Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • И услы́шаша врази́ Иу́дины и Венiами́ни, я́ко сы́нове преселе́нiя созида́ютъ це́рковь Го́споду Бо́гу Изра́илеву,
 • и при­­ступи́ша къ зорова́велю и ко князе́мъ оте́че­ст­въ и реко́ша и́мъ: сози́ждемъ съ ва́ми, поне́же, я́коже и вы́, и́щемъ Бо́га ва́­шего и ему́ мы́ жре́мъ же́ртву от­ дні́й Асарада́на царя́ Ассу́рска при­­ве́дшаго ны сѣ́мо.
 • И рече́ и́мъ зорова́вель и иису́съ и про́чiи кня́зи оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ: нѣ́сть на́мъ и ва́мъ созда́ти до́мъ Бо́гу на́­шему, поне́же мы́ са́ми осо́бно сози́ждемъ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже повелѣ́ на́мъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй.
 • И бы́ша лю́дiе земли́ [тоя́] ослабля́юще ру́ки люді́й Иуде́йскихъ, и препина́ху и́мъ въ созида́нiи,
 • и наима́ху на ни́хъ совѣ́тниковъ, да разоря́тъ совѣ́тъ и́хъ, во вся́ дни́ ки́ра царя́ пе́рсскаго и да́же до ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • [Въ ца́р­ст­во же Ассуи́ра, [и́же е́сть Артаксе́рксъ,] въ нача́лѣ ца́р­ст­ва его́, написа́ша сви́токъ на живу́щихъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ.
 • И во дни́ Арѳасаѳа́на написа́ въ ми́рѣ Миѳрида́тъ и тавеи́лъ со про́чими сослужи́тели ко Артаксе́рксу царю́ пе́рсскому: написа́ писмоно́сецъ писа́нiе Си́рскимъ язы́комъ и претолко́вано.
 • Ре­у́мъ Валтаа́мъ и сампса́ книго́чiй написа́ста посла́нiе еди́но на Иерусали́мъ ко Артаксе́рксу царю́:
 • та́ко суди́лъ ре­у́мъ Валтаа́мъ и сампса́ книго́чiй и про́чiи сослужи́телiе на́ши, дине́е, Афарсаѳахе́е, тарфале́е, Арфасе́е, архие́е, Вавило́няне, сусанахе́е, Саве́е, Елами́те
 • и про́чiи от­ язы́къ, и́хже преведе́ Ассенафа́ръ вели́кiй и пресла́вный и всели́ и́хъ во градѣ́хъ самарі́йскихъ и про́чихъ объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • Сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя, е́же посла́ша къ нему́, ко Артаксе́рксу царю́: раби́ тво­и́, му́жiе, и́же за рѣко́ю:
 • вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко Иуде́е, и́же взыдо́ша от­ тебе́ къ на́мъ, прiидо́ша во Иерусали́мъ гра́дъ от­сту́пный и лука́вый, его́же созида́ютъ: и стѣ́ны его́ состро́ены су́ть, и основа́нiе его́ воз­вы́сиша:
 • ны́нѣ у́бо вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко, а́ще гра́дъ се́й со́зданъ бу́детъ, и стѣ́ны его́ соверша́т­ся, да́ни не бу́дутъ тебѣ́, ниже́ [лѣ́тняго воз­дая́нiя] даду́тъ: и сiе́ царе́мъ зло́ твори́тъ,
 • и посрамоще́нiя царе́ва не лѣ́ть на́мъ ви́дѣти: сего́ ра́ди посла́хомъ и воз­вѣсти́хомъ царю́,
 • да разсмо́трено бу́детъ въ кни́зѣ памятопи́снѣй отце́въ тво­и́хъ, и обря́щеши въ кни́зѣ памятопи́снѣй и позна́еши, я́ко гра́дъ о́нъ от­сту́пный е́сть и оби́дящь царе́й и страны́, и убѣ́жища слу́гъ быва́ютъ посредѣ́ его́ от­ дні́й дре́внихъ, сего́ ра́ди и гра́дъ то́й опустоше́нъ е́сть:
 • вѣ́домо у́бо твори́мъ царю́, я́ко, а́ще гра́дъ то́й со́зданъ бу́детъ и стѣ́ны его́ соверша́т­ся, то́ не бу́детъ ти́ ми́ра.
 • И посла́ ца́рь ко ре­у́му Валтаа́му и сампса́ю книго́чiю и ко про́чымъ сослужи́телемъ и́хъ обита́ющымъ въ самарі́и и про́чымъ за рѣко́ю ми́ръ
 • и рече́: писмоно́сецъ, его́же посла́сте къ на́мъ, при́званъ предъ мене́,
 • и от­ мене́ повелѣ́но е́сть, и согля́дахомъ и обрѣто́хомъ, я́ко гра́дъ то́й от­ дні́й дре́внихъ на царе́й воз­но́сит­ся, от­ступле́нiя и убѣ́жища быва́ютъ въ не́мъ:
 • и ца́рiе крѣ́пцы бы́ша во Иерусали́мѣ и облада́ху все́ю страно́ю, я́же за рѣко́ю, да́ни же мно́ги и ча́сть дава́­шеся и́мъ:
 • и ны́нѣ повели́те муже́мъ о́нымъ преста́ти от­ дѣ́ла, и гра́дъ о́ный да не созида́ет­ся ктому́:
 • я́ко да от­ повелѣ́нiя сего́ опа́сни бу́дете нерадѣ́нiе твори́ти о се́мъ, да не когда́ умно́жит­ся поги́бель на зло́ царе́мъ.
 • Тогда́ писмоно́сецъ Артаксе́ркса царя́ прочте́ сви́токъ предъ ре­у́момъ Валтаа́момъ и сампса́емъ книго́чiемъ и сослужи́телми и́хъ: и идо́ша тща́телно во Иерусали́мъ и во Иуде́ю, и удержа́ша и́хъ мы́шцею си́льною.
 • Тогда́ преста́ дѣ́ло до́му Бо́жiя, е́же во Иерусали́мѣ, и не творя́шеся да́же до лѣ́та втора́го ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву;
 • и пришли они к Зоровавелю и к главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда.
 • И сказал им Зоровавель и Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский.
 • И стал народ земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в строении;
 • и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского.
 • А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима.
 • И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю Персидскому. Письмо же написано было буквами Сирийскими и на Сирийском языке.
 • Рехум советник и Шимшай писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое:
 • Тогда-то. Рехум советник и Шимшай писец и прочие товарищи их, – Динеи и Афарсафхеи, Тарпелеи, Апарсы, Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне,
 • и прочие народы, которых переселил Аснафар [Сеннахирим] великий и славный и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекою, и прочее.
 • И вот список с письма, которое послали к нему: Царю Артаксерксу – рабы твои, люди, живущие за рекою, и прочее.
 • Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили.
 • Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб.
 • Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю:
 • пусть поищут в памятной книге отцов твоих, – и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен.
 • Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою.
 • Царь послал ответ Рехуму советнику и Шимшаю писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных: Мир... и прочее.
 • Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною;
 • и от меня дано повеление, – и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения,
 • и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать, налоги и пошлины.
 • Итак дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление.
 • И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?
 • Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям, и сильною вооруженною рукою остановили работу их.
 • Тогда остановилась работа при доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского.
 • Жєйєт менен Бенжеминдин душмандары туткундан кайткан кишилердин Ысрайылдын Кудай-Тењирине арнап ийбадаткана куруп жатканын угушту.
 • Ошондо алар Зоробабылга жана уруу башчыларга келип, мындай дешти: «Биз да силер менен курушабыз, анткени Сирия падышасы Эйсар-Хадон бизди бул жакка алып келгенден бери биз да силердей эле силердин Кудайыњарга кайрылып, силердин Кудайыњарга курмандык чалып жєрљбєз».
 • Зоробабыл, Жешуя жана Ысрайылдын башка уруу башчылары аларга мындай деп айтышты: «Биздин Кудайыбыздын єйєн силер биз менен бирге курбайсыњар. Персия падышасы Кореш буйрук кылгандай, Ысрайылдын Кудай-Тењиринин єйєн биз љзєбєз эле курабыз».
 • Ошондо ал жердин адамдары жєйєт элин алсыратып, курулушка тоскоол кыла башташты.
 • Алар жєйєт элинин иштерин бузуш єчєн, Персия падышасы Корештин падышачылыгынан Персия падышасы Дарийдин падышачылыгына чейин, аларга каршы кењешчилерди пара берип сатып алып турушту.
 • Акашбейроштун падышачылыгынын башында, Жєйєт аймагы менен Иерусалимде жашагандарды айыптап кат жазышты.
 • Артакшаштанын тушунда Бишлам, Митредат, Табел жана алардын башка жолдоштору Персия падышасы Артакшаштага кат жазышты. Кат сирия тамгасы менен сирия тилинде жазылды.
 • Кењешчи Рехум менен катчы Шимшай Иерусалимге каршы Артакшашта падышага мындай деп жазышты:
 • «Биз, Рехум кењешчи менен Шимшай катчы жана алардын башка жолдоштору: динайлыктар, апарсаткалыктар, тарпелдиктер, апарастыктар, аркеликтер, бабылдыктар, шушандыктар, дайлыктар, эйламдыктар,
 • дањазалуу, улуу падыша Аснапар самариялык шаарларга жана дарыянын наркы љйєзєндљгє башка шаарларга кљчєргљн жана башка элдер».
 • Ага жиберилген каттын мазмуну мындай: «Падыша Артакшаштага дарыянын наркы љйєзєндљ жашаган кулдарыњдан жана башка элдерден.
 • Падышага белгилєє болсун, љзєњдљн чыккан жєйєттљр бизге, Иерусалимге келип, бул козголоњдуу жаман шаарды кайрадан куруп, дубалдарын тургузуп жатышат, пайдубалдарын болсо куруп коюшту.
 • Падышага белгилєє болсун, эгерде бул шаар кайрадан курулуп, дубалдары калыбына келе турган болсо, анда булар салык да, бажы акысын да, алым да тљлљбљй калышат, ошондо падышанын казынасына зыян келет.
 • Биз падыша сарайынын тузун жеп жаткандыктан, падышанын уят болгонун кљргєбєз келбейт, ошондуктан падышага ушул маалыматты жиберип жатабыз.
 • Сенин ата-бабаларыњдын тарых китебин таап беришсин, ошол тарых китебин карасањ, бул шаар падышалар єчєн, дубандар єчєн козголоњдуу, зыяндуу шаар болгонун, ал шаарда эзелтеден эле козголоњдор болуп турганын, ошон єчєн ал талкаланганын билесињ.
 • Ошондуктан биз падышага маалымдап жатабыз, эгерде бул шаар курулуп, калыбына келип, дубалдары тургузулуп калса, дарыянын наркы љйєзєнљн алган жерден айрыласыњ».
 • Ошондо падыша кењешчи Рехумга, катчы Шимшайга, алардын Самарияда жана дарыянын наркы љйєзєндљгє шаарларда жашаган жолдошторуна мындай жооп жљнљттє: «Салам! ... жана башка.
 • Силердин бизге жљнљткљн катыњар менин алдымда ачык окулду.
 • Мен буйрук бердим, изилдеп, бул шаардын эзелтен бери падышаларга каршы чыгып турганын, бул шаарда козголоњдор, кљтљрєлєштљр болуп турганын,
 • Иерусалимде дарыянын наркы љйєзєндљгє жерлердин баарын ээлеген кєч-кубаттуу падышалар болгонун, алар алым, салык, бажы акысын алып турушканын билдик.
 • Ошондуктан буйрук бергиле, бул адамдар жумушту токтотушсун, менден буйрук болмоюнча, бул шаар курулбасын.
 • Бул ишти кљзљмљлдљгєлљ. Зыяндуу иштерди кљбљйтєп, падышаларга зыян келтирєєнєн эмне кереги бар?»
 • Артакшашта падышанын бул каты кењешчи Рехум менен катчы Шимшайдын жана алардын жолдошторунун алдында окулары менен, алар токтоосуз Иерусалимге, жєйєт элине келишти да, куралдуу кєч менен жумушту токтотушту.
 • Ошондо Иерусалимдеги Кудайдын єйєндљгє жумуш токтоду. Бул жумуш Персия падышасы Дарийдин падышачылыгынын экинчи жылына чейин токтоп турду.