Скрыть
1:10
Церковнославянский (рус)
Въ лѣ́то пе́рвое ки́ра царя́ пе́рсскаго, да испо́лнит­ся сло́во Госпо́дне от­ у́стъ иеремі́иныхъ, воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ ки́ра царя́ пе́рсскаго, и повелѣ́ проповѣ́дати во все́мъ ца́р­ст­вiи сво­е́мъ, и писа́ньми, глаго́ля:
сiя́ глаго́летъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй: вся́ ца́р­ст­ва земна́я даде́ мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ небе́сный, и то́й повелѣ́ ми, да сози́жду ему́ до́мъ во Иерусали́мѣ, и́же во Иуде́и:
кто́ въ ва́съ от­ всѣ́хъ люді́й его́? и бу́детъ Бо́гъ его́ съ ни́мъ, и да взы́детъ во Иерусали́мъ, и́же во Иуде́и, и да сози́ждетъ до́мъ Бо́гу Изра́илеву, то́й е́сть Бо́гъ, и́же во Иерусали́мѣ:
и вся́къ оста́в­шiйся от­ всѣ́хъ мѣ́стъ, идѣ́же то́й обита́етъ, и да помо́гутъ ему́ му́жiе от­ мѣ́ста его́ сребро́мъ и зла́томъ, и сосу́ды и скоты́, съ доброво́льными обѣща́нiи [принесу́тъ] въ це́рковь Бо́жiю, я́же во Иерусали́мѣ.
И воста́ша кня́зи оте́че­ст­въ Иу́диныхъ и Венiами́нихъ и свяще́н­ницы и леви́ти, и вси́, и́мже воз­дви́же Бо́гъ ду́хъ и́хъ, да взы́дутъ созида́нiю це́ркве Госпо́дни, я́же во Иерусали́мѣ:
и вси́, и́же бя́ху о́крестъ, помого́ша рука́мъ и́хъ сосу́ды сре́брбяными, зла́томъ, потре́бными, и скота́ми, и драги́ми вещми́, кромѣ́ доброво́льных.
И ца́рь ки́ръ изнесе́ сосу́ды це́ркве Госпо́дни, и́хже взя́ навуходоно́соръ изъ Иерусали́ма и положи́ ты́я въ це́ркви бо́га сво­его́:
изнесе́ же ты́я ки́ръ ца́рь пе́рсскiй руко́ю Миѳрида́та гасвари́нова, и сочте́ ты́я сасавасса́ру кня́зю Иуде́йску.
И сiе́ число́ и́хъ: умыва́лницъ златы́хъ три́десять, умыва́лницъ же сре́бряныхъ ты́сяща, ноже́й два́десять де́вять,
и ча́шъ златы́хъ три́десять, и сре́бряныхъ двойны́хъ четы́реста де́сять, и сосу́довъ ины́хъ ты́сяща:
всѣ́хъ сосу́довъ златы́хъ и сре́бряныхъ пя́ть ты́сящъ и четы́реста, вся́ взя́ съ собо́ю сасавасса́ръ от­ преселе́нiя Вавило́нскаго во Иерусали́мъ.
Синодальный
В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно:
так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее.
Кто есть из вас, из всего народа Его, – да будет Бог его с ним, – и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме.
А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме.
И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме.
И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма.
И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, –
и вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару князю Иудину.
И вот число их: блюд золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять,
чаш золотых тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других сосудов тысяча:
всех сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч четыреста. Все это взял с собою Шешбацар, при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим.
Украинский (Огієнко)
А першого року Кіра, царя перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єреміїними, збудив Господь духа Кіра, царя перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі, говорячи:
Так говорить Кір, цар перський: Усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати Йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї.
Хто між вами з усього Його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа, Бога Ізраїлевого.
Це той Бог, що в Єрусалимі.
А кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця сріблом, і золотом, і маєтком, і худобою, з добровільною жертвою для дому Божого, що в Єрусалимі.
І повставали голови батьківських родів Юди та Веніямина, і священики, і Левити, аж до всякого, що Бог збудив духа його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі.
А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком, і худобою, і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував був добровільно.
А цар Кір повиносив речі Господнього дому, які забрав був Навуходоносор з Єрусалиму, і дав їх до дому бога свого,
і повиносив їх Кір, цар перський, рукою скарбника Мітредата, а той відрахував їх Шешбаццарові, Юдиному начальникові.
І оце їхнє число: мисок золотих тридцять, мисок срібних тисяча, ножів двадцять і дев́ять,
келіхів золотих тридцять, келіхів срібних подвійних чотири сотні й десять, посуду іншого тисяча.
Усього золотого й срібного посуду п́ять тисяч і чотири сотні.
Усе це завіз Шешбаццар, коли вигнанці верталися з Вавилону до Єрусалиму.
Вa дар соли якуми Куруш, подшоҳи Форс, барои он ки сухани Парвардигор аз забони Ирмиё иҷро шавад, Парвардигор рӯҳи Куруш, подшоҳи Форсро барангехт, ва ӯ дар тамоми мамлакати худ ҷор андохт ва ба таври хаттӣ низ эълон намуда, гуфт:
«Куруш, подшоҳи Форс, чунин мегӯяд: ҳамаи мамлакатҳои заминро Парвардигор, Худои осмон, ба ман додааст, ва Ӯ ба ман фармудааст, ки дар Уршалим, ки дар Яҳудо аст, хонае барои Ӯ бино намоям.
Кист аз шумо, аз тамоми қавми Ӯ, ки Худояш бо вай бошад, бархоста ба Уршалим, ки дар Яҳудо аст, биравад ва хонаи Парвардигор Худои Исроилро, – ҳамон Худоро, ки дар Уршалим аст, – бино намояд.
Ва ҳар кӣ боқӣ мондааст, дар ҳамаи маконҳое ки вай дар он ҷо истиқомат дорад, бигзор аҳли он макон ба вай бо нуқра ва тилло ва молу мулк ва чорпоён, илова ба хайрот барои хонаи Худо, ки дар Уршалим аст, кӯмак расонанд».
Ва сардорони хонаводаҳои Яҳудо ва Бинёмин, ва коҳинон ва левизодагон, ҳамаи онҳое ки Худо рӯҳашонро барангехта буд, то ба сохтани хонаи Худо, ки дар Уршалим аст, бираванд, бархостанд.
Ва тамоми мардуми гирду атрофашон онҳоро бо колои нуқра ва тилло, бо молу мулк ва чорпоён ва тӯҳфаҳо чизҳои гаронбаҳо, илова ба хайроти саховатмандона, дастгирӣ карданд.
Ва подшоҳ Куруш зарфҳои хонаи Парвардигорро, ки Набукаднесар аз Уршалим оварда, дар хонаи худои худ гузошта буд, берун овард.
Ва Куруш, подшоҳи Форс, онҳоро ба воситаи Митредоти хазинадор берун овард, ва ӯ ба Шешбасар, раиси Яҳудо, онҳоро шумурда супурд.
Ва ин аст шумораи онҳо: сӣ тоси тилло, ҳазор тоси нуқра, бисту нӯҳ корд,
Сӣ косаи тилло, чорсаду даҳ косаи нуқраи дучандон ва ҳазор зарфи дигар.
Ҳамаи зарфҳои тилло ва нуқра панҷ ҳазору чорсадто буд. Ҳамаи инро Шешбасар бо аҳли асорат асиршудагоне ки аз Бобил ба Уршалим рафтанд, бурд.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки