Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля
 

 
 • Сiя́ же имена́ племе́нъ от­ нача́ла е́же къ сѣ́веру, по странѣ́ схожде́нiя раздѣля́ющаго ко вхо́ду има́ѳову двора́ Ена́ня, предѣ́лъ Дама́сковъ къ сѣ́веру по странѣ́ има́ѳова двора́: и бу́дутъ и́мъ я́же на восто́ки, да́же до мо́ря, да́ново еди́но.
 • И от­ предѣ́лъ да́новыхъ къ восто́комъ да́же до мо́ря, Аси́рово еди́но.
 • И от­ предѣ́лъ Аси́ровыхъ, от­ су́щихъ къ восто́комъ, да́же до моря́, Нефѳали́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Нефѳали́млихъ от­ страны́ восто́чныя да́же до страны́ мо́ря, Манассі́ино еди́но.
 • От предѣ́лъ же Манассі́иныхъ, су́щихъ на восто́ки, да́же до су́щихъ къ мо́рю, Ефре́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Ефре́млихъ, и́же на восто́къ, да́же до моря́, Руви́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Руви́млихъ, и́же на восто́ки, да́же до мо́ря, Иу́дино еди́но.
 • А от­ предѣ́лъ Иу́диныхъ, и́же къ восто́комъ, да́же до мо́ря, бу́детъ нача́токъ удѣле́нiя два́десяти и пяти́ ты́сящъ широта́, и долгота́ я́коже еди́на от­ часте́й су́щихъ къ восто́комъ, и да́же до тѣ́хъ я́же къ мо́рю: и бу́детъ свято́е посредѣ́ и́хъ.
 • Нача́токъ, его́же от­дѣля́тъ Го́сподеви, въ долготу́ два́десять и пя́ть ты́сящъ и въ широту́ два́десять и пя́ть ты́сящъ.
 • От си́хъ бу́детъ нача́токъ святы́хъ жерце́мъ, къ сѣ́веру [въ долготу́] два́десять и пя́ть ты́сящъ, и къ мо́рю въ широту́ де́сять ты́сящъ, и къ восто́ку де́сять ты́сящъ, и на ю́гъ въ долготу́ два́десять и пя́ть ты́сящъ: и гора́ святы́хъ бу́детъ посредѣ́ его́
 • жерце́мъ, освяще́н­нымъ сыно́мъ саду́ковымъ, стрегу́щымъ стражбы́ хра́ма, и́же не прельсти́шася во прельще́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже прельсти́шася леви́ти.
 • И бу́детъ и́мъ нача́токъ дае́мый от­ нача́тковъ земли́, свято́е святы́хъ от­ предѣ́лъ леви́тскихъ.
 • Леви́томъ же бли́жняя предѣ́ловъ жре́ческихъ, два́десяти и пяти́ ты́сящъ въ долготу́, а въ широту́ десяти́ ты́сящъ: вся́ долгота́ два́десяти и пяти́ ты́сящъ, а широта́ десяти́ ты́сящъ.
 • Да не прода́ст­ся от­ него́, ни замѣни́т­ся, ниже́ от­и́мут­ся пе́рвая жи́та земли́, я́ко свято е́сть Го́сподеви.
 • Пя́ть же ты́сящъ избыто́чныхъ въ широтѣ́ два́десяти и пяти́ ты́сящей, предгра́дiе да бу́детъ гра́ду на вселе́нiе и въ разстоя́нiе его́: и да бу́детъ гра́дъ средѣ́ его́.
 • И сiя́ мѣ́ры его́: от­ сѣ́вера четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ ю́га четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ восто́къ четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ мо́ря четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ.
 • И да бу́детъ разстоя́нiе гра́ду къ сѣ́веру дву́сту и пяти́десяти, и къ ю́гу дву́сту и пяти́десяти, и на восто́къ дву́сту и пяти́десяти, и къ мо́рю дву́сту и пяти́десяти.
 • Избыто́къ же долготы́ держа́щься нача́тковъ святы́хъ де́сять ты́сящъ къ восто́комъ и де́сять ты́сящъ къ мо́рю: и бу́дутъ нача́тки свята́го, и бу́дутъ жи́та ея́ во хлѣ́бы дѣ́ла­ю­щымъ гра́дъ.
 • Дѣ́ла­ю­щiи же гра́дъ да дѣ́лаютъ его́ от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ.
 • Ве́сь нача́токъ два́десяти и пяти́ ты́сящъ на два́десять и пя́ть ты́сящъ: четверо­уго́лно от­дѣли́те от­ него́ нача́токъ свята́го, от­ одержа́нiя гра́дскаго,
 • а избы́токъ старѣ́йшинѣ от­ сего́: и от­ о́наго, от­ нача́тковъ свята́го и во уча́стiе гра́да, спреди́ на два́десять и пя́ть ты́сящъ долгота́, до предѣ́лъ, и́же къ мо́рю и къ восто́комъ, спреди́ на два́десять и пя́ть ты́сящъ, до предѣ́лъ, и́же къ мо́рю, бли́зъ часте́й старѣ́йшины: и да бу́детъ нача́токъ святы́хъ и освяще́нiе хра́ма средѣ́ его́.
 • От уча́стiя же леви́тска и от­ уча́стiя гра́да, средѣ́ старѣ́йшинъ, бу́детъ средѣ́ предѣ́лъ Иу́диныхъ и средѣ́ предѣ́лъ Венiами́нихъ, и старѣ́йшинъ да бу́детъ.
 • А избы́точное племе́нъ от­ су́щихъ къ восто́комъ да́же до су́щихъ къ мо́рю, Венiами́ново еди́но.
 • От предѣ́лъ же Венiами́нихъ къ восто́комъ да́же до страны́ я́же къ мо́рю, Симео́не еди́но.
 • От предѣ́лъ же Симео́нихъ, от­ страны́ я́же на восто́къ да́же до страны́ я́же къ мо́рю, Иссаха́рово еди́но.
 • А от­ предѣ́лъ Иссаха́ровыхъ, от­ восто́ковъ да́же до мо́ря, Завуло́не еди́но.
 • От предѣ́лъ же Завуло́нихъ, от­ восто́ка да́же до страны́ мо́ря, га́дово еди́но.
 • От предѣ́лъ же га́довыхъ, от­ восто́ка да́же до Ли́вы: и бу́дутъ предѣ́лы его́ от­ ю́га, и воды́ Варимо́ѳъ-ка́диса, наслѣ́дiя да́же до мо́ря вели́каго.
 • Сiя́ земля́, ю́же расположи́те жре́бiемъ племено́мъ Изра́илевымъ: и сі́и раздѣ́лы и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И сі́и исхо́ды гра́да, и́же къ сѣ́веру, четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою:
 • врата́ же гра́да по имено́мъ племе́нъ Изра́илевыхъ: врата́ тро́я на сѣ́веръ: врата́ Руви́мля еди́на, врата́ же Иу́дина еди́на и врата́ Леві́ина еди́на:
 • и на восто́къ четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и врата́ тро́я: врата́ еди́на Ио́сифова, врата́ же еди́на Венiами́ня и врата́ Да́нова еди́на:
 • и я́же къ ю́гу четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою, и врата́ тро́я: врата́ еди́на Симео́ну, врата́ же еди́на Иссаха́ру и врата́ еди́на Завуло́ну:
 • и я́же къ мо́рю четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою: врата́ тро́я: врата́ еди́на га́дова, и врата́ Аси́рова еди́на и врата́ Нефѳали́мова еди́на.
 • Окру́глость же осми­на́­де­ся­ти ты́сящъ: и́мя же гра́ду, от­ него́же дне́ бу́детъ, Госпо́дь та́мо бу́детъ и́мя ему́.

  Коне́цъ кни́зѣ проро́ка Иезекі́иля: и́мать въ себѣ́ гла́въ 48.
 • Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу: все это от востока до моря один удел Дану.
 • Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру.
 • Подле границы Асира, от восточного края до западного, это один удел Неффалиму.
 • Подле границы Неффалима, от восточного края до западного, это один удел Манассии.
 • Подле границы Манассии, от восточного края до западного, это один удел Ефрему.
 • Подле границы Ефрема, от восточного края до западного, это один удел Рувиму.
 • Подле границы Рувима, от восточного края до западного, это один удел Иуде.
 • А подле границы Иуды, от восточного края до западного, священный участок, шириною в двадцать пять тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами, от восточного края до западного; среди него будет святилище.
 • Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять тысяч, а шириною в десять тысяч тростей.
 • И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне.
 • Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже Моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от Меня, как отступили другие левиты.
 • Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь, у предела левитов.
 • И левиты получат также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину; вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей.
 • И из этой части они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня.
 • А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместья; город будет в средине.
 • И вот размеры его: северная сторона четыре тысячи пятьсот и южная сторона четыре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи пятьсот и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей.
 • А предместья города к северу двести пятьдесят, и к востоку двести пятьдесят, и к югу двести пятьдесят, и к западу двести пятьдесят тростей.
 • А что остается из длины против священного участка, десять тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе.
 • Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых.
 • Весь отделенный участок в двадцать пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел, со включением владений города;
 • а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против двадцати пяти тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против двадцати пяти тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами, удел князю, так что священный участок и святилище будет в средине его.
 • И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю; промежуток между границею Иуды и между границею Вениамина будет принадлежать князю.
 • Остальное же от колен, от восточного края до западного – один удел Вениамину.
 • Подле границы Вениамина, от восточного края до западного – один удел Симеону.
 • Подле границы Симеона, от восточного края до западного – один удел Иссахару.
 • Подле границы Иссахара, от восточного края до западного – один удел Завулону.
 • Подле границы Завулона, от восточного края до западного – один удел Гаду.
 • А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе, вдоль потока до великого моря.
 • Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог.
 • И вот выходы города: с северной стороны меры четыре тысячи пятьсот;
 • и ворота города называются именами колен Израилевых; к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни.
 • И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни;
 • и с южной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни.
 • С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Неффалимовы одни.
 • Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет: «Господь там».
 • Et haec nomina tribuum: in finibus aquilonis iuxta viam Hethalon ad introitum Emath, Asarenon — fines Damasci ad aquilonem iuxta Emath — erit a plaga orientali usque ad mare, Dan pars una.
 • Et iuxta terminum Dan a plaga orientali usque ad plagam maris, Aser una.
 • Et iuxta terminum Aser a plaga orientali usque ad plagam maris, Nephthali una.
 • Et iuxta terminum Nephthali a plaga orientali usque ad plagam maris, Manasse una.
 • Et iuxta terminum Manasse a plaga orientali usque ad plagam maris, Ephraim una.
 • Et iuxta terminum Ephraim a plaga orientali usque ad plagam maris, Ruben una.
 • Et iuxta terminum Ruben a plaga orientali usque ad plagam maris, Iudae una.
 • Et iuxta terminum Iudae a plaga orientali usque ad plagam maris oblatio, quam separabitis viginti quinque milibus latitudinis et longitudinis, sicuti singulae partes a plaga orientali usque ad plagam maris; et erit sanctuarium in medio eius.
 • Oblatio, quam separabitis Domino, longitudo viginti quinque milibus et latitudo viginti milibus.
 • His autem est oblatio sacra: sacerdotibus, ad aquilonem viginti quinque milia et ad mare latitudinis decem milia et ad orientem latitudinis decem milia et ad meridiem longitudinis viginti quinque milia; et erit sanctuarium Domini in medio eius.
 • Sacerdotibus consecratis erit, filiis Sadoc, qui custodierunt caeremonias meas et non erraverunt, cum errarent filii Israel, sicut erraverunt Levitae.
 • Et erit eis oblatio de oblatione terrae sanctum sanctorum iuxta terminum Levitarum;
 • sed et Levitis similiter secundum fines sacerdotum, viginti quinque milia longitudinis et latitudinis decem milia, totum in longitudine viginti et quinque milia et in latitudine viginti milia;
 • et non venumdabunt ex eo neque mutabunt, neque transferetur oblatio terrae, quia sanctificata est Domino.
 • Quinque milia autem, quae supersunt in latitudine per viginti quinque milia, profana erunt urbi in habitaculum et in pascua, et erit civitas in medio eius.
 • Et hae mensurae eius: ad plagam septentrionalem quingenti et quattuor milia et ad plagam meridianam quingenti et quattuor milia et ad plagam orientalem quingenti et quattuor milia et ad plagam occidentalem quingenti et quattuor milia.
 • Erunt autem pascua civitatis ad aquilonem ducenti quinquaginta et ad meridiem ducenti quinquaginta et ad orientem ducenti quinquaginta et ad mare ducenti quinquaginta.
 • Quod autem reliquum fuerit in longitudine iuxta oblationem sacram, decem milia ad orientem et decem milia ad occidentem, erunt iuxta oblationem sacram, et erunt fruges eius in panem his, qui serviunt civitati.
 • Servientes autem civitati operabuntur ex omnibus tribubus Israel.
 • Tota oblatio viginti quinque milium, per viginti quinque milia: in quadrum; separabitis oblationem sacram una cum possessione civitatis.
 • Quod autem reliquum fuerit, principis erit, ex utraque parte oblationis sacrae et possessionis civitatis, e regione viginti quinque milium oblationis usque ad terminum orientalem, sed et ad mare e regione viginti quinque milium usque ad terminum maris secundum partes tribuum, principis erit. Et erit oblatio sacra et sanctuarium templi in medio eius,
 • segregata a possessione Levitarum et a possessione civitatis in medio partium principis: inter terminum Iudae et inter terminum Beniamin erit possessio principis.
 • Et reliquis tribubus: a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Beniamin una.
 • Et iuxta terminum Beniamin a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Simeon una.
 • Et iuxta terminum Simeonis a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Issachar una.
 • Et iuxta terminum Issachar a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Zabulon una.
 • Et iuxta terminum Zabulon a plaga orientali usque ad plagam maris, Gad una.
 • Et iuxta terminum Gad ad plagam austri in meridiem, erit finis de Thamar usque ad aquas Meribathcades, ad torrentem usque ad mare Magnum.
 • Haec est terra, quam mittetis in sortem tribubus Israel, et hae partitiones earum, ait Dominus Deus.
 • Et hi egressus civitatis: a plaga septentrionali, cuius mensura quingenti et quattuor milia,
 • portae civitatis in nominibus tribuum Israel: portae tres a septentrione, porta Ruben una, porta Iudae una, porta Levi una.
 • Et ad plagam orientalem quingentorum et quattuor milium, portae tres: porta Ioseph una, porta Beniamin una, porta Dan una.
 • Et ad plagam meridianam, cuius mensura quingenti et quattuor milia, portae tres: porta Simeonis una, porta Issachar una, porta Zabulon una.
 • Et ad plagam occidentalem quingentorum et quattuor milium, portae tres: porta Gad una, porta Aser una, porta Nephthali una.
 • Per circuitum decem et octo milia, et nomen civitatis ex illa die: Dominus ibidem».
 • «Уруулардын аттары мындай: тєндєк тараптан, Хетлонду карай кеткен жолдун жанындагы, Хаматка алып баруучу жолдон Дамаск чек арасындагы Хатсар-Эйнанга чейинки, тєндєктє карай кеткен Хаматтын жанындагы жерлер, чыгыштан дењизге чейин жаткан ушул жердин баары – Дандын єлєшє.
 • Дандын чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Ашырдын єлєшє.
 • Ашырдын чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Напталынын єлєшє.
 • Напталынын чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Менашенин єлєшє.
 • Менашенин чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Эпрайымдын єлєшє.
 • Эпрайымдын чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Рубейиндин єлєшє.
 • Рубейиндин чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Жєйєттєн єлєшє.
 • Жєйєттєн чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан, туурасы жыйырма беш мињ таяк, узундугу чыгыштан батышка чейин жаткан башка єлєштљрдєн узундугуна барабар болгон жер – ыйык жер. Анын ортосунда ыйык жай болот.
 • Силердин Тењирге арнай турган жерињердин узундугу жыйырма беш мињ, туурасы он мињ таяк болот.
 • Тєндєктє карай жыйырма беш мињ, дењизди карай туурасы он мињ, чыгышты карай туурасы он мињ, тєштєктє карай узундугу жыйырма беш мињ таяк болгон бул ыйык жер ыйык кызмат кылуучуларга таандык, анын ортосунда Тењирдин ыйык жайы болот.
 • Аны Садоктун уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучуларга арнагыла, анткени алар Менин кєзљтємдљ турушкан, Ысрайыл уулдары Менден баш тарткан убакта башка лебилердей болуп Менден баш тартышкан эмес.
 • Аларга лебилердин чек арасынын жанындагы ыйыктын ыйыгы болгон ыйык жердин бир бљлєгє таандык.
 • Ошондой эле лебилер да ыйык кызмат кылуучулардын жеринин жанынан узундугу жыйырма беш мињ, туурасы он мињ таяк жер алышат. Бардыгы болуп узундугу жыйырма беш мињ, туурасы он мињ таяк жер.
 • Алардын бул єлєштє сатууга да, алмашууга да укугу жок. Жердин бул эњ жакшы єлєшє башкаларга љтпљшє керек, анткени бул жер – Тењирдин ыйыгы.
 • Ал эми туурасы беш мињ, узундугу жыйырма беш мињ таяк болгон калган жер шаар єчєн, жалпы пайдалануу єчєн, отурукташуу єчєн, тегерек-чет єчєн болот. Анын ортосунда шаар болот.
 • Анын љлчљмє мындай: тєндєк жагы тљрт мињ беш жєз, тєштєк жагы тљрт мињ беш жєз, чыгыш жагы тљрт мињ беш жєз, батыш жагы тљрт мињ беш жєз таяк.
 • Ал эми шаардын тєндєк жагындагы жер эки жєз элєє, чыгыш жагындагы жер эки жєз элєє, тєштєк жагындагы жер эки жєз элєє, батыш жагындагы жер эки жєз элєє таяк.
 • Ал эми ыйык жердин чыгыш тарабындагы он мињ, батыш тарабындагы он мињ таяк жердин тєшємє шаарда иштегендердин азыгы болсун.
 • Шаарда болсо Ысрайылдын бардык урууларынан чыккан жумушчулар иштей алышат.
 • Туурасы жыйырма беш мињ, узундугу жыйырма беш мињ таяк болгон, тљрт бурчтуу, љзєнчљ бљлєнгљн жерди шаар ээлеген жер менен кошо ыйык жер єчєн бљлєп койгула.
 • Ал эми калган жер – ыйык жерден тышкаркы, шаар ээлеген жерден тышкаркы жер тљрљгљ таандык. Тљрљнєн єлєшєнљ ыйык жердин батыш тарабынан батыш чек арага чейинки жыйырма беш мињ таяк жер жана ыйык жердин чыгыш тарабынан чыгыш чек арага чейинки жыйырма беш мињ таяк жер таандык. Ыйык жер менен ыйык жай анын ортосунда болот.
 • Ошондой эле лебилердин єлєшє менен шаар ээлеген жердин ортосундагы калган жер да тљрљгљ таандык. Жєйєттєн чек арасы менен Бенжеминдин чек арасынын ортосундагы жер да тљрљгљ таандык.
 • Уруулардан калган, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Бенжеминдин єлєшє.
 • Бенжеминдин чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Шымондун єлєшє.
 • Шымондун чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Исахардын єлєшє.
 • Исахардын чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Забулундун єлєшє.
 • Забулундун чек арасына жанаша, чыгыштан батышка чейин жаткан жер – Гаттын єлєшє.
 • Тєштєк чек ара Гаттын чек арасынын жанынан, тєштєк тараптан љтєп, Тамарадан Кадеш сууларына чейин, сууну бойлоп, Улуу дењизге чейин кетет.
 • Ысрайыл урууларынын љкчљмљ таш боюнча бљлєп ала турган жери ушул, алардын єлєштљрє ушулар», – дейт Кудай-Тењир.
 • «Шаардан сыртка чыгуучу жерлер булар: тєндєк жагынан узундугу тљрт мињ беш жєз ченем.
 • Шаардын дарбазалары Ысрайыл урууларынын ысымдары менен аталат. Тєндєк жагында єч дарбаза: Рубейин дарбазасы, Жєйєт дарбазасы, Леби дарбазасы.
 • Чыгыш жагынан тљрт мињ беш жєз ченем, єч дарбаза: Жусуп дарбазасы, Бенжемин дарбазасы, Дан дарбазасы.
 • Тєштєк жагынан да тљрт мињ беш жєз ченем, єч дарбаза: Шымон дарбазасы, Исахар дарбазасы, Забулун дарбазасы.
 • Дењиз тарабынан да тљрт мињ беш жєз ченем, єч дарбаза: Гат дарбазасы, Ашыр дарбазасы, Напталы дарбазасы.
 • Тегерете бардыгы болуп он сегиз мињ ченем. Ошол кєндљн баштап шаардын аты “Тењир ошол жерде” болот».