Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • И услы́шаша врази́ Иу́дины и Венiами́ни, я́ко сы́нове преселе́нiя созида́ютъ це́рковь Го́споду Бо́гу Изра́илеву,
 • и при­­ступи́ша къ зорова́велю и ко князе́мъ оте́че­ст­въ и реко́ша и́мъ: сози́ждемъ съ ва́ми, поне́же, я́коже и вы́, и́щемъ Бо́га ва́­шего и ему́ мы́ жре́мъ же́ртву от­ дні́й Асарада́на царя́ Ассу́рска при­­ве́дшаго ны сѣ́мо.
 • И рече́ и́мъ зорова́вель и иису́съ и про́чiи кня́зи оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ: нѣ́сть на́мъ и ва́мъ созда́ти до́мъ Бо́гу на́­шему, поне́же мы́ са́ми осо́бно сози́ждемъ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже повелѣ́ на́мъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй.
 • И бы́ша лю́дiе земли́ [тоя́] ослабля́юще ру́ки люді́й Иуде́йскихъ, и препина́ху и́мъ въ созида́нiи,
 • и наима́ху на ни́хъ совѣ́тниковъ, да разоря́тъ совѣ́тъ и́хъ, во вся́ дни́ ки́ра царя́ пе́рсскаго и да́же до ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • [Въ ца́р­ст­во же Ассуи́ра, [и́же е́сть Артаксе́рксъ,] въ нача́лѣ ца́р­ст­ва его́, написа́ша сви́токъ на живу́щихъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ.
 • И во дни́ Арѳасаѳа́на написа́ въ ми́рѣ Миѳрида́тъ и тавеи́лъ со про́чими сослужи́тели ко Артаксе́рксу царю́ пе́рсскому: написа́ писмоно́сецъ писа́нiе Си́рскимъ язы́комъ и претолко́вано.
 • Ре­у́мъ Валтаа́мъ и сампса́ книго́чiй написа́ста посла́нiе еди́но на Иерусали́мъ ко Артаксе́рксу царю́:
 • та́ко суди́лъ ре­у́мъ Валтаа́мъ и сампса́ книго́чiй и про́чiи сослужи́телiе на́ши, дине́е, Афарсаѳахе́е, тарфале́е, Арфасе́е, архие́е, Вавило́няне, сусанахе́е, Саве́е, Елами́те
 • и про́чiи от­ язы́къ, и́хже преведе́ Ассенафа́ръ вели́кiй и пресла́вный и всели́ и́хъ во градѣ́хъ самарі́йскихъ и про́чихъ объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • Сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя, е́же посла́ша къ нему́, ко Артаксе́рксу царю́: раби́ тво­и́, му́жiе, и́же за рѣко́ю:
 • вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко Иуде́е, и́же взыдо́ша от­ тебе́ къ на́мъ, прiидо́ша во Иерусали́мъ гра́дъ от­сту́пный и лука́вый, его́же созида́ютъ: и стѣ́ны его́ состро́ены су́ть, и основа́нiе его́ воз­вы́сиша:
 • ны́нѣ у́бо вѣ́домо да бу́детъ царю́, я́ко, а́ще гра́дъ се́й со́зданъ бу́детъ, и стѣ́ны его́ соверша́т­ся, да́ни не бу́дутъ тебѣ́, ниже́ [лѣ́тняго воз­дая́нiя] даду́тъ: и сiе́ царе́мъ зло́ твори́тъ,
 • и посрамоще́нiя царе́ва не лѣ́ть на́мъ ви́дѣти: сего́ ра́ди посла́хомъ и воз­вѣсти́хомъ царю́,
 • да разсмо́трено бу́детъ въ кни́зѣ памятопи́снѣй отце́въ тво­и́хъ, и обря́щеши въ кни́зѣ памятопи́снѣй и позна́еши, я́ко гра́дъ о́нъ от­сту́пный е́сть и оби́дящь царе́й и страны́, и убѣ́жища слу́гъ быва́ютъ посредѣ́ его́ от­ дні́й дре́внихъ, сего́ ра́ди и гра́дъ то́й опустоше́нъ е́сть:
 • вѣ́домо у́бо твори́мъ царю́, я́ко, а́ще гра́дъ то́й со́зданъ бу́детъ и стѣ́ны его́ соверша́т­ся, то́ не бу́детъ ти́ ми́ра.
 • И посла́ ца́рь ко ре­у́му Валтаа́му и сампса́ю книго́чiю и ко про́чымъ сослужи́телемъ и́хъ обита́ющымъ въ самарі́и и про́чымъ за рѣко́ю ми́ръ
 • и рече́: писмоно́сецъ, его́же посла́сте къ на́мъ, при́званъ предъ мене́,
 • и от­ мене́ повелѣ́но е́сть, и согля́дахомъ и обрѣто́хомъ, я́ко гра́дъ то́й от­ дні́й дре́внихъ на царе́й воз­но́сит­ся, от­ступле́нiя и убѣ́жища быва́ютъ въ не́мъ:
 • и ца́рiе крѣ́пцы бы́ша во Иерусали́мѣ и облада́ху все́ю страно́ю, я́же за рѣко́ю, да́ни же мно́ги и ча́сть дава́­шеся и́мъ:
 • и ны́нѣ повели́те муже́мъ о́нымъ преста́ти от­ дѣ́ла, и гра́дъ о́ный да не созида́ет­ся ктому́:
 • я́ко да от­ повелѣ́нiя сего́ опа́сни бу́дете нерадѣ́нiе твори́ти о се́мъ, да не когда́ умно́жит­ся поги́бель на зло́ царе́мъ.
 • Тогда́ писмоно́сецъ Артаксе́ркса царя́ прочте́ сви́токъ предъ ре­у́момъ Валтаа́момъ и сампса́емъ книго́чiемъ и сослужи́телми и́хъ: и идо́ша тща́телно во Иерусали́мъ и во Иуде́ю, и удержа́ша и́хъ мы́шцею си́льною.
 • Тогда́ преста́ дѣ́ло до́му Бо́жiя, е́же во Иерусали́мѣ, и не творя́шеся да́же до лѣ́та втора́го ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
 • И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву;
 • и пришли они к Зоровавелю и к главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда.
 • И сказал им Зоровавель и Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский.
 • И стал народ земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в строении;
 • и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского.
 • А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима.
 • И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю Персидскому. Письмо же написано было буквами Сирийскими и на Сирийском языке.
 • Рехум советник и Шимшай писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое:
 • Тогда-то. Рехум советник и Шимшай писец и прочие товарищи их, – Динеи и Афарсафхеи, Тарпелеи, Апарсы, Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне,
 • и прочие народы, которых переселил Аснафар [Сеннахирим] великий и славный и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекою, и прочее.
 • И вот список с письма, которое послали к нему: Царю Артаксерксу – рабы твои, люди, живущие за рекою, и прочее.
 • Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили.
 • Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб.
 • Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю:
 • пусть поищут в памятной книге отцов твоих, – и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен.
 • Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою.
 • Царь послал ответ Рехуму советнику и Шимшаю писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных: Мир... и прочее.
 • Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною;
 • и от меня дано повеление, – и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения,
 • и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать, налоги и пошлины.
 • Итак дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление.
 • И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?
 • Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям, и сильною вооруженною рукою остановили работу их.
 • Тогда остановилась работа при доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского.
 • И҆ ᲂу҆слы́шаша вразѝ і҆ꙋ̑дины и҆ венїамі̑ни, ꙗ҆́кѡ сы́нове преселе́нїѧ созида́ютъ це́рковь гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆и҃левꙋ,
 • и҆ пристꙋпи́ша къ зорова́велю и҆ ко кнѧзє́мъ ѻ҆те́чествъ и҆ реко́ша и҆̀мъ: сози́ждемъ съ ва́ми, поне́же, ꙗ҆́коже и҆ вы̀, и҆́щемъ бг҃а ва́шего и҆ є҆мꙋ̀ мы̀ жре́мъ же́ртвꙋ ѿ дні́й а҆сарада́на царѧ̀ а҆ссꙋ́рска приве́дшагѡ ны̀ сѣ́мѡ.
 • И҆ речѐ и҆̀мъ зорова́вель и҆ і҆исꙋ́съ и҆ про́чїи кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ і҆и҃левыхъ: нѣ́сть на́мъ и҆ ва́мъ созда́ти до́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, поне́же мы̀ са́ми ѡ҆со́бнѡ сози́ждемъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ на́мъ кѵ́ръ ца́рь пе́рсскїй.
 • И҆ бы́ша лю́дїе землѝ (тоѧ̀) ѡ҆слаблѧ́юще рꙋ́ки люді́й і҆ꙋде́йскихъ, и҆ препина́хꙋ и҆̀мъ въ созида́нїи,
 • и҆ наима́хꙋ на ни́хъ совѣ́тникѡвъ, да разорѧ́тъ совѣ́тъ и҆́хъ, во всѧ̑ дни̑ кѵ́ра царѧ̀ пе́рсскагѡ и҆ да́же до ца́рства да́рїа царѧ̀ пе́рсскагѡ.
 • Въ ца́рство же а҆ссꙋи́ра, (и҆́же є҆́сть а҆ртаѯе́рѯъ,) въ нача́лѣ ца́рства є҆гѡ̀, написа́ша сви́токъ на живꙋ́щихъ во і҆ꙋде́и и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
 • И҆ во дни̑ а҆рѳасаѳа́на написа̀ въ ми́рѣ мїѳрїда́тъ и҆ тавеи́лъ со про́чими сослꙋжи́тєли ко а҆ртаѯе́рѯꙋ царю̀ пе́рсскомꙋ: написа̀ писмоно́сецъ писа́нїе сѵ́рскимъ ѧ҆зы́комъ и҆ претолко́вано.
 • Реꙋ́мъ валтаа́мъ и҆ самѱа̀ книго́чїй написа́ста посла́нїе є҆ди́но на і҆ерⷭ҇ли́мъ ко а҆ртаѯе́рѯꙋ царю̀:
 • та́кѡ сꙋди́лъ реꙋ́мъ валтаа́мъ и҆ самѱа̀ книго́чїй и҆ про́чїи сослꙋжи́телїе на́ши, дїне́є, а҆фарсаѳахе́є, тарфале́є, а҆рфасе́є, а҆рхѷе́є, вавѷлѡ́нѧне, сꙋсанахе́є, саве́є, є҆лами́те
 • и҆ про́чїи ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆̀хже преведѐ а҆ссенафа́ръ вели́кїй и҆ пресла́вный и҆ вселѝ и҆̀хъ во градѣ́хъ самарі́йскихъ и҆ про́чихъ ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ рѣкѝ.
 • Сїѐ є҆́сть сказа́нїе посла́нїѧ, є҆́же посла́ша къ немꙋ̀, ко а҆ртаѯе́рѯꙋ царю̀: рабѝ твоѝ, мꙋ́жїе, и҆̀же за рѣко́ю:
 • вѣ́домо да бꙋ́детъ царю̀, ꙗ҆́кѡ і҆ꙋде́є, и҆̀же взыдо́ша ѿ тебє̀ къ на́мъ, прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ гра́дъ ѿстꙋ́пный и҆ лꙋка́вый, є҆го́же созида́ютъ: и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀ состро́єны сꙋ́ть, и҆ ѡ҆снова́нїе є҆гѡ̀ возвы́сиша:
 • нн҃ѣ ᲂу҆̀бо вѣ́домо да бꙋ́детъ царю̀, ꙗ҆́кѡ, а҆́ще гра́дъ се́й со́зданъ бꙋ́детъ, и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀ соверша́тсѧ, да̑ни не бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀, нижѐ (лѣ́тнѧгѡ воздаѧ́нїѧ) дадꙋ́тъ: и҆ сїѐ царє́мъ ѕло̀ твори́тъ,
 • и҆ посрамоще́нїѧ царе́ва не лѣ́ть на́мъ ви́дѣти: сегѡ̀ ра́ди посла́хомъ и҆ возвѣсти́хомъ царю̀,
 • да разсмо́трено бꙋ́детъ въ кни́зѣ памѧтопи́снѣй ѻ҆тцє́въ твои́хъ, и҆ ѡ҆брѧ́щеши въ кни́зѣ памѧтопи́снѣй и҆ позна́еши, ꙗ҆́кѡ гра́дъ ѡ҆́нъ ѿстꙋ́пный є҆́сть и҆ ѡ҆би́дѧщь царе́й и҆ страны̑, и҆ ᲂу҆бѣ̑жища слꙋ́гъ быва́ютъ посредѣ̀ є҆гѡ̀ ѿ дні́й дре́внихъ, сегѡ̀ ра́ди и҆ гра́дъ то́й ѡ҆пꙋстоше́нъ є҆́сть:
 • вѣ́домо ᲂу҆̀бо твори́мъ царю̀, ꙗ҆́кѡ, а҆́ще гра́дъ то́й со́зданъ бꙋ́детъ и҆ стѣ́ны є҆гѡ̀ соверша́тсѧ, то̀ не бꙋ́детъ тѝ ми́ра.
 • И҆ посла̀ ца́рь ко реꙋ́мꙋ валтаа́мꙋ и҆ самѱа́ю книгѡ́чїю и҆ ко про́чымъ сослꙋжи́телємъ и҆́хъ ѡ҆бита́ющымъ въ самарі́и и҆ про́чымъ за рѣко́ю ми́ръ
 • и҆ речѐ: писмоно́сецъ, є҆го́же посла́сте къ на́мъ, при́званъ пред̾ менѐ,
 • и҆ ѿ менє̀ повелѣ́но є҆́сть, и҆ соглѧ́дахомъ и҆ ѡ҆брѣто́хомъ, ꙗ҆́кѡ гра́дъ то́й ѿ дні́й дре́внихъ на царе́й возно́ситсѧ, ѿстꙋплє́нїѧ и҆ ᲂу҆бѣ̑жища быва́ютъ въ не́мъ:
 • и҆ ца́рїе крѣ́пцы бы́ша во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ ѡ҆блада́хꙋ все́ю страно́ю, ꙗ҆́же за рѣко́ю, да̑ни же мнѡ́ги и҆ ча́сть дава́шесѧ и҆̀мъ:
 • и҆ нн҃ѣ повели́те мꙋжє́мъ ѡ҆́нымъ преста́ти ѿ дѣ́ла, и҆ гра́дъ ѻ҆́ный да не созида́етсѧ ктомꙋ̀:
 • ꙗ҆́кѡ да ѿ повелѣ́нїѧ сегѡ̀ ѡ҆па́сни бꙋ́дете нерадѣ́нїе твори́ти ѡ҆ се́мъ, да не когда̀ ᲂу҆мно́житсѧ поги́бель на ѕло̀ царє́мъ.
 • Тогда̀ писмоно́сецъ а҆ртаѯе́рѯа царѧ̀ прочтѐ сви́токъ пред̾ реꙋ́момъ валтаа́момъ и҆ самѱа́емъ книго́чїемъ и҆ сослꙋжи́телми и҆́хъ: и҆ и҆до́ша тща́тельнѡ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ во і҆ꙋде́ю, и҆ ᲂу҆держа́ша и҆̀хъ мы́шцею си́льною.
 • Тогда̀ преста̀ дѣ́ло до́мꙋ бж҃їѧ, є҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ не творѧ́шесѧ да́же до лѣ́та втора́гѡ ца́рства да́рїа царѧ̀ пе́рсскагѡ.