Скрыть
2:3
2:4
2:7
2:8
2:9
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:41
2:42
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:56
2:57
2:58
2:60
2:66
2:67
2:68
2:70
Сі́и же су́ть сы́нове страны́, и́же взыдо́ша от­ плѣ́на преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй въ Вавило́нъ: и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й.
И́же прiидо́ша съ зорова́велемъ: иису́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, Валаса́нъ, Масфа́ръ, вагу́й, ре­у́мъ, Ваана́. Сiе́ число́ муже́мъ люді́й Изра́илевыхъ:
сы́нове Фаре́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ и два́,
сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
сы́нове Аре́совы се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть,
сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли от­ сыно́въ иису́евухъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы о́смь со́тъ два­на́­де­сять,
сы́нове Ела́мли ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове заѳу́евы де́вять со́тъ четы́редесять пя́ть,
сы́нове закха́ни се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
сы́нове вану́евы ше́сть со́тъ четы́редесять два́,
сы́нове вава́евы ше́сть со́тъ два́десять три́,
сы́нове Авга́довы ты́сяща двѣ́сти два́десять два́,
сы́нове Адоника́мовы ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове вагу́евы двѣ́ ты́сящы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове а́дины четы́риста пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове ати́ровы, и́же бя́ху от­ езекі́и, де́вятьдесятъ о́смь,
сы́нове Вассу́евы три́ста два́десять три́,
сы́нове Иора́вовы сто́ два­на́­де­сять,
сы́нове Асу́мли двѣ́сти два́десять три́,
сы́нове гаве́ровы де́вятьдесятъ пя́ть,
сы́нове веѳлае́мли сто́ два́десять три́,
сы́нове нетофа́евы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
сы́нове азмо́ѳовы четы́редесять три́,
сы́нове карiаѳiари́мли, хафира́ и виро́ѳъ, се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
сы́нове от­ ра́мы и гаваи́ ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
муже́й Махма́скихъ сто́ два́десять два́,
муже́й Веѳи́лскихъ и га́йскихъ четы́реста два́десять три́,
сы́нове от­ навы́ пятьдеся́тъ два́,
сы́нове Магеви́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Илама́ровы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
сы́нове лиддо́новы, лодади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять пя́ть,
сы́нове иерихо́ни три́ста четы́редесять пя́ть,
сы́нове сен­наа́евы три́ ты́сящы ше́сть со́тъ три́десять.
Свяще́н­ницы же: сы́нове Иеду́евы въ дому́ иису́евѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
сы́нове фассу́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
сы́нове Ире́мли ты́сяща седмь­на́­де­сять.
Леви́ти же сы́нове иису́евы и кадмiи́ли от­ сыно́въ одуі́евыхъ се́дмьдесятъ четы́ри.
Пѣвцы́ же сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь.
Сы́нове две́рниковъ: сы́нове Селлу́мли, сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́новы, сы́нове аку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Соваи́евы, всѣ́хъ сто́ три́десять де́вять.
Наѳине́е: сы́нове суа́вли, сы́нове суфа́товы, сы́нове таввао́ѳли,
сы́нове кира́совы, сы́нове Сирса́вли, сы́нове фадо́нины,
сы́нове Лава́новы, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
сы́нове ага́вовы, сы́нове селамі́ины, сы́нове Ана́новы,
сы́нове гедди́лины, сы́нове гаа́ровы, сы́нове раiа́евы,
сы́нове расо́новы, сы́нове неко́довы, сы́нове газе́мли,
сы́нове азо́ковы, сы́нове фаси́евы, сы́нове расі́ины,
сы́нове Асена́евы, сы́нове мун­ни́новы, сы́нове нефуси́мли,
сы́нове вакву́ковы, сы́нове акуфа́евы, сы́нове Ану́ровы,
сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́новы, сы́нове Арса́новы,
сы́нове Варко́совы, сы́нове Сиса́рины, сы́нове Ѳема́вли,
сы́нове наѳи́евы, сы́нове ати́фовы.
Сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ: сы́нове сота́евы, сы́нове сефи́рины, сы́нове фаду́ровы,
сы́нове Иеала́евы, сы́нове дерко́новы, сы́нове гедди́лины,
сы́нове Сафати́евы, сы́нове атти́левы, сы́нове фахера́ѳовы, сы́нове Асевои́мли, сы́нове име́евы:
вси́ наѳани́мовы и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
И сі́и, и́же восхожда́ху от­ Ѳелмеле́ха, Ѳелариса́, херу́въ, ида́нъ, Емми́ръ, и не мого́ша сказа́ти до́му оте́че­ст­ва сво­его́ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
сы́нове далаи́евы, сы́нове тови́евы, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́:
и от­ сыно́въ свяще́н­ническихъ сы́нове оваи́евы, сы́нове акку́совы, сы́нове верзелла́евы, и́же поя́ от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жену́ и нарече́ся и́менемъ и́хъ:
ті́и иска́ша писа́нiя ро́ду сво­ему́ и не обрѣто́ша, и изгна́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
И рече́ Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́го святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ со изъявле́нiемъ и и́стиною.
Все́ же мно́же­с­т­во ку́пно я́ко четы́ри тмы́ двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, си́хъ се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и сі́и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти.
Ко́ней и́хъ се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мско́въ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
велблю́довъ и́хъ четы́реста три́десять пя́ть, осло́въ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
И от­ князе́й оте́че­ст­въ, егда́ вхожда́ху ті́и въ це́рковь Госпо́дню, я́же во Иерусали́мѣ, доброво́льно при­­несо́ша въ до́мъ Бо́жiй, поста́вити его́ на основа́нiи его́:
по си́лѣ сво­е́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и ты́сящу, и сребра́ мна́съ пя́ть ты́сящъ, и одѣя́нiй свяще́н­ническихъ сто́.
И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти, и и́же от­ люді́й, и пѣвцы́ и две́рницы и наѳини́мляне во градѣ́хъ сво­и́хъ, и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов