Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • Сі́и же су́ть сы́нове страны́, и́же взыдо́ша от­ плѣ́на преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй въ Вавило́нъ: и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й.
 • И́же прiидо́ша съ зорова́велемъ: иису́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, Валаса́нъ, Масфа́ръ, вагу́й, ре­у́мъ, Ваана́. Сiе́ число́ муже́мъ люді́й Изра́илевыхъ:
 • сы́нове Фаре́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ и два́,
 • сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Аре́совы се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть,
 • сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли от­ сыно́въ иису́евухъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы о́смь со́тъ два­на́­де­сять,
 • сы́нове Ела́мли ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове заѳу́евы де́вять со́тъ четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове закха́ни се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
 • сы́нове вану́евы ше́сть со́тъ четы́редесять два́,
 • сы́нове вава́евы ше́сть со́тъ два́десять три́,
 • сы́нове Авга́довы ты́сяща двѣ́сти два́десять два́,
 • сы́нове Адоника́мовы ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове вагу́евы двѣ́ ты́сящы пятьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове а́дины четы́риста пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове ати́ровы, и́же бя́ху от­ езекі́и, де́вятьдесятъ о́смь,
 • сы́нове Вассу́евы три́ста два́десять три́,
 • сы́нове Иора́вовы сто́ два­на́­де­сять,
 • сы́нове Асу́мли двѣ́сти два́десять три́,
 • сы́нове гаве́ровы де́вятьдесятъ пя́ть,
 • сы́нове веѳлае́мли сто́ два́десять три́,
 • сы́нове нетофа́евы пятьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
 • сы́нове азмо́ѳовы четы́редесять три́,
 • сы́нове карiаѳiари́мли, хафира́ и виро́ѳъ, се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
 • сы́нове от­ ра́мы и гаваи́ ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
 • муже́й Махма́скихъ сто́ два́десять два́,
 • муже́й Веѳи́лскихъ и га́йскихъ четы́реста два́десять три́,
 • сы́нове от­ навы́ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове Магеви́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове Илама́ровы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
 • сы́нове лиддо́новы, лодади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять пя́ть,
 • сы́нове иерихо́ни три́ста четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове сен­наа́евы три́ ты́сящы ше́сть со́тъ три́десять.
 • Свяще́н­ницы же: сы́нове Иеду́евы въ дому́ иису́евѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
 • сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фассу́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
 • сы́нове Ире́мли ты́сяща седмь­на́­де­сять.
 • Леви́ти же сы́нове иису́евы и кадмiи́ли от­ сыно́въ одуі́евыхъ се́дмьдесятъ четы́ри.
 • Пѣвцы́ же сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь.
 • Сы́нове две́рниковъ: сы́нове Селлу́мли, сы́нове ати́роы, сы́нове телмо́новы, сы́нове аку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Соваи́евы, всѣ́хъ сто́ три́десять де́вять.
 • Наѳине́е: сы́нове суа́вли, сы́нове суфа́товы, сы́нове таввао́ѳли,
 • сы́нове кира́совы, сы́нове Сирса́вли, сы́нове фадо́нины,
 • сы́нове Лава́новы, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
 • сы́нове ага́вовы, сы́нове селамі́ины, сы́нове Ана́новы,
 • сы́нове гедди́лины, сы́нове гаа́ровы, сы́нове раiа́евы,
 • сы́нове расо́новы, сы́нове неко́довы, сы́нове газе́мли,
 • сы́нове азо́ковы, сы́нове фаси́евы, сы́нове расі́ины,
 • сы́нове Асена́евы, сы́нове мун­ни́новы, сы́нове нефуси́мли,
 • сы́нове вакву́ковы, сы́нове акуфа́евы, сы́нове Ану́ровы,
 • сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́новы, сы́нове Арса́новы,
 • сы́нове Варко́совы, сы́нове Сиса́рины, сы́нове Ѳема́вли,
 • сы́нове наѳи́евы, сы́нове ати́фовы.
 • Сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ: сы́нове сота́евы, сы́нове сефи́рины, сы́нове фаду́ровы,
 • сы́нове Иеала́евы, сы́нове дерко́новы, сы́нове гедди́лины,
 • сы́нове Сафати́евы, сы́нове атти́левы, сы́нове фахера́ѳовы, сы́нове Асевои́мли, сы́нове име́евы:
 • вси́ наѳани́мовы и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
 • И сі́и, и́же восхожда́ху от­ Ѳелмеле́ха, Ѳелариса́, херу́въ, ида́нъ, Емми́ръ, и не мого́ша сказа́ти до́му оте́че­ст­ва сво­его́ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
 • сы́нове далаи́евы, сы́нове тови́евы, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́:
 • и от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ сы́нове оваи́евы, сы́нове акку́совы, сы́нове верзелла́евы, и́же поя́ от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жену́ и нарече́ся и́менемъ и́хъ:
 • ті́и иска́ша писа́нiя ро́ду сво­ему́ и не обрѣто́ша, и изгна́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
 • И рече́ Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́го святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ со изъявле́нiемъ и и́стиною.
 • Все́ же мно́же­с­т­во ку́пно я́ко четы́ри тмы́ двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
 • кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, си́хъ се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и сі́и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти.
 • Ко́ней и́хъ се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мско́въ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
 • велблю́довъ и́хъ четы́реста три́десять пя́ть, осло́въ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
 • И от­ князе́й оте́че­ст­въ, егда́ вхожда́ху ті́и въ це́рковь Госпо́дню, я́же во Иерусали́мѣ, доброво́льно при­­несо́ша въ до́мъ Бо́жiй, поста́вити его́ на основа́нiи его́:
 • по си́лѣ сво­е́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ты́сящу, и сребра́ мна́съ пя́ть ты́сящъ, и одѣя́нiй свяще́н­ническихъ сто́.
 • И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти, и и́же от­ люді́й, и пѣвцы́ и две́рницы и наѳини́мляне во градѣ́хъ сво­и́хъ, и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
 • Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
 • пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
 • сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;
 • сыновей Сафатии триста семьдесят два;
 • сыновей Араха семьсот семьдесят пять;
 • сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;
 • сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
 • сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;
 • сыновей Закхая семьсот шестьдесят;
 • сыновей Вания шестьсот сорок два;
 • сыновей Бебая шестьсот двадцать три;
 • сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;
 • сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;
 • сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;
 • сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;
 • сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;
 • сыновей Бецая триста двадцать три;
 • сыновей Иоры сто двенадцать;
 • сыновей Хашума двести двадцать три;
 • сыновей Гиббара девяносто пять;
 • уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
 • жителей Нетофы пятьдесят шесть;
 • жителей Анафофа сто двадцать восемь;
 • уроженцев Азмавефа сорок два;
 • уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;
 • уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;
 • жителей Михмаса сто двадцать два;
 • жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;
 • уроженцев Нево пятьдесят два;
 • уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;
 • сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
 • сыновей Харима триста двадцать;
 • уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;
 • уроженцев Иерихона триста сорок пять;
 • уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.
 • Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;
 • сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;
 • сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;
 • сыновей Харима тысяча семнадцать.
 • Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;
 • певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;
 • сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, – всего сто тридцать девять.
 • Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
 • сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,
 • сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,
 • сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,
 • сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,
 • сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,
 • сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,
 • сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,
 • сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
 • сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
 • сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,
 • сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;
 • сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,
 • сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
 • сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, –
 • всего – нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
 • И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем – от Израиля ли они:
 • сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.
 • И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.
 • Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.
 • И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
 • Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
 • кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.
 • Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;
 • верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
 • Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.
 • По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
 • И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.
 • А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар вавилонський, до Вавилону, і вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до міста свого,
 • ті, що прийшли були з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сераєю, Реелаєю, Мордехаєм, Білшаном, Міспаром, Біґваєм, Рехумом, Бааною.
  Число людей Ізраїлевого народу:
 • синів Пар́ошових дві тисячі сто сімдесят і два,
 • синів Шефатіїних три сотні сімдесят і два,
 • синів Арахових сім сотень сімдесят і п́ять,
 • синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових дві тисячі вісім сотень і дванадцять,
 • синів Еламових тисяча двісті п́ятдесят і чотири,
 • синів Заттуєвих дев́ять сотень і сорок і п́ять,
 • синів Заккеєвих сім сотень і шістдесят,
 • синів Банієвих шість сотень сорок і два,
 • синів Беваєвих шість сотень двадцять і три,
 • синів Азґадових тисяча двісті двадцять і два,
 • синів Адонікамових шість сотень шістдесят і шість,
 • синів Біґваєвих дві тисячі п́ятдесят і шість,
 • синів Адінових чотири сотні п́ятдесят і чотири,
 • синів Атерових, від Єзекії дев́ятдесят і вісім,
 • синів Бецаєвих три сотні двадцять і три,
 • синів Йориних сто й дванадцять,
 • синів Хашумових двісті двадцять і три,
 • синів Ґіббарових дев́ятдесят і п́ять,
 • виходьків з Віфлеєму сто двадцять і три,
 • людей з Нетофи п́ятдесят і шість,
 • людей з Анатоту сто двадцять і вісім,
 • виходьків з Азмавету сорок і два,
 • виходьків з Кір́ят-Аріму, Кефіри та Беероту сім сотень і сорок і три,
 • виходьків з Рами та Ґеви: шість сотень двадцять і один,
 • людей з Міхмасу сто двадцять і два,
 • людей з Бет-Елу та Аю двісті двадцять і три,
 • виходьків з Нево п́ятдесят і два,
 • виходьків з Маґбішу сто п́ятдесят і шість,
 • виходьків з Еламу Другого тисяча двісті п́ятдесят і чотири,
 • виходьків з Харіму три сотні й двадцять,
 • виходьків з Лоду, Хадіду та Оно сім сотень двадцять і п́ять,
 • виходьків з Єрихону три сотні сорок і п́ять,
 • виходьків з Сенаї три тисячі і шість сотень і тридцять.
 • Священиків: синів Єдаєвих з Ісусового дому дев́ять сотень сімдесят і три,
 • синів Іммерових тисяча п́ятдесят і два,
 • синів Пашхурових тисяча двісті сорок і сім,
 • синів Харімових тисяча й сімнадцять.
 • Левитів: синів Ісусових і Кадміїлових, з синів Гадавії сімдесят і чотири.
 • Співаків: синів Асафових сто двадцять і вісім.
 • Синів придверних: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих, усіх сто тридцять і дев́ять.
 • Храмових підданців: синів Ціхіних, синів Хасуфіних, синів Таббаотових,
 • синів Керосових, синів Сіагіних, синів Падонових,
 • синів Леваниних, синів Хаґавиних, синів Аккувових,
 • синів Хаґавових, синів Самлаєвих, синів Хананових,
 • синів Ґідделових, синів Ґахарових, синів Реаїних,
 • синів Рецінових, синів Некодиних, синів Ґаззамових,
 • синів Уззиних, синів Пасеахових, синів Бесаєвих,
 • синів Асниних, синів Меунімових, синів Нефусімових,
 • синів Бакбукових, синів Хакуфиних, синів Хархурових,
 • синів Бацлутових, синів Мехідиних, синів Харшиних,
 • синів Баркосових, синів Сісриних, синів Темахових,
 • синів Незіхових, синів Хатіфиних,
 • синів Соломонових рабів: синів Сотаєвих, синів Соферетових, синів Терудиних,
 • Синів Яалиних, синів Дарконових, синів Ґідделових,
 • синів Шефатіїних, синів Хаттілових, синів Похерет-Гаццеваїмових, синів Амієвих,
 • усього цих храмових підданців та синів Соломонових рабів три сотні дев́ятдесят і два.
 • А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, Керув-Аддану та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля:
 • синів Делаїних, синів Товійїних, синів Некодиних шість сотень п́ятдесят і два.
 • І з синів священичих: сини Ховайїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок ґілеадянина Барзіллая, і звався їхнім ім́ям.
 • Вони шукали свого запису родоводу, та не знайшли, і були вони вилучені зо священства,
 • а намісник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик до уріму та тумміму.
 • Усього збору разом сорок дві тисячі три сотні шістдесят,
 • окрім їхніх рабів та невільниць, цих було сім тисяч три сотні тридцять і сім;
  а їхніх співаків та співачок двісті.
 • Їхніх коней було сім сотень тридцять і шість, їхніх мулів двісті сорок і п́ять,
 • їхніх верблюдів чотири сотні тридцять і п́ять, ослів шість тисяч сім сотень і двадцять.
 • А з голів батьківських родів, коли вони прийшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, то вони жертвували до Божого дому, щоб поставити його на його становищі.
 • За своєю спроможністю вони дали до скарбу на працю: золота шістдесят одну тисячу дарейків, а срібла п́ять тисяч мін, а священичих убрань сто.
 • І осілися священики й Левити, та з народу, і співаки, і придверні, і храмові підданці по своїх містах, і ввесь Ізраїль по своїх містах.