Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • И услы́шаша врази́ Иу́дины и Венiами́ни, я́ко сы́нове преселе́нiя созида́ютъ це́рковь Го́споду Бо́гу Изра́илеву,
 • и при­­ступи́ша къ зорова́велю и ко князе́мъ оте́че­ст­въ и реко́ша и́мъ: сози́ждемъ съ ва́ми, поне́же, я́коже и вы́, и́щемъ Бо́га ва́­шего и ему́ мы́ жре́мъ же́ртву от­ дні́й Асарада́на царя́ Ассу́рска при­­ве́дшаго ны сѣ́мо.
 • И рече́ и́мъ зорова́вель и иису́съ и про́чiи кня́зи оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ: нѣ́сть на́мъ и ва́мъ созда́ти до́мъ Бо́гу на́­шему, поне́же мы́ са́ми осо́бно сози́ждемъ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже повелѣ́ на́мъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй.
 • И бы́ша лю́дiе земли́ [тоя́] ослабля́юще ру́ки люді́й Иуде́йскихъ, и препина́ху и́мъ въ созида́нiи,
 • и наима́ху на ни́хъ совѣ́тниковъ, да разоря́тъ совѣ́тъ и́хъ, во вся́ дни́ ки́ра царя́ пе́рсскаго и да́же до ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • [Въ ца́р­ст­во же Ассуи́ра, [и́же е́сть Артаксе́рксъ,] въ нача́лѣ ца́р­ст­ва его́, написа́ша сви́токъ на живу́щихъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ.
 • И во дни́ Арѳасаѳа́на написа́ въ ми́рѣ Миѳрида́тъ и тавеи́лъ со про́чими сослужи́тели ко Артаксе́рксу царю́ пе́рсскому: написа́ писмоно́сецъ писа́нiе Си́рскимъ язы́комъ и претолко́вано.
 • Ре­у́мъ Валтаа́мъ и сампса́ книго́чiй написа́ста посла́нiе еди́но на Иерусали́мъ ко Артаксе́рксу царю́:
 • та́ко суди́лъ ре­у́мъ Валтаа́мъ и сампса́ книго́чiй и про́чiи сослужи́телiе на́ши, дине́е, Афарсаѳахе́е, тарфале́е, Арфасе́е, архие́е, Вавило́няне, сусанахе́е, Саве́е, Елами́те
 • и про́чiи от­ язы́къ, и́хже преведе́ Ассенафа́ръ вели́кiй и пресла́вный и всели́ и́хъ во градѣ́хъ самарі́йскихъ и про́чихъ объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • Сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя, е́же посла́ша къ нему́, ко Артаксе́рксу царю́: раби́ тво­и́, му́жiе, и́же за рѣко́ю:
 • вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко Иуде́е, и́же взыдо́ша от­ тебе́ къ на́мъ, прiидо́ша во Иерусали́мъ гра́дъ от­сту́пный и лука́вый, его́же созида́ютъ: и стѣ́ны его́ состро́ены су́ть, и основа́нiе его́ воз­вы́сиша:
 • ны́нѣ у́бо вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко, а́ще гра́дъ се́й со́зданъ бу́детъ, и стѣ́ны его́ соверша́т­ся, да́ни не бу́дутъ тебѣ́, ниже́ [лѣ́тняго воз­дая́нiя] даду́тъ: и сiе́ царе́мъ зло́ твори́тъ,
 • и посрамоще́нiя царе́ва не лѣ́ть на́мъ ви́дѣти: сего́ ра́ди посла́хомъ и воз­вѣсти́хомъ царю́,
 • да разсмо́трено бу́детъ въ кни́зѣ памятопи́снѣй отце́въ тво­и́хъ, и обря́щеши въ кни́зѣ памятопи́снѣй и позна́еши, я́ко гра́дъ о́нъ от­сту́пный е́сть и оби́дящь царе́й и страны́, и убѣ́жища слу́гъ быва́ютъ посредѣ́ его́ от­ дні́й дре́внихъ, сего́ ра́ди и гра́дъ то́й опустоше́нъ е́сть:
 • вѣ́домо у́бо твори́мъ царю́, я́ко, а́ще гра́дъ то́й со́зданъ бу́детъ и стѣ́ны его́ соверша́т­ся, то́ не бу́детъ ти́ ми́ра.
 • И посла́ ца́рь ко ре­у́му Валтаа́му и сампса́ю книго́чiю и ко про́чымъ сослужи́телемъ и́хъ обита́ющымъ въ самарі́и и про́чымъ за рѣко́ю ми́ръ
 • и рече́: писмоно́сецъ, его́же посла́сте къ на́мъ, при́званъ предъ мене́,
 • и от­ мене́ повелѣ́но е́сть, и согля́дахомъ и обрѣто́хомъ, я́ко гра́дъ то́й от­ дні́й дре́внихъ на царе́й воз­но́сит­ся, от­ступле́нiя и убѣ́жища быва́ютъ въ не́мъ:
 • и ца́рiе крѣ́пцы бы́ша во Иерусали́мѣ и облада́ху все́ю страно́ю, я́же за рѣко́ю, да́ни же мно́ги и ча́сть дава́­шеся и́мъ:
 • и ны́нѣ повели́те муже́мъ о́нымъ преста́ти от­ дѣ́ла, и гра́дъ о́ный да не созида́ет­ся ктому́:
 • я́ко да от­ повелѣ́нiя сего́ опа́сни бу́дете нерадѣ́нiе твори́ти о се́мъ, да не когда́ умно́жит­ся поги́бель на зло́ царе́мъ.
 • Тогда́ писмоно́сецъ Артаксе́ркса царя́ прочте́ сви́токъ предъ ре­у́момъ Валтаа́момъ и сампса́емъ книго́чiемъ и сослужи́телми и́хъ: и идо́ша тща́телно во Иерусали́мъ и во Иуде́ю, и удержа́ша и́хъ мы́шцею си́льною.
 • Тогда́ преста́ дѣ́ло до́му Бо́жiя, е́же во Иерусали́мѣ, и не творя́шеся да́же до лѣ́та втора́го ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву;
 • и пришли они к Зоровавелю и к главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда.
 • И сказал им Зоровавель и Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский.
 • И стал народ земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в строении;
 • и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского.
 • А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима.
 • И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю Персидскому. Письмо же написано было буквами Сирийскими и на Сирийском языке.
 • Рехум советник и Шимшай писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое:
 • Тогда-то. Рехум советник и Шимшай писец и прочие товарищи их, – Динеи и Афарсафхеи, Тарпелеи, Апарсы, Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне,
 • и прочие народы, которых переселил Аснафар [Сеннахирим] великий и славный и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекою, и прочее.
 • И вот список с письма, которое послали к нему: Царю Артаксерксу – рабы твои, люди, живущие за рекою, и прочее.
 • Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили.
 • Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб.
 • Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю:
 • пусть поищут в памятной книге отцов твоих, – и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен.
 • Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою.
 • Царь послал ответ Рехуму советнику и Шимшаю писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных: Мир... и прочее.
 • Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною;
 • и от меня дано повеление, – и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения,
 • и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать, налоги и пошлины.
 • Итак дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление.
 • И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?
 • Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям, и сильною вооруженною рукою остановили работу их.
 • Тогда остановилась работа при доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского.
 • 犹 大 和 便 雅 悯 的 敌 人 , 听 说 被 掳 归 回 的 人 , 为 耶 和 华 以 色 列 的 神 建 造 殿 宇 ,
 • 就 去 见 所 罗 巴 伯 和 以 色 列 的 族 长 , 对 他 们 说 , 请 容 我 们 与 你 们 一 同 建 造 。 因 为 我 们 寻 求 你 们 的 神 , 与 你 们 一 样 。 自 从 亚 述 王 以 撒 哈 顿 带 我 们 上 这 地 以 来 , 我 们 常 祭 祀 神 。
 • 但 所 罗 巴 伯 , 耶 书 亚 , 和 其 馀 以 色 列 的 族 长 对 他 们 说 , 我 们 建 造 神 的 殿 与 你 们 无 干 , 我 们 自 己 为 耶 和 华 以 色 列 的 神 协 力 建 造 , 是 照 波 斯 王 古 列 所 吩 咐 的 。
 • 那 地 的 民 , 就 在 犹 大 人 建 造 的 时 候 , 使 他 们 的 手 发 软 , 扰 乱 他 们 。
 • 从 波 斯 王 古 列 年 间 , 直 到 波 斯 王 大 利 乌 登 基 的 时 候 , 贿 买 谋 士 , 要 败 坏 他 们 的 谋 算 。
 • 在 亚 哈 随 鲁 才 登 基 的 时 候 , 上 本 控 告 犹 大 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 。
 • 亚 达 薛 西 年 间 , 比 施 兰 , 米 特 利 达 , 他 别 , 和 他 们 的 同 党 , 上 本 奏 告 波 斯 王 亚 达 薛 西 。 本 章 是 用 亚 兰 文 字 , 亚 兰 方 言 。
 • 省 长 利 宏 , 书 记 伸 帅 要 控 告 耶 路 撒 冷 人 , 也 上 本 奏 告 亚 达 薛 西 王 。
 • 省 长 利 宏 , 书 记 伸 帅 , 和 同 党 的 底 拿 人 , 亚 法 萨 提 迦 人 , 他 毗 拉 人 , 亚 法 撒 人 , 亚 基 卫 人 , 巴 比 伦 人 , 书 珊 迦 人 , 底 亥 人 , 以 拦 人 ,
 • 和 尊 大 的 亚 斯 那 巴 所 迁 移 , 安 置 在 撒 玛 利 亚 城 , 并 大 河 西 一 带 地 方 的 人 等 ,
 • 上 奏 亚 达 薛 西 王 说 , 河 西 的 臣 民 云 云 。
 • 王 该 知 道 , 从 王 那 里 上 到 我 们 这 里 的 犹 大 人 , 已 经 到 耶 路 撒 冷 重 建 , 这 反 叛 恶 劣 的 城 , 筑 立 根 基 , 建 造 城 墙 。
 • 如 今 王 该 知 道 , 他 们 若 建 造 这 城 , 城 墙 完 毕 就 不 再 与 王 进 贡 , 交 课 , 纳 税 , 终 久 王 必 受 亏 损 。
 • 我 们 既 食 御 盐 , 不 忍 见 王 吃 亏 , 因 此 奏 告 于 王 。
 • 请 王 考 察 先 王 的 实 录 , 必 在 其 上 查 知 这 城 是 反 叛 的 城 , 与 列 王 和 各 省 有 害 。 自 古 以 来 , 其 中 常 有 悖 逆 的 事 , 因 此 这 城 曾 被 拆 毁 。
 • 我 们 谨 奏 王 知 , 这 城 若 再 建 造 , 城 墙 完 毕 , 河 西 之 地 王 就 无 分 了 。
 • 那 时 王 谕 覆 省 长 利 宏 , 书 记 伸 帅 , 和 他 们 的 同 党 , 就 是 住 撒 玛 利 亚 并 河 西 一 带 地 方 的 人 , 说 , 愿 你 们 平 安 云 云 。
 • 你 们 所 上 的 本 , 已 经 明 读 在 我 面 前 。
 • 我 已 命 人 考 查 , 得 知 此 城 古 来 果 然 背 叛 列 王 , 其 中 常 有 反 叛 悖 逆 的 事 。
 • 从 前 耶 路 撒 冷 也 有 大 君 王 统 管 河 西 全 地 , 人 就 给 他 们 进 贡 , 交 课 , 纳 税 。
 • 现 在 你 们 要 出 告 示 命 这 些 人 停 工 , 使 这 城 不 得 建 造 , 等 我 降 旨 。
 • 你 们 当 谨 慎 , 不 可 迟 延 , 为 何 容 害 加 重 , 使 王 受 亏 损 呢 。
 • 亚 达 薛 西 王 的 上 谕 读 在 利 宏 和 书 记 伸 帅 , 并 他 们 的 同 党 面 前 , 他 们 就 急 忙 往 耶 路 撒 冷 去 见 犹 大 人 , 用 势 力 强 迫 他 们 停 工 。
 • 于 是 , 在 耶 路 撒 冷 神 殿 的 工 程 就 停 止 了 , 直 停 到 波 斯 王 大 利 乌 第 二 年 。