Скрыть

1-я книга Ездры, гл2-10

Толкования главы
Толкования главы
2:3
2:4
2:7
2:8
2:9
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:41
2:42
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:56
2:57
2:58
2:60
2:66
2:67
2:68
2:70
9:3
9:5
9:7
9:8
9:10
9:13
9:14
10:1
10:3
10:7
10:11
10:12
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:20
10:22
10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:41
10:42
10:43
10:44
Цр҃ко́внослав
Сі́и же сꙋ́ть сы́нове страны̀, и҆̀же взыдо́ша ѿ плѣ́на преселе́нїѧ, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ вавѷлѡ́нъ: и҆ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ і҆ꙋде́ю кі́йждо мꙋ́жъ во гра́дъ сво́й.
И҆̀же прїидо́ша съ зорова́велемъ: і҆исꙋ́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, валаса́нъ, масфа́ръ, вагꙋ́й, реꙋ́мъ, ваана̀. Сїѐ число̀ мꙋжє́мъ люді́й і҆и҃левыхъ:
сы́нове фаре́сѡвы двѣ̀ ты́сѧщы сто̀ се́дмьдесѧтъ и҆ два̀,
сы́нове сафаті́євы три́ста се́дмьдесѧтъ два̀,
сы́нове а҆ре́сѡвы се́дмь сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ пѧ́ть,
сы́нове фаа́ѳъ-мѡа̑вли ѿ сынѡ́въ і҆исꙋ́евыхъ {по и҆ны̑мъ: і҆исꙋ́совыхъ.} и҆ і҆ѡа́влихъ двѣ̀ ты́сѧщы ѻ҆́смь сѡ́тъ двана́десѧть,
сы́нове є҆ла̑мли ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове заѳꙋ́євы де́вѧть сѡ́тъ четы́редесѧть пѧ́ть,
сы́нове закха̑ни се́дмь сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ,
сы́нове ванꙋ́євы ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть два̀,
сы́нове вава́євы ше́сть сѡ́тъ два́десѧть трѝ,
сы́нове а҆вга́дѡвы ты́сѧща двѣ́сти два́десѧть два̀,
сы́нове а҆дѡнїка́мѡвы ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове вагꙋ́євы двѣ̀ ты́сѧщы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове а҆́дины четы́риста пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове а҆ти́рѡвы, и҆̀же бѧ́хꙋ ѿ є҆зекі́и, де́вѧтьдесѧтъ ѻ҆́смь,
сы́нове вассꙋ́євы три́ста два́десѧть трѝ,
сы́нове і҆ѡра́вѡвы сто̀ двана́десѧть,
сы́нове а҆сꙋ̑мли двѣ́сти два́десѧть трѝ,
сы́нове гаве́рѡвы де́вѧтьдесѧтъ пѧ́ть,
сы́нове веѳлає́мли сто̀ два́десѧть трѝ,
сы́нове нетѡфа́євы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове а҆наѳѡ́ѳѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь,
сы́нове а҆змѡ́ѳѡвы четы́редесѧть трѝ,
сы́нове карїаѳїарі̑мли, хафїра̀ и҆ вирѡ́ѳъ, се́дмь сѡ́тъ четы́редесѧть трѝ,
сы́нове ѿ ра́мы и҆ гаваѝ ше́сть сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ,
мꙋже́й махма́скихъ сто̀ два́десѧть два̀,
мꙋже́й веѳи́льскихъ и҆ га́йскихъ четы́реста два́десѧть трѝ,
сы́нове ѿ навы̀ пѧтьдесѧ́тъ два̀,
сы́нове магеві́сѡвы сто̀ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
сы́нове и҆лама́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
сы́нове и҆ра̑мли три́ста два́десѧть,
сы́нове лѷддѡ́нѡвы, лодаді́дѡвы и҆ ѡ҆́нѡвы се́дмь сѡ́тъ два́десѧть пѧ́ть,
сы́нове і҆ерїхѡ̑ни три́ста четы́редесѧть пѧ́ть,
сы́нове сеннаа́євы трѝ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ три́десѧть.
Свѧще́нницы же: сы́нове і҆едꙋ́євы въ домꙋ̀ і҆исꙋ́евѣ де́вѧть сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ трѝ,
сы́нове є҆мми́рѡвы ты́сѧща пѧтьдесѧ́тъ два̀,
сы́нове фассꙋ́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти четы́редесѧть се́дмь,
сы́нове и҆рє́мли ты́сѧща седмьна́десѧть.
Леѵі́ти же сы́нове і҆исꙋ́євы и҆ кадмїи̑ли ѿ сынѡ́въ ѡ҆дꙋі́евыхъ се́дмьдесѧтъ четы́ри.
Пѣвцы́ же сы́нове а҆са́фѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь.
Сы́нове две́рникѡвъ: сы́нове селлꙋ̑мли, сы́нове а҆ти́рѡвы, сы́нове телмѡ́нѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы, сы́нове а҆ті́тѡвы, сы́нове сѡваі́євы, всѣ́хъ сто̀ три́десѧть де́вѧть.
Наѳїне́є: сы́нове сꙋа̑вли, сы́нове сꙋфа́тѡвы, сы́нове тавваѡ̑ѳли,
сы́нове кира́сѡвы, сы́нове сїрса̑вли, сы́нове фадѡ̑нины,
сы́нове лава́нѡвы, сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы,
сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове селамі̑ины, сы́нове а҆на́нѡвы,
сы́нове гедди̑лины, сы́нове гаа́рѡвы, сы́нове раїа́євы,
сы́нове расѡ́нѡвы, сы́нове некѡ́дѡвы, сы́нове газє́мли,
сы́нове а҆зѡ́кѡвы, сы́нове фасі́євы, сы́нове расі̑ины,
сы́нове а҆сена́євы, сы́нове мꙋнни́нѡвы, сы́нове нефꙋсі̑мли,
сы́нове ваквꙋ́кѡвы, сы́нове а҆кꙋфа́євы, сы́нове а҆нꙋ́рѡвы,
сы́нове васалѡ́ѳѡвы, сы́нове мїда́нѡвы, сы́нове а҆рса́нѡвы,
сы́нове варко́сѡвы, сы́нове сїса̑рины, сы́нове ѳема̑вли,
сы́нове наѳі́євы, сы́нове а҆ті́фѡвы.
Сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ: сы́нове сѡта́євы, сы́нове сефи̑рины, сы́нове фадꙋ́рѡвы,
сы́нове і҆еала́євы, сы́нове деркѡ́нѡвы, сы́нове гедди̑лины,
сы́нове сафаті́євы, сы́нове а҆тті́лєвы, сы́нове фахера́ѳѡвы, сы́нове а҆севѡі̑мли, сы́нове и҆ме́євы:
всѝ наѳані́мѡвы и҆ сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ три́ста де́вѧтьдесѧтъ два̀.
И҆ сі́и, и҆̀же восхожда́хꙋ ѿ ѳелмеле́ха, ѳелариса̀, херꙋ́въ, и҆да́нъ, є҆мми́ръ, и҆ не мого́ша сказа́ти до́мꙋ ѻ҆те́чества своегѡ̀ и҆ сѣ́мене своегѡ̀, ѿ і҆и҃лѧ ли бы́ша:
сы́нове далаі́євы, сы́нове тѡві́євы, сы́нове некѡда́євы, ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ два̀:
и҆ ѿ сынѡ́въ свѧще́нническихъ сы́нове ѻ҆ваі́євы, сы́нове а҆ккꙋ́сѡвы, сы́нове верзелла́євы, и҆́же поѧ̀ ѿ дще́рей верзелла́а галааді́тина женꙋ̀ и҆ нарече́сѧ и҆́менемъ и҆́хъ:
ті́и и҆ска́ша писа́нїѧ ро́дꙋ своемꙋ̀ и҆ не ѡ҆брѣто́ша, и҆ и҆згна́ни сꙋ́ть ѿ свѧще́нства.
И҆ речѐ а҆ѳерсаѳа̀ и҆̀мъ, да не ꙗ҆дѧ́тъ ѿ ст҃а́гѡ ст҃ы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свѧще́нникъ со и҆з̾ѧвле́нїемъ и҆ и҆́стиною.
Все́ же мно́жество кꙋ́пнѡ ꙗ҆́кѡ четы́ри тьмы̑ двѣ̀ ты́сѧщы три́ста шестьдесѧ́тъ,
кромѣ̀ рабѡ́въ и҆́хъ и҆ рабы́нь и҆́хъ, си́хъ се́дмь ты́сѧщъ три́ста три́десѧть се́дмь: и҆ сі́и пѣвцы̀ и҆ пѣвни̑цы двѣ́сти.
Ко́ней и҆́хъ се́дмь сѡ́тъ три́десѧть ше́сть, мскѡ́въ и҆́хъ двѣ́сти четы́редесѧть пѧ́ть,
вельблю́дѡвъ и҆́хъ четы́реста три́десѧть пѧ́ть, ѻ҆слѡ́въ и҆́хъ ше́сть ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ два́десѧть.
И҆ ѿ кнѧзе́й ѻ҆те́чествъ, є҆гда̀ вхожда́хꙋ ті́и въ це́рковь гдⷭ҇ню, ꙗ҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, доброво́льнѡ принесо́ша въ до́мъ бж҃їй, поста́вити є҆го̀ на ѡ҆снова́нїи є҆гѡ̀:
по си́лѣ свое́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ и҆ ты́сѧщꙋ, и҆ сребра̀ мна̑съ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїй свѧще́нническихъ сто̀.
И҆ сѣдо́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, и҆ и҆̀же ѿ люді́й, и҆ пѣвцы̀ и҆ двє́рницы и҆ наѳїні́млѧне во градѣ́хъ свои́хъ, и҆ ве́сь і҆и҃ль во градѣ́хъ свои́хъ.
И҆ є҆гда̀ совершє́на бы́ша сїѧ̑, пристꙋпи́ша ко мнѣ̀ кнѧ́зїе, глаго́люще: не ѿлꙋчи́шасѧ лю́дїе і҆и҃лєвы и҆ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти ѿ люді́й земны́хъ, (но) въ ме́рзостехъ и҆́хъ (сꙋ́ть), и҆̀же сꙋ́ть ханане́є, є҆ѳѳе́є, ферезе́є, і҆евꙋсе́є, а҆ммѡні́тѧне, мѡаві́тѧне и҆ мосері́тѧне и҆ а҆морре́ане,
поне́же поѧ́ша ѿ дще́рей и҆́хъ себѣ̀ и҆ сынѡ́мъ свои̑мъ, и҆ смѣси́сѧ сѣ́мѧ свѧто́е съ людьмѝ земны́ми, и҆ рꙋка̀ кнѧзе́й и҆ воево́дъ въ престꙋпле́нїи се́мъ въ нача́лѣ.
И҆ є҆гда̀ ᲂу҆слы́шахъ словеса̀ сїѧ̑, раздра́хъ ри̑зы моѧ̑, и҆ вострепета́хъ, и҆ терза́хъ власы̀ главы̀ моеѧ̀ и҆ брады̀ моеѧ̀, и҆ сѣдо́хъ тꙋжа̀.
И҆ собра́шасѧ ко мнѣ̀ всѝ боѧ́щїисѧ сло́ва бг҃а і҆и҃лева за престꙋпле́нїе прише́дшихъ ѿ плѣне́нїѧ, и҆ а҆́зъ сѣдѧ́хъ приско́рбенъ да́же до же́ртвы вече́рнїѧ.
И҆ въ же́ртвꙋ вече́рнюю воста́хъ ѿ сѣ́тованїѧ моегѡ̀, и҆ внегда̀ раздра́хъ ри̑зы моѧ̑, и҆ трепета́хъ, и҆ преклони́хъ кѡлѣ́на моѧ̑, и҆ простро́хъ рꙋцѣ̀ моѝ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ моемꙋ̀
и҆ реко́хъ: гдⷭ҇и бж҃е мо́й, стыждꙋ́сѧ и҆ срамлѧ́юсѧ воздви́гнꙋти лицѐ моѐ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ беззакѡ́нїѧ на̑ша ᲂу҆мно́жишасѧ па́че гла́въ на́шихъ, и҆ прегрѣшє́нїѧ на̑ша возрасто́ша да́же до нб҃сѐ:
ѿ дні́й ѻ҆тє́цъ на́шихъ въ престꙋпле́нїи вели́цѣмъ є҆смы̀ да́же до днѐ сегѡ̀, и҆ въ беззако́нїихъ на́шихъ пре́дани є҆смы̀ мы̀ и҆ ца́рїе на́ши и҆ свѧще́нницы на́ши и҆ сы́нове на́ши въ рꙋкꙋ̀ царе́й ꙗ҆зы́ческихъ, въ ме́чь и҆ въ плѣне́нїе, и҆ въ расхище́нїе и҆ въ стыдѣ́нїе лица̀ на́шегѡ, ꙗ҆́коже въ де́нь се́й:
и҆ нн҃ѣ ᲂу҆млⷭ҇тивисѧ над̾ на́ми бг҃ъ на́шъ, є҆́же ѡ҆ста́вити ны̀ во спасе́нїе и҆ да́ти на́мъ тве́рдость на мѣ́стѣ ст҃ы́ни є҆гѡ̀, є҆́же просвѣти́ти ѻ҆чеса̀ на̑ша и҆ да́ти ѡ҆живле́нїе ма́лое въ рабо́тѣ на́шей:
ꙗ҆́кѡ рабѝ є҆смы̀, и҆ въ рабо́тѣ на́шей не ѡ҆ста́ви на́съ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ: и҆ преклонѝ на на́съ милосе́рдїе пред̾ цари̑ пе́рсскими, да́ти на́мъ живо́тъ, є҆́же воздви́гнꙋти и҆̀мъ до́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ и҆ возста́вити запꙋстѣ̑вшаѧ є҆гѡ̀, и҆ да́ти на́мъ ѡ҆гражде́нїе во і҆ꙋде́и и҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ:
и҆ нн҃ѣ что̀ рече́мъ, бж҃е на́шъ, по се́мъ; ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вихомъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑,
ꙗ҆̀же да́лъ є҆сѝ на́мъ рꙋко́ю ра̑бъ твои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, гл҃ѧ: землѧ̀, на ню́же вы̀ вхо́дите наслѣ́дити ю҆̀, землѧ̀ нечиста̀ є҆́сть, по нечистотѣ̀ люді́й ꙗ҆зы́ческихъ, въ ме́рзостехъ и҆́хъ, и҆́миже напо́лниша ю҆̀ ѿ ᲂу҆́стъ да́же до ᲂу҆́стъ во скверне́нїихъ свои́хъ,
и҆ нн҃ѣ дще́рей ва́шихъ не дади́те сынѡ́мъ и҆́хъ и҆ дще́рей и҆́хъ не прїе́млите сыновѡ́мъ ва́шымъ, и҆ не и҆щи́те ми́ра и҆́хъ и҆ бла́га и҆́хъ да́же до вѣ́ка, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆крѣпи́тесѧ и҆ снѣ́сте блага̑ѧ землѝ, и҆ наслѣ́дїе дадитѐ сыновѡ́мъ ва́шымъ да́же до вѣ́ка:
и҆ по всѣ́хъ, ꙗ҆̀же прїидо́ша на на́съ въ дѣ́лѣхъ на́шихъ ѕлы́хъ и҆ грѣсѣ̀ на́шемъ вели́цѣмъ, поне́же нѣ́сть ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆́же и҆зба́вилъ є҆сѝ на́съ ѿ беззако́нїй на́шихъ и҆ да́лъ є҆сѝ на́мъ спⷭ҇нїе:
занѐ ѡ҆брати́хомсѧ разори́ти за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆ смѣси́тисѧ съ людьмѝ земны́ми: не прогнѣ́вайсѧ на на́съ да́же до сконча́нїѧ, є҆́же не бы́ти ѡ҆ста́нкꙋ и҆ спаса́емомꙋ:
гдⷭ҇и бж҃е і҆и҃левъ, првⷣнъ є҆сѝ ты̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́хомсѧ спасе́ни, ꙗ҆́коже де́нь се́й: сѐ, мы̀ пред̾ тобо́ю є҆смы̀ всѝ въ беззако́нїихъ на́шихъ, поне́же не возмо́жно ста́ти пред̾ тобо́ю сегѡ̀ ра́ди.
И҆ є҆гда̀ молѧ́шесѧ є҆́здра и҆ є҆гда̀ и҆сповѣ́дашесѧ пла́чꙋщь и҆ молѧ́сѧ пред̾ до́момъ бж҃їимъ, собра́шасѧ къ немꙋ̀ ѿ і҆и҃лѧ собра́нїе ве́лїе ѕѣлѡ̀, мꙋ́жїе и҆ жєны̀ и҆ ѻ҆́троцы ꙗ҆́кѡ пла́кахꙋсѧ лю́дїе и҆ вознесо́ша пла́чь.
И҆ ѿвѣща̀ сехені́а сы́нъ і҆еи́левъ ѿ сынѡ́въ и҆ла́млихъ и҆ речѐ є҆́здрѣ: мы̀ престꙋпи́хомъ пред̾ бг҃омъ на́шимъ и҆ поѧ́хомъ жєны̀ чꙋжді̑ѧ ѿ люді́й землѝ, и҆ нн҃ѣ є҆́сть ᲂу҆пова́нїе і҆и҃лю ѡ҆ се́мъ:
и҆ нн҃ѣ завѣща́емъ завѣ́тъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да ѿве́ржемъ всѧ̑ жєны̀ и҆ рожде́ныхъ ѿ ни́хъ, ꙗ҆́коже хо́щетъ: воста́ни и҆ ᲂу҆страшѝ и҆̀хъ за́повѣдьми бг҃а на́шегѡ, и҆ по зако́нꙋ да бꙋ́детъ:
воста́ни, поне́же на тебѣ̀ є҆́сть глаго́лъ, и҆ мы̀ съ тобо́ю: ᲂу҆крѣпи́сѧ и҆ сотворѝ.
И҆ воста̀ є҆́здра, и҆ заклѧ̀ кнѧ̑зи, свѧще́нники и҆ леѵі́ты и҆ всего̀ і҆и҃лѧ, да сотворѧ́тъ по словесѝ семꙋ̀. И҆ клѧ́шасѧ.
И҆ воста̀ є҆́здра ѿ лица̀ до́мꙋ бж҃їѧ и҆ и҆́де въ сокро́вищный до́мъ і҆ѡна́на сы́на є҆лїсꙋ́вова и҆ сѣ́де та́мѡ: хлѣ́ба не ꙗ҆дѐ и҆ воды̀ не пѝ, пла́каше бо ѡ҆ престꙋпле́нїи прише́дшихъ ѿ плѣне́нїѧ.
И҆ по́слано бы́сть сло́во во і҆ꙋде́ю и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мъ всѣ̑мъ сыновѡ́мъ преселе́нїѧ, да соберꙋ́тсѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ:
всѧ́къ, и҆́же а҆́ще не прїи́детъ въ трѝ дни̑, по совѣ́тꙋ кнѧзе́й и҆ старѣ́йшинъ, во́зметсѧ всѐ и҆мѣ́нїе є҆гѡ̀, и҆ то́й ѿлꙋче́нъ бꙋ́детъ ѿ со́нмища преселе́нїѧ.
И҆ собра́шасѧ всѝ мꙋ́жїе і҆ꙋ̑дины и҆ венїамі̑ни во і҆ерⷭ҇ли́мъ тре́ми де́ньми: се́й є҆́сть мцⷭ҇ъ девѧ́тый: въ двадесѧ́тый де́нь мцⷭ҇а сѣдо́ша всѝ лю́дїе пред̾ до́момъ бж҃їимъ трепе́щꙋще ѡ҆ словесѝ и҆ ѿ зимы̀.
И҆ воста̀ є҆́здра свѧще́нникъ и҆ речѐ къ ни̑мъ: вы̀ престꙋпи́сте и҆ взѧ́сте жєны̀ и҆ноплемє́ннически, є҆́же приложи́ти ко грѣхꙋ̀ і҆и҃левꙋ:
и҆ нн҃ѣ дади́те хвалꙋ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆ сотвори́те ᲂу҆го́дное пред̾ ни́мъ, и҆ ѿлꙋчи́тесѧ ѿ люді́й землѝ и҆ ѿ же́нъ и҆ноплеме́нническихъ.
И҆ ѿвѣща́ша всѐ мно́жество гла́сомъ вели́кимъ и҆ рѣ́ша: по словесѝ твоемꙋ̀ къ на́мъ сотвори́мъ:
ѻ҆ба́че лю́дїе мно́зи сꙋ́ть, и҆ вре́мѧ зи́мнее, и҆ нѣ́сть мо́щно стоѧ́ти внѣ̀: и҆ дѣ́ло нѣ́сть днѐ є҆ди́нагѡ и҆лѝ двꙋ́хъ, ѕѣлѡ́ бо мно́гѡ согрѣши́хомъ во словесѝ се́мъ:
да поста́вѧтсѧ кнѧ́зїе на́ши во все́мъ мно́жествѣ и҆ во всѣ́хъ градѣ́хъ на́шихъ, и҆̀же поѧ́ша жєны̀ и҆ноплемє́нничи, да прїи́дꙋтъ во времена̀ повєлѣ́ннаѧ, и҆ съ ни́ми старѣ̑йшины ѿ всѧ́кагѡ гра́да и҆ сꙋдїи̑, є҆́же ѿврати́ти гнѣ́въ ꙗ҆́рости бг҃а на́шегѡ ѿ на́съ словесѐ ра́ди сегѡ̀.
Ѻ҆ба́че і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ а҆саи́левъ и҆ і҆а́сса сы́нъ ѳекꙋ́евъ со мно́ю ѡ҆ се́мъ, и҆ месолла́мъ и҆ саваѳа́й леѵі́тинъ помага́ѧй и҆̀мъ.
И҆ сотвори́ша та́кѡ сы́нове преселе́нїѧ: и҆ разыдо́шасѧ є҆́здра свѧще́нникъ и҆ мꙋ́жїе кнѧ́зїе ѻ҆те́чествъ въ до́мы, и҆ всѝ по и҆менѡ́мъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брати́шасѧ въ де́нь пе́рвый мцⷭ҇а десѧ́тагѡ, да взы́щꙋтъ глаго́ла:
и҆ соверши́ша во всѣ́хъ мꙋже́хъ, и҆̀же поѧ́ша жєны̀ и҆ноплемє́нничи, да́же до днѐ пе́рвагѡ мцⷭ҇а пе́рвагѡ.
И҆ ѡ҆брѣ́тени сꙋ́ть ѿ сынѡ́въ свѧще́нническихъ и҆̀же введо́ша жєны̀ и҆ноплемє́нничи, ѿ сынѡ́въ і҆исꙋ́са сы́на і҆ѡседе́кова и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ маасі́а и҆ є҆лїезе́ръ, и҆ і҆ари́мъ и҆ гадалі́а:
и҆ да́ша рꙋ́ки своѧ̑ и҆згони́ти жєны̀ своѧ̑, и҆ согрѣши́вшїи принесо́ша ѿ ѻ҆ве́цъ ѡ҆ престꙋпле́нїи свое́мъ ѻ҆вна̀:
и҆ ѿ сынѡ́въ є҆мми́ровыхъ а҆нані́й и҆ завді́а:
и҆ ѿ сынѡ́въ и҆ра́млихъ маасі́а и҆ є҆ллі́а, и҆ самі́а и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а:
и҆ ѿ сынѡ́въ фассꙋ́ровыхъ є҆лїѡина́й, маасі́а и҆ і҆сма́илъ, и҆ наѳана́ель и҆ і҆ѡзава́дъ и҆ и҆ласа̀:
и҆ ѿ леѵі́тѡвъ і҆ѡзава́дъ и҆ ѳамꙋ́й и҆ кѡлі́а, то́йже и҆ кѡлі́тъ, и҆ феѳеі́а, и҆ і҆ꙋ́да и҆ є҆лїе́зеръ:
и҆ ѿ пѣвцє́въ є҆лїса́въ: и҆ ѿ двє́рникъ солми́нъ и҆ телми́нъ и҆ ѻ҆дꙋ́а:
и҆ ѿ і҆и҃лѧ, ѿ сынѡ́въ форо́совыхъ рамі́а и҆ а҆зі́а, и҆ мелхі́а и҆ мелми́нъ, и҆ є҆лїаза́ръ и҆ а҆саві́а и҆ ване́а:
и҆ ѿ сынѡ́въ и҆ла́мовыхъ матѳані́а и҆ заха́рїа, и҆ і҆аїи́лъ и҆ а҆вді́й, и҆ і҆ерїмѡ́ѳъ и҆ и҆лі́а:
и҆ ѿ сынѡ́въ заѳꙋ́евыхъ є҆лїѡна́й, є҆лїсꙋ́въ, маѳана́й и҆ а҆рмѡ́ѳъ, и҆ зава́дъ и҆ ѻ҆зїза̀:
и҆ ѿ сынѡ́въ ваве́иныхъ і҆ѡна́нъ, а҆нані́а и҆ завꙋ́й и҆ ѳалі̀:
и҆ ѿ сынѡ́въ ванꙋ́евыхъ мосолла́мъ, маллꙋ́хъ, а҆даі́а, і҆асꙋ́въ и҆ саа́лъ и҆ римѡ́ѳъ:
и҆ ѿ сынѡ́въ фаа́ѳъ-мѡа́влихъ є҆дне́а и҆ хали́лъ и҆ ванаі́а, маасі́а, матѳані́а, веселеи́лъ и҆ ванꙋ́й и҆ манассі́и:
и҆ ѿ сынѡ́въ и҆ра́мовыхъ є҆лїезе́ръ, і҆есі́а, мелхі́а, самаі́а, семеѡ́нъ,
венїамі́нъ, малꙋ́хъ, самарі́а:
и҆ ѿ сынѡ́въ а҆си́мовыхъ метѳана́їа, маѳаѳа̀, зава́дъ, є҆лїфале́тъ, і҆ерамі̀, манассі́й, семе́й:
и҆ ѿ сынѡ́въ вані́иныхъ мооді́а, а҆мра́мъ и҆ ᲂу҆и́лъ,
ванаі́а, вадаі́а, хелі́а,
ᲂу҆ані́а, марїмѡ́ѳъ и҆ є҆лїасі́въ,
матѳані́а, маѳана́й.
И҆ сотвори́ша сы́нове ванꙋі́євы и҆ сы́нове семє́ины,
и҆ салемі́а и҆ наѳа́нъ и҆ а҆даі́а,
махнада̀, а҆вꙋсесе́й,
а҆рꙋесрїи́лъ и҆ самарі́а,
селлꙋ́мъ, а҆марі́а, і҆ѡ́сифъ:
ѿ сынѡ́въ навꙋ́иныхъ і҆еїи́лъ, маѳаѳі́а, зава́дъ, зевена́й, і҆ада́й и҆ і҆ѡи́ль и҆ ване́а.
Всѝ ті́и поѧ́ша жєны̀ и҆ноплемє́ннически, и҆ роди́ша ѿ ни́хъ сы́ны.
Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;
сыновей Сафатии триста семьдесят два;
сыновей Араха семьсот семьдесят пять;
сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать;
сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Заттуя девятьсот сорок пять;
сыновей Закхая семьсот шестьдесят;
сыновей Вания шестьсот сорок два;
сыновей Бебая шестьсот двадцать три;
сыновей Азгада тысяча двести двадцать два;
сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть;
сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть;
сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре;
сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь;
сыновей Бецая триста двадцать три;
сыновей Иоры сто двенадцать;
сыновей Хашума двести двадцать три;
сыновей Гиббара девяносто пять;
уроженцев Вифлеема сто двадцать три;
жителей Нетофы пятьдесят шесть;
жителей Анафофа сто двадцать восемь;
уроженцев Азмавефа сорок два;
уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три;
уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один;
жителей Михмаса сто двадцать два;
жителей Вефиля и Гая двести двадцать три;
уроженцев Нево пятьдесят два;
уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть;
сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре;
сыновей Харима триста двадцать;
уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять;
уроженцев Иерихона триста сорок пять;
уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать.
Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три;
сыновей Иммера тысяча пятьдесят два;
сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь;
сыновей Харима тысяча семнадцать.
Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре;
певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь;
сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, – всего сто тридцать девять.
Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона,
сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува,
сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана,
сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии,
сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама,
сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая,
сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима,
сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха,
сыновья Нециаха, сыновья Хатифы;
сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды,
сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, –
всего – нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем – от Израиля ли они:
сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два.
И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их.
Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства.
И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести.
Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять;
верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его.
По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
И стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.
По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,
потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.
Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный.
Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы.
А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему
и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес.
Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне.
И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем.
Мы – рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме.
И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих,
которые заповедал Ты чрез рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих.
Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим на веки.
И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, – ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, –
неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения?
Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими до сего дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.
Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание Израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал.
И отвечал Шехания, сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле;
заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, – и да будет по закону!
Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою: ободрись и действуй!
И встал Ездра, и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву.
И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына Елияшивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев.
И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим;
а кто не придет чрез три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев.
И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей.
И встал Ездра священник и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля.
Итак покайтесь в сем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных.
И отвечало все собрание, и сказало громким голосом: как ты сказал, так и сделаем.
Однако же народ многочислен и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили.
Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена и с ними старейшины каждого города и су́дьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело.
Тогда Ионафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шавфай левит были помощниками им.
И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца, для исследования сего дела;
и окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к первому дню первого месяца.
И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, – из сыновей Иисуса, сына Иоседекова, и братьев его: Маасея, Елиезер, Иарив и Гедалия;
и они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину;
и из сыновей Иммера: Хананий и Зевадия;
и из сыновей Харима: Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и Уззия;
и из сыновей Пашхура: Елиоенай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа;
и из левитов: Иозавад, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер;
и из певцов: Елияшив; и из привратников: Шаллум, Телем и Урий;
а из Израильтян, – из сыновей Пароша: Рамаия, Иззия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Венаия;
и из сыновей Елама: Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Иремоф и Елия;
и из сыновей Заффу: Елиоенай, Елияшив, Матфания, Иремоф, Завад и Азиса;
и из сыновей Бевая: Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай;
и из сыновей Вания: Мешуллам, Маллух, Адая, Иашув, Шеал и Иерамоф;
и из сыновей Пахаф-Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маасея, Матфания, Веселеил, Биннуй и Манассия;
и из сыновей Харима: Елиезер, Ишшия, Малхия, Шемаия, Симеон,
Вениамин, Маллух, Шемария;
и из сыновей Хашума: Мафнай, Мафафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манассия и Шимей;
и из сыновей Вания: Маадай, Амрам и Уел,
Бенаия, Бидья, Келуги,
Ванея, Меремоф, Елиашив,
Матфания, Мафнай, Иаасай,
Ваний, Биннуй, Шимей,
Шелемия, Нафан, Адаия,
Махнадбай, Шашай, Шарай,
Азариел, Шелемиягу, Шемария,
Шаллум, Амария и Иосиф;
и из сыновей Нево: Иеиел, Матфифия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бенаия.
Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов