Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть въ лѣ́то шесто́е въ шесты́й ме́сяцъ, въ пя́тый де́нь ме́сяца, а́зъ сѣдѣ́хъ въ дому́ мо­е́мъ, и старѣ́йшины Иу́дины сѣдя́ху предо мно́ю, и бы́сть на мнѣ́ рука́ Адонаи́ Го́спода.
 • И ви́дѣхъ, и се́, подо́бiе му́жа, от­ чре́слъ его́ и да́же до ни́зу о́гнь, от­ чре́слъ же его́ въ ве́рхъ его́ я́коже видѣ́нiе зари́ и я́ко взо́ръ иле́ктра.
 • И простре́ подо́бiе руки́ и взя́ мя́ за ве́рхъ главы́ мо­ея́, и взя́ мя́ ду́хъ средѣ́ земли́ и средѣ́ небесе́ и веде́ мя во Иерусали́мъ въ видѣ́нiи Бо́жiи на преддве́рiе вра́тъ вну́трен­нѣйшихъ зря́щихъ на сѣ́веръ, идѣ́же бѣ́ сто́лпъ и о́бразъ ре́вности при­­тяжава́ющаго.
 • И се́, ту́ бя́ше сла́ва Го́спода Бо́га Изра́илева по видѣ́нiю, е́же ви́дѣхъ на по́ли.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, воз­зри́ очи́ма тво­и́ма на сѣ́веръ. И воз­зрѣ́хъ очи́ма мо­и́ма на сѣ́веръ, и се́, от­ сѣ́вера ко врато́мъ зря́щымъ на восто́къ тре́бника, идѣ́же о́бразъ рве́нiя сего́ во вхо́дѣ.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ ли еси́, что́ сі́и творя́тъ? беззако́нiя вели́ка до́мъ Изра́илевъ твори́тъ здѣ́, е́же удаля́тися от­ святы́нь мо­и́хъ: е́же обрати́вся у́зриши бо́лшая беззако́нiя.
 • И введе́ мя ко предвра́тiю двора́, и ви́дѣхъ, и се́, сква́жня еди́на въ стѣнѣ́.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, раскопа́й стѣ́ну. И раскопа́хъ, и се́, две́рь еди́на.
 • И рече́ ко мнѣ́: вни́ди и ви́ждь беззако́нiя зла́я, я́же творя́тъ сі́и здѣ́.
 • И внидо́хъ и ви́дѣхъ, и се́, вся́кое подо́бiе га́да и скота́, су́етная гнуше́нiя и вся́цыи кумíры до́му Изра́илева напи́сани бы́ша на стѣнѣ́ всю́ду о́коло.
 • И се́дмьдесятъ муже́й от­ старѣ́йшинъ до́му Изра́илева, и Иезо́нiа сы́нъ Сафа́новъ посредѣ́ и́хъ стоя́ше предъ лице́мъ и́хъ, и кі́йждо кади́лницу свою́ имѣ́яше въ руцѣ́ сво­е́й, и ды́мъ кади́ла восхожда́­ше.
 • И рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь, я́же ста́рцы до́му Изра́илева творя́тъ здѣ́, кі́йждо и́хъ на ло́жи та́йнѣмъ сво­е́мъ, зане́ рѣ́ша: не ви́дитъ Госпо́дь, оста́вилъ Госпо́дь зе́млю.
 • И рече́ ко мнѣ́: еще́ обрати́ся, и у́зриши беззако́нiя бо́лшая, я́же сі́и творя́тъ.
 • И введе́ мя въ преддве́рiе вра́тъ до́му Госпо́дня зря́щихъ на сѣ́веръ: и се́, та́мо жены́ сѣдя́щыя пла́чущяся о Ѳамму́зѣ.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ еси́, и еще́ у́зриши ме́рзости и́хъ бо́лшыя си́хъ.
 • И введе́ мя во дво́ръ до́му Госпо́дня вну́трен­нiй, и въ преддве́рiе хра́ма Госпо́дня, между́ Ела́момъ и между́ же́ртвен­никомъ, я́ко два́десять и пя́ть муже́й, за́дняя своя́ да́в­шихъ ко хра́му Госпо́дню, и ли́ца и́хъ пря́мо къ восто́ку: и сі́и покланя́ют­ся на восто́къ со́лнцу.
 • И рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ еси́, сы́не человѣ́чь, еда́ ма́ло до́му Иу́дину, е́же твори́ти беззако́нiя, я́же сотвори́ша здѣ́? поне́же напо́лниша зе́млю беззако́нiя, и обрати́шася разгнѣ́вати мя́: и се́, сі́и простира́ютъ ло́зу а́ки руга́ющеся мнѣ́:
 • и а́зъ сотворю́ и́мъ съ я́ростiю: не пощади́тъ о́ко мое́, и не поми́лую: и воз­зову́тъ во у́шы мо­и́ гла́сомъ вели́кимъ, и не услы́шу и́хъ.
 • И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины Иудейские сидели перед лицем моим, и низошла на меня там рука Господа Бога.
 • И увидел я: и вот подобие [мужа], как бы огненное, и от чресл его и ниже – огонь, и от чресл его и выше – как бы сияние, как бы свет пламени.
 • И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование.
 • И вот, там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле.
 • И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника – тот идол ревности при входе.
 • И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще бо́льшие мерзости.
 • И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина.
 • И сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь.
 • И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь.
 • И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом.
 • И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху.
 • И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: «не видит нас Господь, оставил Господь землю сию».
 • И сказал мне: обратись, и увидишь еще бо́льшие мерзости, какие они делают.
 • И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе,
 • и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь бо́льшие мерзости.
 • И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу.
 • И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и сугубо прогневляют Меня; и вот, они ветви подносят к носам своим.
 • За то и Я стану действовать с яростью; не пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом, не услышу их.
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἕκτῳ ἔτει ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς ἐγὼ ἐκαθήμην ἐν τῷ οἴκῳ καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ιουδα ἐκάθην­το ἐνώπιόν μου καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ κυρίου
 • καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁμοίωμα ἀνδρός ἀπο­̀ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ ἕως κάτω πῦρ καὶ ἀπο­̀ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ὑπεράνω ὡς ὅρασις ἠλέκτρου
 • καὶ ἐξέτεινεν ὁμοίωμα χειρὸς καὶ ἀνέλαβέν με τῆς κορυφῆς μου καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγέν με εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὁράσει θεοῦ ἐπι­̀ τὰ προ­́θυρα τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας τῆς βλεπούσης προ­̀ς βορρᾶν οὗ ἦν ἡ στήλη τοῦ κτω­μέ­νου
 • καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ ἦν δόξα κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατα­̀ τὴν ὅρασιν ἣν εἶδον ἐν τῷ πεδίῳ
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἀνέβλεψα τοῖς ὀφθαλμοῖς μου προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἰδοὺ ἀπο­̀ βορρᾶ ἐπι­̀ τὴν πύλην τὴν προ­̀ς ἀνατολάς
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου ἑώρακας τί οὗτοι ποι­οῦσιν ἀνομίας μεγά­λας ποι­οῦσιν ὧδε τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπο­̀ τῶν ἁγίων μου καὶ ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας
 • καὶ εἰσήγαγέν με ἐπι­̀ τὰ προ­́θυρα τῆς αὐλῆς
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου ὄρυξον καὶ ὤρυξα καὶ ἰδοὺ θύρα μία
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με εἴσελθε καὶ ἰδὲ τὰς ἀνομίας ἃς οὗτοι ποι­οῦσιν ὧδε
 • καὶ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ μάταια βδελύγματα καὶ πάν­τα τὰ εἴδωλα οἴκου Ισραηλ δια­γεγραμμένα ἐπ᾿ αὐτοῦ κύκλῳ
 • καὶ ἑβδομήκον­τα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ισραηλ καὶ Ιεζονιας ὁ τοῦ Σαφαν ἐν μέσῳ αὐτῶν εἱστήκει προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν καὶ ἕκασ­τος θυμιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρί καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάμα­τος ἀνέβαινεν
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου ἑώρακας ἃ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου Ισραηλ ποι­οῦσιν ἕκασ­τος αὐτῶν ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτῶν διότι εἶπαν οὐχ ὁρᾷ ὁ κύριος ἐγκατα­λέλοιπεν κύριος τὴν γῆν
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας ἃς οὗτοι ποι­οῦσιν
 • καὶ εἰσήγαγέν με ἐπι­̀ τὰ προ­́θυρα τῆς πύλης οἴκου κυρίου τῆς βλεπούσης προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυναῖκες καθήμεναι θρηνοῦσαι τὸν Θαμμουζ
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου ἑώρακας καὶ ἔτι ὄψει ἐπι­τηδεύ­ματα μείζονα τούτων
 • καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ ἐπι­̀ τῶν προ­θύρων τοῦ ναοῦ κυρίου ἀνὰ μέσον τῶν αιλαμ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου ὡς εἴκοσι ἄνδρες τὰ ὀπίσθια αὐτῶν προ­̀ς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου καὶ τὰ προ­́σωπα αὐτῶν ἀπέναν­τι καὶ οὗτοι προ­σκυνοῦσιν τῷ ἡλίῳ
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με ἑώρακας υἱὲ ἀνθρώπου μὴ μικρὰ τῷ οἴκῳ Ιουδα τοῦ ποιεῖν τὰς ἀνομίας ἃς πεποιήκασιν ὧδε διότι ἔπλη­σαν τὴν γῆν ἀνομίας καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ ὡς μυκτηρίζον­τες
 • καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμοῦ οὐ φεί­σε­ται ὁ ὀφθαλμός μου οὐδὲ μὴ ἐλεήσω
 • Et factum est in anno sexto, in sexto mense, in quinta mensis, ego sedebam in domo mea, et senes Iudae sedebant coram me, et cecidit super me ibi manus Domini Dei,
 • et vidi: et ecce similitudo quasi aspectus viri, ab aspectu lumborum eius et deorsum ignis, et a lumbis eius et sursum quasi aspectus splendoris ut visio electri.
 • Emisit similitudinem manus et apprehendit me in cincinno capitis mei; et elevavit me spiritus inter terram et caelum et adduxit in Ierusalem, in visionibus Dei, iuxta ostium interius, quod respiciebat aquilonem, ubi erat statutum idolum zeli ad provocandam aemulationem.
 • Et ecce ibi gloria Dei Israel secundum visionem, quam videram in campo;
 • et dixit ad me: «Fili hominis, leva oculos tuos ad viam aquilonis». Et levavi oculos meos ad viam aquilonis, et ecce ab aquilone portae altaris hoc idolum zeli in introitu.
 • Et dixit ad me: «Fili hominis, putasne vides tu, quid isti faciunt, abominationes magnas, quas domus Israel facit hic, ut procul recedam a sanctuario meo? Et adhuc conversus videbis abominationes maiores».
 • Et duxit me ad ostium atrii, et vidi: et ecce foramen unum in pariete.
 • Et dixit ad me: "Fili hominis, fode parietem"; et cum perfodissem parietem, apparuit ostium unum.
 • Et dixit ad me: «Ingredere et vide abominationes pessimas, quas isti faciunt hic».
 • Et ingressus vidi: et ecce omnis similitudo reptilium et animalium abominatio et universa idola domus Israel depicta erant in pariete in circuitu per totum;
 • et septuaginta viri de senioribus domus Israel, et Iezonias filius Saphan stabat in medio eorum stantium ante picturas, et unusquisque habebat turibulum in manu sua, et vapor nebulae de ture consurgebat.
 • Et dixit ad me: «Certe vides, fili hominis, quae seniores domus Israel faciunt in tenebris, unusquisque in cubiculo simulacri sui; dicunt enim: "Non videt Dominus nos, dereliquit Dominus terram"".
 • Et dixit ad me: «Adhuc videbis abominationes maiores, quas isti faciunt».
 • Et duxit me ad ostium portae domus Domini, quod respiciebat ad aquilonem, et ecce ibi mulieres sedebant plangentes Thammuz.
 • Et dixit ad me: "Certe vidisti, fili hominis; adhuc videbis abominationes maiores his».
 • Et introduxit me in atrium domus Domini interius, et ecce in ostio templi Domini, inter vestibulum et altare, quasi viginti quinque viri dorsa habentes contra templum Domini et facies ad orientem, et adorabant ad ortum solis.
 • Et dixit ad me: «Certe vidisti, fili hominis; numquid parum est hoc domui Iudae, ut facerent abominationes istas, quas fecerunt hic, quia replentes terram iniquitate iterum irritaverunt me et ecce applicant ramum ad nares suas.
 • Ergo et ego faciam in furore: non parcet oculus meus, nec miserebor et, cum clamaverint ad aures meas voce magna, non exaudiam eos».
 • В шестой год, в пятый день шестого месяца я был в своем доме, и старейшины Иудеи сидели передо мною. И вот, коснулась меня рука Господа Бога.
 • И я увидел перед собой словно бы человеческий облик. Ниже очертаний поясницы был он огненным, а выше поясницы — словно зарево; сверкал он, как янтарь.
 • И простер Он очертание руки и взял меня за пучок волос на голове. Дух поднял меня между землей и небом и перенес меня в Иерусалим — в видении, ниспосланном от Бога, — к северным воротам внутреннего двора, туда, где восседает ненавистный идол, вызывающий ярость Господа.
 • И там я увидел Славу Бога Израилева — тот же облик, что я видел в Долине .
 • Он сказал мне: «Человек! Посмотри на север!» Я посмотрел на север — и к северу от ворот жертвенника, прямо у входа, увидел этого ненавистного идола.
 • Господь сказал мне: «Человек! Ты видишь, что они делают? Видишь великие мерзости, которые совершает здесь народ Израилев? Из–за них Я покину Мое святилище! Но смотри дальше, и увидишь мерзости еще большие!»
 • Он перенес меня ко входу во двор Храма, и я увидел в стене щель.
 • Он сказал мне: «Человек! Сделай пролом в стене». Я сделал пролом в стене, и передо мной открылся проход.
 • Он сказал мне: «Иди и смотри на отвратительные мерзости, которые они здесь творят!»
 • Я вошел и увидел, что все стены, куда ни глянь, испещрены изображениями кишащих тварей, омерзительных животных и всяких идолов, которым поклоняется народ Израилев.
 • Семьдесят человек из числа старейшин народа Израилева стояли перед ними, и среди этих семидесяти — Яазáния, сын Шафáна. Каждый держал в руках ковш для воскурений, и облако благовонного дыма поднималось кверху.
 • Он сказал мне: «Ты видишь, человек, что совершают во тьме старейшины народа Израилева, что делает каждый из них в своих покоях, испещренных изображениями? Говорят они: „Не видит нас Господь, оставил Господь эту землю!”»
 • Он сказал мне: «Но смотри дальше, и увидишь еще большие мерзости, которые они совершают!»
 • Он перенес меня к северным воротам Дома Господня, и там я увидел: сидят женщины и оплакивают Таммýза .
 • Он сказал мне: «Ты видишь это, человек? Но смотри дальше, и ты увидишь еще большие мерзости!»
 • Он перенес меня во внутренний двор Храма Господня, и я увидел у входа во Храм, между жертвенником и притвором, человек двадцать пять мужчин. Спиной они были обращены к Храму Господа, а лицом — на восток, и простирались они ниц перед Солнцем.
 • Он сказал: «Ты видишь это, человек? Неужели народу Иуды мало тех мерзостей, которые он совершает здесь? Но они и всю страну наполнили беззаконием, вновь и вновь вызывают Мой гнев. Вот подносят они ветви к своим носам…
 • За все это Я покараю их в ярости Моей, не пощажу, не помилую. Они будут звать Меня, громко кричать, но Я не буду их слушать!»