Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • По си́хъ же словесѣ́хъ, въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, взы́де е́здра сы́нъ саре́а, сы́на азарі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Селлу́мля, сы́на садду́кова, сы́на Ахито́вля,
 • сы́на самарі́ева, сы́на Есрі́ева, сы́на марео́ѳова,
 • сы́на зараі́ева, сы́на езеі́ева, сы́на воккі́ева,
 • сы́на Авису́ева, сы́на Финее́сова, сы́на Елеаза́рова, сы́на Ааро́на свяще́н­ника пе́рваго:
 • се́й е́здра взы́де от­ Вавило́на и се́й писе́цъ ско́ръ въ зако́нѣ Моисе́овѣ, его́же даде́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю. И даде́ ему́ ца́рь, я́ко рука́ Го́спода Бо́га его́ на не́мъ бѣ́ во всѣ́хъ, я́же иска́­ше о́нъ.
 • И взыдо́ша от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ, и пѣвцы́ и при­­две́рницы и наѳини́ми во Иерусали́мъ, въ лѣ́то седмо́е Артаксе́ркса царя́,
 • и прiидо́ша во Иерусали́мъ ме́сяца пя́таго: сiе́ е́сть лѣ́то седмо́е царе́во:
 • зане́ въ пе́рвый де́нь ме́сяца пе́рваго то́й нача́ восходи́ти от­ Вавило́на, и въ пе́рвый де́нь ме́сяца пя́таго прiидо́ша во Иерусали́мъ, я́ко рука́ Бо́га его́ блага́ на не́мъ бѣ́:
 • е́здра бо угото́ва се́рдце свое́, да взы́щетъ зако́на [Госпо́дня] и да тво́ритъ и учи́тъ во Изра́или повелѣ́ниемъ и судьба́мъ.
 • И сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя е́же даде́ ца́рь Артаксе́рксъ е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ кни́ги слове́съ за́повѣдiй Госпо́днихъ и повелѣ́нiй его́ во Изра́или:
 • Артаксе́рксъ ца́рь царе́й е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ зако́на Го́спода Бо́га небе́снаго: да соверши́т­ся сло́во и от­вѣ́тъ:
 • от­ мене́ повелѣ́но есть, да кі́йждо, и́же и́мать усе́рдiе бла́го во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ от­ люді́й Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ по­ити́ во Иерусали́мъ, съ тобо́ю да и́детъ:
 • от­ лица́ царе́ва и седми́ совѣ́тниковъ его́ по́сланъ еси́, да посѣти́ши Иуде́ю и Иерусали́мъ въ зако́нѣ Бо́га и́хъ, су́щемъ въ руку́ твое́ю,
 • и да от­несе́ши въ до́мъ Госпо́день сребро́ и зла́то, е́же ца́рь и совѣ́тницы его́ со усе́рдiемъ да́ша Бо́гу Изра́илеву, и́же во Иерусали́мѣ обита́етъ,
 • и все́ зла́то и сребро́, е́же а́ще обря́щеши во все́й о́бласти Вавило́нстѣй, съ доброво́льнымъ дая́нiемъ людски́мъ и свяще́н­никовъ, во́лею при­­нося́щихъ въ до́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ:
 • и вся́кiй дохо́дъ то́й усе́рдно впиши́ въ кни́гу сiю́: телцы́, овны́, а́гнцы, и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ: и при­­неси́ та́ на олта́рь до́му Бо́га ва́­шего, и́же е́сть во Иерусали́мѣ:
 • и а́ще что́ тебѣ́ и бра́тiи тво­е́й бла́го воз­мни́т­ся от­ оста́в­шагося сребра́ и зла́та сотвори́ти, я́коже уго́дно Бо́гу ва́­шему, сотвори́те:
 • и сосу́ды, и́же даны́ тебѣ́ въ слу́жбу до́му Бо́жiя, вда́ждь предъ Бо́гомъ во Иерусали́мѣ:
 • и про́чыя потре́бы до́му Бо́га тво­его́, е́же а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́ да́ти, да да́си изъ домо́въ сокро́вища царе́ва
 • и от­ мене́ а́зъ Артаксе́рксъ ца́рь уста́вихъ повелѣ́нiе всѣ́мъ храни́телемъ сокро́вищъ, и́же су́ть за рѣко́ю, да все́, е́же а́ще воспро́ситъ от­ ва́съ е́здра свяще́н­никъ и писе́цъ зако́на Бо́га небе́снаго, гото́во да бу́детъ:
 • сребра́ да́же до ста́ тала́нтъ, и пшени́цы да́же до ста́ мѣ́ръ, и вина́ да́же до ста́ бо́чекъ, и еле́а да́же до ста́ чва́новъ, а со́ли безъ записа́нiя:
 • все́, е́же е́сть по во́ли Бо́га небе́снаго, да бу́детъ въ дому́ Бо́га небе́снаго: вонми́те, да не кто́ простре́тъ ру́ку на до́мъ Бо́га небе́снаго, да не когда́ бу́детъ гнѣ́въ на ца́р­ст­во царе́во и сыно́въ его́:
 • и ва́мъ зна́емо твори́мъ сiе́, от­ всѣ́хъ свяще́н­никовъ и леви́товъ, пѣвце́въ, две́рниковъ, наѳини́мовъ и слу́гъ дому́ Бо́жiя да́нь да не бу́детъ тебѣ́, ниже́ имѣ́йте вла́сти порабоща́ти и́хъ:
 • ты́ же, е́здра, по прему́дрости Бо́га тво­его́, я́же въ руцѣ́ тво­е́й, поста́ви кни́жники и судiи́, да су́дятъ вся́ лю́ди, и́же су́ть за рѣко́ю, всѣ́мъ зна́ющымъ зако́нъ Бо́га тво­его́, и не вѣ́да­ю­щему вѣ́дати сотвори́те:
 • и вся́къ, и́же не сотвори́тъ зако́на Бо́га тво­его́ и зако́на царе́ва усе́рдно, су́дъ да бу́детъ сотворе́нъ на него́, а́ще въ сме́рть, или́ въ наказа́нiе, или́ во отщетѣ́нiе живота́, или́ въ темни́цу.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, и́же даде́ си́це въ се́рдце царе́во, да просла́витъ до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
 • и на мя́ уклони́ милосе́рдiе предъ очи́ма царя́ и совѣ́тниковъ его́ и всѣ́хъ князе́й царе́выхъ си́льныхъ: и а́зъ укрѣпле́нъ бы́хъ, я́ко рука́ Бо́жiя блага́я на мнѣ́, и собра́хъ от­ Изра́иля князе́й взы́ти со мно́ю.
 • После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии,
 • сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,
 • сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,
 • сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия,
 • сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, –
 • сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним.
 • С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса.
 • И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, – в седьмой же год царя.
 • Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним,
 • потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
 • И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:
 • Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее.
 • От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.
 • Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей,
 • и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме,
 • и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;
 • поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме.
 • И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте.
 • И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.
 • И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ.
 • И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:
 • серебра до ста талантов, и пшеницы до ста ко́ров, и вина до ста ба́тов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества.
 • Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога небесного,] дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его.
 • И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины.
 • Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.
 • Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу.
 • Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя – украсить дом Господень, который в Иерусалиме,
 • и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.
 • Бул окуялардан кийин, Персия падышасы Артакшаштанын тушунда Эзра Бабылдан чыкты. Ал – Сераянын уулу, Серая – Азариянын уулу, Азария – Хилкиянын уулу,
 • Хилкия – Шалумдун уулу, Шалум – Садоктун уулу, Садок – Акитуптун уулу,
 • Акитуп – Амариянын уулу, Амария – Азариянын уулу, Азария – Мерайоттун уулу,
 • Мерайот – Захариянын уулу, Захария – Узинин уулу, Узи – Букинин уулу,
 • Буки – Абышуанын уулу, Абышуа – Пинехастын уулу, Пинехас – Элазардын уулу, Элазар – башкы ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу.
 • Эзра Бабыл жеринен чыкты. Ал китеп кљчєргєч болгон, Ысрайылдын Кудай-Тењири берген Мусанын мыйзамдарын жакшы билген. Падыша анын каалаганын берди, анткени Кудай-Тењиринин колу анын єстєндљ эле.
 • Эзра менен бирге Ысрайылдын кээ бир уулдары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, ырчылар, дарбазачылар, нетиндер Артакшаштанын падышачылыгынын жетинчи жылы Иерусалимге келишти.
 • Ал Иерусалимге Артакшаштанын падышачылыгынын жетинчи жылынын бешинчи айында келди.
 • Бабылдан чыгуу биринчи айдын биринчи кєнє башталды. Ал бешинчи айдын биринчи кєнє Иерусалимге келди, анткени Кудайдын жакшылык кылуучу колу анын єстєндљ эле.
 • Эзра љзєнєн жєрљгєн Тењирдин мыйзамын изилдљљгљ, аны аткарууга, Ысрайыл элине мыйзамды жана чындыкты єйрљтєєгљ бурган эле.
 • Артакшашта падышанын Ысрайыл элине Тењирдин осуяттары менен мыйзамдарын єйрљткљн ыйык кызмат кылуучу, китеп кљчєргєч Эзрага берген катынын мазмуну мындай:
 • «Падышалардын падышасы Артакшаштадан асмандагы Кудайдын мыйзамын окутуучу, ыйык кызмат кылуучу Эзрага салам.
 • Менин падышачылыгымдагы Ысрайыл элинин, анын ыйык кызмат кылуучуларынын, лебилеринин арасынан ким Иерусалимге барууну кааласа, ал сени менен барсын деп буйрук бердим.
 • Анткени сен падышанын жана анын жети кењешчисинин атынан сенин колуњдагы Кудайдын мыйзамы боюнча Жєйєт аймагы менен Иерусалимдин акыбалын карап кљрєє єчєн,
 • падыша менен анын кењешчилери Иерусалимдеги Ысрайыл Кудайынын єйєнљ курмандыкка арнаган алтын-кємєштљрєн жеткириш єчєн,
 • Бабылдын бардык дубанынан љзєњ жыйнап алган алтын-кємєштљрдє ыйык кызмат кылуучулардын жана элдин Иерусалимдеги Кудайдын єйєнљ арнап љз каалоолору боюнча курмандыкка берген тартуулары менен бирге жеткириш єчєн жљнљтєлєп жатасыњ.
 • Ошондуктан бул акчаларга токтоосуз љгєздљрдє, койлорду, козуларды, алар менен кошо чалынуучу нан курмандыктарын, куюлуучу курмандыктарды сатып ал, аларды Иерусалимдеги Кудайыњардын єйєндљгє курмандык чалынуучу жайда чал.
 • Калган алтын-кємєштљрдє љз Кудайыњардын эрки менен љзєњ жана бир туугандарыњ эмнени туура деп тапса, ошого жумшагыла.
 • Кудайыњдын єйєндљ кызмат кылууда пайдаланылуучу сага тапшырылган идиштерди Иерусалим Кудайынын алдына алып барып койгун.
 • Кудайыњдын єйє єчєн дагы эмне керек деп эсептесењ, ошонун баарын падышанын казынасынан бер.
 • Мен, Артакшашта падыша, дарыянын наркы љйєзєндљгє казына кайтаруучулардын бардыгына буйрук берем: асмандагы Кудайдын мыйзамдарын єйрљтєєчє, ыйык кызмат кылуучу Эзра эмне талап кылса, ошону токтоосуз бергиле:
 • Жєз талантка чейин кємєш, жєз батка чейин буудай, жєз батка чейин шарап, жєз батка чейин май бергиле, тузду болсо љлчљљсєз бергиле.
 • Асмандагы Кудайдын єйє єчєн асмандагы Кудай берген бардык буйрук тактык менен орундалсын, болбосо Кудайдын каары падышанын жана анын балдарынын падышачылыгына тиет.
 • Силерге дагы билдире кетчє нерсе: Кудайдын єйєндљ кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулардын, лебилердин, ырчылардын, дарбазачылардын, нетиндердин эч кимисинен алым, салык, бажы акысы алынбасын.
 • Сен болсо, Эзра, Кудайыњ берген даанышмандыгыњ менен башчыларды жана башкаруучуларды кой, алар дарыянын наркы љйєзєндљгє элди – Кудайыњдын мыйзамдарын билген элди башкарышсын, билбегендерди єйрљткєлљ.
 • Ким Кудайыњдын мыйзамын жана падышанын мыйзамын аткарбаса, аны токтоосуз љлєм жазасына болобу, же сєргєнгљ болобу, же акчалай айыпка болобу, же зынданга болобу љкєм чыгарышсын».
 • Падышанын жєрљгєнљ Иерусалимдеги Кудай єйєн жасалгалоону салган,
 • мага падышанын, анын кењешчилеринин, анын бардык кєч-кубаттуу тљрљлљрєнєн ырайымын бурган ата-бабаларыбыздын Кудай-Тењирине алкыш! Ошондо мен кайраттандым, анткени Кудай-Тењиримдин колу менин єстємдљ эле. Ошондуктан мени менен барышсын деп, Ысрайылдын уруу башчыларын чогулттум.