Скрыть
2:3
2:4
2:9
2:30
2:44
2:46
2:47
2:48
2:51
2:54
2:56
2:57
2:60
2:66
2:67
Церковнославянский (рус)
Сі́и же су́ть сы́нове страны́, и́же взыдо́ша от­ плѣ́на преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй въ Вавило́нъ: и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й.
И́же прiидо́ша съ зорова́велемъ: иису́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, Валаса́нъ, Масфа́ръ, вагу́й, ре­у́мъ, Ваана́. Сiе́ число́ муже́мъ люді́й Изра́илевыхъ:
сы́нове Фаре́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ и два́,
сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
сы́нове Аре́совы се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть,
сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли от­ сыно́въ иису́евухъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы о́смь со́тъ два­на́­де­сять,
сы́нове Ела́мли ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове заѳу́евы де́вять со́тъ четы́редесять пя́ть,
сы́нове закха́ни се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
сы́нове вану́евы ше́сть со́тъ четы́редесять два́,
сы́нове вава́евы ше́сть со́тъ два́десять три́,
сы́нове Авга́довы ты́сяща двѣ́сти два́десять два́,
сы́нове Адоника́мовы ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове вагу́евы двѣ́ ты́сящы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове а́дины четы́риста пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове ати́ровы, и́же бя́ху от­ езекі́и, де́вятьдесятъ о́смь,
сы́нове Вассу́евы три́ста два́десять три́,
сы́нове Иора́вовы сто́ два­на́­де­сять,
сы́нове Асу́мли двѣ́сти два́десять три́,
сы́нове гаве́ровы де́вятьдесятъ пя́ть,
сы́нове веѳлае́мли сто́ два́десять три́,
сы́нове нетофа́евы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
сы́нове азмо́ѳовы четы́редесять три́,
сы́нове карiаѳiари́мли, хафира́ и виро́ѳъ, се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
сы́нове от­ ра́мы и гаваи́ ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
муже́й Махма́скихъ сто́ два́десять два́,
муже́й Веѳи́лскихъ и га́йскихъ четы́реста два́десять три́,
сы́нове от­ навы́ пятьдеся́тъ два́,
сы́нове Магеви́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Илама́ровы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
сы́нове лиддо́новы, лодади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять пя́ть,
сы́нове иерихо́ни три́ста четы́редесять пя́ть,
сы́нове сен­наа́евы три́ ты́сящы ше́сть со́тъ три́десять.
Свяще́н­ницы же: сы́нове Иеду́евы въ дому́ иису́евѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
сы́нове фассу́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
сы́нове Ире́мли ты́сяща седмь­на́­де­сять.
Леви́ти же сы́нове иису́евы и кадмiи́ли от­ сыно́въ одуі́евыхъ се́дмьдесятъ четы́ри.
Пѣвцы́ же сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь.
Сы́нове две́рниковъ: сы́нове Селлу́мли, сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́новы, сы́нове аку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Соваи́евы, всѣ́хъ сто́ три́десять де́вять.
Наѳине́е: сы́нове суа́вли, сы́нове суфа́товы, сы́нове таввао́ѳли,
сы́нове кира́совы, сы́нове Сирса́вли, сы́нове фадо́нины,
сы́нове Лава́новы, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
сы́нове ага́вовы, сы́нове селамі́ины, сы́нове Ана́новы,
сы́нове гедди́лины, сы́нове гаа́ровы, сы́нове раiа́евы,
сы́нове расо́новы, сы́нове неко́довы, сы́нове газе́мли,
сы́нове азо́ковы, сы́нове фаси́евы, сы́нове расі́ины,
сы́нове Асена́евы, сы́нове мун­ни́новы, сы́нове нефуси́мли,
сы́нове вакву́ковы, сы́нове акуфа́евы, сы́нове Ану́ровы,
сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́новы, сы́нове Арса́новы,
сы́нове Варко́совы, сы́нове Сиса́рины, сы́нове Ѳема́вли,
сы́нове наѳи́евы, сы́нове ати́фовы.
Сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ: сы́нове сота́евы, сы́нове сефи́рины, сы́нове фаду́ровы,
сы́нове Иеала́евы, сы́нове дерко́новы, сы́нове гедди́лины,
сы́нове Сафати́евы, сы́нове атти́левы, сы́нове фахера́ѳовы, сы́нове Асевои́мли, сы́нове име́евы:
вси́ наѳани́мовы и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
И сі́и, и́же восхожда́ху от­ Ѳелмеле́ха, Ѳелариса́, херу́въ, ида́нъ, Емми́ръ, и не мого́ша сказа́ти до́му оте́че­ст­ва сво­его́ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
сы́нове далаи́евы, сы́нове тови́евы, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́:
и от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ сы́нове оваи́евы, сы́нове акку́совы, сы́нове верзелла́евы, и́же поя́ от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жену́ и нарече́ся и́менемъ и́хъ:
ті́и иска́ша писа́нiя ро́ду сво­ему́ и не обрѣто́ша, и изгна́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
И рече́ Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́го святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ со изъявле́нiемъ и и́стиною.
Все́ же мно́же­с­т­во ку́пно я́ко четы́ри тмы́ двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, си́хъ се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и сі́и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти.
Ко́ней и́хъ се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мско́въ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
велблю́довъ и́хъ четы́реста три́десять пя́ть, осло́въ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
И от­ князе́й оте́че­ст­въ, егда́ вхожда́ху ті́и въ це́рковь Госпо́дню, я́же во Иерусали́мѣ, доброво́льно при­­несо́ша въ до́мъ Бо́жiй, поста́вити его́ на основа́нiи его́:
по си́лѣ сво­е́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ты́сящу, и сребра́ мна́съ пя́ть ты́сящъ, и одѣя́нiй свяще́н­ническихъ сто́.
И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти, и и́же от­ люді́й, и пѣвцы́ и две́рницы и наѳини́мляне во градѣ́хъ сво­и́хъ, и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
Синодальный
Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;
сыновей Сафатии триста семьдесят два;
сыновей Араха семьсот семьдесят пять;
сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;
сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;
сыновей Закхая семьсот шестьдесят;
сыновей Вания шестьсот сорок два;
сыновей Бебая шестьсот двадцать три;
сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;
сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;
сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;
сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;
сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;
сыновей Бецая триста двадцать три;
сыновей Иоры сто двенадцать;
сыновей Хашума двести двадцать три;
сыновей Гиббара девяносто пять;
уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
жителей Нетофы пятьдесят шесть;
жителей Анафофа сто двадцать восемь;
уроженцев Азмавефа сорок два;
уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;
уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;
жителей Михмаса сто двадцать два;
жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;
уроженцев Нево пятьдесят два;
уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;
сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Харима триста двадцать;
уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;
уроженцев Иерихона триста сорок пять;
уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.
Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;
сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;
сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;
сыновей Харима тысяча семнадцать.
Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;
певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;
сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, – всего сто тридцать девять.
Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,
сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,
сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,
сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,
сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,
сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,
сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,
сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,
сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;
сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,
сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, –
всего – нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем – от Израиля ли они:
сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.
И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.
Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.
И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.
Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;
верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.
По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.
 Éstos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.
Los que llegaron con Zorobabel fueron: Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana.

El número de los hombres del pueblo de Israel fue:

Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos.
Los hijos de Sefatías, trescientos setenta y dos.
Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco.
Los hijos de Pahat-moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce.
Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.
Los hijos de Zatu, novecientos cuarenta y cinco.
Los hijos de Zacai, setecientos sesenta.
Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.
Los hijos de Bebai, seiscientos veintitrés.
Los hijos de Azgad, mil doscientos veintidós.
Los hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y seis.
Los hijos de Bigvai, dos mil cincuenta y seis.
Los hijos de Adín, cuatrocientos cincuenta y cuatro.
Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho.
Los hijos de Bezai, trescientos treinta y tres.
Los hijos de Jora, ciento doce.
Los hijos de Hasum, doscientos veintitrés.
Los hijos de Gibar, noventa y cinco.
Los hijos de Belén, ciento veintitrés.
Los varones de Netofa, cincuenta y seis.
Los varones de Anatot, ciento veintiocho.
Los hijos de Azmavet, cuarenta y dos.
Los hijos de Quiriat-jearim, Cafira y Beerot, setecientos cuarenta y tres.
Los hijos de Ramá y Geba, seiscientos veintiuno.
Los varones de Micmas, ciento veintidós.
Los varones de Bet-el y Hai, doscientos veintitrés.
Los hijos de Nebo, cincuenta y dos.
Los hijos de Magbis, ciento cincuenta y seis.
Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.
Los hijos de Harim, trescientos veinte.
Los hijos de Lod, Hadid y Ono, setecientos veinticinco.
Los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco.
Los hijos de Senaa, tres mil seiscientos treinta.
Sacerdotes: los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, novecientos setenta y tres.
Los hijos de Imer, mil cincuenta y dos.
Los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete.
Los hijos de Harim, mil diecisiete.
Levitas: los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Hodavías, setenta y cuatro.
Cantores: los hijos de Asaf, ciento veintiocho.
Porteros: los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai; en total, ciento treinta y nueve.
Sirvientes del Templo: los hijos de Ziha, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot,
los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón,
los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub,
los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán,
los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía,
los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam,
los hijos de Uza, los hijos de Paseah, los hijos de Besai,
los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim,
los hijos de Bacbuc, los hijos de Hacufa, los hijos de Harhur,
los hijos de Bazlut, los hijos de Mehída, los hijos de Harsa,
los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema,
los hijos de Nezía, los hijos de Hatifa.
Hijos de los siervos de Salomón: los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda,
los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel,
los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Poqueret-hazebaim, los hijos de Ami.
Total de los sirvientes del Templo y de los hijos de los siervos de Salomón, trescientos noventa y dos.
Éstos fueron los que volvieron de Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Addán e Imer, que no pudieron demostrar si la casa de sus padres y su linaje eran de Israel:
los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, seiscientos cincuenta y dos.
Y entre los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a una de las hijas de Barzilai, el galaadita, de quien adoptó el nombre.
Estos buscaron su registro genealógico, pero como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio,
El gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas, hasta que hubiera sacerdote que consultara con Urim y Tumim.
Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de cuarenta y dos mil trescientos sesenta.
sin contar sus siervos y siervas, que eran siete mil trescientos treinta y siete. Había también doscientos cantores y cantoras.
Tenía setecientos treinta y seis caballos; doscientas cuarenta y cinco mulas.
Asimismo, cuatrocientos treinta y cinco camellos y seis mil setecientos veinte asnos.
Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio.
Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro, cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales.
Habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del Templo en sus ciudades. Todo Israel habitó, pues, en sus ciudades.Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки