 你 们 要 看 他 们 如 同 以 色 列 人 中 所 生 的 一 样 。 他 们 在 以 色 列 支 派 中 要 与 你 们 同 得 地 业
 • 外 人 寄 居 在 哪 支 派 中 , 你 们 就 在 那 里 分 给 他 地 业 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。