Скрыть

Є҆́здры 1-ѧ, Главы 2-8

Толкования
2:3
2:4
2:7
2:8
2:9
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:41
2:42
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:56
2:57
2:58
2:60
2:66
2:67
2:68
2:70
Глава 8 
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:16
8:17
8:19
8:24
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:36
Цр҃ко́внослав
Сі́и же сꙋ́ть сы́нове страны̀, и҆̀же взыдо́ша ѿ плѣ́на преселе́нїѧ, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ вавѷлѡ́нъ: и҆ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ і҆ꙋде́ю кі́йждо мꙋ́жъ во гра́дъ сво́й.
И҆̀же прїидо́ша съ зорова́велемъ: і҆исꙋ́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, валаса́нъ, масфа́ръ, вагꙋ́й, реꙋ́мъ, ваана̀. Сїѐ число̀ мꙋжє́мъ люді́й і҆и҃левыхъ:
сы́нове фаре́сѡвы двѣ̀ ты́сѧщы сто̀ се́дмьдесѧтъ и҆ два̀,
сы́нове сафаті́євы три́ста се́дмьдесѧтъ два̀,
сы́нове а҆ре́сѡвы се́дмь сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ пѧ́ть,
сы́нове фаа́ѳъ-мѡа̑вли ѿ сынѡ́въ і҆исꙋ́евыхъ {по и҆ны̑мъ: і҆исꙋ́совыхъ.} и҆ і҆ѡа́влихъ двѣ̀ ты́сѧщы ѻ҆́смь сѡ́тъ двана́десѧть,
сы́нове є҆ла̑мли ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове заѳꙋ́євы де́вѧть сѡ́тъ четы́редесѧть пѧ́ть,
сы́нове закха̑ни се́дмь сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ,
сы́нове ванꙋ́євы ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть два̀,
сы́нове вава́євы ше́сть сѡ́тъ два́десѧть трѝ,
сы́нове а҆вга́дѡвы ты́сѧща двѣ́сти два́десѧть два̀,
сы́нове а҆дѡнїка́мѡвы ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове вагꙋ́євы двѣ̀ ты́сѧщы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове а҆́дины четы́риста пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове а҆ти́рѡвы, и҆̀же бѧ́хꙋ ѿ є҆зекі́и, де́вѧтьдесѧтъ ѻ҆́смь,
сы́нове вассꙋ́євы три́ста два́десѧть трѝ,
сы́нове і҆ѡра́вѡвы сто̀ двана́десѧть,
сы́нове а҆сꙋ̑мли двѣ́сти два́десѧть трѝ,
сы́нове гаве́рѡвы де́вѧтьдесѧтъ пѧ́ть,
сы́нове веѳлає́мли сто̀ два́десѧть трѝ,
сы́нове нетѡфа́євы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове а҆наѳѡ́ѳѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь,
сы́нове а҆змѡ́ѳѡвы четы́редесѧть трѝ,
сы́нове карїаѳїарі̑мли, хафїра̀ и҆ вирѡ́ѳъ, се́дмь сѡ́тъ четы́редесѧть трѝ,
сы́нове ѿ ра́мы и҆ гаваѝ ше́сть сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ,
мꙋже́й махма́скихъ сто̀ два́десѧть два̀,
мꙋже́й веѳи́льскихъ и҆ га́йскихъ четы́реста два́десѧть трѝ,
сы́нове ѿ навы̀ пѧтьдесѧ́тъ два̀,
сы́нове магеві́сѡвы сто̀ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове и҆лама́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове и҆ра̑мли три́ста два́десѧть,
сы́нове лѷддѡ́нѡвы, лодаді́дѡвы и҆ ѡ҆́нѡвы се́дмь сѡ́тъ два́десѧть пѧ́ть,
сы́нове і҆ерїхѡ̑ни три́ста четы́редесѧть пѧ́ть,
сы́нове сеннаа́євы трѝ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ три́десѧть.
Свѧще́нницы же: сы́нове і҆едꙋ́євы въ домꙋ̀ і҆исꙋ́евѣ де́вѧть сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ трѝ,
сы́нове є҆мми́рѡвы ты́сѧща пѧтьдесѧ́тъ два̀,
сы́нове фассꙋ́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти четы́редесѧть се́дмь,
сы́нове и҆рє́мли ты́сѧща седмьна́десѧть.
Леѵі́ти же сы́нове і҆исꙋ́євы и҆ кадмїи̑ли ѿ сынѡ́въ ѡ҆дꙋі́евыхъ се́дмьдесѧтъ четы́ри.
Пѣвцы́ же сы́нове а҆са́фѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь.
Сы́нове две́рникѡвъ: сы́нове селлꙋ̑мли, сы́нове а҆ти́рѡвы, сы́нове телмѡ́нѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы, сы́нове а҆ті́тѡвы, сы́нове сѡваі́євы, всѣ́хъ сто̀ три́десѧть де́вѧть.
Наѳїне́є: сы́нове сꙋа̑вли, сы́нове сꙋфа́тѡвы, сы́нове тавваѡ̑ѳли,
сы́нове кира́сѡвы, сы́нове сїрса̑вли, сы́нове фадѡ̑нины,
сы́нове лава́нѡвы, сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы,
сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове селамі̑ины, сы́нове а҆на́нѡвы,
сы́нове гедди̑лины, сы́нове гаа́рѡвы, сы́нове раїа́євы,
сы́нове расѡ́нѡвы, сы́нове некѡ́дѡвы, сы́нове газє́мли,
сы́нове а҆зѡ́кѡвы, сы́нове фасі́євы, сы́нове расі̑ины,
сы́нове а҆сена́євы, сы́нове мꙋнни́нѡвы, сы́нове нефꙋсі̑мли,
сы́нове ваквꙋ́кѡвы, сы́нове а҆кꙋфа́євы, сы́нове а҆нꙋ́рѡвы,
сы́нове васалѡ́ѳѡвы, сы́нове мїда́нѡвы, сы́нове а҆рса́нѡвы,
сы́нове варко́сѡвы, сы́нове сїса̑рины, сы́нове ѳема̑вли,
сы́нове наѳі́євы, сы́нове а҆ті́фѡвы.
Сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ: сы́нове сѡта́євы, сы́нове сефи̑рины, сы́нове фадꙋ́рѡвы,
сы́нове і҆еала́євы, сы́нове деркѡ́нѡвы, сы́нове гедди̑лины,
сы́нове сафаті́євы, сы́нове а҆тті́лєвы, сы́нове фахера́ѳѡвы, сы́нове а҆севѡі̑мли, сы́нове и҆ме́євы:
всѝ наѳані́мѡвы и҆ сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ три́ста де́вѧтьдесѧтъ два̀.
И҆ сі́и, и҆̀же восхожда́хꙋ ѿ ѳелмеле́ха, ѳелариса̀, херꙋ́въ, и҆да́нъ, є҆мми́ръ, и҆ не мого́ша сказа́ти до́мꙋ ѻ҆те́чества своегѡ̀ и҆ сѣ́мене своегѡ̀, ѿ і҆и҃лѧ ли бы́ша:
сы́нове далаі́євы, сы́нове тѡві́євы, сы́нове некѡда́євы, ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ два̀:
и҆ ѿ сынѡ́въ свѧще́нническихъ сы́нове ѻ҆ваі́євы, сы́нове а҆ккꙋ́сѡвы, сы́нове верзелла́євы, и҆́же поѧ̀ ѿ дще́рей верзелла́а галааді́тина женꙋ̀ и҆ нарече́сѧ и҆́менемъ и҆́хъ:
ті́и и҆ска́ша писа́нїѧ ро́дꙋ своемꙋ̀ и҆ не ѡ҆брѣто́ша, и҆ и҆згна́ни сꙋ́ть ѿ свѧще́нства.
И҆ речѐ а҆ѳерсаѳа̀ и҆̀мъ, да не ꙗ҆дѧ́тъ ѿ ст҃а́гѡ ст҃ы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свѧще́нникъ со и҆з̾ѧвле́нїемъ и҆ и҆́стиною.
Все́ же мно́жество кꙋ́пнѡ ꙗ҆́кѡ четы́ри тьмы̑ двѣ̀ ты́сѧщы три́ста шестьдесѧ́тъ,
кромѣ̀ рабѡ́въ и҆́хъ и҆ рабы́нь и҆́хъ, си́хъ се́дмь ты́сѧщъ три́ста три́десѧть се́дмь: и҆ сі́и пѣвцы̀ и҆ пѣвни̑цы двѣ́сти.
Ко́ней и҆́хъ се́дмь сѡ́тъ три́десѧть ше́сть, мскѡ́въ и҆́хъ двѣ́сти четы́редесѧть пѧ́ть,
вельблю́дѡвъ и҆́хъ четы́реста три́десѧть пѧ́ть, ѻ҆слѡ́въ и҆́хъ ше́сть ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ два́десѧть.
И҆ ѿ кнѧзе́й ѻ҆те́чествъ, є҆гда̀ вхожда́хꙋ ті́и въ це́рковь гдⷭ҇ню, ꙗ҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, доброво́льнѡ принесо́ша въ до́мъ бж҃їй, поста́вити є҆го̀ на ѡ҆снова́нїи є҆гѡ̀:
по си́лѣ свое́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ и҆ ты́сѧщꙋ, и҆ сребра̀ мна̑съ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїй свѧще́нническихъ сто̀.
И҆ сѣдо́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, и҆ и҆̀же ѿ люді́й, и҆ пѣвцы̀ и҆ двє́рницы и҆ наѳїні́млѧне во градѣ́хъ свои́хъ, и҆ ве́сь і҆и҃ль во градѣ́хъ свои́хъ.
И҆ сі́и кнѧ́зїе ѻ҆те́чествъ и҆́хъ вожде́ве, и҆̀же взыдо́ша со мно́ю въ ца́рство а҆ртаѯе́рѯа царѧ̀ вавѷлѡ́нска:
ѿ сынѡ́въ фїнее́совыхъ гирсѡ́нъ, ѿ сынѡ́въ і҆ѳама́рихъ данїи́лъ, ѿ сынѡ́въ даві́довыхъ а҆ттꙋ́съ,
ѿ сынѡ́въ сахані́иныхъ, ѿ сынѡ́въ форо́совыхъ заха́рїа, и҆ съ ни́мъ мꙋже́й сто̀ пѧтьдесѧ́тъ,
ѿ сынѡ́въ фаа́ѳъ-мѡа́ва є҆лїана̀ сы́нъ сараі́евъ, и҆ съ ни́мъ двѣ́сти мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ заѳои́совыхъ є҆хені́а сы́нъ а҆зїи́левъ, и҆ съ ни́мъ три́ста мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ а҆ді́ныхъ ѻ҆ви́нъ сы́нъ і҆ѡнаѳа́новъ, и҆ съ ни́мъ пѧтьдесѧ́тъ мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ є҆да́млихъ и҆са́їа сы́нъ а҆ѳелі́инъ, и҆ съ ни́мъ се́дмьдесѧтъ мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ сафаті́евыхъ завді́а сы́нъ мїхаи́ловъ, и҆ съ ни́мъ ѻ҆́смьдесѧтъ мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ і҆ѡа́влихъ а҆вді́а сы́нъ і҆еїи́левъ и҆ съ ни́мъ двѣ́сти ѻ҆смьна́десѧть мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ ваані́евыхъ селїмꙋ́ѳъ сы́нъ і҆ѡсефі́евъ, и҆ съ ни́мъ сто̀ шестьдесѧ́тъ мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ ваві́евыхъ заха́рїа сы́нъ ваві́евъ, и҆ съ ни́мъ два́десѧть ѻ҆́смь мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ а҆зга́довыхъ і҆ѡна́нъ сы́нъ і҆ката́новъ, и҆ съ ни́мъ сто̀ де́сѧть мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ а҆дѡнїка́млихъ послѣ́днїи, и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ: є҆дїфала́ѳъ, і҆еїи́лъ и҆ самаі́а, и҆ съ ни́мъ шестьдесѧ́тъ мꙋже́й,
и҆ ѿ сынѡ́въ вагꙋа́евыхъ ᲂу҆ѳа́й и҆ завꙋ́дъ, и҆ съ ни́ми се́дмьдесѧтъ мꙋже́й.
Собра́хъ же и҆̀хъ къ рѣцѣ̀ текꙋ́щей ко є҆ѵі́и, и҆ пребы́хомъ тꙋ̀ трѝ дни̑: и҆ска́хъ же въ лю́дехъ и҆ во свѧще́нницѣхъ, и҆ ѿ сынѡ́въ леѵі́иныхъ не ѡ҆брѣто́хъ та́мѡ.
И҆ посла́хъ ко є҆леаза́рꙋ, а҆рїи́лꙋ, семеі́ю и҆ къ маѡна́нꙋ, и҆ і҆ері́вꙋ и҆ є҆лнаѳа́мꙋ, и҆ наѳа́нꙋ и҆ заха́рїи и҆ месолла́мꙋ, и҆ ко і҆ѡарі́мꙋ и҆ є҆лнаѳа́нꙋ, премꙋ́дрыхъ,
и҆ и҆зведо́хъ и҆̀хъ ко а҆да́ю нача́льникꙋ на мѣ́стѣ ка́сфїа и҆ вложи́хъ во ᲂу҆ста̀ и҆́хъ словеса̀ глаго́лати ко а҆да́ю и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ а҆ѳїні́мѡмъ на мѣ́стѣ ка́сфїи, привестѝ на́мъ пою́щихъ въ до́мъ бг҃а на́шегѡ.
И҆ прїидо́ша къ на́мъ, поне́же рꙋка̀ бг҃а на́шегѡ бѣ̀ бл҃га̀ на на́съ, мꙋ́жъ сахѡ́нъ {Є҆вр.: разꙋ́менъ.} ѿ сынѡ́въ моолі́евыхъ сы́на леѵі́ина, сы́на і҆и҃лева, и҆ сараві́а, и҆ сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ѻ҆смьна́десѧть:
и҆ а҆севі́а, и҆ и҆са́їа ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ два́десѧть:
и҆ ѿ наѳїні́мѡвъ, и҆̀хже дадѐ даві́дъ и҆ кнѧ́зїе ко слꙋ́жбѣ леѵі́тѡмъ, наѳїні́мѡвъ двѣ́сти два́десѧть, всѝ собра́шасѧ по и҆менѡ́мъ.
И҆ проповѣ́дахъ та́мѡ по́стъ бли́з̾ рѣ́ки а҆ꙋѝ, є҆́же смири́тисѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ, проси́ти ѿ негѡ̀ пꙋтѝ пра́вагѡ на́мъ и҆ ча́дѡмъ на́шымъ и҆ всемꙋ̀ стѧжа́нїю на́шемꙋ:
ᲂу҆стыдѣ́хсѧ бо и҆спроси́ти ѿ царѧ̀ си́лы и҆ кѡ́нникъ защи́тити на́съ ѿ врага̀ на пꙋтѝ, поне́же рѣ́хомъ царю̀ глаго́люще: рꙋка̀ бг҃а на́шегѡ є҆́сть на всѣ́хъ и҆́щꙋщихъ є҆го̀ во благо́е и҆ крѣ́пость є҆гѡ̀, ꙗ҆́рость же є҆гѡ̀ на всѣ́хъ ѡ҆ставлѧ́ющихъ є҆го̀.
Пости́хомсѧ же и҆ моли́хомсѧ бг҃ꙋ на́шемꙋ ѡ҆ се́мъ, и҆ ᲂу҆слы́ша на́съ.
И҆ ѿлꙋчи́хъ ѿ кнѧзе́й свѧще́нническихъ двана́десѧть, сараі́ю, а҆саві́ю и҆ съ ни́ми ѿ бра́тїи и҆́хъ де́сѧть:
возвѣ́сихъ же и҆̀мъ сребро̀ и҆ зла́то и҆ сосꙋ́ды нача́ткѡвъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ, ꙗ҆̀же вознесѐ ца́рь и҆ совѣ̑тницы є҆гѡ̀ и҆ кнѧ́зїе є҆гѡ̀, и҆ ве́сь і҆и҃ль ѡ҆брѣта́ѧйсѧ,
и҆ да́хъ вѣ́сомъ въ рꙋ́ки и҆́хъ сребра̀ тала́нтѡвъ ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ, и҆ сосꙋ́дѡвъ сре́брѧныхъ сто̀, и҆ зла́та сто̀ тала̑нтъ,
и҆ ча́шъ златы́хъ два́десѧть, дра́хмъ ты́сѧщꙋ, и҆ сосꙋ́ды мѣ́ди свѣ́тлыѧ до́брыѧ разли̑чныѧ, драгоцѣ̑нныѧ ꙗ҆́кѡ зла́то,
и҆ реко́хъ и҆̀мъ: вы̀ свѧ́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ, и҆ сосꙋ́ди свѧ́ти и҆ сребро̀ и҆ зла́то, є҆́же во́лею вдано̀ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ на́шихъ:
бди́те и҆ стреги́те, до́ндеже вѣ́сомъ ѿдадитѐ пред̾ кнѧ̑зи свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ и҆ пред̾ кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ і҆и҃левыхъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, во ски́нїихъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
И҆ прїѧ́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти вѣ́съ сребра̀ и҆ зла́та и҆ сосꙋ́дѡвъ, да вознесꙋ́тъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ въ до́мъ бг҃а на́шегѡ.
И҆ воздвиго́хомсѧ ѿ рѣ́ки а҆ꙋѝ во вторыйна́десѧть де́нь мцⷭ҇а пе́рвагѡ, да и҆́демъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ: и҆ рꙋка̀ бг҃а на́шегѡ бѣ̀ на на́съ и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ рꙋ́къ вра́жїихъ и҆ ра́тникѡвъ на пꙋтѝ,
и҆ прїидо́хомъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ пребы́хомъ тꙋ̀ трѝ дни̑.
И҆ бы́сть въ де́нь четве́ртый, ѿда́хомъ вѣ́сомъ сребро̀ и҆ зла́то и҆ сосꙋ́ды въ домꙋ̀ бг҃а на́шегѡ под̾ рꙋ́кꙋ марїмѡ́ѳа сы́на ᲂу҆рі́и свѧще́нника, и҆ съ ни́мъ є҆леаза́ръ сы́нъ фїнее́совъ, и҆ съ ни́ми і҆ѡзава́дъ сы́нъ і҆исꙋ́совъ и҆ нѡаді́а сы́нъ ванаі́евъ леѵі́ти,
по числꙋ̀ и҆ вѣ́сꙋ всѧ̑: и҆ напи́санъ бы́сть ве́сь вѣ́съ.
Во вре́мѧ то̀, и҆̀же прїидо́ша ѿ плѣне́нїѧ сы́нове преселе́нїѧ, принесо́ша всесожжє́нїѧ бг҃ꙋ і҆и҃левꙋ, тельцє́въ двана́десѧть за всего̀ і҆и҃лѧ, ѻ҆внѡ́въ де́вѧтьдесѧтъ ше́сть, а҆́гнцєвъ се́дмьдесѧтъ се́дмь, козлѡ́въ за грѣхѝ двана́десѧть, всѧ̑ во всесожже́нїе гдⷭ҇ꙋ.
И҆ да́ша повелѣ́нїе царе́во прави́телємъ ца̑рскимъ и҆ кнѧзє́мъ, и҆̀же за рѣко́ю: и҆ просла́виша люді́й и҆ до́мъ бж҃їй.
1 Списки семейств, возвратившихся в свои города с Зоровавелем и Иисусом, 2 людей народа, 36 священников, 40 левитов, 43 нефинеев, 55 сыновей рабов Соломоновых, 59 тех, которых не было в списках поколений; 64 итог; 68 их жертвы для дома Господня.
Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;
сыновей Сафатии триста семьдесят два;
сыновей Араха семьсот семьдесят пять;
сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;
сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;
сыновей Закхая семьсот шестьдесят;
сыновей Вания шестьсот сорок два;
сыновей Бебая шестьсот двадцать три;
сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;
сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;
сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;
сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;
сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;
сыновей Бецая триста двадцать три;
сыновей Иоры сто двенадцать;
сыновей Хашума двести двадцать три;
сыновей Гиббара девяносто пять;
уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
жителей Нетофы пятьдесят шесть;
жителей Анафофа сто двадцать восемь;
уроженцев Азмавефа сорок два;
уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;
уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;
жителей Михмаса сто двадцать два;
жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;
уроженцев Нево пятьдесят два;
уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;
сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Харима триста двадцать;
уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;
уроженцев Иерихона триста сорок пять;
уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.
Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;
сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;
сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;
сыновей Харима тысяча семнадцать.
Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;
певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;
сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, – всего сто тридцать девять.
Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,
сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,
сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,
сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,
сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,
сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,
сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,
сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,
сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;
сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,
сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, –
всего – нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем – от Израиля ли они:
сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.
И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.
Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.
И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.
Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;
верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.
По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.
1 Список мужей, которые пошли с Ездрою в Иерусалим; 15 Ездра приглашает больше левитов; 21 народ постится и молится о благополучном путешествии; 24 Ездра сдает весом золото, серебро и сосуды двенадцати священникам и левитам для доставки их в Иерусалим; 31 благополучное прибытие в Иерусалим и сдача сокровищ; 35 пришедшие из плена переселенцы приносят всесожжение Господу.
И вот главы поколений и родословие тех, которые вышли со мною из Вавилона, в царствование царя Артаксеркса:
из сыновей Финееса Гирсон; из сыновей Ифамара Даниил; из сыновей Давида Хаттуш;
из сыновей Шехании, из сыновей Пароша Захария, и с ним по списку родословному сто пятьдесят человек мужеского пола;
из сыновей Пахаф-Моава Эльегоенай, сын Зерахии, и с ним двести человек мужеского пола;
из сыновей [Зафоя] Шехания, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола;
из сыновей Адина Евед, сын Ионафана, и с ним пятьдесят человек мужеского пола;
из сыновей Елама Иешаия, сын Афалии, и с ним семьдесят человек мужеского пола;
из сыновей Сафатии Зевадия, сын Михаилов, и с ним восемьдесят человек мужеского пола;
из сыновей Иоава Овадия, сын Иехиелов, и с ним двести восемнадцать человек мужеского пола;
из сыновей [Ваания] Шеломиф, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола;
из сыновей Бевая Захария, сын Бевая, и с ним двадцать восемь человек мужеского пола;
из сыновей Азгада Иоханан, сын Гаккатана, и с ним сто десять человек мужеского пола;
из сыновей Адоникама последние, и вот имена их: Елифелет, Иеиел и Шемаия, и с ними шестьдесят человек мужеского пола;
из сыновей Бигвая, Уфай и Заббуд, и с ними семьдесят человек мужеского пола.
Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там три дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел.
И послал я позвать Елиезера, Ариэла, Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Захарию, и Мешуллама – главных, и Иоярива и Элнафана – ученых;
и дал им поручение к Иддо, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить к Иддо и братьям его, нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего.
И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и братьев его, восемнадцать человек;
и Хашавию и с ним Иешаию из сыновей Мерариных, братьев его и сыновей их двадцать;
и из нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, двести двадцать нефинеев; все они названы поименно.
И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего,
так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его!
Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас.
И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек: Шеревию, Хашавию и с ними десять из братьев их;
и отдал им весом серебро, и золото, и сосуды, – все, пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь, и советники его, и князья его, и все Израильтяне, там находившиеся.
И отдал на руки им весом: серебра – шестьсот пятьдесят талантов, и серебряных сосудов на сто талантов, золота – сто талантов;
и чаш золотых – двадцать, в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото.
И сказал я им: вы – святыня Господу, и сосуды – святыня, и серебро и золото – доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших.
Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем.
И приняли священники и левиты взвешенное серебро, и золото, и сосуды, чтоб отнести в Иерусалим в дом Бога нашего.
И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим; и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути.
И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там три дня.
В четвертый день мы сдали весом серебро, и золото, и сосуды в дом Бога нашего, на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елеазару, сыну Финеесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Виннуя, левитам,
все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время.
Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов из всего Израиля, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех: все это во всесожжение Господу.
И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible