Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • По си́хъ же словесѣ́хъ, въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, взы́де е́здра сы́нъ саре́а, сы́на азарі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Селлу́мля, сы́на садду́кова, сы́на Ахито́вля,
 • сы́на самарі́ева, сы́на Есрі́ева, сы́на марео́ѳова,
 • сы́на зараі́ева, сы́на езеі́ева, сы́на воккі́ева,
 • сы́на Авису́ева, сы́на Финее́сова, сы́на Елеаза́рова, сы́на Ааро́на свяще́н­ника пе́рваго:
 • се́й е́здра взы́де от­ Вавило́на и се́й писе́цъ ско́ръ въ зако́нѣ Моисе́овѣ, его́же даде́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю. И даде́ ему́ ца́рь, я́ко рука́ Го́спода Бо́га его́ на не́мъ бѣ́ во всѣ́хъ, я́же иска́­ше о́нъ.
 • И взыдо́ша от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ, и пѣвцы́ и при­­две́рницы и наѳини́ми во Иерусали́мъ, въ лѣ́то седмо́е Артаксе́ркса царя́,
 • и прiидо́ша во Иерусали́мъ ме́сяца пя́таго: сiе́ е́сть лѣ́то седмо́е царе́во:
 • зане́ въ пе́рвый де́нь ме́сяца пе́рваго то́й нача́ восходи́ти от­ Вавило́на, и въ пе́рвый де́нь ме́сяца пя́таго прiидо́ша во Иерусали́мъ, я́ко рука́ Бо́га его́ блага́ на не́мъ бѣ́:
 • е́здра бо угото́ва се́рдце свое́, да взы́щетъ зако́на [Госпо́дня] и да тво́ритъ и учи́тъ во Изра́или повелѣ́ниемъ и судьба́мъ.
 • И сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя е́же даде́ ца́рь Артаксе́рксъ е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ кни́ги слове́съ за́повѣдiй Госпо́днихъ и повелѣ́нiй его́ во Изра́или:
 • Артаксе́рксъ ца́рь царе́й е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ зако́на Го́спода Бо́га небе́снаго: да соверши́т­ся сло́во и от­вѣ́тъ:
 • от­ мене́ повелѣ́но есть, да кі́йждо, и́же и́мать усе́рдiе бла́го во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ от­ люді́й Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ по­ити́ во Иерусали́мъ, съ тобо́ю да и́детъ:
 • от­ лица́ царе́ва и седми́ совѣ́тниковъ его́ по́сланъ еси́, да посѣти́ши Иуде́ю и Иерусали́мъ въ зако́нѣ Бо́га и́хъ, су́щемъ въ руку́ твое́ю,
 • и да от­несе́ши въ до́мъ Госпо́день сребро́ и зла́то, е́же ца́рь и совѣ́тницы его́ со усе́рдiемъ да́ша Бо́гу Изра́илеву, и́же во Иерусали́мѣ обита́етъ,
 • и все́ зла́то и сребро́, е́же а́ще обря́щеши во все́й о́бласти Вавило́нстѣй, съ доброво́льнымъ дая́нiемъ людски́мъ и свяще́н­никовъ, во́лею при­­нося́щихъ въ до́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ:
 • и вся́кiй дохо́дъ то́й усе́рдно впиши́ въ кни́гу сiю́: телцы́, овны́, а́гнцы, и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ: и при­­неси́ та́ на олта́рь до́му Бо́га ва́­шего, и́же е́сть во Иерусали́мѣ:
 • и а́ще что́ тебѣ́ и бра́тiи тво­е́й бла́го воз­мни́т­ся от­ оста́в­шагося сребра́ и зла́та сотвори́ти, я́коже уго́дно Бо́гу ва́­шему, сотвори́те:
 • и сосу́ды, и́же даны́ тебѣ́ въ слу́жбу до́му Бо́жiя, вда́ждь предъ Бо́гомъ во Иерусали́мѣ:
 • и про́чыя потре́бы до́му Бо́га тво­его́, е́же а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́ да́ти, да да́си изъ домо́въ сокро́вища царе́ва
 • и от­ мене́ а́зъ Артаксе́рксъ ца́рь уста́вихъ повелѣ́нiе всѣ́мъ храни́телемъ сокро́вищъ, и́же су́ть за рѣко́ю, да все́, е́же а́ще воспро́ситъ от­ ва́съ е́здра свяще́н­никъ и писе́цъ зако́на Бо́га небе́снаго, гото́во да бу́детъ:
 • сребра́ да́же до ста́ тала́нтъ, и пшени́цы да́же до ста́ мѣ́ръ, и вина́ да́же до ста́ бо́чекъ, и еле́а да́же до ста́ чва́новъ, а со́ли безъ записа́нiя:
 • все́, е́же е́сть по во́ли Бо́га небе́снаго, да бу́детъ въ дому́ Бо́га небе́снаго: вонми́те, да не кто́ простре́тъ ру́ку на до́мъ Бо́га небе́снаго, да не когда́ бу́детъ гнѣ́въ на ца́р­ст­во царе́во и сыно́въ его́:
 • и ва́мъ зна́емо твори́мъ сiе́, от­ всѣ́хъ свяще́н­никовъ и леви́товъ, пѣвце́въ, две́рниковъ, наѳини́мовъ и слу́гъ дому́ Бо́жiя да́нь да не бу́детъ тебѣ́, ниже́ имѣ́йте вла́сти порабоща́ти и́хъ:
 • ты́ же, е́здра, по прему́дрости Бо́га тво­его́, я́же въ руцѣ́ тво­е́й, поста́ви кни́жники и судiи́, да су́дятъ вся́ лю́ди, и́же су́ть за рѣко́ю, всѣ́мъ зна́ющымъ зако́нъ Бо́га тво­его́, и не вѣ́да­ю­щему вѣ́дати сотвори́те:
 • и вся́къ, и́же не сотвори́тъ зако́на Бо́га тво­его́ и зако́на царе́ва усе́рдно, су́дъ да бу́детъ сотворе́нъ на него́, а́ще въ сме́рть, или́ въ наказа́нiе, или́ во отщетѣ́нiе живота́, или́ въ темни́цу.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, и́же даде́ си́це въ се́рдце царе́во, да просла́витъ до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
 • и на мя́ уклони́ милосе́рдiе предъ очи́ма царя́ и совѣ́тниковъ его́ и всѣ́хъ князе́й царе́выхъ си́льныхъ: и а́зъ укрѣпле́нъ бы́хъ, я́ко рука́ Бо́жiя блага́я на мнѣ́, и собра́хъ от­ Изра́иля князе́й взы́ти со мно́ю.
 • После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии,
 • сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,
 • сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,
 • сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия,
 • сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, –
 • сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним.
 • С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса.
 • И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, – в седьмой же год царя.
 • Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним,
 • потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
 • И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:
 • Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее.
 • От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.
 • Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей,
 • и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме,
 • и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;
 • поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме.
 • И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте.
 • И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.
 • И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ.
 • И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:
 • серебра до ста талантов, и пшеницы до ста ко́ров, и вина до ста ба́тов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества.
 • Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога небесного,] дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его.
 • И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины.
 • Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.
 • Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу.
 • Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя – украсить дом Господень, который в Иерусалиме,
 • и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.
 • 这 事 以 后 , 波 斯 王 亚 达 薛 西 年 间 , 有 个 以 斯 拉 , 他 是 西 莱 雅 的 儿 子 , 西 莱 雅 是 亚 撒 利 雅 的 儿 子 , 亚 撒 利 雅 是 希 勒 家 的 儿 子 。
 • 希 勒 家 是 沙 龙 的 儿 子 , 沙 龙 是 撒 督 的 儿 子 , 撒 督 是 亚 希 突 的 儿 子 ,
 • 亚 希 突 是 亚 玛 利 雅 的 儿 子 , 亚 玛 利 雅 是 亚 撒 利 雅 的 儿 子 , 亚 撒 利 雅 是 米 拉 约 的 儿 子 ,
 • 米 拉 约 是 西 拉 希 雅 的 儿 子 , 西 拉 希 雅 是 乌 西 的 儿 子 , 乌 西 是 布 基 的 儿 子 ,
 • 布 基 是 亚 比 书 的 儿 子 , 亚 比 书 是 非 尼 哈 的 儿 子 , 非 尼 哈 是 以 利 亚 撒 的 儿 子 , 以 利 亚 撒 是 大 祭 司 亚 伦 的 儿 子 。
 • 这 以 斯 拉 从 巴 比 伦 上 来 , 他 是 敏 捷 的 文 士 , 通 达 耶 和 华 以 色 列 神 所 赐 摩 西 的 律 法 书 。 王 允 准 他 一 切 所 求 的 , 是 因 耶 和 华 他 神 的 手 帮 助 他 。
 • 亚 达 薛 西 王 第 七 年 , 以 色 列 人 , 祭 司 , 利 未 人 , 歌 唱 的 , 守 门 的 , 尼 提 宁 , 有 上 耶 路 撒 冷 的 。
 • 王 第 七 年 五 月 , 以 斯 拉 到 了 耶 路 撒 冷 。
 • 正 月 初 一 日 , 他 从 巴 比 伦 起 程 。 因 他 神 施 恩 的 手 帮 助 他 , 五 月 初 一 日 就 到 了 耶 路 撒 冷 。
 • 以 斯 拉 定 志 考 究 遵 行 耶 和 华 的 律 法 , 又 将 律 例 典 章 教 训 以 色 列 人 。
 • 祭 司 以 斯 拉 是 通 达 耶 和 华 诫 命 , 和 赐 以 色 列 之 律 例 的 文 士 。 亚 达 薛 西 王 赐 给 他 们 谕 旨 , 上 面 写 着 说 ,
 • 诸 王 之 王 亚 达 薛 西 , 达 于 祭 司 以 斯 拉 通 达 天 上 神 律 法 大 德 的 文 士 , 云 云 。
 • 住 在 我 国 中 的 以 色 列 人 , 祭 司 , 利 未 人 , 凡 甘 心 上 耶 路 撒 冷 去 的 , 我 降 旨 准 他 们 与 你 同 去 。
 • 王 与 七 个 谋 士 既 然 差 你 去 , 照 你 手 中 神 的 律 法 书 , 察 问 犹 大 , 和 耶 路 撒 冷 的 景 况 。
 • 又 带 金 银 , 就 是 王 和 谋 士 甘 心 献 给 住 耶 路 撒 冷 , 以 色 列 神 的 ,
 • 并 带 你 在 巴 比 伦 全 省 所 得 的 金 银 , 和 百 姓 , 祭 司 乐 意 献 给 耶 路 撒 冷 他 们 神 殿 的 礼 物 。
 • 所 以 你 当 用 这 金 银 , 急 速 买 公 牛 , 公 绵 羊 , 绵 羊 羔 , 和 同 献 的 素 祭 奠 祭 之 物 , 献 在 耶 路 撒 冷 你 们 神 殿 的 坛 上 。
 • 剩 下 的 金 银 , 你 和 你 的 弟 兄 看 着 怎 样 好 , 就 怎 样 用 , 总 要 遵 着 你 们 神 的 旨 意 。
 • 所 交 给 你 神 殿 中 使 用 的 器 皿 , 你 要 交 在 耶 路 撒 冷 神 面 前 。
 • 你 神 殿 里 若 再 有 需 用 的 经 费 , 你 可 以 从 王 的 府 库 里 支 取 。
 • 我 亚 达 薛 西 王 又 降 旨 与 河 西 的 一 切 库 官 , 说 , 通 达 天 上 神 律 法 的 文 士 祭 司 以 斯 拉 , 无 论 向 你 们 要 什 么 , 你 们 要 速 速 地 备 办 ,
 • 就 是 银 子 直 到 一 百 他 连 得 , 麦 子 一 百 柯 珥 , 酒 一 百 吧 特 , 油 一 百 吧 特 , 盐 不 计 其 数 , 也 要 给 他 。
 • 凡 天 上 之 神 所 吩 咐 的 , 当 为 天 上 神 的 殿 详 细 办 理 。 为 何 使 忿 怒 临 到 王 和 王 众 子 的 国 呢 。
 • 我 又 晓 谕 你 们 , 至 于 祭 司 , 利 未 人 , 歌 唱 的 , 守 门 的 , 和 尼 提 宁 , 并 在 神 殿 当 差 的 人 , 不 可 叫 他 们 进 贡 , 交 课 , 纳 税 。
 • 以 斯 拉 阿 , 要 照 着 你 神 赐 你 的 智 慧 , 将 所 有 明 白 你 神 律 法 的 人 立 为 士 师 , 审 判 官 , 治 理 河 西 的 百 姓 , 使 他 们 教 训 一 切 不 明 白 神 律 法 的 人 。
 • 凡 不 遵 行 你 神 律 法 和 王 命 令 的 人 就 当 速 速 定 他 的 罪 , 或 治 死 , 或 充 军 , 或 抄 家 , 或 囚 禁 。
 • 以 斯 拉 说 , 耶 和 华 我 们 列 祖 的 神 是 应 当 称 颂 的 。 因 他 使 王 起 这 心 意 修 饰 耶 路 撒 冷 耶 和 华 的 殿 ,
 • 又 在 王 和 谋 士 , 并 大 能 的 军 长 面 前 施 恩 于 我 。 因 耶 和 华 我 神 的 手 帮 助 我 , 我 就 得 以 坚 强 , 从 以 色 列 中 招 聚 首 领 , 与 我 一 同 上 来 。