Скрыть

Є҆́здры 1-ѧ, Глава 2

Толкования
2:3
2:4
2:7
2:8
2:9
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:41
2:42
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:56
2:57
2:58
2:60
2:66
2:67
2:68
2:70
Цр҃ко́внослав
Сі́и же сꙋ́ть сы́нове страны̀, и҆̀же взыдо́ша ѿ плѣ́на преселе́нїѧ, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ вавѷлѡ́нъ: и҆ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ і҆ꙋде́ю кі́йждо мꙋ́жъ во гра́дъ сво́й.
И҆̀же прїидо́ша съ зорова́велемъ: і҆исꙋ́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, валаса́нъ, масфа́ръ, вагꙋ́й, реꙋ́мъ, ваана̀. Сїѐ число̀ мꙋжє́мъ люді́й і҆и҃левыхъ:
сы́нове фаре́сѡвы двѣ̀ ты́сѧщы сто̀ се́дмьдесѧтъ и҆ два̀,
сы́нове сафаті́євы три́ста се́дмьдесѧтъ два̀,
сы́нове а҆ре́сѡвы се́дмь сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ пѧ́ть,
сы́нове фаа́ѳъ-мѡа̑вли ѿ сынѡ́въ і҆исꙋ́евыхъ {по и҆ны̑мъ: і҆исꙋ́совыхъ.} и҆ і҆ѡа́влихъ двѣ̀ ты́сѧщы ѻ҆́смь сѡ́тъ двана́десѧть,
сы́нове є҆ла̑мли ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове заѳꙋ́євы де́вѧть сѡ́тъ четы́редесѧть пѧ́ть,
сы́нове закха̑ни се́дмь сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ,
сы́нове ванꙋ́євы ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть два̀,
сы́нове вава́євы ше́сть сѡ́тъ два́десѧть трѝ,
сы́нове а҆вга́дѡвы ты́сѧща двѣ́сти два́десѧть два̀,
сы́нове а҆дѡнїка́мѡвы ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове вагꙋ́євы двѣ̀ ты́сѧщы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове а҆́дины четы́риста пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове а҆ти́рѡвы, и҆̀же бѧ́хꙋ ѿ є҆зекі́и, де́вѧтьдесѧтъ ѻ҆́смь,
сы́нове вассꙋ́євы три́ста два́десѧть трѝ,
сы́нове і҆ѡра́вѡвы сто̀ двана́десѧть,
сы́нове а҆сꙋ̑мли двѣ́сти два́десѧть трѝ,
сы́нове гаве́рѡвы де́вѧтьдесѧтъ пѧ́ть,
сы́нове веѳлає́мли сто̀ два́десѧть трѝ,
сы́нове нетѡфа́євы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове а҆наѳѡ́ѳѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь,
сы́нове а҆змѡ́ѳѡвы четы́редесѧть трѝ,
сы́нове карїаѳїарі̑мли, хафїра̀ и҆ вирѡ́ѳъ, се́дмь сѡ́тъ четы́редесѧть трѝ,
сы́нове ѿ ра́мы и҆ гаваѝ ше́сть сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ,
мꙋже́й махма́скихъ сто̀ два́десѧть два̀,
мꙋже́й веѳи́льскихъ и҆ га́йскихъ четы́реста два́десѧть трѝ,
сы́нове ѿ навы̀ пѧтьдесѧ́тъ два̀,
сы́нове магеві́сѡвы сто̀ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове и҆лама́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове и҆ра̑мли три́ста два́десѧть,
сы́нове лѷддѡ́нѡвы, лодаді́дѡвы и҆ ѡ҆́нѡвы се́дмь сѡ́тъ два́десѧть пѧ́ть,
сы́нове і҆ерїхѡ̑ни три́ста четы́редесѧть пѧ́ть,
сы́нове сеннаа́євы трѝ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ три́десѧть.
Свѧще́нницы же: сы́нове і҆едꙋ́євы въ домꙋ̀ і҆исꙋ́евѣ де́вѧть сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ трѝ,
сы́нове є҆мми́рѡвы ты́сѧща пѧтьдесѧ́тъ два̀,
сы́нове фассꙋ́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти четы́редесѧть се́дмь,
сы́нове и҆рє́мли ты́сѧща седмьна́десѧть.
Леѵі́ти же сы́нове і҆исꙋ́євы и҆ кадмїи̑ли ѿ сынѡ́въ ѡ҆дꙋі́евыхъ се́дмьдесѧтъ четы́ри.
Пѣвцы́ же сы́нове а҆са́фѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь.
Сы́нове две́рникѡвъ: сы́нове селлꙋ̑мли, сы́нове а҆ти́рѡвы, сы́нове телмѡ́нѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы, сы́нове а҆ті́тѡвы, сы́нове сѡваі́євы, всѣ́хъ сто̀ три́десѧть де́вѧть.
Наѳїне́є: сы́нове сꙋа̑вли, сы́нове сꙋфа́тѡвы, сы́нове тавваѡ̑ѳли,
сы́нове кира́сѡвы, сы́нове сїрса̑вли, сы́нове фадѡ̑нины,
сы́нове лава́нѡвы, сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы,
сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове селамі̑ины, сы́нове а҆на́нѡвы,
сы́нове гедди̑лины, сы́нове гаа́рѡвы, сы́нове раїа́євы,
сы́нове расѡ́нѡвы, сы́нове некѡ́дѡвы, сы́нове газє́мли,
сы́нове а҆зѡ́кѡвы, сы́нове фасі́євы, сы́нове расі̑ины,
сы́нове а҆сена́євы, сы́нове мꙋнни́нѡвы, сы́нове нефꙋсі̑мли,
сы́нове ваквꙋ́кѡвы, сы́нове а҆кꙋфа́євы, сы́нове а҆нꙋ́рѡвы,
сы́нове васалѡ́ѳѡвы, сы́нове мїда́нѡвы, сы́нове а҆рса́нѡвы,
сы́нове варко́сѡвы, сы́нове сїса̑рины, сы́нове ѳема̑вли,
сы́нове наѳі́євы, сы́нове а҆ті́фѡвы.
Сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ: сы́нове сѡта́євы, сы́нове сефи̑рины, сы́нове фадꙋ́рѡвы,
сы́нове і҆еала́євы, сы́нове деркѡ́нѡвы, сы́нове гедди̑лины,
сы́нове сафаті́євы, сы́нове а҆тті́лєвы, сы́нове фахера́ѳѡвы, сы́нове а҆севѡі̑мли, сы́нове и҆ме́євы:
всѝ наѳані́мѡвы и҆ сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ три́ста де́вѧтьдесѧтъ два̀.
И҆ сі́и, и҆̀же восхожда́хꙋ ѿ ѳелмеле́ха, ѳелариса̀, херꙋ́въ, и҆да́нъ, є҆мми́ръ, и҆ не мого́ша сказа́ти до́мꙋ ѻ҆те́чества своегѡ̀ и҆ сѣ́мене своегѡ̀, ѿ і҆и҃лѧ ли бы́ша:
сы́нове далаі́євы, сы́нове тѡві́євы, сы́нове некѡда́євы, ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ два̀:
и҆ ѿ сынѡ́въ свѧще́нническихъ сы́нове ѻ҆ваі́євы, сы́нове а҆ккꙋ́сѡвы, сы́нове верзелла́євы, и҆́же поѧ̀ ѿ дще́рей верзелла́а галааді́тина женꙋ̀ и҆ нарече́сѧ и҆́менемъ и҆́хъ:
ті́и и҆ска́ша писа́нїѧ ро́дꙋ своемꙋ̀ и҆ не ѡ҆брѣто́ша, и҆ и҆згна́ни сꙋ́ть ѿ свѧще́нства.
И҆ речѐ а҆ѳерсаѳа̀ и҆̀мъ, да не ꙗ҆дѧ́тъ ѿ ст҃а́гѡ ст҃ы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свѧще́нникъ со и҆з̾ѧвле́нїемъ и҆ и҆́стиною.
Все́ же мно́жество кꙋ́пнѡ ꙗ҆́кѡ четы́ри тьмы̑ двѣ̀ ты́сѧщы три́ста шестьдесѧ́тъ,
кромѣ̀ рабѡ́въ и҆́хъ и҆ рабы́нь и҆́хъ, си́хъ се́дмь ты́сѧщъ три́ста три́десѧть се́дмь: и҆ сі́и пѣвцы̀ и҆ пѣвни̑цы двѣ́сти.
Ко́ней и҆́хъ се́дмь сѡ́тъ три́десѧть ше́сть, мскѡ́въ и҆́хъ двѣ́сти четы́редесѧть пѧ́ть,
вельблю́дѡвъ и҆́хъ четы́реста три́десѧть пѧ́ть, ѻ҆слѡ́въ и҆́хъ ше́сть ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ два́десѧть.
И҆ ѿ кнѧзе́й ѻ҆те́чествъ, є҆гда̀ вхожда́хꙋ ті́и въ це́рковь гдⷭ҇ню, ꙗ҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, доброво́льнѡ принесо́ша въ до́мъ бж҃їй, поста́вити є҆го̀ на ѡ҆снова́нїи є҆гѡ̀:
по си́лѣ свое́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ и҆ ты́сѧщꙋ, и҆ сребра̀ мна̑съ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїй свѧще́нническихъ сто̀.
И҆ сѣдо́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, и҆ и҆̀же ѿ люді́й, и҆ пѣвцы̀ и҆ двє́рницы и҆ наѳїні́млѧне во градѣ́хъ свои́хъ, и҆ ве́сь і҆и҃ль во градѣ́хъ свои́хъ.
1 Списки семейств, возвратившихся в свои города с Зоровавелем и Иисусом, 2 людей народа, 36 священников, 40 левитов, 43 нефинеев, 55 сыновей рабов Соломоновых, 59 тех, которых не было в списках поколений; 64 итог; 68 их жертвы для дома Господня.
Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;
сыновей Сафатии триста семьдесят два;
сыновей Араха семьсот семьдесят пять;
сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;
сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;
сыновей Закхая семьсот шестьдесят;
сыновей Вания шестьсот сорок два;
сыновей Бебая шестьсот двадцать три;
сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;
сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;
сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;
сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;
сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;
сыновей Бецая триста двадцать три;
сыновей Иоры сто двенадцать;
сыновей Хашума двести двадцать три;
сыновей Гиббара девяносто пять;
уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
жителей Нетофы пятьдесят шесть;
жителей Анафофа сто двадцать восемь;
уроженцев Азмавефа сорок два;
уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;
уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;
жителей Михмаса сто двадцать два;
жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;
уроженцев Нево пятьдесят два;
уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;
сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Харима триста двадцать;
уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;
уроженцев Иерихона триста сорок пять;
уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.
Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;
сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;
сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;
сыновей Харима тысяча семнадцать.
Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;
певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;
сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, – всего сто тридцать девять.
Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,
сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,
сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,
сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,
сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,
сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,
сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,
сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,
сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;
сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,
сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, –
всего – нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем – от Израиля ли они:
сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.
И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.
Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.
И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.
Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;
верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.
По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible