Скрыть
7:1-5
7:4
7:8
Церковнославянский (рус)
По си́хъ же словесѣ́хъ, въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, взы́де е́здра сы́нъ саре́а, сы́на азарі́ева, сы́на хелкі́ева,
сы́на Селлу́мля, сы́на садду́кова, сы́на Ахито́вля,
сы́на самарі́ева, сы́на Есрі́ева, сы́на марео́ѳова,
сы́на зараі́ева, сы́на езеі́ева, сы́на воккі́ева,
сы́на Авису́ева, сы́на Финее́сова, сы́на Елеаза́рова, сы́на Ааро́на свяще́н­ника пе́рваго:
се́й е́здра взы́де от­ Вавило́на и се́й писе́цъ ско́ръ въ зако́нѣ Моисе́овѣ, его́же даде́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю. И даде́ ему́ ца́рь, я́ко рука́ Го́спода Бо́га его́ на не́мъ бѣ́ во всѣ́хъ, я́же иска́­ше о́нъ.
И взыдо́ша от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ, и пѣвцы́ и при­­две́рницы и наѳини́ми во Иерусали́мъ, въ лѣ́то седмо́е Артаксе́ркса царя́,
и прiидо́ша во Иерусали́мъ ме́сяца пя́таго: сiе́ е́сть лѣ́то седмо́е царе́во:
зане́ въ пе́рвый де́нь ме́сяца пе́рваго то́й нача́ восходи́ти от­ Вавило́на, и въ пе́рвый де́нь ме́сяца пя́таго прiидо́ша во Иерусали́мъ, я́ко рука́ Бо́га его́ блага́ на не́мъ бѣ́:
е́здра бо угото́ва се́рдце свое́, да взы́щетъ зако́на [Госпо́дня] и да тво́ритъ и учи́тъ во Изра́или повелѣ́ниемъ и судьба́мъ.
И сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя е́же даде́ ца́рь Артаксе́рксъ е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ кни́ги слове́съ за́повѣдiй Госпо́днихъ и повелѣ́нiй его́ во Изра́или:
Артаксе́рксъ ца́рь царе́й е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ зако́на Го́спода Бо́га небе́снаго: да соверши́т­ся сло́во и от­вѣ́тъ:
от­ мене́ повелѣ́но есть, да кі́йждо, и́же и́мать усе́рдiе бла́го во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ от­ люді́й Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ по­ити́ во Иерусали́мъ, съ тобо́ю да и́детъ:
от­ лица́ царе́ва и седми́ совѣ́тниковъ его́ по́сланъ еси́, да посѣти́ши Иуде́ю и Иерусали́мъ въ зако́нѣ Бо́га и́хъ, су́щемъ въ руку́ твое́ю,
и да от­несе́ши въ до́мъ Госпо́день сребро́ и зла́то, е́же ца́рь и совѣ́тницы его́ со усе́рдiемъ да́ша Бо́гу Изра́илеву, и́же во Иерусали́мѣ обита́етъ,
и все́ зла́то и сребро́, е́же а́ще обря́щеши во все́й о́бласти Вавило́нстѣй, съ доброво́льнымъ дая́нiемъ людски́мъ и свяще́н­никовъ, во́лею при­­нося́щихъ въ до́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ:
и вся́кiй дохо́дъ то́й усе́рдно впиши́ въ кни́гу сiю́: телцы́, овны́, а́гнцы, и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ: и при­­неси́ та́ на олта́рь до́му Бо́га ва́­шего, и́же е́сть во Иерусали́мѣ:
и а́ще что́ тебѣ́ и бра́тiи тво­е́й бла́го воз­мни́т­ся от­ оста́в­шагося сребра́ и зла́та сотвори́ти, я́коже уго́дно Бо́гу ва́­шему, сотвори́те:
и сосу́ды, и́же даны́ тебѣ́ въ слу́жбу до́му Бо́жiя, вда́ждь предъ Бо́гомъ во Иерусали́мѣ:
и про́чыя потре́бы до́му Бо́га тво­его́, е́же а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́ да́ти, да да́си изъ домо́въ сокро́вища царе́ва
и от­ мене́ а́зъ Артаксе́рксъ ца́рь уста́вихъ повелѣ́нiе всѣ́мъ храни́телемъ сокро́вищъ, и́же су́ть за рѣко́ю, да все́, е́же а́ще воспро́ситъ от­ ва́съ е́здра свяще́н­никъ и писе́цъ зако́на Бо́га небе́снаго, гото́во да бу́детъ:
сребра́ да́же до ста́ тала́нтъ, и пшени́цы да́же до ста́ мѣ́ръ, и вина́ да́же до ста́ бо́чекъ, и еле́а да́же до ста́ чва́новъ, а со́ли безъ записа́нiя:
все́, е́же е́сть по во́ли Бо́га небе́снаго, да бу́детъ въ дому́ Бо́га небе́снаго: вонми́те, да не кто́ простре́тъ ру́ку на до́мъ Бо́га небе́снаго, да не когда́ бу́детъ гнѣ́въ на ца́р­ст­во царе́во и сыно́въ его́:
и ва́мъ зна́емо твори́мъ сiе́, от­ всѣ́хъ свяще́н­никовъ и леви́товъ, пѣвце́въ, две́рниковъ, наѳини́мовъ и слу́гъ дому́ Бо́жiя да́нь да не бу́детъ тебѣ́, ниже́ имѣ́йте вла́сти порабоща́ти и́хъ:
ты́ же, е́здра, по прему́дрости Бо́га тво­его́, я́же въ руцѣ́ тво­е́й, поста́ви кни́жники и судiи́, да су́дятъ вся́ лю́ди, и́же су́ть за рѣко́ю, всѣ́мъ зна́ющымъ зако́нъ Бо́га тво­его́, и не вѣ́да­ю­щему вѣ́дати сотвори́те:
и вся́къ, и́же не сотвори́тъ зако́на Бо́га тво­его́ и зако́на царе́ва усе́рдно, су́дъ да бу́детъ сотворе́нъ на него́, а́ще въ сме́рть, или́ въ наказа́нiе, или́ во отщетѣ́нiе живота́, или́ въ темни́цу.
Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, и́же даде́ си́це въ се́рдце царе́во, да просла́витъ до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
и на мя́ уклони́ милосе́рдiе предъ очи́ма царя́ и совѣ́тниковъ его́ и всѣ́хъ князе́й царе́выхъ си́льныхъ: и а́зъ укрѣпле́нъ бы́хъ, я́ко рука́ Бо́жiя блага́я на мнѣ́, и собра́хъ от­ Изра́иля князе́й взы́ти со мно́ю.
Синодальный
После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии,
сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,
сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,
сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия,
сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, –
сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним.
С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса.
И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, – в седьмой же год царя.
Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним,
потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:
Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее.
От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.
Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей,
и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме,
и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;
поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме.
И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте.
И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.
И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ.
И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:
серебра до ста талантов, и пшеницы до ста ко́ров, и вина до ста ба́тов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества.
Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога небесного,] дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его.
И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины.
Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.
Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу.
Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя – украсить дом Господень, который в Иерусалиме,
и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.
Киргизский
Бул окуялардан кийин, Персия падышасы Артакшаштанын тушунда Эзра Бабылдан чыкты. Ал – Сераянын уулу, Серая – Азариянын уулу, Азария – Хилкиянын уулу,
Хилкия – Шалумдун уулу, Шалум – Садоктун уулу, Садок – Акитуптун уулу,
Акитуп – Амариянын уулу, Амария – Азариянын уулу, Азария – Мерайоттун уулу,
Мерайот – Захариянын уулу, Захария – Узинин уулу, Узи – Букинин уулу,
Буки – Абышуанын уулу, Абышуа – Пинехастын уулу, Пинехас – Элазардын уулу, Элазар – башкы ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу.
Эзра Бабыл жеринен чыкты. Ал китеп кљчєргєч болгон, Ысрайылдын Кудай-Тењири берген Мусанын мыйзамдарын жакшы билген. Падыша анын каалаганын берди, анткени Кудай-Тењиринин колу анын єстєндљ эле.
Эзра менен бирге Ысрайылдын кээ бир уулдары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, ырчылар, дарбазачылар, нетиндер Артакшаштанын падышачылыгынын жетинчи жылы Иерусалимге келишти.
Ал Иерусалимге Артакшаштанын падышачылыгынын жетинчи жылынын бешинчи айында келди.
Бабылдан чыгуу биринчи айдын биринчи кєнє башталды. Ал бешинчи айдын биринчи кєнє Иерусалимге келди, анткени Кудайдын жакшылык кылуучу колу анын єстєндљ эле.
Эзра љзєнєн жєрљгєн Тењирдин мыйзамын изилдљљгљ, аны аткарууга, Ысрайыл элине мыйзамды жана чындыкты єйрљтєєгљ бурган эле.
Артакшашта падышанын Ысрайыл элине Тењирдин осуяттары менен мыйзамдарын єйрљткљн ыйык кызмат кылуучу, китеп кљчєргєч Эзрага берген катынын мазмуну мындай:
«Падышалардын падышасы Артакшаштадан асмандагы Кудайдын мыйзамын окутуучу, ыйык кызмат кылуучу Эзрага салам.
Менин падышачылыгымдагы Ысрайыл элинин, анын ыйык кызмат кылуучуларынын, лебилеринин арасынан ким Иерусалимге барууну кааласа, ал сени менен барсын деп буйрук бердим.
Анткени сен падышанын жана анын жети кењешчисинин атынан сенин колуњдагы Кудайдын мыйзамы боюнча Жєйєт аймагы менен Иерусалимдин акыбалын карап кљрєє єчєн,
падыша менен анын кењешчилери Иерусалимдеги Ысрайыл Кудайынын єйєнљ курмандыкка арнаган алтын-кємєштљрєн жеткириш єчєн,
Бабылдын бардык дубанынан љзєњ жыйнап алган алтын-кємєштљрдє ыйык кызмат кылуучулардын жана элдин Иерусалимдеги Кудайдын єйєнљ арнап љз каалоолору боюнча курмандыкка берген тартуулары менен бирге жеткириш єчєн жљнљтєлєп жатасыњ.
Ошондуктан бул акчаларга токтоосуз љгєздљрдє, койлорду, козуларды, алар менен кошо чалынуучу нан курмандыктарын, куюлуучу курмандыктарды сатып ал, аларды Иерусалимдеги Кудайыњардын єйєндљгє курмандык чалынуучу жайда чал.
Калган алтын-кємєштљрдє љз Кудайыњардын эрки менен љзєњ жана бир туугандарыњ эмнени туура деп тапса, ошого жумшагыла.
Кудайыњдын єйєндљ кызмат кылууда пайдаланылуучу сага тапшырылган идиштерди Иерусалим Кудайынын алдына алып барып койгун.
Кудайыњдын єйє єчєн дагы эмне керек деп эсептесењ, ошонун баарын падышанын казынасынан бер.
Мен, Артакшашта падыша, дарыянын наркы љйєзєндљгє казына кайтаруучулардын бардыгына буйрук берем: асмандагы Кудайдын мыйзамдарын єйрљтєєчє, ыйык кызмат кылуучу Эзра эмне талап кылса, ошону токтоосуз бергиле:
Жєз талантка чейин кємєш, жєз батка чейин буудай, жєз батка чейин шарап, жєз батка чейин май бергиле, тузду болсо љлчљљсєз бергиле.
Асмандагы Кудайдын єйє єчєн асмандагы Кудай берген бардык буйрук тактык менен орундалсын, болбосо Кудайдын каары падышанын жана анын балдарынын падышачылыгына тиет.
Силерге дагы билдире кетчє нерсе: Кудайдын єйєндљ кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулардын, лебилердин, ырчылардын, дарбазачылардын, нетиндердин эч кимисинен алым, салык, бажы акысы алынбасын.
Сен болсо, Эзра, Кудайыњ берген даанышмандыгыњ менен башчыларды жана башкаруучуларды кой, алар дарыянын наркы љйєзєндљгє элди – Кудайыњдын мыйзамдарын билген элди башкарышсын, билбегендерди єйрљткєлљ.
Ким Кудайыњдын мыйзамын жана падышанын мыйзамын аткарбаса, аны токтоосуз љлєм жазасына болобу, же сєргєнгљ болобу, же акчалай айыпка болобу, же зынданга болобу љкєм чыгарышсын».
Падышанын жєрљгєнљ Иерусалимдеги Кудай єйєн жасалгалоону салган,
мага падышанын, анын кењешчилеринин, анын бардык кєч-кубаттуу тљрљлљрєнєн ырайымын бурган ата-бабаларыбыздын Кудай-Тењирине алкыш! Ошондо мен кайраттандым, анткени Кудай-Тењиримдин колу менин єстємдљ эле. Ошондуктан мени менен барышсын деп, Ысрайылдын уруу башчыларын чогулттум.
Zur Regierungszeit des Perserkönigs Artaxerxes lebte in Babylon ein Mann namens Esra. Er konnte die Reihe seiner Vorfahren zurückführen bis auf Aaron, das erste Oberhaupt der Priesterschaft. Sein Vater hieß Seraja; seine weiteren Vorfahren waren: Asarja, Hilkija, Schallum, Zadok, Ahitub, Amarja, Asarja, Merajot, Serachja, Usi, Bukki, Abischua, Pinhas und Eleasar, der Sohn Aarons.
Dieser Esra kam aus Babylon nach Jerusalem. Er war ein kundiger Lehrer des Gesetzes, das der HERR seinem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Weil der HERR seine Hand schützend über ihn hielt, erfüllte ihm der König alle seine Bitten.
So zogen mit ihm im 7. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes eine größere Anzahl Israeliten, dazu Priester, Leviten, Sänger, Torwächter und Tempeldiener nach Jerusalem.
Im fünften Monat desselben Jahres kamen sie dort an.
Als Tag des Aufbruchs aus Babylon hatte Esra den 1. Tag des 1. Monats bestimmt und am 1. Tag des 5. Monats erreichte er mit ihnen Jerusalem, denn die gütige Hand seines Gottes beschützte ihn.
Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu befolgen und die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten.
König Artaxerxes fertigte einen Erlass aus. Eine Abschrift davon übergab er Esra, dem Priester und Gesetzeskundigen, dem Lehrer der Gebote und Ordnungen, die der HERR dem Volk Israel gegeben hatte. Dieser Erlass lautete:
»Artaxerxes, König über alle Könige, an Esra, den Priester, den Lehrer für das Gesetz des Himmelsgottes: Ich wünsche dir Heil und Segen!
Hiermit befehle ich: Jeder in meinem Reich, der zum Volk Israel und zu seinen Priestern und Leviten gehört und freiwillig mit dir nach Jerusalem ziehen will, darf mit dir ziehen.
Der König und seine sieben Räte senden dich, um zu erkunden, ob in Jerusalem und Judäa alles so geordnet ist, wie es dem Gesetz deines Gottes entspricht, das in deiner Hand ist.
Außerdem sollst du das Silber und Gold hinbringen, das der König und seine Räte als Opfergabe für den Gott Israels entrichten, der in Jerusalem seine Wohnstätte hat.
Nimm auch alles Silber und Gold mit, das du in der Provinz Babylon sammeln kannst, auch freiwillige Gaben des Volkes und der Priester, die sie als Spenden für das Haus ihres Gottes in Jerusalem geben.
Du bekommst dieses Geld zu treuen Händen mit, um davon Stiere, Schafböcke und Lämmer sowie die dazugehörenden Speiseopfer und Trankopfer zu kaufen und diese Opfer eurem Gott auf dem Altar vor seinem Tempel in Jerusalem darzubringen.
Sollte noch etwas von dem Silber und Gold übrig bleiben, so könnt ihr darüber nach dem Willen eures Gottes verfügen, wie es dir und deinen Mitpriestern am besten erscheint.
Auch die Geräte, die dir für den Dienst im Haus deines Gottes übergeben werden, sollst du deinem Gott in Jerusalem überbringen.
Was du sonst noch für den Tempel deines Gottes aufwenden musst, wird dir die Staatskasse erstatten.
Ich, König Artaxerxes, gebe allen Schatzmeistern der Westprovinz den Befehl: Alles, worum Esra, der Priester und Lehrer im Gesetz des Himmelsgottes, bittet, ist ihm pünktlich und sorgfältig zu liefern,
und zwar bis zu 100 Zentner Silber, bis zu 100 große Sack Weizen, bis zu 100 Eimer Wein und ebenso viel Olivenöl, dazu Salz, so viel er benötigt.
Stellt mit Eifer und Hingabe alles bereit, was der Gott des Himmels für den Dienst an seinem Tempel braucht, damit nicht etwa sein Zorn über das Königreich, den König und seine Söhne kommt!
Außerdem wird euch bekannt gegeben: Niemand hat das Recht, von den Priestern, Leviten, Sängern, Torwächtern, Tempeldienern und allen anderen, die am Tempel dieses Gottes Dienst tun, irgendwelche Steuern oder Abgaben zu fordern.
Du aber, Esra, setze Richter und Rechtslehrer ein mit der Weisheit, die das Gesetz in deiner Hand dir vermittelt. Sie sollen eurem ganzen Volk in der Westprovinz Recht sprechen, allen, die die Gesetze deines Gottes kennen. Wenn jemand sie nicht kennt, sollt ihr ihn darin unterweisen.
Wer aber dem Gesetz deines Gottes nicht gehorcht, den sollt ihr vor Gericht stellen und je nach Vergehen zum Tod, zur Ausstoßung aus der Gemeinschaft, zu einer Geldstrafe oder zu Gefängnis verurteilen.«
Gepriesen sei der HERR, der Gott unserer Väter! Er war es, der dem König dies alles ins Herz gegeben hat, um seinem Tempel in Jerusalem Ehre und Ansehen zu verleihen.
Er hat mich die Gunst des Königs finden lassen und auch die Gunst seiner Räte und aller einflussreichen Beamten. Er hat mir Mut gemacht, weil seine gütige Hand mir half, und so habe ich eine ganze Reihe von israelitischen Sippenoberhäuptern dafür gewinnen können, mit mir zurückzukehren.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки