Скрыть
10:17
10:18-19
10:24
10:32
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:41
10:42
Церковнославянский (рус)
И егда́ моля́шеся е́здра и егда́ исповѣ́дашеся пла́чущь и моля́ся предъ до́момъ Бо́жiимъ, собра́шася къ нему́ от­ Изра́иля собра́нiе ве́лiе зѣло́, му́жiе и жены́ и о́троцы я́ко пла́кахуся лю́дiе и воз­несо́ша пла́чь.
И воста́ е́здра свяще́н­никъ и рече́ къ ни́мъ: вы́ преступи́сте и взя́сте жены́ иноплеме́н­нически, е́же при­­ложи́ти ко грѣху́ Изра́илеву:
и ны́нѣ дади́те хвалу́ Го́споду Бо́гу оте́цъ на́шихъ, и сотвори́те уго́дное предъ ни́мъ, и от­лучи́теся от­ люді́й земли́ и от­ же́нъ иноплеме́н­ническихъ.
И от­вѣща́ша все́ мно́же­с­т­во гла́сомъ вели́кимъ и рѣ́ша: по словеси́ тво­ему́ къ на́мъ сотвори́мъ:
оба́че лю́дiе мно́зи су́ть, и вре́мя зи́мнее, и нѣ́сть мо́щно стоя́ти внѣ́: и дѣ́ло нѣ́сть дне́ еди́наго или́ дву́хъ, зѣло́ бо мно́го согрѣши́хомъ во словеси́ се́мъ:
да поста́вят­ся кня́зiе на́ши во все́мъ мно́же­ст­вѣ и во всѣ́хъ градѣ́хъ на́шихъ, и́же поя́ша жены́ иноплеме́н­ничи, да прiи́дутъ во времена́ повелѣ́н­ная, и съ ни́ми старѣ́йшины от­ вся́каго гра́да и судiи́, е́же от­врати́ти гнѣ́въ я́рости Бо́га на́­шего от­ на́съ словесе́ ра́ди сего́.
Оба́че Ионаѳа́нъ сы́нъ Асаи́левъ и Иа́сса сы́нъ Ѳеку́евъ со мно́ю о се́мъ, и Месо­лла́мъ и Саваѳа́й Леви́тинъ помага́яй и́мъ.
И сотвори́ша та́ко сы́нове преселе́нiя: и разыдо́шася е́здра свяще́н­никъ и му́жiе кня́зiе оте́че­ст­въ въ до́мы, и вси́ по имено́мъ, я́ко обрати́шася въ де́нь пе́рвый ме́сяца деся́таго, да взы́щутъ глаго́ла:
и соверши́ша во всѣ́хъ муже́хъ, и́же поя́ша жены́ иноплеме́н­ничи, да́же до дне́ пе́рваго ме́сяца пе́рваго.
И обрѣ́тени су́ть от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ и́же введо́ша жены́ иноплеме́н­ничи, от­ сыно́въ иису́са сы́на Иоседе́кова и бра́тiя его́ маасі́а и Елiезе́ръ, и Иари́мъ и гадалі́а:
И от­вѣща́ сехені́а сы́нъ Иеи́левъ от­ сыно́въ Ила́млихъ и рече́ е́здрѣ: мы́ преступи́хомъ предъ Бо́гомъ на́шимъ и поя́хомъ жены́ чужді́я от­ люді́й земли́, и ны́нѣ е́сть упова́нiе Изра́илю о се́мъ:
и ны́нѣ завѣща́емъ завѣ́тъ Бо́гу на́­шему, да от­ве́ржемъ вся́ жены́ и рожде́ныхъ от­ ни́хъ, я́коже хо́щетъ: воста́ни и устраши́ и́хъ за́повѣдьми Бо́га на́­шего, и по зако́ну да бу́детъ:
воста́ни, поне́же на тебѣ́ е́сть глаго́лъ, и мы́ съ тобо́ю: укрѣпи́ся и сотвори́.
И воста́ е́здра, и закля́ кня́зи, свяще́н­ники и леви́ты и всего́ Изра́иля, да сотворя́тъ по словеси́ сему́. И кля́шася.
И воста́ е́здра от­ лица́ до́му Бо́жiя и и́де въ сокро́вищный до́мъ Иона́на сы́на Елису́вова и сѣ́де та́мо: хлѣ́ба не яде́ и воды́ не пи́, пла́каше бо о преступле́нiи при­­ше́дшихъ от­ плѣне́нiя.
И по́слано бы́сть сло́во во Иуде́ю и во Иерусали́мъ всѣ́мъ сыново́мъ преселе́нiя, да соберу́т­ся во Иерусали́мъ:
вся́къ, и́же а́ще не прiи́детъ въ три́ дни́, по совѣ́ту князе́й и старѣ́йшинъ, во́змет­ся все́ имѣ́нiе его́, и то́й от­луче́нъ бу́детъ от­ со́нмища преселе́нiя.
И собра́шася вси́ му́жiе Иу́дины и Венiами́ни во Иерусали́мъ тре́ми де́нми: се́й е́сть ме́сяцъ девя́тый: въ двадеся́тый де́нь ме́сяца сѣдо́ша вси́ лю́дiе предъ до́момъ Бо́жiимъ трепе́щуще о словеси́ и от­ зимы́.
и да́ша ру́ки своя́ изгони́ти жены́ своя́, и согрѣши́в­шiи при­­несо́ша от­ ове́цъ о преступле́нiи сво­е́мъ овна́:
и от­ сыно́въ Емми́ровыхъ Анані́й и завді́а:
и от­ сыно́въ Ира́млихъ маасі́а и Еллі́а, и самі́а и Иеiи́лъ и Озі́а:
и от­ сыно́въ фассу́ровыхъ Елiоина́й, маасі́а и Исма́илъ, и наѳана́ель и Иозава́дъ и Иласа́:
и от­ леви́товъ Иозава́дъ и Ѳаму́й и колі́а, то́йже и коли́тъ, и феѳеі́а, и Иу́да и Елiе́зеръ:
и от­ пѣвце́въ Елиса́въ: и от­ две́рникъ солми́нъ и телми́нъ и оду́а:
и от­ Изра́иля, от­ сыно́въ форо́совыхъ рамі́а и азі́а, и Мелхі́а и мелми́нъ, и Елiаза́ръ и Асаві́а и ване́а:
и от­ сыно́въ Ила́мовыхъ Матѳані́а и заха́рiа, и Иаiи́лъ и Авді́й, и иеримо́ѳъ и илі́а:
и от­ сыно́въ заѳу́евыхъ Елiона́й, Елису́въ, маѳана́й и Армо́ѳъ, и зава́дъ и Озиза́:
и от­ сыно́въ ваве́иныхъ Иона́нъ, Анані́а и Заву́й и Ѳали́:
и от­ сыно́въ вану́евыхъ мосолла́мъ, маллу́хъ, Адаі́а, Иасу́въ и саа́лъ и римо́ѳъ:
и от­ сыно́въ фаа́ѳъ-моа́влихъ едне́а и хали́лъ и ванаі́а, маасі́а, Матѳані́а, веселеи́лъ и вану́й и Манассі́и:
и от­ сыно́въ Ира́мовыхъ Елiезе́ръ, Иесі́а, Мелхі́а, самаі́а, семео́нъ,
Венiами́нъ, малу́хъ, самарі́а:
и от­ сыно́въ Аси́мовыхъ метѳана́iа, маѳаѳа́, зава́дъ, Елифале́тъ, иерами́ Манассі́й, Семе́й:
и от­ сыно́въ вані́иныхъ Мооді́а, Амра́мъ и уи́лъ,
ванаі́а, вадаі́а, хелі́а,
уані́а, Маримо́ѳъ и Елiаси́въ,
Матѳані́а, маѳана́й.
И сотвори́ша сы́нове вануи́евы и сы́нове семе́ины,
и Салемі́а и наѳа́нъ и Адаі́а,
Махнада́, Авусесе́й,
Аруесрiи́лъ и самарі́а,
Селлу́мъ, Амарі́а, Ио́сифъ:
от­ сыно́въ наву́иныхъ Иеiи́лъ, маѳаѳі́а, зава́дъ, зевена́й, Иада́й и Иои́ль и ване́а.
Вси́ ті́и поя́ша жены́ иноплеме́н­нически, и роди́ша от­ ни́хъ сы́ны.
Синодальный
Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание Израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал.
И встал Ездра священник и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля.
Итак покайтесь в сем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных.
И отвечало все собрание, и сказало громким голосом: как ты сказал, так и сделаем.
Однако же народ многочислен и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили.
Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена и с ними старейшины каждого города и су́дьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело.
Тогда Ионафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шавфай левит были помощниками им.
И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца, для исследования сего дела;
и окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к первому дню первого месяца.
И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, – из сыновей Иисуса, сына Иоседекова, и братьев его: Маасея, Елиезер, Иарив и Гедалия;
И отвечал Шехания, сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле;
заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, – и да будет по закону!
Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою: ободрись и действуй!
И встал Ездра, и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву.
И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына Елияшивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев.
И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим;
а кто не придет чрез три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев.
И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей.
и они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину;
и из сыновей Иммера: Хананий и Зевадия;
и из сыновей Харима: Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и Уззия;
и из сыновей Пашхура: Елиоенай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа;
и из левитов: Иозавад, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер;
и из певцов: Елияшив; и из привратников: Шаллум, Телем и Урий;
а из Израильтян, – из сыновей Пароша: Рамаия, Иззия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Венаия;
и из сыновей Елама: Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Иремоф и Елия;
и из сыновей Заффу: Елиоенай, Елияшив, Матфания, Иремоф, Завад и Азиса;
и из сыновей Бевая: Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай;
и из сыновей Вания: Мешуллам, Маллух, Адая, Иашув, Шеал и Иерамоф;
и из сыновей Пахаф-Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маасея, Матфания, Веселеил, Биннуй и Манассия;
и из сыновей Харима: Елиезер, Ишшия, Малхия, Шемаия, Симеон,
Вениамин, Маллух, Шемария;
и из сыновей Хашума: Мафнай, Мафафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манассия и Шимей;
и из сыновей Вания: Маадай, Амрам и Уел,
Бенаия, Бидья, Келуги,
Ванея, Меремоф, Елиашив,
Матфания, Мафнай, Иаасай,
Ваний, Биннуй, Шимей,
Шелемия, Нафан, Адаия,
Махнадбай, Шашай, Шарай,
Азариел, Шелемиягу, Шемария,
Шаллум, Амария и Иосиф;
и из сыновей Нево: Иеиел, Матфифия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бенаия.
Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.
Киргизский
Эзра Кудай єйєнєн алдында жыгылып, кєнљљлљрєн мойнуна алып ыйлап, ушинтип сыйынып жатканда, жанына Ысрайыл элинен эњ кљп эл – эркектер, аялдар, балдар чогулуп калды, анткени эл да катуу ыйлап турган эле.
Анан ыйык кызмат кылуучу Эзра ордунан туруп, аларга мындай деди: «Силер бљтљн элдерден аял алып, кылмыш кылдыњар, ошону менен Ысрайылдын кєнљљсєн кљбљйтєп жибердињер.
Ошондуктан ата-бабаларыњардын Кудай-Тењиринин алдында ушул єчєн љкєнєп, кечирим сурагыла да, Анын эркин аткаргыла. Бљтљн элдерден, башка уруулардан алган аялдарыњардан бљлєнгєлљ».
Ошондо бєт эл катуу єн менен мындай деп жооп берди: «Сен кандай десењ, биз ошондой кылабыз.
Бирок эл кљп, жамгыр да жаап турат, сыртта турганга мємкєн эмес. Анын єстєнљ, бул иш бир же эки кєндєк иш эмес, анткени биз бул иште љтљ кљп кєнљљгљ баттык.
Биздин башчылар бєт жамаат єчєн чечим чыгарышсын, биздин шаарлардагы бљтљн элдерден аял алгандардын баары љз шаарларынын башкаруучулары, аксакалдары менен бул жерге белгиленген убакта келип турсун, ошондо Кудай бул иш єчєн каарданганын токтотот».
Ошондо Асаел уулу Жонатан, Тикпа уулу Жахзея бул иштин башында турду, аларга Мешулам менен леби Шаптай жардамчы болду.
Туткундан кайткандар так ошондой кылышты. Буга ыйык кызмат кылуучу Эзра, ар бир уруунун уруу башчылары бљлєнєп, аттары аталды. Бул ишти иликтеп-изилдеш єчєн, алар онунчу айдын биринчи кєнє кењешме курушту.
Бљтљн элдерден аял алгандарды изилдљљ иши биринчи айдын биринчи кєнє бєттє.
Ошондо бљтљн элдерден аял алган ыйык кызмат кылуучулардын уулдары булар деп табылды: Жотсадак уулу Жешуянын балдары менен бир туугандарынан: Маасея, Элиезер, Жарип жана Гедалия.
Ошондо Эйлам уулдарынан Жехиелдин баласы Шехания Эзрага мындай деп айтты: «Биз башка элдердин кыздарынан аял алып, Кудайыбыздын алдында кєнљљ кылганбыз, бирок Ысрайылдын бул ишти оњдойбуз деген ємєтє бар.
Эми Кудайыбыз менен келишим тєзљлє, мырзамдын жана Кудайыбыздын осуяттарынан корккондордун кењеши боюнча аялдарыбызды алардан туулган балдарыбыз менен кошо коё берели, бул мыйзам боюнча болсун!
Тур, анткени бул сенин ишињ, биз сени мененбиз, кайраттан, ишке кириш!»
Ошондо Эзра турду да, бардык ыйык кызмат кылуучуларды, лебилерди жана бєткєл Ысрайыл элин башкаргандарды ошондой кылабыз деп ант берєєгљ чакырды. Алар ант беришти.
Анан Эзра туруп, Кудай єйєнљн кетти да, Элийашип уулу Жоханандын єйєнљ келди. Нан жебей, суу ичпей койду, анткени туткундан кайткандардын кылмышы єчєн кайгырып турду.
Анан мурдагы туткундардын бардыгын Иерусалимге чогултуш єчєн, Жєйєт аймагы менен Иерусалимге жарлык жарыялашты.
Yч кєндєн ичинде ким келбей турган болсо, ал башкаруучулардын жана уруу аксакалдарынын чечими менен турак жайынан ажырайт, љзє болсо туткундан келгендердин жамаатынан четтетилет.
Ошондо Жєйєт менен Бенжемин жеринде жашаган бардык эл єч кєн ичинде Иерусалимге чогулду. Бул тогузунчу айдын жыйырманчы кєнє болду. Бардык эл Кудай єйєнєн алдындагы аянтта ушул иштен улам жана жамгырдан титиреп отурду.
Алар аялдарын коё берєєгљ, кєнљљлљрє єчєн, айыптары єчєн курмандыкка кочкор чалууга кол берип убада кылышты.
Имердин уулдарынан: Ханани менен Зебадия;
Харимдин уулдарынан: Маасея, Эйлия, Шемая, Жехиел жана Узия;
Пашкурдун уулдарынан: Элийойнай, Маасея, Ысмайыл, Натанаел, Жозабат, Эласа;
Лебилерден: Жозабат, Шимей, Кейлая (Келита), Петахия, Жєйєт, Элиезер;
Ырчылардан: Элийашип; дарбазачылардан: Шалум, Телем, Ури;
Ысрайылдыктардан: Пароштун уулдарынан: Рамия, Жизия, Малкия, Миямин, Элазар, Малкия, Беная;
Эйламдын уулдарынан: Матания, Захария, Жехиел, Абды, Жереймот, Эйлия;
Затунун уулдарынан: Элийойнай, Элийашип, Матания, Жереймот, Забат, Азиза;
Бейбайдын уулдарынан: Жоханан, Ханания, Забай, Аплай;
Банинин уулдарынан: Мешулам, Малух, Адая, Жашуп, Шейал, Жереймот;
Пахат-Мааптын уулдарынан: Адна, Келал, Беная, Маасея, Матания, Бетселел, Бинуй, Менаше;
Харимдин уулдарынан: Элиезер, Жишия, Малкия, Шемая, Шымон;
Бенжемин, Малух, Шемария;
Хашумдун уулдарынан: Матнай, Матата, Забат, Элипелет, Жеремай, Менаше, Шимей.
Банинин уулдарынан: Маадай, Амрам, Уел,
Беная, Бейдей, Келуу,
Беная, Меремот, Элийашип,
Матания, Матнай, Жишия,
Бани, Бинуй, Шимей,
Шелемия, Натан, Адая,
Махнадбай, Шашай, Шарай,
Азарел, Шелемия, Шемария,
Шалум, Амария, Жусуп;
Небонун уулдарынан: Жейел, Матития, Забат, Зебина, Жадай, Жоел, Беная.
Мына ушулардын баары – бљтљн элдерден аял алгандар. Булардын айрымдарынын аялдары бала тљрљп беришкен.
Während Esra vor dem Tempelhaus auf den Knien lag und unter Tränen zu Gott betete und die Schuld des Volkes bekannte, versammelte sich bei ihm eine große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern aus Israel. Sie alle weinten sehr.
Der Priester Esra stand auf und sagte zu ihnen: »Durch eure Heirat mit fremden Frauen habt ihr dem HERRN die Treue gebrochen und so die Schuld Israels vergrößert.
Gesteht jetzt vor dem HERRN, dem Gott eurer Väter, eure Schuld ein und tut, was er von euch erwartet. Trennt euch von den Bewohnern des Landes und von euren fremden Frauen!«
Die ganze Gemeinde rief laut: »Ja, das müssen wir tun! Genau wie du sagst!«
Sie gaben aber zu bedenken: »Wir sind zu viele hier und außerdem regnet es. Hier im Freien können wir nicht bleiben. Die Sache lässt sich auch nicht in ein oder zwei Tagen erledigen, weil so viele von uns darin verwickelt sind.
Unsere Vorsteher sollen hier bleiben und im Auftrag der ganzen Gemeinde handeln. Jeder, der eine fremde Frau geheiratet hat, soll zur festgesetzten Zeit vor ihnen erscheinen, zusammen mit den Ältesten und Richtern seines Ortes. Alles soll in Ordnung gebracht werden, damit wir den glühenden Zorn unseres Gottes von uns abwenden, den wir mit diesem Treubruch auf uns gezogen haben.«
Alle stimmten zu, ausgenommen Jonatan, der Sohn von Asaël, und Jachseja, der Sohn von Tikwa, die von Meschullam und dem Leviten Schabbetai unterstützt wurden.
Die Heimgekehrten verfuhren nach diesem Beschluss. Der Priester Esra rief die Oberhäupter aller Sippen namentlich auf und betraute sie mit dieser Aufgabe.

Am 1. Tag des 10. Monats traten sie zusammen, um mit der Untersuchung zu beginnen.

Alle Männer, die fremde Frauen geheiratet hatten, mussten vor ihnen erscheinen. Bis zum 1. Tag des 1. Monats war die ganze Angelegenheit geregelt.
Hier folgt die Liste der Männer, die nichtjüdische Frauen geheiratet hatten. Sie verpflichteten sich mit Handschlag, ihre fremden Frauen wegzuschicken, und brachten als Wiedergutmachungsopfer einen Schafbock dar:

Priester:

aus der Sippe von Jeschua, dem Sohn Jozadaks, und von seinen Brüdern: Maaseja, Eliëser, Jarib und Gedalja

Schechanja, der Sohn von Jehiël aus der Sippe Elam, sagte zu Esra: »Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen; denn wir haben Frauen aus der Bevölkerung des Landes geheiratet. Aber trotzdem gibt es noch eine Hoffnung für Israel:
Wir müssen jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen und uns verpflichten, alle fremden Frauen mit ihren Kindern wegzuschicken. So hast du es uns geraten, und alle, die das Gebot unseres Gottes ernst nehmen, haben es befürwortet. Dem Gesetz Gottes muss Geltung verschafft werden.
Darum steh auf! Du musst das in Ordnung bringen. Sei mutig und handle! Wir stehen hinter dir!«
Da stand Esra auf. Er ließ die Vorsteher der Priester aus der Nachkommenschaft von Levi und die Vorsteher von ganz Israel schwören, so zu handeln, wie Schechanja beantragt hatte, und sie schworen es.
Dann verließ Esra den Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Tempelzelle Johanans, des Sohnes von Eljaschib. Dort blieb er die Nacht über, aß nicht und trank nicht, so erschüttert war er über den Treubruch der Heimgekehrten.
Darauf ließ Esra in Judäa und Jerusalem ausrufen, dass alle Heimgekehrten sich in Jerusalem versammeln sollten.
So hätten es die Vorsteher und Ältesten beschlossen. Jeder, der nicht vor Ablauf von drei Tagen komme, werde aus der Gemeinde der Heimgekehrten ausgeschlossen und sein gesamter Besitz werde eingezogen.
Pünktlich versammelten sich alle Männer der Stämme Juda und Benjamin in Jerusalem. Es war der 20. Tag des 9. Monats. Sie setzten sich auf den freien Platz vor dem Haus Gottes, zitternd wegen der anstehenden Sache und auch, weil es in Strömen regnete.
aus der Sippe Immer: Hanani und Sebadja
aus der Sippe Harim: Maaseja, Elija, Schemaja, Jehiël und Usija
aus der Sippe Paschhur: Eljoënai, Maaseja, Jischmaël, Netanel, Josabad und Elasa
Leviten:

Josabad, Schimi, Kelaja, der auch Kelita genannt wird, Petachja, Juda und Eliëser

Sänger:

Eljaschib

Torwächter:

Schallum, Telem und Uri

andere Israeliten:

aus der Sippe Parosch: Ramja, Jisija, Malkija, Mijamin, Eleasar, Malkija und Benaja

aus der Sippe Elam: Mattanja, Secharja, Jehiël, Abdi, Jeremot und Elija
aus der Sippe Sattu: Eljoënai, Eljaschib, Mattanja, Jeremot, Sabad und Asisa
aus der Sippe Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai und Atlai
aus der Sippe Bani: Meschullam, Malluch, Adaja, Jaschub, Scheal und Jeremot
aus der Sippe Pahat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Bezalel, Binnui und Manasse
aus der Sippe Harim: Eliëser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon,
Benjamin, Malluch und Schemarja
aus der Sippe Haschum: Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse und Schimi
aus der Sippe Bani: Maadai, Amram, Uël,
Benaja, Bedja, Keluhi,
Wanja, Meremot, Eljaschib,
Mattanja, Mattenai, Jaasai,
Bani, Binnui, Schimi,
Schelemja, Natan, Adaja,
Machnadbai, Schaschai, Scharai,
Asarel, Schelemja, Schemarja,
Schallum, Amarja und Josef
aus der Sippe Nebo: Jëiël, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joël und Benaja
Alle diese Männer hatten nichtjüdische Frauen geheiratet. Unter den Frauen waren einige, die Kinder geboren hatten.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки