Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • Тогда́ да́рiй ца́рь повелѣ́, и иска́ша во книгохрани́телницахъ, идѣ́же сокро́вище лежи́тъ въ Вавило́нѣ.
 • И обрѣ́теся во Ама́ѳѣ гра́дѣ миді́йстѣмъ въ пала́тѣ глави́зна еди́на, и сiе́ пи́сано бѣ́ въ не́й на па́мять:
 • въ лѣ́то пе́рвое ки́ра царя́, ки́ръ ца́рь ца́рь повелѣ́ о до́мѣ Бо́жiи, и́же во Иерусали́мѣ: до́мъ да сози́ждет­ся, и мѣ́сто, идѣ́же жру́тъ же́ртвы: и положи́ мѣ́ру высоты́ лако́тъ шестьдеся́тъ, широта́ его́ лако́тъ шестьдеся́тъ:
 • и стѣ́ны ка́мен­ныя тве́рдыя три́, и стѣна́ древя́ная еди́на, иждиве́нiе же от­ до́му царе́ва да да́ст­ся:
 • и сосу́ди до́му Бо́жiя златі́и и сре́брянiи, и́хже навуходоно́соръ взя́ от­ до́му, и́же во Иерусали́мѣ, и пренесе́ и́хъ въ Вавило́нъ, да от­даду́т­ся и внесу́т­ся въ до́мъ, и́же во Иерусали́мѣ, на мѣ́сто, идѣ́же и поста́влени бя́ху въ дому́ Бо́жiи:
 • ны́нѣ у́бо дади́те, кня́зiе су́щiи за рѣко́ю, саѳарвузана́й и сослужи́телiе и́хъ Афарсахе́е, и́же за рѣко́ю, дале́че от­иди́те от­ту́ду:
 • ны́нѣ оста́вите дѣ́ло до́му Бо́жiя: кня́зiе Иуде́йстiи и старѣ́йшины и́хъ до́мъ Бо́жiй то́й да созида́ютъ на мѣ́стѣ сво­е́мъ:
 • и от­ мене́ повелѣ́но бы́сть, да не когда́ что́ сотвори́те проти́вно старѣ́йшинамъ жидо́вскимъ въ созида́нiи до́му Бо́жiя о́наго: и от­ имѣ́нiй ца́рскихъ да́ней су́щихъ за рѣко́ю при­­лѣ́жно на иждиве́нiе да дае́т­ся муже́мъ тѣ́мъ, е́же бы не преста́ло дѣ́ло то́:
 • и е́же а́ще оскудѣ́етъ, и телцы́ и овны́ и а́гнцы, во всесожже́нiя Бо́гу небе́сному, пшени́ца, со́ль, вино́, еле́й, по словеси́ свяще́н­никовъ, и́же во Иерусали́мѣ, да дае́т­ся и́мъ по вся́ дни́, е́же а́ще воспро́сятъ,
 • да бу́дутъ при­­нося́щiи благо­уха́нiя Бо́гу небе́сному и да мо́лят­ся о жи́зни царя́ и сыно́въ его́:
 • и от­ мене́ уста́влено повелѣ́нiе, да вся́къ человѣ́къ, и́же престу́питъ повелѣ́нiе сiе́, во́змет­ся дре́во от­ до́му его́, и воз­дви́женъ обѣ́сит­ся на не́мъ, и до́мъ его́ мнѣ́ бу́детъ взя́тъ:
 • и Бо́гъ, его́же обита́етъ и́мя та́мо, да низврати́тъ вся́каго царя́ и лю́ди, и́же простру́тъ ру́ку свою́ премѣни́ти или́ разори́ти до́мъ Бо́жiй, и́же е́сть во Иерусали́мѣ: а́зъ да́рiй поста́вихъ повелѣ́нiе, съ при­­лѣжа́нiемъ да бу́детъ.
 • Тогда́ Ѳаѳана́й кня́зь страны́ зарѣ́чныя, саѳарвузана́й и сослуже́бницы его́, я́коже посла́ да́рiй ца́рь, та́ко сотвори́ша тща́телно.
 • Старѣ́йшины же Иуде́йстiи созида́ху и леви́ти по проро́че­ст­ву Агге́а проро́ка и заха́рiи сы́на а́ддова. И созда́ша и соверши́ша по повелѣ́нiю Бо́га Изра́илева и по повелѣ́нiю ки́ра и да́рiа и Артаксе́ркса царе́й пе́рсскихъ,
 • и соверши́ша до́мъ то́й да́же до дне́ тре́тiяго, ме́сяца Ада́ра, и́же е́сть въ лѣ́то шесто́е ца́р­ст­ва да́рiа царя́.
 • Сотвори́ша же сы́нове Изра́илевы, свяще́н­ницы и леви́ти, и про́чiи сыно́въ преселе́нiя обновле́нiе до́му Бо́жiя въ ра́дости,
 • и при­­несо́ша на обновле́нiе до́му Бо́жiя телце́въ сто́, овно́въ двѣ́сти, а́гнцевъ четы́реста, козло́въ от­ ко́зъ за грѣхи́ всего́ Изра́иля два­на́­де­сять, по числу́ колѣ́нъ Изра́илевыхъ:
 • и поста́виша свяще́н­никовъ въ чинѣ́хъ сво­и́хъ и леви́ты въ ча́стехъ сво­и́хъ на служе́нiе до́му Бо́жiя во Иерусали́мѣ, я́коже пи́сано е́сть въ кни́зѣ Моисе́овѣ.
 • И сотвори́ша сы́нове преселе́нiя па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго:
 • очище́ни бо бя́ху свяще́н­ницы и леви́ти да́же до еди́наго вси́ чи́сти, и пожро́ша па́сху всѣ́мъ сыно́мъ преселе́нiя и бра́тiи и́хъ свяще́н­никомъ и себѣ́ самы́мъ.
 • И ядо́ша сы́нове Изра́илевы па́сху, и́же от­ преселе́нiя, и вся́къ от­лучи́выйся от­ оскверне́нiя язы́ковъ земли́ къ ни́мъ, е́же взыска́ти Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И сотвори́ша пра́здникъ опрѣсно́чный се́дмь дні́й въ весе́лiи, я́ко воз­весели́ и́хъ Госпо́дь и обрати́ се́рдце царя́ Ассу́рска къ ни́мъ, укрѣпи́ти ру́ки и́хъ въ дѣ́лѣхъ до́му Бо́га Изра́илева.
 • Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища.
 • И найден в Екбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: «Для памяти:
 • в первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей;
 • рядов из камней больших три, и ряд из дерева один; издержки же пусть выдаются из царского дома.
 • Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божием.
 • Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай, с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, – удалитесь оттуда.
 • Не останавливайте работы при сем доме Божием; пусть Иудейский областеначальник и Иудейские старейшины строят сей дом Божий на месте его.
 • И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем Иудейским в построении того дома Божия, и именно: из имущества царского – из заречной подати – немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась;
 • и сколько нужно – тельцов ли, или овнов и агнцев, на всесожжения Богу небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки,
 • чтоб они приносили жертву приятную Богу небесному и молились о жизни царя и сыновей его.
 • Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его за то будет обращен в развалины.
 • И Бог, Которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление; да будет оно в точности исполняемо».
 • Тогда Фафнай, заречный областеначальник, Шефар-Бознай и товарищи их, – как повелел царь Дарий, так в точности и делали.
 • И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских.
 • И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария.
 • И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью.
 • И принесли при освящении сего дома Божия: сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых.
 • И поставили священников по отделениям их, и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея.
 • И совершили возвратившиеся из плена пасху в четырнадцатый день первого месяца,
 • потому что очистились священники и левиты, – все они, как один, были чисты; и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя.
 • И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву.
 • И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева.
 • 于 是 大 利 乌 王 降 旨 , 要 寻 察 典 籍 库 内 , 就 是 在 巴 比 伦 藏 宝 物 之 处 。
 • 在 米 底 亚 省 亚 马 他 城 的 宫 内 寻 得 一 卷 , 其 中 记 着 说 ,
 • 古 列 王 元 年 , 他 降 旨 论 到 耶 路 撒 冷 神 的 殿 , 要 建 造 这 殿 为 献 祭 之 处 , 坚 立 殿 的 根 基 。 殿 高 六 十 肘 , 宽 六 十 肘 ,
 • 用 三 层 大 石 头 , 一 层 新 木 头 , 经 费 要 出 于 王 库 。
 • 并 且 神 殿 的 金 银 器 皿 , 就 是 尼 布 甲 尼 撒 从 耶 路 撒 冷 的 殿 中 掠 到 巴 比 伦 的 , 要 归 还 带 到 耶 路 撒 冷 的 殿 中 , 各 按 原 处 放 在 神 的 殿 里 。
 • 现 在 河 西 的 总 督 达 乃 和 示 他 波 斯 乃 , 并 你 们 的 同 党 , 就 是 住 河 西 的 亚 法 萨 迦 人 , 你 们 当 远 离 他 们 。
 • 不 要 拦 阻 神 殿 的 工 作 , 任 凭 犹 大 人 的 省 长 , 和 犹 大 人 的 长 老 , 在 原 处 建 造 神 的 这 殿 。
 • 我 又 降 旨 , 吩 咐 你 们 向 犹 大 人 的 长 老 为 建 造 神 的 殿 当 怎 样 行 , 就 是 从 河 西 的 款 项 中 , 急 速 拨 取 贡 银 作 他 们 的 经 费 , 免 得 耽 误 工 作 。
 • 他 们 与 天 上 的 神 献 燔 祭 所 需 用 的 公 牛 犊 , 公 绵 羊 , 绵 羊 羔 , 并 所 用 的 麦 子 , 盐 , 酒 , 油 , 都 要 照 耶 路 撒 冷 祭 司 的 话 , 每 日 供 给 他 们 , 不 得 有 误 。
 • 好 叫 他 们 献 馨 香 的 祭 给 天 上 的 神 , 又 为 王 和 王 众 子 的 寿 命 祈 祷 。
 • 我 再 降 旨 , 无 论 谁 更 改 这 命 令 , 必 从 他 房 屋 中 拆 出 一 根 梁 来 , 把 他 举 起 , 悬 在 其 上 , 又 使 他 的 房 屋 成 为 粪 堆 。
 • 若 有 王 和 民 伸 手 更 改 这 命 令 , 拆 毁 这 殿 , 愿 那 使 耶 路 撒 冷 的 殿 作 为 他 名 居 所 的 神 将 他 们 灭 绝 。 我 大 利 乌 降 这 旨 意 , 当 速 速 遵 行 。
 • 于 是 , 河 西 总 督 达 乃 和 示 他 波 斯 乃 , 并 他 们 的 同 党 , 因 大 利 乌 王 所 发 的 命 令 , 就 急 速 遵 行 。
 • 犹 大 长 老 , 因 先 知 哈 该 , 和 易 多 的 孙 子 撒 迦 利 亚 , 所 说 劝 勉 的 话 , 就 建 造 这 殿 , 凡 事 亨 通 。 他 们 遵 着 以 色 列 神 的 命 令 , 和 波 斯 王 古 列 , 大 利 乌 , 亚 达 薛 西 的 旨 意 , 建 造 完 毕 。
 • 大 利 乌 王 第 六 年 , 亚 达 月 初 三 日 , 这 殿 修 成 了 。
 • 以 色 列 的 祭 司 和 利 未 人 , 并 其 馀 被 掳 归 回 的 人 , 都 欢 欢 喜 喜 地 行 奉 献 神 殿 的 礼 。
 • 行 奉 献 神 殿 的 礼 就 献 公 牛 一 百 只 , 公 绵 羊 二 百 只 , 绵 羊 羔 四 百 只 , 又 照 以 色 列 支 派 的 数 目 献 公 山 羊 十 二 只 , 为 以 色 列 众 人 作 赎 罪 祭 。
 • 且 派 祭 司 和 利 未 人 按 着 班 次 在 耶 路 撒 冷 事 奉 神 , 是 照 摩 西 律 法 书 上 所 写 的 。
 • 正 月 十 四 日 , 被 掳 归 回 的 人 守 逾 越 节 。
 • 原 来 , 祭 司 和 利 未 人 一 同 自 洁 , 无 一 人 不 洁 净 。 利 未 人 为 被 掳 归 回 的 众 人 和 他 们 的 弟 兄 众 祭 司 , 并 为 自 己 宰 逾 越 节 的 羊 羔 。
 • 从 掳 到 之 地 归 回 的 以 色 列 人 , 和 一 切 除 掉 所 染 外 邦 人 污 秽 , 归 附 他 们 , 要 寻 求 耶 和 华 以 色 列 神 的 人 都 吃 这 羊 羔 ,
 • 欢 欢 喜 喜 地 守 除 酵 节 七 日 。 因 为 耶 和 华 使 他 们 欢 喜 , 又 使 亚 述 王 的 心 转 向 他 们 , 坚 固 他 们 的 手 , 作 以 色 列 神 殿 的 工 程 。