Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть въ лѣ́то шесто́е въ шесты́й ме́сяцъ, въ пя́тый де́нь ме́сяца, а́зъ сѣдѣ́хъ въ дому́ мо­е́мъ, и старѣ́йшины Иу́дины сѣдя́ху предо мно́ю, и бы́сть на мнѣ́ рука́ Адонаи́ Го́спода.
 • И ви́дѣхъ, и се́, подо́бiе му́жа, от­ чре́слъ его́ и да́же до ни́зу о́гнь, от­ чре́слъ же его́ въ ве́рхъ его́ я́коже видѣ́нiе зари́ и я́ко взо́ръ иле́ктра.
 • И простре́ подо́бiе руки́ и взя́ мя́ за ве́рхъ главы́ мо­ея́, и взя́ мя́ ду́хъ средѣ́ земли́ и средѣ́ небесе́ и веде́ мя во Иерусали́мъ въ видѣ́нiи Бо́жiи на преддве́рiе вра́тъ вну́трен­нѣйшихъ зря́щихъ на сѣ́веръ, идѣ́же бѣ́ сто́лпъ и о́бразъ ре́вности при­­тяжава́ющаго.
 • И се́, ту́ бя́ше сла́ва Го́спода Бо́га Изра́илева по видѣ́нiю, е́же ви́дѣхъ на по́ли.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, воз­зри́ очи́ма тво­и́ма на сѣ́веръ. И воз­зрѣ́хъ очи́ма мо­и́ма на сѣ́веръ, и се́, от­ сѣ́вера ко врато́мъ зря́щымъ на восто́къ тре́бника, идѣ́же о́бразъ рве́нiя сего́ во вхо́дѣ.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ ли еси́, что́ сі́и творя́тъ? беззако́нiя вели́ка до́мъ Изра́илевъ твори́тъ здѣ́, е́же удаля́тися от­ святы́нь мо­и́хъ: е́же обрати́вся у́зриши бо́лшая беззако́нiя.
 • И введе́ мя ко предвра́тiю двора́, и ви́дѣхъ, и се́, сква́жня еди́на въ стѣнѣ́.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, раскопа́й стѣ́ну. И раскопа́хъ, и се́, две́рь еди́на.
 • И рече́ ко мнѣ́: вни́ди и ви́ждь беззако́нiя зла́я, я́же творя́тъ сі́и здѣ́.
 • И внидо́хъ и ви́дѣхъ, и се́, вся́кое подо́бiе га́да и скота́, су́етная гнуше́нiя и вся́цыи кумíры до́му Изра́илева напи́сани бы́ша на стѣнѣ́ всю́ду о́коло.
 • И се́дмьдесятъ муже́й от­ старѣ́йшинъ до́му Изра́илева, и Иезо́нiа сы́нъ Сафа́новъ посредѣ́ и́хъ стоя́ше предъ лице́мъ и́хъ, и кі́йждо кади́лницу свою́ имѣ́яше въ руцѣ́ сво­е́й, и ды́мъ кади́ла восхожда́­ше.
 • И рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ ли еси́, сы́не человѣ́чь, я́же ста́рцы до́му Изра́илева творя́тъ здѣ́, кі́йждо и́хъ на ло́жи та́йнѣмъ сво­е́мъ, зане́ рѣ́ша: не ви́дитъ Госпо́дь, оста́вилъ Госпо́дь зе́млю.
 • И рече́ ко мнѣ́: еще́ обрати́ся, и у́зриши беззако́нiя бо́лшая, я́же сі́и творя́тъ.
 • И введе́ мя въ преддве́рiе вра́тъ до́му Госпо́дня зря́щихъ на сѣ́веръ: и се́, та́мо жены́ сѣдя́щыя пла́чущяся о Ѳамму́зѣ.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ еси́, и еще́ у́зриши ме́рзости и́хъ бо́лшыя си́хъ.
 • И введе́ мя во дво́ръ до́му Госпо́дня вну́трен­нiй, и въ преддве́рiе хра́ма Госпо́дня, между́ Ела́момъ и между́ же́ртвен­никомъ, я́ко два́десять и пя́ть муже́й, за́дняя своя́ да́в­шихъ ко хра́му Госпо́дню, и ли́ца и́хъ пря́мо къ восто́ку: и сі́и покланя́ют­ся на восто́къ со́лнцу.
 • И рече́ ко мнѣ́: ви́дѣлъ еси́, сы́не человѣ́чь, еда́ ма́ло до́му Иу́дину, е́же твори́ти беззако́нiя, я́же сотвори́ша здѣ́? поне́же напо́лниша зе́млю беззако́нiя, и обрати́шася разгнѣ́вати мя́: и се́, сі́и простира́ютъ ло́зу а́ки руга́ющеся мнѣ́:
 • и а́зъ сотворю́ и́мъ съ я́ростiю: не пощади́тъ о́ко мое́, и не поми́лую: и воз­зову́тъ во у́шы мо­и́ гла́сомъ вели́кимъ, и не услы́шу и́хъ.
 • И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины Иудейские сидели перед лицем моим, и низошла на меня там рука Господа Бога.
 • И увидел я: и вот подобие [мужа], как бы огненное, и от чресл его и ниже – огонь, и от чресл его и выше – как бы сияние, как бы свет пламени.
 • И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование.
 • И вот, там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле.
 • И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника – тот идол ревности при входе.
 • И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще бо́льшие мерзости.
 • И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина.
 • И сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь.
 • И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь.
 • И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом.
 • И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху.
 • И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: «не видит нас Господь, оставил Господь землю сию».
 • И сказал мне: обратись, и увидишь еще бо́льшие мерзости, какие они делают.
 • И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе,
 • и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь бо́льшие мерзости.
 • И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу.
 • И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и сугубо прогневляют Меня; и вот, они ветви подносят к носам своим.
 • За то и Я стану действовать с яростью; не пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом, не услышу их.
 • И҆ бы́сть въ лѣ́то шесто́е въ шесты́й мцⷭ҇ъ, въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, а҆́зъ сѣдѣ́хъ въ домꙋ̀ мое́мъ, и҆ старѣ̑йшины і҆ꙋ̑дины сѣдѧ́хꙋ предо мно́ю, и҆ бы́сть на мнѣ̀ рꙋка̀ а҆дѡнаѧ̀ гдⷭ҇а.
 • И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, подо́бїе мꙋ́жа, ѿ чре́слъ є҆гѡ̀ и҆ да́же до ни́зꙋ ѻ҆́гнь, ѿ чре́слъ же є҆гѡ̀ въ ве́рхъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́коже видѣ́нїе зарѝ и҆ ꙗ҆́кѡ взо́ръ и҆ле́ктра.
 • И҆ прострѐ подо́бїе рꙋкѝ и҆ взѧ̀ мѧ̀ за ве́рхъ главы̀ моеѧ̀, и҆ взѧ̀ мѧ̀ дꙋ́хъ средѣ̀ землѝ и҆ средѣ̀ небесѐ и҆ веде́ мѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ въ видѣ́нїи бж҃їи на преддве́рїе вра́тъ внꙋ́треннѣйшихъ зрѧ́щихъ на сѣ́веръ, и҆дѣ́же бѣ̀ сто́лпъ и҆ ѡ҆́бразъ ре́вности притѧжава́ющагѡ.
 • И҆ сѐ, тꙋ̀ бѧ́ше сла́ва гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева по видѣ́нїю, є҆́же ви́дѣхъ на по́ли.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, воззрѝ ѻ҆чи́ма твои́ма на сѣ́веръ. И҆ воззрѣ́хъ ѻ҆чи́ма мои́ма на сѣ́веръ, и҆ сѐ, ѿ сѣ́вера ко вратѡ́мъ зрѧ́щымъ на восто́къ тре́бника, и҆дѣ́же ѡ҆́бразъ рве́нїѧ сегѡ̀ во вхо́дѣ.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ ли є҆сѝ, что̀ сі́и творѧ́тъ; беззакѡ́нїѧ вели̑ка до́мъ і҆и҃левъ твори́тъ здѣ̀, є҆́же ᲂу҆далѧ́тисѧ ѿ ст҃ы́нь мои́хъ: и҆ є҆щѐ ѡ҆брати́всѧ ᲂу҆́зриши бѡ́льшаѧ беззакѡ́нїѧ.
 • И҆ введе́ мѧ ко предвра́тїю двора̀, и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, сква́жнѧ є҆ди́на въ стѣнѣ̀.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, раскопа́й стѣ́нꙋ. И҆ раскопа́хъ, и҆ сѐ, две́рь є҆ди́на.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: вни́ди и҆ ви́ждь беззакѡ́нїѧ ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же творѧ́тъ сі́и здѣ̀.
 • И҆ внидо́хъ и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, всѧ́кое подо́бїе га́да и҆ скота̀, сꙋ́єтнаѧ гнꙋшє́нїѧ и҆ всѧ́цыи кꙋмі́ры до́мꙋ і҆и҃лева напи́сани бы́ша на стѣнѣ̀ всю́дꙋ ѡ҆́колѡ.
 • И҆ се́дмьдесѧтъ мꙋже́й ѿ старѣ́йшинъ до́мꙋ і҆и҃лева, и҆ і҆езо́нїа сы́нъ сафа́новъ посредѣ̀ и҆́хъ стоѧ́ше пред̾ лице́мъ и҆́хъ, и҆ кі́йждо кади́льницꙋ свою̀ и҆мѣ́ѧше въ рꙋцѣ̀ свое́й, и҆ ды́мъ кади́ла восхожда́ше.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: ви́дѣлъ ли є҆сѝ, сы́не человѣ́чь, ꙗ҆̀же ста́рцы до́мꙋ і҆и҃лева творѧ́тъ здѣ̀, кі́йждо и҆́хъ на ло́жи та́йнѣмъ свое́мъ, занѐ рѣ́ша: не ви́дитъ гдⷭ҇ь, ѡ҆ста́вилъ гдⷭ҇ь зе́млю.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: є҆щѐ ѡ҆брати́сѧ, и҆ ᲂу҆́зриши беззакѡ́нїѧ бѡ́льшаѧ, ꙗ҆̀же сі́и творѧ́тъ.
 • И҆ введе́ мѧ въ преддве́рїе вра́тъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ зрѧ́щихъ на сѣ́веръ: и҆ сѐ, та́мѡ жєны̀ сѣдѧ́щыѧ пла́чꙋщѧсѧ ѡ҆ ѳаммꙋ́зѣ.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ є҆щѐ ᲂу҆́зриши ме́рзѡсти и҆́хъ бо́льшыѧ си́хъ.
 • И҆ введе́ мѧ во дво́ръ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ внꙋ́треннїй, и҆ въ преддве́рїе хра́ма гдⷭ҇нѧ, междꙋ̀ є҆ла́момъ и҆ междꙋ̀ же́ртвенникомъ, ꙗ҆́кѡ два́десѧть и҆ пѧ́ть мꙋже́й, за̑днѧѧ своѧ̑ да́вшихъ ко хра́мꙋ гдⷭ҇ню, и҆ ли́ца и҆́хъ прѧ́мѡ къ восто́кꙋ: и҆ сі́и покланѧ́ютсѧ на восто́къ со́лнцꙋ.
 • И҆ речѐ ко мнѣ̀: ви́дѣлъ є҆сѝ, сы́не человѣ́чь, є҆да̀ ма́лѡ до́мꙋ і҆ꙋ́динꙋ, є҆́же твори́ти беззакѡ́нїѧ, ꙗ҆̀же сотвори́ша здѣ̀; поне́же напо́лниша зе́млю беззако́нїѧ, и҆ ѡ҆брати́шасѧ разгнѣ́вати мѧ̀: и҆ сѐ, сі́и простира́ютъ ло́зꙋ а҆́ки рꙋга́ющесѧ мнѣ̀:
 • и҆ а҆́зъ сотворю̀ и҆̀мъ съ ꙗ҆́ростїю: не пощади́тъ ѻ҆́ко моѐ, и҆ не поми́лꙋю: и҆ воззовꙋ́тъ во ᲂу҆́шы моѝ гла́сомъ вели́кимъ, и҆ не ᲂу҆слы́шꙋ и҆́хъ.