Скрыть
2:3
2:4
2:9
2:30
2:44
2:46
2:47
2:48
2:51
2:54
2:56
2:57
2:60
2:66
2:67
Церковнославянский (рус)
Сі́и же су́ть сы́нове страны́, и́же взыдо́ша от­ плѣ́на преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй въ Вавило́нъ: и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й.
И́же прiидо́ша съ зорова́велемъ: иису́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, Валаса́нъ, Масфа́ръ, вагу́й, ре­у́мъ, Ваана́. Сiе́ число́ муже́мъ люді́й Изра́илевыхъ:
сы́нове Фаре́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ и два́,
сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
сы́нове Аре́совы се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть,
сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли от­ сыно́въ иису́евухъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы о́смь со́тъ два­на́­де­сять,
сы́нове Ела́мли ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове заѳу́евы де́вять со́тъ четы́редесять пя́ть,
сы́нове закха́ни се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
сы́нове вану́евы ше́сть со́тъ четы́редесять два́,
сы́нове вава́евы ше́сть со́тъ два́десять три́,
сы́нове Авга́довы ты́сяща двѣ́сти два́десять два́,
сы́нове Адоника́мовы ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове вагу́евы двѣ́ ты́сящы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове а́дины четы́риста пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове ати́ровы, и́же бя́ху от­ езекі́и, де́вятьдесятъ о́смь,
сы́нове Вассу́евы три́ста два́десять три́,
сы́нове Иора́вовы сто́ два­на́­де­сять,
сы́нове Асу́мли двѣ́сти два́десять три́,
сы́нове гаве́ровы де́вятьдесятъ пя́ть,
сы́нове веѳлае́мли сто́ два́десять три́,
сы́нове нетофа́евы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
сы́нове азмо́ѳовы четы́редесять три́,
сы́нове карiаѳiари́мли, хафира́ и виро́ѳъ, се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
сы́нове от­ ра́мы и гаваи́ ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
муже́й Махма́скихъ сто́ два́десять два́,
муже́й Веѳи́лскихъ и га́йскихъ четы́реста два́десять три́,
сы́нове от­ навы́ пятьдеся́тъ два́,
сы́нове Магеви́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Илама́ровы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
сы́нове лиддо́новы, лодади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять пя́ть,
сы́нове иерихо́ни три́ста четы́редесять пя́ть,
сы́нове сен­наа́евы три́ ты́сящы ше́сть со́тъ три́десять.
Свяще́н­ницы же: сы́нове Иеду́евы въ дому́ иису́евѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
сы́нове фассу́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
сы́нове Ире́мли ты́сяща седмь­на́­де­сять.
Леви́ти же сы́нове иису́евы и кадмiи́ли от­ сыно́въ одуі́евыхъ се́дмьдесятъ четы́ри.
Пѣвцы́ же сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь.
Сы́нове две́рниковъ: сы́нове Селлу́мли, сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́новы, сы́нове аку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Соваи́евы, всѣ́хъ сто́ три́десять де́вять.
Наѳине́е: сы́нове суа́вли, сы́нове суфа́товы, сы́нове таввао́ѳли,
сы́нове кира́совы, сы́нове Сирса́вли, сы́нове фадо́нины,
сы́нове Лава́новы, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
сы́нове ага́вовы, сы́нове селамі́ины, сы́нове Ана́новы,
сы́нове гедди́лины, сы́нове гаа́ровы, сы́нове раiа́евы,
сы́нове расо́новы, сы́нове неко́довы, сы́нове газе́мли,
сы́нове азо́ковы, сы́нове фаси́евы, сы́нове расі́ины,
сы́нове Асена́евы, сы́нове мун­ни́новы, сы́нове нефуси́мли,
сы́нове вакву́ковы, сы́нове акуфа́евы, сы́нове Ану́ровы,
сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́новы, сы́нове Арса́новы,
сы́нове Варко́совы, сы́нове Сиса́рины, сы́нове Ѳема́вли,
сы́нове наѳи́евы, сы́нове ати́фовы.
Сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ: сы́нове сота́евы, сы́нове сефи́рины, сы́нове фаду́ровы,
сы́нове Иеала́евы, сы́нове дерко́новы, сы́нове гедди́лины,
сы́нове Сафати́евы, сы́нове атти́левы, сы́нове фахера́ѳовы, сы́нове Асевои́мли, сы́нове име́евы:
вси́ наѳани́мовы и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
И сі́и, и́же восхожда́ху от­ Ѳелмеле́ха, Ѳелариса́, херу́въ, ида́нъ, Емми́ръ, и не мого́ша сказа́ти до́му оте́че­ст­ва сво­его́ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
сы́нове далаи́евы, сы́нове тови́евы, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́:
и от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ сы́нове оваи́евы, сы́нове акку́совы, сы́нове верзелла́евы, и́же поя́ от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жену́ и нарече́ся и́менемъ и́хъ:
ті́и иска́ша писа́нiя ро́ду сво­ему́ и не обрѣто́ша, и изгна́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
И рече́ Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́го святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ со изъявле́нiемъ и и́стиною.
Все́ же мно́же­с­т­во ку́пно я́ко четы́ри тмы́ двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, си́хъ се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и сі́и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти.
Ко́ней и́хъ се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мско́въ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
велблю́довъ и́хъ четы́реста три́десять пя́ть, осло́въ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
И от­ князе́й оте́че­ст­въ, егда́ вхожда́ху ті́и въ це́рковь Госпо́дню, я́же во Иерусали́мѣ, доброво́льно при­­несо́ша въ до́мъ Бо́жiй, поста́вити его́ на основа́нiи его́:
по си́лѣ сво­е́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ты́сящу, и сребра́ мна́съ пя́ть ты́сящъ, и одѣя́нiй свяще́н­ническихъ сто́.
И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти, и и́же от­ люді́й, и пѣвцы́ и две́рницы и наѳини́мляне во градѣ́хъ сво­и́хъ, и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
Синодальный
Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;
сыновей Сафатии триста семьдесят два;
сыновей Араха семьсот семьдесят пять;
сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;
сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;
сыновей Закхая семьсот шестьдесят;
сыновей Вания шестьсот сорок два;
сыновей Бебая шестьсот двадцать три;
сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;
сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;
сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;
сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;
сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;
сыновей Бецая триста двадцать три;
сыновей Иоры сто двенадцать;
сыновей Хашума двести двадцать три;
сыновей Гиббара девяносто пять;
уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
жителей Нетофы пятьдесят шесть;
жителей Анафофа сто двадцать восемь;
уроженцев Азмавефа сорок два;
уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;
уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;
жителей Михмаса сто двадцать два;
жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;
уроженцев Нево пятьдесят два;
уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;
сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Харима триста двадцать;
уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;
уроженцев Иерихона триста сорок пять;
уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.
Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;
сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;
сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;
сыновей Харима тысяча семнадцать.
Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;
певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;
сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, – всего сто тридцать девять.
Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,
сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,
сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,
сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,
сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,
сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,
сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,
сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,
сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;
сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,
сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, –
всего – нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем – от Израиля ли они:
сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.
И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.
Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.
И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.
Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;
верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.
По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.
巴比伦王尼布甲尼撒,从前掳到巴比伦之犹大省的人,现在他们的子孙,从被掳到之地,回耶路撒冷和犹大,各归本城。
他们是同着所罗巴伯,耶书亚,尼希米,西莱雅,利来雅,末底改,必珊,米斯拔,比革瓦伊,利宏,巴拿回来的。
以色列人民的数目记在下面。巴录的子孙二千一百七十二名。
示法提雅的子孙三百七十二名。
亚拉的子孙七百七十五名。
巴哈摩押的后裔,就是耶书亚,和约押的子孙二千八百一十二名。
以拦的子孙一千二百五十四名。
萨土的子孙九百四十五名。
萨改的子孙七百六十名。
巴尼的子孙六百四十二名。
比拜的子孙六百二十三名。
押甲的子孙一千二百二十二名。
亚多尼干的子孙六百六十六名;
比革瓦伊的子孙二千零五十六名。
亚丁的子孙四百五十四名。
亚特的后裔,就是希西家的子孙九十八名。
比赛的子孙三百二十三名。
约拉的子孙一百一十二名。
哈顺的子孙二百二十三名。
吉吧珥人九十五名。
伯利恒人一百二十三名。
尼陀法人五十六名。
亚拿突人一百二十八名。
亚斯玛弗人四十二名。
基列耶琳人,基非拉人,比录人共七百四十三名。
拉玛人,迦巴人共六百二十一名。
默玛人一百二十二名。
伯特利人,艾人共二百二十三名。
尼波人五十二名。
末必人一百五十六名。
别的以拦子孙一千二百五十四名。
哈琳的子孙三百二十名。
罗德人,哈第人,阿挪人共七百二十五名。
耶利哥人三百四十五名。
西拿人三千六百三十名。
祭司,耶书亚家耶大雅的子孙九百七十三名。
音麦的子孙一千零五十二名。
巴施户珥的子孙一千二百四十七名。
哈琳的子孙一千零一十七名。
利未人,何达威雅的后裔,就是耶书亚和甲篾的子孙七十四名。
歌唱的,亚萨的子孙一百二十八名。
守门的,沙龙的子孙,亚特的子孙,达们的子孙,亚谷的子孙,哈底大的子孙,朔拜的子孙,共一百三十九名。
尼提宁(就是殿役),西哈的子孙,哈苏巴的子孙,答巴俄的子孙,
基绿的子孙,西亚的子孙,巴顿的子孙,
利巴拿的子孙,哈迦巴的子孙,亚谷的子孙,
哈甲的子孙,萨买的子孙,哈难的子孙,
吉德的子孙,迦哈的子孙,利亚雅的子孙,
利汛的子孙,尼哥大的子孙,迦散的子孙,
乌撒的子孙,巴西亚的子孙,比赛的子孙,
押拿的子孙,米乌宁的子孙,尼普心的子孙,
巴卜的子孙,哈古巴的子孙,哈忽的子孙,
巴洗律的子孙,米希大的子孙,哈沙的子孙,
巴柯的子孙,西西拉的子孙,答玛的子孙,
尼细亚的子孙,哈提法的子孙。
所罗门仆人的后裔,就是琐太的子孙,琐斐列的子孙,比路大的子孙,
雅拉的子孙,达昆的子孙,吉德的子孙,
示法提雅的子孙,哈替的子孙,玻黑列哈斯巴音的子孙,亚米的子孙。
尼提宁,和所罗门仆人的后裔,共三百九十二名。
从特米拉,特哈萨,基绿,押但,音麦上来的,不能指明他们的宗族谱系是以色列人不是。
他们是第来雅的子孙,多比雅的子孙,尼哥大的子孙,共六百五十二名。
祭司中,哈巴雅的子孙,哈哥斯的子孙,巴西莱的子孙。因为他们的先祖,娶了基列人,巴西莱的女儿为妻,所以起名叫巴西莱。
这三家的人在族谱之中,寻查自己的谱系,却寻不着,因此算为不洁,不准供祭司的职任。
省长对他们说,不可吃至圣的物,直到有用乌陵和土明,决疑的祭司兴起来。
会众共有四万二千三百六十名。
此外,还有他们的仆婢七千三百三十七名,又有歌唱的男女二百名。
他们有马七百三十六匹,骡子二百四十五匹,
骆驼四百三十五只,驴六千七百二十匹。
有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地方,便为神的殿甘心献上礼物,要重新建造。
他们量力捐入工程库的金子六万一千达利克,银子五千弥拿,并祭司的礼服一百件。
于是祭司,利未人,民中的一些人,歌唱的,守门的,尼提宁,并以色列众人,各住在自己的城里。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки