Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • По си́хъ же словесѣ́хъ, въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, взы́де е́здра сы́нъ саре́а, сы́на азарі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Селлу́мля, сы́на садду́кова, сы́на Ахито́вля,
 • сы́на самарі́ева, сы́на Есрі́ева, сы́на марео́ѳова,
 • сы́на зараі́ева, сы́на езеі́ева, сы́на воккі́ева,
 • сы́на Авису́ева, сы́на Финее́сова, сы́на Елеаза́рова, сы́на Ааро́на свяще́н­ника пе́рваго:
 • се́й е́здра взы́де от­ Вавило́на и се́й писе́цъ ско́ръ въ зако́нѣ Моисе́овѣ, его́же даде́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю. И даде́ ему́ ца́рь, я́ко рука́ Го́спода Бо́га его́ на не́мъ бѣ́ во всѣ́хъ, я́же иска́­ше о́нъ.
 • И взыдо́ша от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ, и пѣвцы́ и при­­две́рницы и наѳини́ми во Иерусали́мъ, въ лѣ́то седмо́е Артаксе́ркса царя́,
 • и прiидо́ша во Иерусали́мъ ме́сяца пя́таго: сiе́ е́сть лѣ́то седмо́е царе́во:
 • зане́ въ пе́рвый де́нь ме́сяца пе́рваго то́й нача́ восходи́ти от­ Вавило́на, и въ пе́рвый де́нь ме́сяца пя́таго прiидо́ша во Иерусали́мъ, я́ко рука́ Бо́га его́ блага́ на не́мъ бѣ́:
 • е́здра бо угото́ва се́рдце свое́, да взы́щетъ зако́на [Госпо́дня] и да тво́ритъ и учи́тъ во Изра́или повелѣ́ниемъ и судьба́мъ.
 • И сiе́ е́сть сказа́нiе посла́нiя е́же даде́ ца́рь Артаксе́рксъ е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ кни́ги слове́съ за́повѣдiй Госпо́днихъ и повелѣ́нiй его́ во Изра́или:
 • Артаксе́рксъ ца́рь царе́й е́здрѣ свяще́н­нику, писцу́ зако́на Го́спода Бо́га небе́снаго: да соверши́т­ся сло́во и от­вѣ́тъ:
 • от­ мене́ повелѣ́но есть, да кі́йждо, и́же и́мать усе́рдiе бла́го во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ от­ люді́й Изра́илевыхъ и от­ свяще́н­никовъ и от­ леви́товъ по­ити́ во Иерусали́мъ, съ тобо́ю да и́детъ:
 • от­ лица́ царе́ва и седми́ совѣ́тниковъ его́ по́сланъ еси́, да посѣти́ши Иуде́ю и Иерусали́мъ въ зако́нѣ Бо́га и́хъ, су́щемъ въ руку́ твое́ю,
 • и да от­несе́ши въ до́мъ Госпо́день сребро́ и зла́то, е́же ца́рь и совѣ́тницы его́ со усе́рдiемъ да́ша Бо́гу Изра́илеву, и́же во Иерусали́мѣ обита́етъ,
 • и все́ зла́то и сребро́, е́же а́ще обря́щеши во все́й о́бласти Вавило́нстѣй, съ доброво́льнымъ дая́нiемъ людски́мъ и свяще́н­никовъ, во́лею при­­нося́щихъ въ до́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ:
 • и вся́кiй дохо́дъ то́й усе́рдно впиши́ въ кни́гу сiю́: телцы́, овны́, а́гнцы, и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ: и при­­неси́ та́ на олта́рь до́му Бо́га ва́­шего, и́же е́сть во Иерусали́мѣ:
 • и а́ще что́ тебѣ́ и бра́тiи тво­е́й бла́го воз­мни́т­ся от­ оста́в­шагося сребра́ и зла́та сотвори́ти, я́коже уго́дно Бо́гу ва́­шему, сотвори́те:
 • и сосу́ды, и́же даны́ тебѣ́ въ слу́жбу до́му Бо́жiя, вда́ждь предъ Бо́гомъ во Иерусали́мѣ:
 • и про́чыя потре́бы до́му Бо́га тво­его́, е́же а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́ да́ти, да да́си изъ домо́въ сокро́вища царе́ва
 • и от­ мене́ а́зъ Артаксе́рксъ ца́рь уста́вихъ повелѣ́нiе всѣ́мъ храни́телемъ сокро́вищъ, и́же су́ть за рѣко́ю, да все́, е́же а́ще воспро́ситъ от­ ва́съ е́здра свяще́н­никъ и писе́цъ зако́на Бо́га небе́снаго, гото́во да бу́детъ:
 • сребра́ да́же до ста́ тала́нтъ, и пшени́цы да́же до ста́ мѣ́ръ, и вина́ да́же до ста́ бо́чекъ, и еле́а да́же до ста́ чва́новъ, а со́ли безъ записа́нiя:
 • все́, е́же е́сть по во́ли Бо́га небе́снаго, да бу́детъ въ дому́ Бо́га небе́снаго: вонми́те, да не кто́ простре́тъ ру́ку на до́мъ Бо́га небе́снаго, да не когда́ бу́детъ гнѣ́въ на ца́р­ст­во царе́во и сыно́въ его́:
 • и ва́мъ зна́емо твори́мъ сiе́, от­ всѣ́хъ свяще́н­никовъ и леви́товъ, пѣвце́въ, две́рниковъ, наѳини́мовъ и слу́гъ дому́ Бо́жiя да́нь да не бу́детъ тебѣ́, ниже́ имѣ́йте вла́сти порабоща́ти и́хъ:
 • ты́ же, е́здра, по прему́дрости Бо́га тво­его́, я́же въ руцѣ́ тво­е́й, поста́ви кни́жники и судiи́, да су́дятъ вся́ лю́ди, и́же су́ть за рѣко́ю, всѣ́мъ зна́ющымъ зако́нъ Бо́га тво­его́, и не вѣ́да­ю­щему вѣ́дати сотвори́те:
 • и вся́къ, и́же не сотвори́тъ зако́на Бо́га тво­его́ и зако́на царе́ва усе́рдно, су́дъ да бу́детъ сотворе́нъ на него́, а́ще въ сме́рть, или́ въ наказа́нiе, или́ во отщетѣ́нiе живота́, или́ въ темни́цу.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, и́же даде́ си́це въ се́рдце царе́во, да просла́витъ до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
 • и на мя́ уклони́ милосе́рдiе предъ очи́ма царя́ и совѣ́тниковъ его́ и всѣ́хъ князе́й царе́выхъ си́льныхъ: и а́зъ укрѣпле́нъ бы́хъ, я́ко рука́ Бо́жiя блага́я на мнѣ́, и собра́хъ от­ Изра́иля князе́й взы́ти со мно́ю.
 • После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии,
 • сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,
 • сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,
 • сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия,
 • сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, –
 • сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним.
 • С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса.
 • И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, – в седьмой же год царя.
 • Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним,
 • потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
 • И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:
 • Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее.
 • От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.
 • Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей,
 • и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме,
 • и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;
 • поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме.
 • И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте.
 • И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.
 • И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ.
 • И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:
 • серебра до ста талантов, и пшеницы до ста ко́ров, и вина до ста ба́тов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества.
 • Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; [смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога небесного,] дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его.
 • И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины.
 • Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.
 • Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу.
 • Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя – украсить дом Господень, который в Иерусалиме,
 • и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.
 • Ва баъд аз ин воқеаҳо, дар подшоҳии Артаҳшасто, подшоҳи Форс, Эзро писари Сароё, писари Азарё, писари Ҳилқиё,
 • Писари Шаллум, писари Содӯқ, писари Аҳитуб,
 • Писари Амарё, писари Азарё, писари Мароют,
 • Писари Зараҳё, писари Уззӣ, писари Буққӣ,
 • Писари Абишуа, писари Финҳос, писари Элъозор, писари Ҳоруни саркоҳин –
 • Ҳамин Эзро аз Бобил берун омад, ва ӯ дар шариати Мусо, ки Парвардигор Худои Исроил додааст, китобдони тезфаҳм буд. Ва азбаски дасти Парвардигор Худои ӯ бар ӯ буд, подшоҳ ҳар он чи ӯ хост, ба ӯ дод.
 • Ва баъзе аз банӣ Исроил, ва аз коҳинон, ва левизодагон, ва сарояндагон, ва дарбонон, ва тобеон дар соли ҳафтуми подшоҳ Артаҳшасто баромада, рӯ ба ҷониби Уршалим карданд.
 • Ва ӯ дар моҳи панҷум, дар соли ҳафтуми подшоҳ ба Уршалим расид.
 • Зеро ки дар рӯзи якуми моҳи якум баромадан аз Бобил сар шуд, ва чун дасти некӯи Худои ӯ бар ӯ буд, дар рӯзи якуми моҳи панҷум ӯ ба Уршалим расид,
 • Чунки Эзро дили худро ба он моил карда буд, ки Тавроти Парвардигорро маънидод кунад, ва онро ба амал оварад, ва фароиз ва аҳкоми шариатро ба Исроил таълим диҳад.
 • Ва ин аст мундариҷаи номае ки подшоҳ Артаҳшасто ба Эзрои коҳин ва китобдон дод, ки донандаи аҳкоми Парвардигор ва фароизи Ӯ бар Исроил буд:
 • «Шоҳаншоҳ Артаҳшасто ба Эзрои коҳин ва китобдони комили шариати Худои осмон. Ва алҳол,
 • Аз ҷониби ман фармон дода шуд, ки дар мамлакати ман ҳар кас аз миёни қавми Исроил ва коҳинону левизодагони онҳо, ки розӣ бошад ҳамроҳи ту ба Уршалим биравад, – бигзор равад.
 • Азбаски ту аз ҷониби подшоҳ ва ҳафт мушовири ӯ фиристода шудаӣ, то Яҳудо ва Уршалимро мувофиқи шариати Худои ту, ки дар дасти туст, тафтиш намоӣ,
 • Ва нуқраю тиллоеро, ки подшоҳ ва мушовиронаш барои Худои Исроил, ки манзилаш дар Уршалим аст, хайрот кардаанд, бибарӣ,
 • Ва низ тамоми нуқраю тиллоеро, ки ту дар тамоми кишвари Бобил ба даст оварӣ, бо якҷоягии хайроте ки қавм ва коҳинон барои хонаи Худои худ, ки дар Уршалим аст, додаанд, –
 • Пас фавран ба ин пул говон, қӯчқорон, баррагон ва ҳадияҳои ордӣ ва рехтании онҳоро бихар, ва онҳоро бар қурбонгоҳи хонаи Худои шумо, ки дар Уршалим аст, забҳ намо.
 • Ва ҳар он чи ба назари ту ва бародаронат писанд ояд, ки бо бақияи нуқра ва тилло бикунед, – мувофиқи иродаи Худои худ бикунед.
 • Ва зарфҳоеро, ки ба ту барои парастиши хонаи Худои ту дода шудааст, ба ҳузури Худои Уршалим бигузор.
 • Ва лавозимоти дигари хонаи Худои туро, ки ба додани он ту вазифадор бошӣ, – аз ганҷхонаи подшоҳ бидеҳ.
 • Ва аз ҷониби ман, ки подшоҳ Артаҳшасто ҳастам, ба ҳамаи хазинадорони он сӯи дарё фармон дода шудааст, ки ҳар он чи Эзрои коҳин ва китобдони шариати Худои осмон аз шумо талаб кунад, фавран бояд ба ҷо оварда шавад:
 • То сад киккар нуқра, ва то сад кӯр гандум ва то сад бат шароб, ва то сад бат равған, ва аз намак – ҳар қадаре ки хоҳанд.
 • Ҳар он чи мувофиқи аҳкоми Худои осмон бошад, бояд барои хонаи Худои осмон бекаму кост ба ҷо оварда шавад, зеро чаро ғазабе бар подшоҳии мамлакати подшоҳ ва писаронаш нозил шавад?
 • Ва шуморо огоҳ менамоям, ки бар ҳамаи коҳинон ва левизодагон, сарояндагон, дарбонон, тобеон ва ходимони ин хонаи Худо андози сар, боҷ ва хироҷ андохтан лозим нест.
 • Ва ту, эй Эзро, мувофиқи ҳикмати Худои ту, ки дар дасти туст, роҳбарон ва доварон таъин намо, то бар тамоми қавме ки дар он сӯи дарё мебошанд, – бар ҳамаи онҳое ки шариати Худои туро медонанд, доварӣ кунанд; ва онҳоеро, ки намедонанд, таълим диҳед.
 • Ва ҳар кӣ мувофиқи шариати Худои ту ва мувофиқи қонуни подшоҳ рафтор накунад, бигзор фавран бар вай доварӣ намуда ҳукм кунанд: ё ба қатл, ё ба бадарға, ё ба мусодираи молу мулк ва ё ба ҳабс».
 • Муборак аст Парвардигор Худои падарони мо, ки ин хоҳишро дар дили подшоҳ ҷойгир кардааст, ки хонаи Парвардигорро, ки дар Уршалим аст, зинат диҳад,
 • Ва маро дар ҳузури подшоҳ ва мушовирони вай, ва ҳамаи мирони пурқудрати подшоҳ сазовори марҳамат гардондааст, ва ман мувофиқи дасти Парвардигор Худои ман, ки бар ман буд, қувват гирифтам ва аз миёни Исроил сардоронро ҷамъ овардам, то ки ҳамроҳи ман бароянд.