Скрыть
8:5
8:10
8:34
И сі́и кня́зiе оте́че­ст­въ и́хъ вожде́ве, и́же взыдо́ша со мно́ю въ ца́р­ст­во Артаксе́ркса царя́ Вавило́нска:
от­ сыно́въ Финее́совыхъ Гирсо́нъ, от­ сыно́въ Иѳама́рихъ данiи́лъ, от­ сыно́въ дави́довыхъ атту́съ,
от­ сыно́въ сахані́иныхъ, от­ сыно́въ форо́совыхъ заха́рiа, и съ ни́мъ муже́й сто́ пятьдеся́тъ,
от­ сыно́въ фаа́ѳъ-моа́ва Елiана́ сы́нъ сараі́евъ, и съ ни́мъ двѣ́сти муже́й,
и от­ сыно́въ заѳо­и́совыхъ ехені́а сы́нъ азiи́левъ, и съ ни́мъ три́ста муже́й,
и от­ сыно́въ Ади́ныхъ ови́нъ сы́нъ Ионаѳа́новъ, и съ ни́мъ пятьдеся́тъ муже́й,
и от­ сыно́въ еда́млихъ Иса́iа сы́нъ Аѳелі́инъ, и съ ни́мъ се́дмьдесятъ муже́й,
и от­ сыно́въ Сафаті́евыхъ завді́а сы́нъ Михаи́ловъ, и съ ни́мъ о́смьдесятъ муже́й,
и от­ сыно́въ Иоа́влихъ Авді́а сы́нъ Иеiи́левъ и съ ни́мъ двѣ́сти осмь­на́­де­сять муже́й,
и от­ сыно́въ Ваані́евыхъ селиму́ѳъ сы́нъ Иосефі́евъ, и съ ни́мъ сто́ шестьдеся́тъ муже́й,
и от­ сыно́въ ваві́евыхъ заха́рiа сы́нъ ваві́евъ, и съ ни́мъ два́десять о́смь муже́й,
и от­ сыно́въ азга́довыхъ Иона́нъ сы́нъ иката́новъ, и съ ни́мъ сто́ де́сять муже́й,
и от­ сыно́въ Адоника́млихъ послѣ́днiи, и сiя́ имена́ и́хъ: едифала́ѳъ, Иеiи́лъ и самаі́а, и съ ни́мъ шестьдеся́тъ муже́й,
и от­ сыно́въ вагуа́евыхъ уѳа́й и Заву́дъ, и съ ни́ми се́дмьдесятъ муже́й.
Собра́хъ же и́хъ къ рѣцѣ́ теку́щей ко Еві́и, и пребы́хомъ ту́ три́ дни́: иска́хъ же въ лю́дехъ и во свяще́н­ницѣхъ, и от­ сыно́въ Леві́иныхъ не обрѣто́хъ та́мо.
И посла́хъ ко Елеаза́ру, Арiи́лу, семеі́ю и къ маона́ну, и иери́ву и Елнаѳа́му, и наѳа́ну и заха́рiи и Месо­лла́му, и ко Иоари́му и Елнаѳа́ну, прему́дрыхъ,
и изведо́хъ и́хъ ко Ада́ю нача́лнику на мѣ́стѣ ка́сфiа и вложи́хъ во уста́ и́хъ словеса́ глаго́лати ко Ада́ю и бра́тiи его́ Аѳини́момъ на мѣ́стѣ ка́сфiи, при­­вести́ на́мъ пою́щихъ въ до́мъ Бо́га на́­шего.
И прiидо́ша къ на́мъ, поне́же рука́ Бо́га на́­шего бѣ́ блага́ на на́съ, му́жъ сахо́нъ от­ сыно́въ Моолі́евыхъ сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева, и сараві́а, и сы́нове его́ и бра́тiя его́ осмь­на́­де­сять:
и Асеві́а, и Иса́iа от­ сыно́въ Мера́риныхъ и бра́тiя его́ и сы́нове его́ два́десять:
и от­ наѳини́мовъ, и́хже даде́ дави́дъ и кня́зiе ко слу́жбѣ леви́томъ, наѳини́мовъ двѣ́сти два́десять, вси́ собра́шася по имено́мъ.
И проповѣ́дахъ та́мо по́стъ бли́зъ рѣ́ки ауи́, е́же смири́тися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, проси́ти от­ него́ пути́ пра́ваго на́мъ и ча́домъ на́шымъ и всему́ стяжа́нiю на́­шему:
устыдѣ́хся бо испроси́ти от­ царя́ си́лы и ко́н­никъ защи́тити на́съ от­ врага́ на пути́, поне́же рѣ́хомъ царю́ глаго́люще: рука́ Бо́га на́­шего е́сть на всѣ́хъ и́щущихъ его́ во благо́е и крѣ́пость его́, я́рость же его́ на всѣ́хъ оставля́ющихъ его́.
Пости́хомся же и моли́хомся Бо́гу на́­шему о се́мъ, и услы́ша на́съ.
И от­лучи́хъ от­ князе́й свяще́н­ническихъ два­на́­де­сять, сараі́ю, Асаві́ю и съ ни́ми от­ бра́тiи и́хъ де́сять:
воз­вѣ́сихъ же и́мъ сребро́ и зла́то и сосу́ды нача́тковъ до́му Бо́га на́­шего, я́же воз­несе́ ца́рь и совѣ́тницы его́ и кня́зiе его́, и ве́сь Изра́иль обрѣта́яйся,
и да́хъ вѣ́сомъ въ ру́ки и́хъ сребра́ тала́нтовъ ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ, и сосу́довъ сре́бряныхъ сто́, и зла́та сто́ тала́нтъ,
и ча́шъ златы́хъ два́десять, дра́хмъ ты́сящу, и сосу́ды мѣ́ди свѣ́тлыя до́брыя разли́чныя, драгоцѣ́н­ныя я́ко зла́то,
и реко́хъ и́мъ: вы́ свя́ти Го́споду Бо́гу, и сосу́ди свя́ти и сребро́ и зла́то, е́же во́лею вдано́ е́сть Го́споду Бо́гу оте́цъ на́шихъ:
бди́те и стреги́те, до́ндеже вѣ́сомъ от­дадите́ предъ кня́зи свяще́н­никовъ и леви́товъ и предъ кня́зи оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ во Иерусали́мѣ, во ски́нiихъ до́му Госпо́дня.
И прiя́ша свяще́н­ницы и леви́ти вѣ́съ сребра́ и зла́та и сосу́довъ, да воз­несу́тъ во Иерусали́мъ въ до́мъ Бо́га на́­шего.
И воз­двиго́хомся от­ рѣ́ки ауи́ во вторый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго, да и́демъ во Иерусали́мъ: и рука́ Бо́га на́­шего бѣ́ на на́съ и изба́ви на́съ от­ ру́къ вра́жiихъ и ра́тниковъ на пути́,
и прiидо́хомъ во Иерусали́мъ и пребы́хомъ ту́ три́ дни́.
И бы́сть въ де́нь четве́ртый, от­да́хомъ вѣ́сомъ сребро́ и зла́то и сосу́ды въ дому́ Бо́га на́­шего подъ ру́ку Маримо́ѳа сы́на урі́и свяще́н­ника, и съ ни́мъ Елеаза́ръ сы́нъ Финее́совъ, и съ ни́ми Иозава́дъ сы́нъ иису́совъ и ноаді́а сы́нъ ванаі́евъ леви́ти,
по числу́ и вѣ́су вся́: и напи́санъ бы́сть ве́сь вѣ́съ.
Во вре́мя то́, и́же прiидо́ша от­ плѣне́нiя сы́нове преселе́нiя, при­­несо́ша всесожже́нiя Бо́гу Изра́илеву, телце́въ два­на́­де­сять за всего́ Изра́иля, овно́въ де́вятьдесятъ ше́сть, а́гнцевъ се́дмьдесятъ се́дмь, козло́въ за грѣхи́ два­на́­де­сять, вся́ во всесожже́нiе Го́споду.
И да́ша повелѣ́нiе царе́во прави́телемъ ца́рскимъ и князе́мъ, и́же за рѣко́ю: и просла́виша люді́й и до́мъ Бо́жiй.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов