Скрыть
10:1
10:3
10:7
10:11
10:12
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:20
10:22
10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:41
10:42
10:43
10:44
Церковнославянский (рус)
И егда́ моля́шеся Е́здра и егда́ исповѣ́дашеся пла́чущь и моля́ся предъ до́момъ Бо́жiимъ, собра́шася къ нему́ от­ Изра́иля собра́нiе ве́лiе зѣло́, му́жiе и жены́ и о́троцы я́ко пла́кахуся лю́дiе и воз­несо́ша пла́чь.
И от­вѣща́ сехені́а сы́нъ Иеи́левъ от­ сыно́въ Ила́млихъ и рече́ е́здрѣ: мы́ преступи́хомъ предъ Бо́гомъ на́шимъ и поя́хомъ жены́ чужді́я от­ люді́й земли́, и ны́нѣ е́сть упова́нiе Изра́илю о се́мъ:
и ны́нѣ завѣща́емъ завѣ́тъ Бо́гу на́­шему, да от­ве́ржемъ вся́ жены́ и рожде́ныхъ от­ ни́хъ, я́коже хо́щетъ: воста́ни и устраши́ и́хъ за́повѣдьми Бо́га на́­шего, и по зако́ну да бу́детъ:
воста́ни, поне́же на тебѣ́ е́сть глаго́лъ, и мы́ съ тобо́ю: укрѣпи́ся и сотвори́.
И воста́ Е́здра, и закля́ кня́зи, свяще́н­ники и леви́ты и всего́ Изра́иля, да сотворя́тъ по словеси́ сему́. И кля́шася.
И воста́ Е́здра от­ лица́ до́му Бо́жiя и и́де въ сокро́вищный до́мъ Иона́на сы́на Елису́вова и сѣ́де та́мо: хлѣ́ба не яде́ и воды́ не пи́, пла́каше бо о преступле́нiи при­­ше́дшихъ от­ плѣне́нiя.
И по́слано бы́сть сло́во во Иуде́ю и во Иерусали́мъ всѣ́мъ сыново́мъ преселе́нiя, да соберу́т­ся во Иерусали́мъ:
вся́къ, и́же а́ще не прiи́детъ въ три́ дни́, по совѣ́ту князе́й и старѣ́йшинъ, во́змет­ся все́ имѣ́нiе его́, и то́й от­луче́нъ бу́детъ от­ со́нмища преселе́нiя.
И собра́шася вси́ му́жiе Иу́дины и Венiами́ни во Иерусали́мъ тре́ми де́нми: се́й е́сть ме́сяцъ девя́тый: въ двадеся́тый де́нь ме́сяца сѣдо́ша вси́ лю́дiе предъ до́момъ Бо́жiимъ трепе́щуще о словеси́ и от­ зимы́.
И воста́ Е́здра свяще́н­никъ и рече́ къ ни́мъ: вы́ преступи́сте и взя́сте жены́ иноплеме́н­нически, е́же при­­ложи́ти ко грѣху́ Изра́илеву:
и ны́нѣ дади́те хвалу́ Го́споду Бо́гу оте́цъ на́шихъ, и сотвори́те уго́дное предъ ни́мъ, и от­лучи́теся от­ люді́й земли́ и от­ же́нъ иноплеме́н­ническихъ.
И от­вѣща́ша все́ мно́же­с­т­во гла́сомъ вели́кимъ и рѣ́ша: по словеси́ тво­ему́ къ на́мъ сотвори́мъ:
оба́че лю́дiе мно́зи су́ть, и вре́мя зи́мнее, и нѣ́сть мо́щно стоя́ти внѣ́: и дѣ́ло нѣ́сть дне́ еди́наго или́ дву́хъ, зѣло́ бо мно́го согрѣши́хомъ во словеси́ се́мъ:
да поста́вят­ся кня́зiе на́ши во все́мъ мно́же­ст­вѣ и во всѣ́хъ градѣ́хъ на́шихъ, и́же поя́ша жены́ иноплеме́н­ничи, да прiи́дутъ во времена́ повелѣ́н­ная, и съ ни́ми старѣ́йшины от­ вся́каго гра́да и судiи́, е́же от­врати́ти гнѣ́въ я́рости Бо́га на́­шего от­ на́съ словесе́ ра́ди сего́.
Оба́че Ионаѳа́нъ сы́нъ Асаи́левъ и Иа́сса сы́нъ Ѳеку́евъ со мно́ю о се́мъ, и Месо­лла́мъ и Саваѳа́й Леви́тинъ помага́яй и́мъ.
И сотвори́ша та́ко сы́нове преселе́нiя: и разыдо́шася Е́здра свяще́н­никъ и му́жiе кня́зiе оте́че­ст­въ въ до́мы, и вси́ по имено́мъ, я́ко обрати́шася въ де́нь пе́рвый ме́сяца деся́таго, да взы́щутъ глаго́ла:
и соверши́ша во всѣ́хъ муже́хъ, и́же поя́ша жены́ иноплеме́н­ничи, да́же до дне́ пе́рваго ме́сяца пе́рваго.
И обрѣ́тени су́ть от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ и́же введо́ша жены́ иноплеме́н­ничи, от­ сыно́въ Иису́са сы́на Иоседе́кова и бра́тiя его́ маасі́а и Елiезе́ръ, и Иари́мъ и гадалі́а:
и да́ша ру́ки своя́ изгони́ти жены́ своя́, и согрѣши́в­шiи при­­несо́ша от­ ове́цъ о преступле́нiи сво­е́мъ овна́:
и от­ сыно́въ Емми́ровыхъ Анані́й и завді́а:
и от­ сыно́въ Ира́млихъ маасі́а и Еллі́а, и самі́а и Иеiи́лъ и Озі́а:
и от­ сыно́въ фассу́ровыхъ Елiоина́й, маасі́а и Исма́илъ, и наѳана́ель и Иозава́дъ и Иласа́:
и от­ леви́товъ Иозава́дъ и Ѳаму́й и колі́а, то́йже и коли́тъ, и феѳеі́а, и Иу́да и Елiе́зеръ:
и от­ пѣвце́въ Елиса́въ: и от­ две́рникъ солми́нъ и телми́нъ и оду́а:
и от­ Изра́иля, от­ сыно́въ форо́совыхъ рамі́а и азі́а, и Мелхі́а и мелми́нъ, и Елiаза́ръ и Асаві́а и ване́а:
и от­ сыно́въ Ила́мовыхъ Матѳані́а и Заха́рiа, и Иаiи́лъ и Авді́й, и иеримо́ѳъ и илі́а:
и от­ сыно́въ заѳу́евыхъ Елiона́й, Елису́въ, маѳана́й и Армо́ѳъ, и зава́дъ и Озиза́:
и от­ сыно́въ ваве́иныхъ Иона́нъ, Анані́а и Заву́й и Ѳали́:
и от­ сыно́въ вану́евыхъ мосолла́мъ, маллу́хъ, Адаі́а, Иасу́въ и саа́лъ и римо́ѳъ:
и от­ сыно́въ фаа́ѳъ-моа́влихъ едне́а и хали́лъ и ванаі́а, маасі́а, Матѳані́а, веселеи́лъ и вану́й и Манассі́й:
и от­ сыно́въ Ира́мовыхъ Елiезе́ръ, Иесі́а, Мелхі́а, самаі́а, семео́нъ,
Венiами́нъ, малу́хъ, самарі́а:
и от­ сыно́въ Аси́мовыхъ метѳана́iа, маѳаѳа́, зава́дъ, Елифале́тъ, иерами́ Манассі́й, Семе́й:
и от­ сыно́въ Вані́иныхъ Мооді́а, Амра́мъ и Уи́лъ,
Ванаі́а, Вадаі́а, Хелі́а,
Уані́а, Маримо́ѳъ и Елiаси́въ,
Матѳані́а, Маѳана́й.
И сотвори́ша сы́нове вануи́евы и сы́нове Семе́ины,
и Салемі́а и Наѳа́нъ и Адаі́а,
Махнада́, Авусесе́й,
Аруесрiи́лъ и Самарі́а,
Селлу́мъ, Амарі́а, Ио́сифъ:
от­ сыно́въ Наву́иныхъ Иеiи́лъ, Маѳаѳі́а, Зава́дъ, Зевена́й, Иада́й и Иои́ль и Ване́а.
Вси́ ті́и поя́ша жены́ иноплеме́н­нически, и роди́ша от­ ни́хъ сы́ны.
1 По указанию Ездры начальствующие дают клятву, что они отпустят своих иноплеменных жён; 9 в великом собрании Ездра увещевает всех отпустить чужих жён; 16 князья и главы поколений назначены заведовать этим делом; 18 список священников, левитов, певцов и мужей Израильских по их семействам, имевших иноплеменных жён.
Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание Израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал.
И отвечал Шехания, сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле;
заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, – и да будет по закону!
Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою: ободрись и действуй!
И встал Ездра, и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву.
И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына Елияшивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев.
И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим;
а кто не придет чрез три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев.
И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей.
И встал Ездра священник и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля.
Итак покайтесь в сем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных.
И отвечало все собрание, и сказало громким голосом: как ты сказал, так и сделаем.
Однако же народ многочислен и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили.
Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена и с ними старейшины каждого города и су́дьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело.
Тогда Ионафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шавфай левит были помощниками им.
И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца, для исследования сего дела;
и окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к первому дню первого месяца.
И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, – из сыновей Иисуса, сына Иоседекова, и братьев его: Маасея, Елиезер, Иарив и Гедалия;
и они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину;
и из сыновей Иммера: Хананий и Зевадия;
и из сыновей Харима: Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и Уззия;
и из сыновей Пашхура: Елиоенай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа;
и из левитов: Иозавад, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер;
и из певцов: Елияшив; и из привратников: Шаллум, Телем и Урий;
а из Израильтян, – из сыновей Пароша: Рамаия, Иззия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Венаия;
и из сыновей Елама: Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Иремоф и Елия;
и из сыновей Заффу: Елиоенай, Елияшив, Матфания, Иремоф, Завад и Азиса;
и из сыновей Бевая: Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай;
и из сыновей Вания: Мешуллам, Маллух, Адая, Иашув, Шеал и Иерамоф;
и из сыновей Пахаф-Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маасея, Матфания, Веселеил, Биннуй и Манассия;
и из сыновей Харима: Елиезер, Ишшия, Малхия, Шемаия, Симеон,
Вениамин, Маллух, Шемария;
и из сыновей Хашума: Мафнай, Мафафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манассия и Шимей;
и из сыновей Вания: Маадай, Амрам и Уел,
Бенаия, Бидья, Келуги,
Ванея, Меремоф, Елиашив,
Матфания, Мафнай, Иаасай,
Ваний, Биннуй, Шимей,
Шелемия, Нафан, Адаия,
Махнадбай, Шашай, Шарай,
Азариел, Шелемиягу, Шемария,
Шаллум, Амария и Иосиф;
и из сыновей Нево: Иеиел, Матфифия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бенаия.
Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible