Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • По си́хъ же словесѣ́хъ, въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, взы́де е́здра сы́нъ саре́а, сы́на азарі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Селлу́мля, сы́на садду́кова, сы́на Ахито́вля,
 • сы́на самарі́ева, сы́на Есрі́ева, сы́на марео́ѳова,
 • сы́на зараі́ева, сы́на езеі́ева, сы́на воккі́ева,
 • сы́на Авису́ева, сы́на Финее́сова, сы́на Елеаза́рова, сы́на Ааро́на свяще́н­ника пе́рваго:
 • се́й е́здра взы́де от­ Вавило́на и се́й писе́цъ ско́ръ въ зако́нѣ Моисе́овѣ, его́же даде́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю. И даде́ ему́ ца́рь, я́ко рука́ Го́спода Бо́га его́ на не́мъ бѣ́ во всѣ́хъ, я́же иска́­ше о́нъ.
 • И взыдо́ша от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ, и пѣвцы́ и при­­две́рницы и наѳини́ми во Иерусали́мъ, въ лѣ́то седмо́е Артаксе́ркса царя́,
 • и прiидо́ша во Иерусали́мъ ме́сяца пя́таго: сiе́ е́сть лѣ́то седмо́е царе́во:
 • зане́ въ пе́рвый де́нь ме́сяца пе́рваго то́й нача́ восходи́ти от­ Вавило́на, и въ пе́рвый де́нь ме́сяца пя́таго прiидо́ша во Иерусали́мъ, я́ко рука́ Бо́га его́ блага́ на не́мъ бѣ́:
 • е́здра бо угото́ва се́рдце свое́, да взы́щетъ зако́на [Госпо́дня] и да тво́ритъ и учи́тъ во Изра́или повелѣ́ниемъ и судьба́мъ.
 • И сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя е́же даде́ ца́рь Артаксе́рксъ е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ кни́ги слове́съ за́повѣдiй Госпо́днихъ и повелѣ́нiй его́ во Изра́или:
 • Артаксе́рксъ ца́рь царе́й е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ зако́на Го́спода Бо́га небе́снаго: да соверши́т­ся сло́во и от­вѣ́тъ:
 • от­ мене́ повелѣ́но есть, да кі́йждо, и́же и́мать усе́рдiе бла́го во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ от­ люді́й Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ по­ити́ во Иерусали́мъ, съ тобо́ю да и́детъ:
 • от­ лица́ царе́ва и седми́ совѣ́тниковъ его́ по́сланъ еси́, да посѣти́ши Иуде́ю и Иерусали́мъ въ зако́нѣ Бо́га и́хъ, су́щемъ въ руку́ твое́ю,
 • и да от­несе́ши въ до́мъ Госпо́день сребро́ и зла́то, е́же ца́рь и совѣ́тницы его́ со усе́рдiемъ да́ша Бо́гу Изра́илеву, и́же во Иерусали́мѣ обита́етъ,
 • и все́ зла́то и сребро́, е́же а́ще обря́щеши во все́й о́бласти Вавило́нстѣй, съ доброво́льнымъ дая́нiемъ людски́мъ и свяще́н­никовъ, во́лею при­­нося́щихъ въ до́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ:
 • и вся́кiй дохо́дъ то́й усе́рдно впиши́ въ кни́гу сiю́: телцы́, овны́, а́гнцы, и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ: и при­­неси́ та́ на олта́рь до́му Бо́га ва́­шего, и́же е́сть во Иерусали́мѣ:
 • и а́ще что́ тебѣ́ и бра́тiи тво­е́й бла́го воз­мни́т­ся от­ оста́в­шагося сребра́ и зла́та сотвори́ти, я́коже уго́дно Бо́гу ва́­шему, сотвори́те:
 • и сосу́ды, и́же даны́ тебѣ́ въ слу́жбу до́му Бо́жiя, вда́ждь предъ Бо́гомъ во Иерусали́мѣ:
 • и про́чыя потре́бы до́му Бо́га тво­его́, е́же а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́ да́ти, да да́си изъ домо́въ сокро́вища царе́ва
 • и от­ мене́ а́зъ Артаксе́рксъ ца́рь уста́вихъ повелѣ́нiе всѣ́мъ храни́телемъ сокро́вищъ, и́же су́ть за рѣко́ю, да все́, е́же а́ще воспро́ситъ от­ ва́съ е́здра свяще́н­никъ и писе́цъ зако́на Бо́га небе́снаго, гото́во да бу́детъ:
 • сребра́ да́же до ста́ тала́нтъ, и пшени́цы да́же до ста́ мѣ́ръ, и вина́ да́же до ста́ бо́чекъ, и еле́а да́же до ста́ чва́новъ, а со́ли безъ записа́нiя:
 • все́, е́же е́сть по во́ли Бо́га небе́снаго, да бу́детъ въ дому́ Бо́га небе́снаго: вонми́те, да не кто́ простре́тъ ру́ку на до́мъ Бо́га небе́снаго, да не когда́ бу́детъ гнѣ́въ на ца́р­ст­во царе́во и сыно́въ его́:
 • и ва́мъ зна́емо твори́мъ сiе́, от­ всѣ́хъ свяще́н­никовъ и леви́товъ, пѣвце́въ, две́рниковъ, наѳини́мовъ и слу́гъ дому́ Бо́жiя да́нь да не бу́детъ тебѣ́, ниже́ имѣ́йте вла́сти порабоща́ти и́хъ:
 • ты́ же, е́здра, по прему́дрости Бо́га тво­его́, я́же въ руцѣ́ тво­е́й, поста́ви кни́жники и судiи́, да су́дятъ вся́ лю́ди, и́же су́ть за рѣко́ю, всѣ́мъ зна́ющымъ зако́нъ Бо́га тво­его́, и не вѣ́да­ю­щему вѣ́дати сотвори́те:
 • и вся́къ, и́же не сотвори́тъ зако́на Бо́га тво­его́ и зако́на царе́ва усе́рдно, су́дъ да бу́детъ сотворе́нъ на него́, а́ще въ сме́рть, или́ въ наказа́нiе, или́ во отщетѣ́нiе живота́, или́ въ темни́цу.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, и́же даде́ си́це въ се́рдце царе́во, да просла́витъ до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
 • и на мя́ уклони́ милосе́рдiе предъ очи́ма царя́ и совѣ́тниковъ его́ и всѣ́хъ князе́й царе́выхъ си́льныхъ: и а́зъ укрѣпле́нъ бы́хъ, я́ко рука́ Бо́жiя блага́я на мнѣ́, и собра́хъ от­ Изра́иля князе́й взы́ти со мно́ю.
 • После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии,
 • сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,
 • сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,
 • сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия,
 • сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, –
 • сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним.
 • С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса.
 • И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, – в седьмой же год царя.
 • Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним,
 • потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
 • И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:
 • Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее.
 • От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.
 • Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей,
 • и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме,
 • и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;
 • поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме.
 • И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте.
 • И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.
 • И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ.
 • И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:
 • серебра до ста талантов, и пшеницы до ста ко́ров, и вина до ста ба́тов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества.
 • Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога небесного,] дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его.
 • И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины.
 • Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.
 • Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу.
 • Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя – украсить дом Господень, который в Иерусалиме,
 • и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.
 • καὶ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ Αρθασασθα βασιλέως Пερσῶν ἀνέβη Εσδρας υἱὸς Σαραιου υἱοῦ Αζαριου υἱοῦ Ελκια
 • υἱοῦ Σαλουμ υἱοῦ Σαδδουκ υἱοῦ Αχιτωβ
 • υἱοῦ Σαμαρια υἱοῦ Εσρια υἱοῦ Μαρερωθ
 • υἱοῦ Ζαραια υἱοῦ Σαουια υἱοῦ Βοκκι
 • υἱοῦ Αβισουε υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου
 • αὐτὸς Εσδρας ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνος καὶ αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ Μωυσῆ ὃν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς ὅτι χεὶρ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν πᾶσιν οἷς ἐζήτει αὐτός
 • καὶ ἀνέβησαν ἀπο­̀ υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπο­̀ τῶν ἱερέων καὶ ἀπο­̀ τῶν Λευιτῶν καὶ οἱ ᾄδον­τες καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ναθινιμ εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Αρθασασθα τῷ βασιλεῖ
 • καὶ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τοῦτο ἔτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ
 • ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς ἐθεμελίωσεν τὴν ἀνάβασιν τὴν ἀπο­̀ Βαβυλῶνος ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπτου ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ ὅτι χεὶρ θεοῦ αὐτοῦ ἦν ἀγαθὴ ἐπ᾿ αὐτόν
 • ὅτι Εσδρας ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι τὸν νόμον καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν Ισραηλ προ­στάγματα καὶ κρίματα
 • καὶ αὕτη ἡ δια­σάφησις τοῦ δια­τάγμα­τος οὗ ἔδωκεν Αρθασασθα τῷ Εσδρα τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐν­τολῶν κυρίου καὶ προ­σταγμάτων αὐτοῦ ἐπι­̀ τὸν Ισραηλ
 • Αρθασασθα βασιλεὺς βασιλέων Εσδρα γραμματεῖ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ τετέλεσται ὁ λόγος καὶ ἡ ἀπό­κρισις
 • ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ὁ ἑκουσιαζό­με­νος ἐν βασιλείᾳ μου ἀπο­̀ λαοῦ Ισραηλ καὶ ἱερέων καὶ Λευιτῶν πορευθῆναι εἰς Ιερουσαλημ μετὰ σοῦ πορευθῆναι
 • ἀπο­̀ προ­σώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπι­σκέψασθαι ἐπι­̀ τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς Ιερουσαλημ νόμῳ θεοῦ αὐτῶν τῷ ἐν χειρί σου
 • καὶ εἰς οἶκον κυρίου ἀργύριον καὶ χρυσίον ὃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι ἡκουσιάσθησαν τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ τῷ ἐν Ιερουσαλημ κατα­σκηνοῦν­τι
 • καὶ πᾶν ἀργύριον καὶ χρυσίον ὅ τι ἐὰν εὕρῃς ἐν πάσῃ χώρᾳ Βαβυλῶνος μετὰ ἑκουσιασμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ἱερέων τῶν ἑκουσιαζομένων εἰς οἶκον θεοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ πᾶν προ­σπορευόμενον τοῦτον ἑτοίμως ἔν­ταξον ἐν βιβλίῳ τούτῳ μόσχους κριούς ἀμνοὺς καὶ θυσίας αὐτῶν καὶ σπονδὰς αὐτῶν καὶ προ­σοίσεις αὐτὰ ἐπι­̀ θυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ὑμῶν τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ εἴ τι ἐπι­̀ σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἀγαθυνθῇ ἐν κατα­λοίπῳ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου ποιῆσαι ὡς ἀρεστὸν τῷ θεῷ ὑμῶν ποιήσατε
 • καὶ τὰ σκεύ­η τὰ διδόμενά σοι εἰς λειτουργίαν οἴκου θεοῦ παρα­́δος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ κατα­́λοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου ὃ ἂν φανῇ σοι δοῦναι δώσεις ἀπο­̀ οἴκων γάζης βασιλέως
 • καὶ ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐγὼ Αρθασασθα βασιλεύς ἔθηκα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις ταῖς ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ ὅτι πᾶν ὃ ἂν αἰτήσῃ ὑμᾶς Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἑτοίμως γιγνέσθω
 • ἕως ἀργυρίου ταλάν­των ἑκατὸν καὶ ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ ἕως οἴνου βάδων ἑκατὸν καὶ ἕως ἐλαίου βάδων ἑκατὸν καὶ ἅλας οὗ οὐκ ἔστιν γραφή
 • πᾶν ὅ ἐστιν ἐν γνώμῃ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ γιγνέσθω προ­σέχετε μή τις ἐπι­χειρήσῃ εἰς οἶκον θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ μήποτε γένηται ὀργὴ ἐπι­̀ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ
 • καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται ἐν πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις ᾄδουσιν πυλωροῖς ναθινιμ καὶ λειτουργοῖς οἴκου θεοῦ τούτου φόρος μὴ ἔστω σοι οὐκ ἐξουσιάσεις κατα­δουλοῦσθαι αὐτούς
 • καὶ σύ Εσδρα ὡς ἡ σοφία τοῦ θεοῦ ἐν χειρί σου κατα­́στησον γραμματεῖς καὶ κριτάς ἵνα ὦσιν κρίνον­τες παν­τὶ τῷ λαῷ τῷ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ πᾶσιν τοῖς εἰδόσιν νόμον τοῦ θεοῦ σου καὶ τῷ μὴ εἰδότι γνωριεῖτε
 • καὶ πᾶς ὃς ἂν μὴ ᾖ ποιῶν νόμον τοῦ θεοῦ καὶ νόμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως τὸ κρίμα ἔσται γιγνόμενον ἐξ αὐτοῦ ἐάν τε εἰς θάνατον ἐάν τε εἰς παιδείαν ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου ἐάν τε εἰς δεσμά
 • εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς ἔδωκεν οὕτως ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ δοξάσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ ἐπ᾿ ἐμὲ ἔκλινεν ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάν­των τῶν ἀρχόν­των τοῦ βασιλέως τῶν ἐπηρμένων καὶ ἐγὼ ἐκραταιώθην ὡς χεὶρ θεοῦ ἡ ἀγαθὴ ἐπ᾿ ἐμέ καὶ συν­ῆξα ἀπο­̀ Ισραηλ ἄρχον­τας ἀναβῆναι μετ᾿ ἐμοῦ