Скрыть
10:17
10:24
10:32
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:41
10:42
Церковнославянский (рус)
И егда́ моля́шеся е́здра и егда́ исповѣ́дашеся пла́чущь и моля́ся предъ до́момъ Бо́жiимъ, собра́шася къ нему́ от­ Изра́иля собра́нiе ве́лiе зѣло́, му́жiе и жены́ и о́троцы я́ко пла́кахуся лю́дiе и воз­несо́ша пла́чь.
И от­вѣща́ сехені́а сы́нъ Иеи́левъ от­ сыно́въ Ила́млихъ и рече́ е́здрѣ: мы́ преступи́хомъ предъ Бо́гомъ на́шимъ и поя́хомъ жены́ чужді́я от­ люді́й земли́, и ны́нѣ е́сть упова́нiе Изра́илю о се́мъ:
и ны́нѣ завѣща́емъ завѣ́тъ Бо́гу на́­шему, да от­ве́ржемъ вся́ жены́ и рожде́ныхъ от­ ни́хъ, я́коже хо́щетъ: воста́ни и устраши́ и́хъ за́повѣдьми Бо́га на́­шего, и по зако́ну да бу́детъ:
воста́ни, поне́же на тебѣ́ е́сть глаго́лъ, и мы́ съ тобо́ю: укрѣпи́ся и сотвори́.
И воста́ е́здра, и закля́ кня́зи, свяще́н­ники и леви́ты и всего́ Изра́иля, да сотворя́тъ по словеси́ сему́. И кля́шася.
И воста́ е́здра от­ лица́ до́му Бо́жiя и и́де въ сокро́вищный до́мъ Иона́на сы́на Елису́вова и сѣ́де та́мо: хлѣ́ба не яде́ и воды́ не пи́, пла́каше бо о преступле́нiи при­­ше́дшихъ от­ плѣне́нiя.
И по́слано бы́сть сло́во во Иуде́ю и во Иерусали́мъ всѣ́мъ сыново́мъ преселе́нiя, да соберу́т­ся во Иерусали́мъ:
вся́къ, и́же а́ще не прiи́детъ въ три́ дни́, по совѣ́ту князе́й и старѣ́йшинъ, во́змет­ся все́ имѣ́нiе его́, и то́й от­луче́нъ бу́детъ от­ со́нмища преселе́нiя.
И собра́шася вси́ му́жiе Иу́дины и Венiами́ни во Иерусали́мъ тре́ми де́нми: се́й е́сть ме́сяцъ девя́тый: въ двадеся́тый де́нь ме́сяца сѣдо́ша вси́ лю́дiе предъ до́момъ Бо́жiимъ трепе́щуще о словеси́ и от­ зимы́.
И воста́ е́здра свяще́н­никъ и рече́ къ ни́мъ: вы́ преступи́сте и взя́сте жены́ иноплеме́н­нически, е́же при­­ложи́ти ко грѣху́ Изра́илеву:
и ны́нѣ дади́те хвалу́ Го́споду Бо́гу оте́цъ на́шихъ, и сотвори́те уго́дное предъ ни́мъ, и от­лучи́теся от­ люді́й земли́ и от­ же́нъ иноплеме́н­ническихъ.
И от­вѣща́ша все́ мно́же­с­т­во гла́сомъ вели́кимъ и рѣ́ша: по словеси́ тво­ему́ къ на́мъ сотвори́мъ:
оба́че лю́дiе мно́зи су́ть, и вре́мя зи́мнее, и нѣ́сть мо́щно стоя́ти внѣ́: и дѣ́ло нѣ́сть дне́ еди́наго или́ дву́хъ, зѣло́ бо мно́го согрѣши́хомъ во словеси́ се́мъ:
да поста́вят­ся кня́зiе на́ши во все́мъ мно́же­ст­вѣ и во всѣ́хъ градѣ́хъ на́шихъ, и́же поя́ша жены́ иноплеме́н­ничи, да прiи́дутъ во времена́ повелѣ́н­ная, и съ ни́ми старѣ́йшины от­ вся́каго гра́да и судiи́, е́же от­врати́ти гнѣ́въ я́рости Бо́га на́­шего от­ на́съ словесе́ ра́ди сего́.
Оба́че Ионаѳа́нъ сы́нъ Асаи́левъ и Иа́сса сы́нъ Ѳеку́евъ со мно́ю о се́мъ, и Месо­лла́мъ и Саваѳа́й Леви́тинъ помага́яй и́мъ.
И сотвори́ша та́ко сы́нове преселе́нiя: и разыдо́шася е́здра свяще́н­никъ и му́жiе кня́зiе оте́че­ст­въ въ до́мы, и вси́ по имено́мъ, я́ко обрати́шася въ де́нь пе́рвый ме́сяца деся́таго, да взы́щутъ глаго́ла:
и соверши́ша во всѣ́хъ муже́хъ, и́же поя́ша жены́ иноплеме́н­ничи, да́же до дне́ пе́рваго ме́сяца пе́рваго.
И обрѣ́тени су́ть от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ и́же введо́ша жены́ иноплеме́н­ничи, от­ сыно́въ иису́са сы́на Иоседе́кова и бра́тiя его́ маасі́а и Елiезе́ръ, и Иари́мъ и гадалі́а:
и да́ша ру́ки своя́ изгони́ти жены́ своя́, и согрѣши́в­шiи при­­несо́ша от­ ове́цъ о преступле́нiи сво­е́мъ овна́:
и от­ сыно́въ Емми́ровыхъ Анані́й и завді́а:
и от­ сыно́въ Ира́млихъ маасі́а и Еллі́а, и самі́а и Иеiи́лъ и Озі́а:
и от­ сыно́въ фассу́ровыхъ Елiоина́й, маасі́а и Исма́илъ, и наѳана́ель и Иозава́дъ и Иласа́:
и от­ леви́товъ Иозава́дъ и Ѳаму́й и колі́а, то́йже и коли́тъ, и феѳеі́а, и Иу́да и Елiе́зеръ:
и от­ пѣвце́въ Елиса́въ: и от­ две́рникъ солми́нъ и телми́нъ и оду́а:
и от­ Изра́иля, от­ сыно́въ форо́совыхъ рамі́а и азі́а, и Мелхі́а и мелми́нъ, и Елiаза́ръ и Асаві́а и ване́а:
и от­ сыно́въ Ила́мовыхъ Матѳані́а и заха́рiа, и Иаiи́лъ и Авді́й, и иеримо́ѳъ и илі́а:
и от­ сыно́въ заѳу́евыхъ Елiона́й, Елису́въ, маѳана́й и Армо́ѳъ, и зава́дъ и Озиза́:
и от­ сыно́въ ваве́иныхъ Иона́нъ, Анані́а и Заву́й и Ѳали́:
и от­ сыно́въ вану́евыхъ мосолла́мъ, маллу́хъ, Адаі́а, Иасу́въ и саа́лъ и римо́ѳъ:
и от­ сыно́въ фаа́ѳъ-моа́влихъ едне́а и хали́лъ и ванаі́а, маасі́а, Матѳані́а, веселеи́лъ и вану́й и Манассі́и:
и от­ сыно́въ Ира́мовыхъ Елiезе́ръ, Иесі́а, Мелхі́а, самаі́а, семео́нъ,
Венiами́нъ, малу́хъ, самарі́а:
и от­ сыно́въ Аси́мовыхъ метѳана́iа, маѳаѳа́, зава́дъ, Елифале́тъ, иерами́ Манассі́й, Семе́й:
и от­ сыно́въ вані́иныхъ Мооді́а, Амра́мъ и уи́лъ,
ванаі́а, вадаі́а, хелі́а,
уані́а, Маримо́ѳъ и Елiаси́въ,
Матѳані́а, маѳана́й.
И сотвори́ша сы́нове вануи́евы и сы́нове семе́ины,
и Салемі́а и наѳа́нъ и Адаі́а,
Махнада́, Авусесе́й,
Аруесрiи́лъ и самарі́а,
Селлу́мъ, Амарі́а, Ио́сифъ:
от­ сыно́въ наву́иныхъ Иеiи́лъ, маѳаѳі́а, зава́дъ, зевена́й, Иада́й и Иои́ль и ване́а.
Вси́ ті́и поя́ша жены́ иноплеме́н­нически, и роди́ша от­ ни́хъ сы́ны.
Синодальный
Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание Израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал.
И отвечал Шехания, сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле;
заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, – и да будет по закону!
Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою: ободрись и действуй!
И встал Ездра, и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву.
И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына Елияшивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев.
И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим;
а кто не придет чрез три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев.
И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей.
И встал Ездра священник и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля.
Итак покайтесь в сем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных.
И отвечало все собрание, и сказало громким голосом: как ты сказал, так и сделаем.
Однако же народ многочислен и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили.
Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена и с ними старейшины каждого города и су́дьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело.
Тогда Ионафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шавфай левит были помощниками им.
И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца, для исследования сего дела;
и окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к первому дню первого месяца.
И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, – из сыновей Иисуса, сына Иоседекова, и братьев его: Маасея, Елиезер, Иарив и Гедалия;
и они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину;
и из сыновей Иммера: Хананий и Зевадия;
и из сыновей Харима: Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и Уззия;
и из сыновей Пашхура: Елиоенай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа;
и из левитов: Иозавад, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер;
и из певцов: Елияшив; и из привратников: Шаллум, Телем и Урий;
а из Израильтян, – из сыновей Пароша: Рамаия, Иззия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Венаия;
и из сыновей Елама: Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Иремоф и Елия;
и из сыновей Заффу: Елиоенай, Елияшив, Матфания, Иремоф, Завад и Азиса;
и из сыновей Бевая: Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай;
и из сыновей Вания: Мешуллам, Маллух, Адая, Иашув, Шеал и Иерамоф;
и из сыновей Пахаф-Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маасея, Матфания, Веселеил, Биннуй и Манассия;
и из сыновей Харима: Елиезер, Ишшия, Малхия, Шемаия, Симеон,
Вениамин, Маллух, Шемария;
и из сыновей Хашума: Мафнай, Мафафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манассия и Шимей;
и из сыновей Вания: Маадай, Амрам и Уел,
Бенаия, Бидья, Келуги,
Ванея, Меремоф, Елиашив,
Матфания, Мафнай, Иаасай,
Ваний, Биннуй, Шимей,
Шелемия, Нафан, Адаия,
Махнадбай, Шашай, Шарай,
Азариел, Шелемиягу, Шемария,
Шаллум, Амария и Иосиф;
и из сыновей Нево: Иеиел, Матфифия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бенаия.
Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.
Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes.
Alors Schecania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance.
Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi.
Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis.
Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites, et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent.
Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Éliaschib; quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité.
On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem,
et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité.
Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie.
Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable.
Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères.
Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: A nous de faire comme tu l'as dit!
Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors; d'ailleurs, ce n'est pas l'oeuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire.
Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée; et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire.
Jonathan, fils d'Asaël, et Jachzia, fils de Thikva, appuyés par Meschullam et par le Lévite Schabthai, furent les seuls à combattre cet avis,
auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leurs maisons paternelles, tous désignés par leurs noms; et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose.
Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères.
Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères: des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Éliézer, Jarib et Guedalia,
qui s'engagèrent, en donnant la main, à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité;
des fils d'Immer, Hanani et Zebadia;
des fils de Harim, Maaséja, Élie, Schemaeja, Jehiel et Ozias;
des fils de Paschhur, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël, Nethaneel, Jozabad et Éleasa.
Parmi les Lévites: Jozabad, Schimeï, Kélaja ou Kelitha, Pethachja, Juda et Éliézer.
Parmi les chantres: Éliaschib. Parmi les portiers: Schallum, Thélem et Uri.
Parmi ceux d'Israël: des fils de Pareosch, Ramia, Jizzija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja;
des fils d'Élam, Matthania, Zacharie, Jehiel, Abdi, Jerémoth et Élie;
des fils de Zatthu, Eljoénaï, Éliaschib, Matthania, Jerémoth, Zabad et Aziza;
des fils de Bébaï, Jochanan, Hanania, Zabbaï et Athlaï;
des fils de Bani, Meschullam, Malluc, Adaja, Jaschub, Scheal et Ramoth;
des fils de Pachath Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaséja, Matthania, Betsaleel, Binnuï et Manassé;
des fils de Harim, Éliézer, Jischija, Malkija, Schemaeja, Siméon,
Benjamin, Malluc et Schemaria;
des fils de Haschum, Matthnaï, Matthattha, Zabad, Éliphéleth, Jerémaï, Manassé et Schimeï;
des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel,
Benaja, Bédia, Keluhu,
Vania, Merémoth, Éliaschib,
Matthania, Matthnaï, Jaasaï,
Bani, Binnuï, Schimeï,
Schélémia, Nathan, Adaja,
Macnadbaï, Schaschaï, Scharaï,
Azareel, Schélémia, Schemaria,
Schallum, Amaria et Joseph;
des fils de Nebo, Jeïel, Matthithia, Zabad, Zebina, Jaddaï, Joël et Benaja.
Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки