Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля
 

 
 • Сiя́ же имена́ племе́нъ от­ нача́ла е́же къ сѣ́веру, по странѣ́ схожде́нiя раздѣля́ющаго ко вхо́ду има́ѳову двора́ Ена́ня, предѣ́лъ Дама́сковъ къ сѣ́веру по странѣ́ има́ѳова двора́: и бу́дутъ и́мъ я́же на восто́ки, да́же до мо́ря, да́ново еди́но.
 • И от­ предѣ́лъ да́новыхъ къ восто́комъ да́же до мо́ря, Аси́рово еди́но.
 • И от­ предѣ́лъ Аси́ровыхъ, от­ су́щихъ къ восто́комъ, да́же до моря́, Нефѳали́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Нефѳали́млихъ от­ страны́ восто́чныя да́же до страны́ мо́ря, Манассі́ино еди́но.
 • От предѣ́лъ же Манассі́иныхъ, су́щихъ на восто́ки, да́же до су́щихъ къ мо́рю, Ефре́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Ефре́млихъ, и́же на восто́къ, да́же до моря́, Руви́мле еди́но.
 • От предѣ́лъ же Руви́млихъ, и́же на восто́ки, да́же до мо́ря, Иу́дино еди́но.
 • А от­ предѣ́лъ Иу́диныхъ, и́же къ восто́комъ, да́же до мо́ря, бу́детъ нача́токъ удѣле́нiя два́десяти и пяти́ ты́сящъ широта́, и долгота́ я́коже еди́на от­ часте́й су́щихъ къ восто́комъ, и да́же до тѣ́хъ я́же къ мо́рю: и бу́детъ свято́е посредѣ́ и́хъ.
 • Нача́токъ, его́же от­дѣля́тъ Го́сподеви, въ долготу́ два́десять и пя́ть ты́сящъ и въ широту́ два́десять и пя́ть ты́сящъ.
 • От си́хъ бу́детъ нача́токъ святы́хъ жерце́мъ, къ сѣ́веру [въ долготу́] два́десять и пя́ть ты́сящъ, и къ мо́рю въ широту́ де́сять ты́сящъ, и къ восто́ку де́сять ты́сящъ, и на ю́гъ въ долготу́ два́десять и пя́ть ты́сящъ: и гора́ святы́хъ бу́детъ посредѣ́ его́
 • жерце́мъ, освяще́н­нымъ сыно́мъ саду́ковымъ, стрегу́щымъ стражбы́ хра́ма, и́же не прельсти́шася во прельще́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже прельсти́шася леви́ти.
 • И бу́детъ и́мъ нача́токъ дае́мый от­ нача́тковъ земли́, свято́е святы́хъ от­ предѣ́лъ леви́тскихъ.
 • Леви́томъ же бли́жняя предѣ́ловъ жре́ческихъ, два́десяти и пяти́ ты́сящъ въ долготу́, а въ широту́ десяти́ ты́сящъ: вся́ долгота́ два́десяти и пяти́ ты́сящъ, а широта́ десяти́ ты́сящъ.
 • Да не прода́ст­ся от­ него́, ни замѣни́т­ся, ниже́ от­и́мут­ся пе́рвая жи́та земли́, я́ко свято е́сть Го́сподеви.
 • Пя́ть же ты́сящъ избыто́чныхъ въ широтѣ́ два́десяти и пяти́ ты́сящей, предгра́дiе да бу́детъ гра́ду на вселе́нiе и въ разстоя́нiе его́: и да бу́детъ гра́дъ средѣ́ его́.
 • И сiя́ мѣ́ры его́: от­ сѣ́вера четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ ю́га четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ восто́къ четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и от­ мо́ря четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ.
 • И да бу́детъ разстоя́нiе гра́ду къ сѣ́веру дву́сту и пяти́десяти, и къ ю́гу дву́сту и пяти́десяти, и на восто́къ дву́сту и пяти́десяти, и къ мо́рю дву́сту и пяти́десяти.
 • Избыто́къ же долготы́ держа́щься нача́тковъ святы́хъ де́сять ты́сящъ къ восто́комъ и де́сять ты́сящъ къ мо́рю: и бу́дутъ нача́тки свята́го, и бу́дутъ жи́та ея́ во хлѣ́бы дѣ́ла­ю­щымъ гра́дъ.
 • Дѣ́ла­ю­щiи же гра́дъ да дѣ́лаютъ его́ от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ.
 • Ве́сь нача́токъ два́десяти и пяти́ ты́сящъ на два́десять и пя́ть ты́сящъ: четверо­уго́лно от­дѣли́те от­ него́ нача́токъ свята́го, от­ одержа́нiя гра́дскаго,
 • а избы́токъ старѣ́йшинѣ от­ сего́: и от­ о́наго, от­ нача́тковъ свята́го и во уча́стiе гра́да, спреди́ на два́десять и пя́ть ты́сящъ долгота́, до предѣ́лъ, и́же къ мо́рю и къ восто́комъ, спреди́ на два́десять и пя́ть ты́сящъ, до предѣ́лъ, и́же къ мо́рю, бли́зъ часте́й старѣ́йшины: и да бу́детъ нача́токъ святы́хъ и освяще́нiе хра́ма средѣ́ его́.
 • От уча́стiя же леви́тска и от­ уча́стiя гра́да, средѣ́ старѣ́йшинъ, бу́детъ средѣ́ предѣ́лъ Иу́диныхъ и средѣ́ предѣ́лъ Венiами́нихъ, и старѣ́йшинъ да бу́детъ.
 • А избы́точное племе́нъ от­ су́щихъ къ восто́комъ да́же до су́щихъ къ мо́рю, Венiами́ново еди́но.
 • От предѣ́лъ же Венiами́нихъ къ восто́комъ да́же до страны́ я́же къ мо́рю, Симео́не еди́но.
 • От предѣ́лъ же Симео́нихъ, от­ страны́ я́же на восто́къ да́же до страны́ я́же къ мо́рю, Иссаха́рово еди́но.
 • А от­ предѣ́лъ Иссаха́ровыхъ, от­ восто́ковъ да́же до мо́ря, Завуло́не еди́но.
 • От предѣ́лъ же Завуло́нихъ, от­ восто́ка да́же до страны́ мо́ря, га́дово еди́но.
 • От предѣ́лъ же га́довыхъ, от­ восто́ка да́же до Ли́вы: и бу́дутъ предѣ́лы его́ от­ ю́га, и воды́ Варимо́ѳъ-ка́диса, наслѣ́дiя да́же до мо́ря вели́каго.
 • Сiя́ земля́, ю́же расположи́те жре́бiемъ племено́мъ Изра́илевымъ: и сі́и раздѣ́лы и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И сі́и исхо́ды гра́да, и́же къ сѣ́веру, четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою:
 • врата́ же гра́да по имено́мъ племе́нъ Изра́илевыхъ: врата́ тро́я на сѣ́веръ: врата́ Руви́мля еди́на, врата́ же Иу́дина еди́на и врата́ Леві́ина еди́на:
 • и на восто́къ четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ, и врата́ тро́я: врата́ еди́на Ио́сифова, врата́ же еди́на Венiами́ня и врата́ Да́нова еди́на:
 • и я́же къ ю́гу четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою, и врата́ тро́я: врата́ еди́на Симео́ну, врата́ же еди́на Иссаха́ру и врата́ еди́на Завуло́ну:
 • и я́же къ мо́рю четы́ре ты́сящы и пя́ть со́тъ мѣ́рою: врата́ тро́я: врата́ еди́на га́дова, и врата́ Аси́рова еди́на и врата́ Нефѳали́мова еди́на.
 • Окру́глость же осми­на́­де­ся­ти ты́сящъ: и́мя же гра́ду, от­ него́же дне́ бу́детъ, Госпо́дь та́мо бу́детъ и́мя ему́.

  Коне́цъ кни́зѣ проро́ка Иезекі́иля: и́мать въ себѣ́ гла́въ 48.
 • Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу: все это от востока до моря один удел Дану.
 • Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру.
 • Подле границы Асира, от восточного края до западного, это один удел Неффалиму.
 • Подле границы Неффалима, от восточного края до западного, это один удел Манассии.
 • Подле границы Манассии, от восточного края до западного, это один удел Ефрему.
 • Подле границы Ефрема, от восточного края до западного, это один удел Рувиму.
 • Подле границы Рувима, от восточного края до западного, это один удел Иуде.
 • А подле границы Иуды, от восточного края до западного, священный участок, шириною в двадцать пять тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами, от восточного края до западного; среди него будет святилище.
 • Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять тысяч, а шириною в десять тысяч тростей.
 • И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне.
 • Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже Моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от Меня, как отступили другие левиты.
 • Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь, у предела левитов.
 • И левиты получат также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину; вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей.
 • И из этой части они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня.
 • А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместья; город будет в средине.
 • И вот размеры его: северная сторона четыре тысячи пятьсот и южная сторона четыре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи пятьсот и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей.
 • А предместья города к северу двести пятьдесят, и к востоку двести пятьдесят, и к югу двести пятьдесят, и к западу двести пятьдесят тростей.
 • А что остается из длины против священного участка, десять тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе.
 • Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых.
 • Весь отделенный участок в двадцать пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел, со включением владений города;
 • а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против двадцати пяти тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против двадцати пяти тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами, удел князю, так что священный участок и святилище будет в средине его.
 • И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю; промежуток между границею Иуды и между границею Вениамина будет принадлежать князю.
 • Остальное же от колен, от восточного края до западного – один удел Вениамину.
 • Подле границы Вениамина, от восточного края до западного – один удел Симеону.
 • Подле границы Симеона, от восточного края до западного – один удел Иссахару.
 • Подле границы Иссахара, от восточного края до западного – один удел Завулону.
 • Подле границы Завулона, от восточного края до западного – один удел Гаду.
 • А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе, вдоль потока до великого моря.
 • Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог.
 • И вот выходы города: с северной стороны меры четыре тысячи пятьсот;
 • и ворота города называются именами колен Израилевых; к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни.
 • И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни;
 • и с южной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни.
 • С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Неффалимовы одни.
 • Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет: «Господь там».
 • 众 支 派 按 名 所 得 之 地 记 在 下 面 , 从 北 头 , 由 希 特 伦 往 哈 马 口 , 到 大 马 色 地 界 上 的 哈 萨 以 难 。 北 边 靠 着 哈 马 地 ( 各 支 派 的 地 都 有 东 西 的 边 界 ) , 是 但 的 一 分 。
 • 挨 着 但 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 亚 设 的 一 分 。
 • 挨 着 亚 设 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 拿 弗 他 利 的 一 分 。
 • 挨 着 拿 弗 他 利 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 玛 拿 西 的 一 分 。
 • 挨 着 玛 拿 西 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 以 法 莲 的 一 分 。
 • 挨 着 以 法 莲 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 流 便 的 一 分 。
 • 挨 着 流 便 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 犹 大 的 一 分 。
 • 挨 着 犹 大 的 地 界 , 从 东 到 西 , 必 有 你 们 所 当 献 的 供 地 , 宽 二 万 五 千 肘 。 从 东 界 到 西 界 , 长 短 与 各 分 之 地 相 同 , 圣 地 当 在 其 中 。
 • 你 们 献 与 耶 和 华 的 供 地 要 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 。
 • 这 圣 供 地 要 归 与 祭 司 , 北 长 二 万 五 千 肘 , 西 宽 一 万 肘 , 东 宽 一 万 肘 , 南 长 二 万 五 千 肘 。 耶 和 华 的 圣 地 当 在 其 中 。
 • 这 地 要 归 与 撒 督 的 子 孙 中 成 为 圣 的 祭 司 , 就 是 那 守 我 所 吩 咐 的 。 当 以 色 列 人 走 迷 的 时 候 , 他 们 不 像 那 些 利 未 人 走 迷 了 。
 • 这 要 归 与 他 们 为 供 地 , 是 全 地 中 至 圣 的 。 供 地 挨 着 利 未 人 的 地 界 。
 • 利 未 人 所 得 的 地 要 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 , 与 祭 司 的 地 界 相 等 , 都 长 二 万 五 千 肘 , 宽 一 万 肘 。
 • 这 地 不 可 卖 , 不 可 换 , 初 熟 之 物 也 不 可 归 与 别 人 , 因 为 是 归 耶 和 华 为 圣 的 。
 • 这 二 万 五 千 肘 前 面 所 剩 下 五 千 肘 宽 之 地 要 作 俗 用 , 作 为 造 城 盖 房 郊 野 之 地 。 城 要 在 当 中 。
 • 城 的 尺 寸 乃 是 如 此 , 北 面 四 千 五 百 肘 , 南 面 四 千 五 百 肘 , 东 面 四 千 五 百 肘 , 西 面 四 千 五 百 肘 。
 • 城 必 有 郊 野 , 向 北 二 百 五 十 肘 , 向 南 二 百 五 十 肘 , 向 东 二 百 五 十 肘 , 向 西 二 百 五 十 肘 。
 • 靠 着 圣 供 地 的 馀 地 , 东 长 一 万 肘 , 西 长 一 万 肘 , 要 与 圣 供 地 相 等 。 其 中 的 土 产 要 作 城 内 工 人 的 食 物 。
 • 所 有 以 色 列 支 派 中 , 在 城 内 作 工 的 , 都 要 耕 种 这 地 。
 • 你 们 所 献 的 圣 供 地 连 归 城 之 地 , 是 四 方 的 , 长 二 万 五 千 肘 , 宽 二 万 五 千 肘 。
 • 圣 供 地 连 归 城 之 地 , 两 边 的 馀 地 要 归 与 王 。 供 地 东 边 , 南 北 二 万 五 千 肘 , 东 至 东 界 , 西 边 南 北 二 万 五 千 肘 , 西 至 西 界 , 与 各 分 之 地 相 同 , 都 要 归 王 。 圣 供 地 和 殿 的 圣 地 要 在 其 中 ,
 • 并 且 利 未 人 之 地 , 与 归 城 之 地 的 东 西 两 边 延 长 之 地 ( 这 两 地 在 王 地 中 间 ) , 就 是 在 犹 大 和 便 雅 悯 两 界 中 间 , 要 归 与 王 。
 • 论 到 其 馀 的 支 派 , 从 东 到 西 , 是 便 雅 悯 的 一 分 。
 • 挨 着 便 雅 悯 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 西 缅 的 一 分 。
 • 挨 着 西 缅 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 以 萨 迦 的 一 分 。
 • 挨 着 以 萨 迦 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 西 布 伦 的 一 分 。
 • 挨 着 西 布 伦 的 地 界 , 从 东 到 西 , 是 迦 得 的 一 分 。
 • 迦 得 地 的 南 界 是 从 他 玛 到 米 利 巴 加 低 斯 的 水 , 延 到 埃 及 小 河 , 直 到 大 海 。
 • 这 就 是 你 们 要 拈 阄 分 给 以 色 列 支 派 为 业 之 地 , 乃 是 他 们 各 支 派 所 得 之 分 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 城 的 北 面 四 千 五 百 肘 。 出 城 之 处 如 下 。
 • 城 的 各 门 要 按 以 色 列 支 派 的 名 字 。 北 面 有 三 门 , 一 为 流 便 门 , 一 为 犹 大 门 , 一 为 利 未 门 。
 • 东 面 四 千 五 百 肘 , 有 三 门 , 一 为 约 瑟 门 , 一 为 便 雅 悯 门 , 一 为 但 门 。
 • 南 面 四 千 五 百 肘 , 有 三 门 , 一 为 西 缅 门 , 一 为 以 萨 迦 门 , 一 为 西 布 伦 门 。
 • 西 面 四 千 五 百 肘 , 有 三 门 , 一 为 迦 得 门 , 一 为 亚 设 门 , 一 为 拿 弗 他 利 门 。
 • 城 四 围 共 一 万 八 千 肘 。 从 此 以 后 , 这 城 的 名 字 必 称 为 耶 和 华 的 所 在 。