Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • И егда́ соверше́на бы́ша сiя́, при­­ступи́ша ко мнѣ́ кня́зiе, глаго́люще: не от­лучи́шася лю́дiе Изра́илевы и свяще́н­ницы и леви́ти от­ люді́й земны́хъ, [но] въ ме́рзостехъ и́хъ [су́ть], и́же су́ть Ханане́е, еѳѳе́е, Ферезе́е, Иевусе́е, Аммони́тяне, Моави́тяне и мосери́тяне и Аморре́ане,
 • поне́же поя́ша от­ дще́рей и́хъ себѣ́ и сыно́мъ сво­и́мъ, и смѣси́ся сѣ́мя свято́е съ людьми́ земны́ми, и рука́ князе́й и во­ево́дъ въ преступле́нiи се́мъ въ нача́лѣ.
 • И егда́ услы́шахъ словеса́ сiя́, раздра́хъ ри́зы моя́, и вострепета́хъ, и терза́хъ власы́ главы́ мо­ея́ и брады́ мо­ея́, и сѣдо́хъ тужа́.
 • И собра́шася ко мнѣ́ вси́ боя́щiися сло́ва Бо́га Изра́илева за преступле́нiе при­­ше́дшихъ от­ плѣне́нiя, и а́зъ сѣдя́хъ при­­ско́рбенъ да́же до же́ртвы вече́рнiя.
 • И въ же́ртву вече́рнюю воста́хъ от­ сѣ́тованiя мо­его́, и внегда́ раздра́хъ ри́зы моя́, и трепета́хъ, и преклони́хъ колѣ́на моя́, и простро́хъ руцѣ́ мо­и́ ко Го́споду Бо́гу мо­ему́
 • и реко́хъ: Го́споди Бо́же мо́й, стыжду́ся и срамля́юся воз­дви́гнути лице́ мое́ къ тебѣ́, я́ко беззако́нiя на́ша умно́жишася па́че гла́въ на́шихъ, и прегрѣше́нiя на́ша воз­расто́ша да́же до небесе́:
 • от­ дні́й оте́цъ на́шихъ въ преступле́нiи вели́цѣмъ есмы́ да́же до дне́ сего́, и въ беззако́нiихъ на́шихъ пре́дани есмы́ мы́ и ца́рiе на́ши и свяще́н­ницы на́ши и сы́нове на́ши въ руку́ царе́й язы́ческихъ, въ ме́чь и въ плѣне́нiе, и въ расхище́нiе и въ стыдѣ́нiе лица́ на́­шего, я́коже въ де́нь се́й:
 • и ны́нѣ уми́лостивися надъ на́ми Бо́гъ на́шъ, е́же оста́вити ны́ во спасе́нiе и да́ти на́мъ тве́рдость на мѣ́стѣ святы́ни его́, е́же просвѣти́ти очеса́ на́ша и да́ти оживле́нiе ма́лое въ рабо́тѣ на́­шей:
 • я́ко раби́ есмы́, и въ рабо́тѣ на́­шей не оста́ви на́съ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ: и преклони́ на на́съ милосе́рдiе предъ цари́ пе́рсскими, да́ти на́мъ живо́тъ, е́же воз­дви́гнути и́мъ до́мъ Бо́гу на́­шему и воз­ста́вити запустѣ́в­шая его́, и да́ти на́мъ огражде́нiе во Иуде́и и Иерусали́мѣ:
 • и ны́нѣ что́ рече́мъ, Бо́же на́шъ, по се́мъ? я́ко оста́вихомъ повелѣ́нiя твоя́,
 • я́же да́лъ еси́ на́мъ руко́ю ра́бъ тво­и́хъ проро́ковъ, глаго́ля: земля́, на ню́же вы́ вхо́дите наслѣ́дити ю́, земля́ нечиста́ е́сть, по нечистотѣ́ люді́й язы́ческихъ, въ ме́рзостехъ и́хъ, и́миже напо́лниша ю́ от­ у́стъ да́же до у́стъ во скверне́нiихъ сво­и́хъ,
 • и ны́нѣ дще́рей ва́шихъ не дади́те сыно́мъ и́хъ и дще́рей и́хъ не прiе́млите сыново́мъ ва́шымъ, и не ищи́те ми́ра и́хъ и бла́га и́хъ да́же до вѣ́ка, я́ко да укрѣпи́теся и снѣ́сте блага́я земли́, и наслѣ́дiе дадите́ сыново́мъ ва́шымъ да́же до вѣ́ка:
 • и по всѣ́хъ, я́же прiидо́ша на на́съ въ дѣ́лѣхъ на́шихъ злы́хъ и грѣсѣ́ на́­шемъ вели́цѣмъ, поне́же нѣ́сть я́коже Бо́гъ на́шъ, и́же изба́вилъ еси́ на́съ от­ беззако́нiй на́шихъ и да́лъ еси́ на́мъ спасе́нiе:
 • зане́ обрати́хомся разори́ти за́повѣди твоя́ и смѣси́тися съ людьми́ земны́ми: не прогнѣ́вайся на на́съ да́же до сконча́нiя, е́же не бы́ти оста́нку и спаса́емому:
 • Го́споди Бо́же Изра́илевъ, пра́веденъ еси́ ты́, я́ко оста́хомся спасе́ни, я́коже де́нь се́й: се́, мы́ предъ тобо́ю есмы́ вси́ въ беззако́нiихъ на́шихъ, поне́же не воз­мо́жно ста́ти предъ тобо́ю сего́ ра́ди.
 • 这 事 做 完 了 , 众 首 领 来 见 我 , 说 , 以 色 列 民 和 祭 司 并 利 未 人 , 没 有 离 绝 迦 南 人 , 赫 人 , 比 利 洗 人 , 耶 布 斯 人 , 亚 扪 人 , 摩 押 人 , 埃 及 人 , 亚 摩 利 人 , 仍 效 法 这 些 国 的 民 , 行 可 憎 的 事 。
 • 因 他 们 为 自 己 和 儿 子 娶 了 这 些 外 邦 女 子 为 妻 , 以 致 圣 洁 的 种 类 和 这 些 国 的 民 混 杂 。 而 且 首 领 和 官 长 在 这 事 上 为 罪 魁 。
 • 我 一 听 见 这 事 , 就 撕 裂 衣 服 和 外 袍 , 拔 了 头 发 和 胡 须 , 惊 惧 忧 闷 而 坐 。
 • 凡 为 以 色 列 神 言 语 战 兢 的 , 都 因 这 被 掳 归 回 之 人 所 犯 的 罪 聚 集 到 我 这 里 来 。 我 就 惊 惧 忧 闷 而 坐 , 直 到 献 晚 祭 的 时 候 。
 • 献 晚 祭 的 时 候 我 起 来 , 心 中 愁 苦 , 穿 着 撕 裂 的 衣 袍 , 双 膝 跪 下 向 耶 和 华 我 的 神 举 手 ,
 • 说 , 我 的 神 阿 , 我 抱 愧 蒙 羞 , 不 敢 向 我 神 仰 面 。 因 为 我 们 的 罪 孽 灭 顶 , 我 们 的 罪 恶 滔 天 。
 • 从 我 们 列 祖 直 到 今 日 , 我 们 的 罪 恶 甚 重 。 因 我 们 的 罪 孽 , 我 们 和 君 王 , 祭 司 都 交 在 外 邦 列 王 的 手 中 , 杀 害 , 掳 掠 , 抢 夺 , 脸 上 蒙 羞 正 如 今 日 的 光 景 。
 • 现 在 耶 和 华 我 们 的 神 暂 且 施 恩 与 我 们 , 给 我 们 留 些 逃 脱 的 人 , 使 我 们 安 稳 如 钉 子 钉 在 他 的 圣 所 , 我 们 的 神 好 光 照 我 们 的 眼 目 , 使 我 们 在 受 辖 制 之 中 稍 微 复 兴 。
 • 我 们 是 奴 仆 , 然 而 在 受 辖 制 之 中 , 我 们 的 神 仍 没 有 丢 弃 我 们 , 在 波 斯 王 眼 前 向 我 们 施 恩 , 叫 我 们 复 兴 , 能 重 建 我 们 神 的 殿 , 修 其 毁 坏 之 处 , 使 我 们 在 犹 大 和 耶 路 撒 冷 有 墙 垣 。
 • 我 们 的 神 阿 , 既 是 如 此 , 我 们 还 有 什 么 话 可 说 呢 。 因 为 我 们 已 经 离 弃 你 的 命 令 ,
 • 就 是 你 藉 你 仆 人 众 先 知 所 吩 咐 的 说 , 你 们 要 去 得 为 业 之 地 是 污 秽 之 地 。 因 列 国 之 民 的 污 秽 和 可 憎 的 事 , 叫 全 地 从 这 边 直 到 那 边 满 了 污 秽 。
 • 所 以 不 可 将 你 们 的 女 儿 嫁 他 们 的 儿 子 , 也 不 可 为 你 们 的 儿 子 娶 他 们 的 女 儿 , 永 不 可 求 他 们 的 平 安 和 他 们 的 利 益 , 这 样 你 们 就 可 以 强 盛 , 吃 这 地 的 美 物 , 并 遗 留 这 地 给 你 们 的 子 孙 永 远 为 业 。
 • 神 阿 , 我 们 因 自 己 的 恶 行 和 大 罪 , 遭 遇 了 这 一 切 的 事 , 并 且 你 刑 罚 我 们 轻 于 我 们 罪 所 当 得 的 , 又 给 我 们 留 下 这 些 人 。
 • 我 们 岂 可 再 违 背 你 的 命 令 , 与 这 行 可 憎 之 事 的 民 结 亲 呢 。 若 这 样 行 , 你 岂 不 向 我 们 发 怒 , 将 我 们 灭 绝 , 以 致 没 有 一 个 剩 下 逃 脱 的 人 麽 。
 • 耶 和 华 以 色 列 的 神 阿 , 因 你 是 公 义 的 , 我 们 这 剩 下 的 人 才 得 逃 脱 , 正 如 今 日 的 光 景 。 看 哪 , 我 们 在 你 面 前 有 罪 恶 , 因 此 无 人 在 你 面 前 删 立 得 住 。
 • По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,
 • потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.
 • Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный.
 • Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы.
 • А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему
 • и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес.
 • Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне.
 • И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем.
 • Мы – рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме.
 • И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих,
 • которые заповедал Ты чрез рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих.
 • Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим на веки.
 • И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, – ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, –
 • неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения?
 • Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими до сего дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.