Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля
 

 
 • Сiя́ же имена́ племе́нъ от­ нача́ла е́же къ сѣ́веру, по странѣ́ схожде́нiя раздѣля́ющаго ко вхо́ду има́ѳову двора́ Ена́ня, предѣ́лъ Дама́сковъ къ сѣ́веру по странѣ́ има́ѳова двора́: и бу́дутъ и́мъ я́же на восто́ки, да́же до мо́ря, да́ново еди́но.
 • И от­ предѣ́лъ да́новыхъ къ восто́комъ да́же до мо́ря, Аси́рово еди́но.
 • И от­ предѣ́лъ Аси́ровыхъ, от­ су́щихъ къ восто́комъ, да́же до моря́, Нефѳали́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Нефѳали́млихъ от­ страны́ восто́чныя да́же до страны́ мо́ря, Манассі́ино еди́но.
 • От предѣ́лъ же Манассі́иныхъ, су́щихъ на восто́ки, да́же до су́щихъ къ мо́рю, Ефре́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Ефре́млихъ, и́же на восто́къ, да́же до моря́, Руви́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Руви́млихъ, и́же на восто́ки, да́же до мо́ря, Иу́дино еди́но.
 • А от­ предѣ́лъ Иу́диныхъ, и́же къ восто́комъ, да́же до мо́ря, бу́детъ нача́токъ удѣле́нiя два́десяти и пяти́ ты́сящъ широта́, и долгота́ я́коже еди́на от­ часте́й су́щихъ къ восто́комъ, и да́же до тѣ́хъ я́же къ мо́рю: и бу́детъ свято́е посредѣ́ и́хъ.
 • Нача́токъ, его́же от­дѣля́тъ Го́сподеви, въ долготу́ два́десять и пя́ть ты́сящъ и въ широту́ два́десять и пя́ть ты́сящъ.
 • От си́хъ бу́детъ нача́токъ святы́хъ жерце́мъ, къ сѣ́веру [въ долготу́] два́десять и пя́ть ты́сящъ, и къ мо́рю въ широту́ де́сять ты́сящъ, и къ восто́ку де́сять ты́сящъ, и на ю́гъ въ долготу́ два́десять и пя́ть ты́сящъ: и гора́ святы́хъ бу́детъ посредѣ́ его́
 • жерце́мъ, освяще́н­нымъ сыно́мъ саду́ковымъ, стрегу́щымъ стражбы́ хра́ма, и́же не прельсти́шася во прельще́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже прельсти́шася леви́ти.
 • И бу́детъ и́мъ нача́токъ дае́мый от­ нача́тковъ земли́, свято́е святы́хъ от­ предѣ́лъ леви́тскихъ.
 • Леви́томъ же бли́жняя предѣ́ловъ жре́ческихъ, два́десяти и пяти́ ты́сящъ въ долготу́, а въ широту́ десяти́ ты́сящъ: вся́ долгота́ два́десяти и пяти́ ты́сящъ, а широта́ десяти́ ты́сящъ.
 • Да не прода́ст­ся от­ него́, ни замѣни́т­ся, ниже́ от­и́мут­ся пе́рвая жи́та земли́, я́ко свято е́сть Го́сподеви.
 • Пя́ть же ты́сящъ избыто́чныхъ въ широтѣ́ два́десяти и пяти́ ты́сящей, предгра́дiе да бу́детъ гра́ду на вселе́нiе и въ разстоя́нiе его́: и да бу́детъ гра́дъ средѣ́ его́.
 • И сiя́ мѣ́ры его́: от­ сѣ́вера четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ ю́га четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ восто́къ четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ мо́ря четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ.
 • И да бу́детъ разстоя́нiе гра́ду къ сѣ́веру дву́сту и пяти́десяти, и къ ю́гу дву́сту и пяти́десяти, и на восто́къ дву́сту и пяти́десяти, и къ мо́рю дву́сту и пяти́десяти.
 • Избыто́къ же долготы́ держа́щься нача́тковъ святы́хъ де́сять ты́сящъ къ восто́комъ и де́сять ты́сящъ къ мо́рю: и бу́дутъ нача́тки свята́го, и бу́дутъ жи́та ея́ во хлѣ́бы дѣ́ла­ю­щымъ гра́дъ.
 • Дѣ́ла­ю­щiи же гра́дъ да дѣ́лаютъ его́ от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ.
 • Ве́сь нача́токъ два́десяти и пяти́ ты́сящъ на два́десять и пя́ть ты́сящъ: четверо­уго́лно от­дѣли́те от­ него́ нача́токъ свята́го, от­ одержа́нiя гра́дскаго,
 • а избы́токъ старѣ́йшинѣ от­ сего́: и от­ о́наго, от­ нача́тковъ свята́го и во уча́стiе гра́да, спреди́ на два́десять и пя́ть ты́сящъ долгота́, до предѣ́лъ, и́же къ мо́рю и къ восто́комъ, спреди́ на два́десять и пя́ть ты́сящъ, до предѣ́лъ, и́же къ мо́рю, бли́зъ часте́й старѣ́йшины: и да бу́детъ нача́токъ святы́хъ и освяще́нiе хра́ма средѣ́ его́.
 • От уча́стiя же леви́тска и от­ уча́стiя гра́да, средѣ́ старѣ́йшинъ, бу́детъ средѣ́ предѣ́лъ Иу́диныхъ и средѣ́ предѣ́лъ Венiами́нихъ, и старѣ́йшинъ да бу́детъ.
 • А избы́точное племе́нъ от­ су́щихъ къ восто́комъ да́же до су́щихъ къ мо́рю, Венiами́ново еди́но.
 • От предѣ́лъ же Венiами́нихъ къ восто́комъ да́же до страны́ я́же къ мо́рю, Симео́не еди́но.
 • От предѣ́лъ же Симео́нихъ, от­ страны́ я́же на восто́къ да́же до страны́ я́же къ мо́рю, Иссаха́рово еди́но.
 • А от­ предѣ́лъ Иссаха́ровыхъ, от­ восто́ковъ да́же до мо́ря, Завуло́не еди́но.
 • От предѣ́лъ же Завуло́нихъ, от­ восто́ка да́же до страны́ мо́ря, га́дово еди́но.
 • От предѣ́лъ же га́довыхъ, от­ восто́ка да́же до Ли́вы: и бу́дутъ предѣ́лы его́ от­ ю́га, и воды́ Варимо́ѳъ-ка́диса, наслѣ́дiя да́же до мо́ря вели́каго.
 • Сiя́ земля́, ю́же расположи́те жре́бiемъ племено́мъ Изра́илевымъ: и сі́и раздѣ́лы и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И сі́и исхо́ды гра́да, и́же къ сѣ́веру, четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою:
 • врата́ же гра́да по имено́мъ племе́нъ Изра́илевыхъ: врата́ тро́я на сѣ́веръ: врата́ Руви́мля еди́на, врата́ же Иу́дина еди́на и врата́ Леві́ина еди́на:
 • и на восто́къ четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и врата́ тро́я: врата́ еди́на Ио́сифова, врата́ же еди́на Венiами́ня и врата́ Да́нова еди́на:
 • и я́же къ ю́гу четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою, и врата́ тро́я: врата́ еди́на Симео́ну, врата́ же еди́на Иссаха́ру и врата́ еди́на Завуло́ну:
 • и я́же къ мо́рю четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою: врата́ тро́я: врата́ еди́на га́дова, и врата́ Аси́рова еди́на и врата́ Нефѳали́мова еди́на.
 • Окру́глость же осми­на́­де­ся­ти ты́сящъ: и́мя же гра́ду, от­ него́же дне́ бу́детъ, Госпо́дь та́мо бу́детъ и́мя ему́.

  Коне́цъ кни́зѣ проро́ка Иезекі́иля: и́мать въ себѣ́ гла́въ 48.
 • Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу: все это от востока до моря один удел Дану.
 • Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру.
 • Подле границы Асира, от восточного края до западного, это один удел Неффалиму.
 • Подле границы Неффалима, от восточного края до западного, это один удел Манассии.
 • Подле границы Манассии, от восточного края до западного, это один удел Ефрему.
 • Подле границы Ефрема, от восточного края до западного, это один удел Рувиму.
 • Подле границы Рувима, от восточного края до западного, это один удел Иуде.
 • А подле границы Иуды, от восточного края до западного, священный участок, шириною в двадцать пять тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами, от восточного края до западного; среди него будет святилище.
 • Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять тысяч, а шириною в десять тысяч тростей.
 • И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне.
 • Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже Моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от Меня, как отступили другие левиты.
 • Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь, у предела левитов.
 • И левиты получат также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину; вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей.
 • И из этой части они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня.
 • А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместья; город будет в средине.
 • И вот размеры его: северная сторона четыре тысячи пятьсот и южная сторона четыре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи пятьсот и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей.
 • А предместья города к северу двести пятьдесят, и к востоку двести пятьдесят, и к югу двести пятьдесят, и к западу двести пятьдесят тростей.
 • А что остается из длины против священного участка, десять тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе.
 • Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых.
 • Весь отделенный участок в двадцать пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел, со включением владений города;
 • а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против двадцати пяти тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против двадцати пяти тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами, удел князю, так что священный участок и святилище будет в средине его.
 • И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю; промежуток между границею Иуды и между границею Вениамина будет принадлежать князю.
 • Остальное же от колен, от восточного края до западного – один удел Вениамину.
 • Подле границы Вениамина, от восточного края до западного – один удел Симеону.
 • Подле границы Симеона, от восточного края до западного – один удел Иссахару.
 • Подле границы Иссахара, от восточного края до западного – один удел Завулону.
 • Подле границы Завулона, от восточного края до западного – один удел Гаду.
 • А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе, вдоль потока до великого моря.
 • Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог.
 • И вот выходы города: с северной стороны меры четыре тысячи пятьсот;
 • и ворота города называются именами колен Израилевых; к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни.
 • И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни;
 • и с южной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни.
 • С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Неффалимовы одни.
 • Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет: «Господь там».
 • Вот имена племен Израилевых. На самом севере, возле Хетлонской дороги, Лево–Хамата и Хацар–Энана, к северу от которого лежат владения Дамаска, близ от владений Хамата, простирается от восточных рубежей страны до западных земля Дáна — это один надел.
 • За владениями Дана простирается от восточных рубежей страны до западных земля Аси́ра — это еще один надел.
 • 3а владениями Асира простирается от восточных рубежей страны до западных земля Неффали́ма — это еще один надел.
 • За владениями Неффалима простирается от восточных рубежей страны до западных земля Манасси́и — это еще один надел.
 • За владениями Манассии простирается от восточных рубежей страны до западных земля Ефрема — это еще один надел.
 • За владениями Ефрема простирается от восточных рубежей страны до западных земля Руви́ма — это еще один надел.
 • 3а владениями Рувима простирается от восточных рубежей страны до западных земля Иуды — это еще один надел.
 • За владениями Иуды простирается от восточных рубежей страны до западных обособленный участок земли. Ширина его двадцать пять тысяч локтей, длина — с востока на запад — такая же, как у наделов племен. На его территории будет находиться Святилище.
 • Обособленный участок, который вы отделите для Господа, длиной будет двадцать пять тысяч локтей, а шириной — двадцать тысяч локтей.
 • Священный надел, принадлежащий священникам, будет таким: северная его сторона — двадцать пять тысяч локтей; на западе ширина его десять тысяч локтей; на востоке ширина его десять тысяч локтей; южная его сторона — двадцать пять тысяч локтей. На его территории будет находиться Святилище Господа.
 • Эта земля принадлежит священникам, которые соприкасаются со священным, — потомкам Цадока, несущим службу передо Мною. Они не отступились от Меня во время отступничества сынов Израилевых, как отступились левиты.
 • Это будет их обособленный участок внутри обособленного участка страны, святыня святынь, возле надела левитов.
 • Что же касается левитов, их надел лежит за наделом священников — двадцать пять тысяч локтей в длину и десять тысяч локтей в ширину. Общая длина этих земель — двадцать пять тысяч локтей, ширина — двадцать тысяч локтей.
 • Нельзя эту землю ни продавать, ни обменивать, и она не должна переходить из рук в руки. Это особая земля, ибо она — святыня Господня.
 • Оставшаяся полоса земли шириной пять тысяч локтей и длиной двадцать пять тысяч локтей не является священной, она предназначается Городу. Здесь будут жилища и пастбища, Город будет находиться посередине.
 • Размеры Города таковы: северная сторона — четыре тысячи пятьсот локтей; южная сторона — четыре тысячи пятьсот локтей; на восточной стороне — четыре тысячи пятьсот локтей; западная сторона — четыре тысячи пятьсот.
 • Город со всех сторон окружен пастбищами: с севера двести пятьдесят локтей, с юга двести пятьдесят локтей, с востока двести пятьдесят локтей и с запада — двести пятьдесят.
 • Оставшаяся часть полосы, с юга примыкающей к обособленному священному участку, простирается к востоку от Города на десять тысяч локтей и к западу от Города — на десять тысяч локтей. Эти земли примыкают к границе священного участка; урожай с них должен идти на пропитание работающих в Городе.
 • Работать в Городе будут люди из всех племен Израилевых; они и станут возделывать эту землю.
 • Совокупный размер обособленного участка — двадцать пять тысяч локтей на двадцать пять тысяч локтей, он квадратный. Из него вы выделите священный участок, а также владения Города.
 • Земли с той и другой стороны от священного участка и примыкающих к нему владений Города, принадлежат правителю. Полоса земли на восток, вплоть до восточных рубежей Земли Израилевой, шириной в двадцать пять тысяч локтей, и полоса земли на запад, вплоть до западных рубежей Земли Израилевой, шириной в двадцать пять тысяч локтей, принадлежат правителю. Их общая протяженность — такая же, как у наделов племен. Посреди владений правителя находится священный участок со Святилищем.
 • И земли левитов, и земли Города лежат посредине владений правителя. Вся остальная полоса земли между владениями Иуды и владениями Вениамина будет принадлежать правителю.
 • Что касается остальных племен. От восточных рубежей страны до западных простирается земля Вениамина — это еще один надел.
 • За владениями Вениамина простирается от восточных рубежей страны до западных земля Симеóна — это еще один надел.
 • За владениями Симеона простирается от восточных рубежей страны до западных земля Иссахáра — это еще один надел.
 • За владениями Иссахара простирается от восточных рубежей страны до западных земля Завулóна — это еще один надел.
 • За владениями Завулона простирается от восточных рубежей страны до западных земля Гада — это еще один надел.
 • Южная граница земель Гада идет от Тамара к водам Мериват–Кадеша, затем по ложбине к Великому морю.
 • Вот земля, которую вы разделите по наделам среди племен Израилевых — и такими будут их владения, — говорит Господь Бог.
 • О воротах в Городе, начиная с северной стороны (протяженность ее четыре тысячи пятьсот локтей).
 • Ворота города названы по именам племен Израилевых. На северной стороне трое ворот: ворота Рувимовы, Иудины, Левиины.
 • На восточной стороне (протяженность ее четыре тысячи пятьсот локтей) трое ворот: ворота Иосифовы, Вениаминовы, Дановы.
 • На южной стороне (протяженность ее четыре тысячи пятьсот локтей) трое ворот: ворота Симеоновы, Иссахаровы, Завулоновы.
 • На западной стороне (протяженностью четыре тысячи пятьсот локтей) тоже трое ворот: ворота Гадовы, Асировы, Неффалимовы.
 • Общий периметр Города — восемнадцать тысяч локтей. И с того дня имя Городу будет «Господь там!»
 • И вот имена колен. Начиная с северного края по стране спуска, разделяющого ко входу Емафа поселения Енана,-предел Дамаска к северу по границе области Емафа: это будет принадлежать им. С востока даже до моря-один (удел) будет Дана.

 • А от пределов Дана с востока даже до моря один (удел) Асира.

 • А от пределов Асира с востока даже до моря один (удел) Неффалима.

 • А от пределов Неффалима с восточной стороны до стороны моря один (удел) Манассии.

 • А от пределов Манассии от восточного края до самого моря один (удел) Ефрема.

 • А от пределов Ефрема, с восточного края до самого моря один (удел) Рувима.

 • А от пределов Рувима с восточного края до самого моря один (удел) Иудин.

 • А от пределов Иудиных с восточного края даже до моря будет начальный удел, в двадцать пять тысяч (мер) ширины, а в длину такой же, как каждый из уделов от восточного края до самого моря. А в средине его будет святилище.

 • Начальный удел, который отделят Господу: в длину-двадцать пять тысяч и в ширину двадцать пять тысяч.

 • Из него будет священный удел священникам: к северу (в длину) двадцать пять тысяч, и к морю в ширину десять тысяч, и к востоку десять тысяч, и на юг в длину двадцать пять тысяч. И гора святилища будет среди его.

 • Для священников, посвященных сынов Садока, охраняющих стражу храма, которые не отступили при отступлении сынов Израилевых, как отступили левиты,

 • И будет им участок, даваемый от начатков земли, святое святых из пределов левитских.

 • А левитам то, что близ пределов, принадлежащих священникам: двадцать пять тысяч в длину, а в ширину десять тысяч, вся длина-двадцать пять тысяч, а ширина-десять тысяч.

 • Ничто из сего не должно быть продаваемо, или обмениваемо, и не будут брать с него первых произведений земли, ибо это святыня Господу.

 • А остающияся пять тысяч, при двадцати пяти тысячах в ширину, должны быть предградием для города, на заселения и на предместия в нем, а город будет среди сего.

 • И вот размеры его: с севера четыре тысячи пять сот, с юга четыре тысячи пять сот, с востока четыре тысячи пять сот, и с моря четыре тысячи пятьсот.

 • И будет предместие у города: к северу двести пятдесят, и к югу двести пятдесят, и на восток двести пятдесят, и к морю двести пятдесят.

 • А остаток в длину против священного участка: десять тысяч к востоку и десять тысяч к морю, будет священным участком и плоды его будут для продовольствия работающих в городе.

 • А работать в городе будут работники из всех колен Израилевых.

 • Весь начальный удел: двадцать пять тысяч (в длину) на двадцать пять тысяч (в ширину),-четвероугольно отделите из него священный участок, от владения города.

 • А остальное старейшине: с той и другой стороны, от священного участка и от владений города, напротив двадцати пяти тысяч в длину до пределов, что к морю и к востоку, лицевая сторона двадцати пяти тысяч, до пределов, что к морю, (будет) близ уделов старейшины. И да будет священный удел и святое храма среди его.

 • От владений левитов и от владений города (что будет) в средине,-старейшинам: среди пределов Иуды и среди пределов Вениамина (все) будет (принадлежать) старейшинам,

 • А остальное из (владений) колен от востока и даже до моря-один (удел) Вениамина.

 • А от пределов Вениамина от востока даже до страны, что к морю,-один (удел) Симеона.

 • А от пределов Симеона от страны, что на восток, до страны, что к морю, один (удел) Иссахара.

 • А от пределов Иссахара, от востока даже до моря, один (удел) Завулона.

 • А от пределов Завулона от востока даже до страны моря один (удел) Гада.

 • А от пределов Гада от востока даже до Ливы: от юга и воды Варимоф-кадис, будут пределы его наследия даже до моря великого.

 • Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот уделы их, говорит Господь Бог.

 • И вот выходы из города к северу: четыре тысячи пять сот мер.

 • И ворота города (называться будут) по именам колен Израилевых: трое ворот на север: одни ворота Рувимовы, одни ворота Иудины и одни ворота Левиины.

 • И на восток четыре тысячи пять сот (мер) и трое ворот: одни ворота Иосифовы, одни ворота Вениаминовы и одни ворота Дановы.

 • И к югу четыре тысячи пять сот мер и трое ворот: одни ворота Симеону одни ворота Иссахару и одни ворота Завулону.

 • И к морю четыре тысячи пять сот мер и трое ворот: одни ворота Гадовы, одни ворота Асировы и одни ворота Неффалимовы.

 • А в окружности (города) осьмнадцать тысяч, а имя городу, с того дня, как он будет (существовать): „Господь там“,-имя его будет.


  [Дан.1:1] В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.