Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Ездры

 
 • И егда́ соверше́на бы́ша сiя́, при­­ступи́ша ко мнѣ́ кня́зiе, глаго́люще: не от­лучи́шася лю́дiе Изра́илевы и свяще́н­ницы и леви́ти от­ люді́й земны́хъ, [но] въ ме́рзостехъ и́хъ [су́ть], и́же су́ть Ханане́е, еѳѳе́е, Ферезе́е, Иевусе́е, Аммони́тяне, Моави́тяне и мосери́тяне и Аморре́ане,
 • поне́же поя́ша от­ дще́рей и́хъ себѣ́ и сыно́мъ сво­и́мъ, и смѣси́ся сѣ́мя свято́е съ людьми́ земны́ми, и рука́ князе́й и во­ево́дъ въ преступле́нiи се́мъ въ нача́лѣ.
 • И егда́ услы́шахъ словеса́ сiя́, раздра́хъ ри́зы моя́, и вострепета́хъ, и терза́хъ власы́ главы́ мо­ея́ и брады́ мо­ея́, и сѣдо́хъ тужа́.
 • И собра́шася ко мнѣ́ вси́ боя́щiися сло́ва Бо́га Изра́илева за преступле́нiе при­­ше́дшихъ от­ плѣне́нiя, и а́зъ сѣдя́хъ при­­ско́рбенъ да́же до же́ртвы вече́рнiя.
 • И въ же́ртву вече́рнюю воста́хъ от­ сѣ́тованiя мо­его́, и внегда́ раздра́хъ ри́зы моя́, и трепета́хъ, и преклони́хъ колѣ́на моя́, и простро́хъ руцѣ́ мо­и́ ко Го́споду Бо́гу мо­ему́
 • и реко́хъ: Го́споди Бо́же мо́й, стыжду́ся и срамля́юся воз­дви́гнути лице́ мое́ къ тебѣ́, я́ко беззако́нiя на́ша умно́жишася па́че гла́въ на́шихъ, и прегрѣше́нiя на́ша воз­расто́ша да́же до небесе́:
 • от­ дні́й оте́цъ на́шихъ въ преступле́нiи вели́цѣмъ есмы́ да́же до дне́ сего́, и въ беззако́нiихъ на́шихъ пре́дани есмы́ мы́ и ца́рiе на́ши и свяще́н­ницы на́ши и сы́нове на́ши въ руку́ царе́й язы́ческихъ, въ ме́чь и въ плѣне́нiе, и въ расхище́нiе и въ стыдѣ́нiе лица́ на́­шего, я́коже въ де́нь се́й:
 • и ны́нѣ уми́лостивися надъ на́ми Бо́гъ на́шъ, е́же оста́вити ны́ во спасе́нiе и да́ти на́мъ тве́рдость на мѣ́стѣ святы́ни его́, е́же просвѣти́ти очеса́ на́ша и да́ти оживле́нiе ма́лое въ рабо́тѣ на́­шей:
 • я́ко раби́ есмы́, и въ рабо́тѣ на́­шей не оста́ви на́съ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ: и преклони́ на на́съ милосе́рдiе предъ цари́ пе́рсскими, да́ти на́мъ живо́тъ, е́же воз­дви́гнути и́мъ до́мъ Бо́гу на́­шему и воз­ста́вити запустѣ́в­шая его́, и да́ти на́мъ огражде́нiе во Иуде́и и Иерусали́мѣ:
 • и ны́нѣ что́ рече́мъ, Бо́же на́шъ, по се́мъ? я́ко оста́вихомъ повелѣ́нiя твоя́,
 • я́же да́лъ еси́ на́мъ руко́ю ра́бъ тво­и́хъ проро́ковъ, глаго́ля: земля́, на ню́же вы́ вхо́дите наслѣ́дити ю́, земля́ нечиста́ е́сть, по нечистотѣ́ люді́й язы́ческихъ, въ ме́рзостехъ и́хъ, и́миже напо́лниша ю́ от­ у́стъ да́же до у́стъ во скверне́нiихъ сво­и́хъ,
 • и ны́нѣ дще́рей ва́шихъ не дади́те сыно́мъ и́хъ и дще́рей и́хъ не прiе́млите сыново́мъ ва́шымъ, и не ищи́те ми́ра и́хъ и бла́га и́хъ да́же до вѣ́ка, я́ко да укрѣпи́теся и снѣ́сте блага́я земли́, и наслѣ́дiе дадите́ сыново́мъ ва́шымъ да́же до вѣ́ка:
 • и по всѣ́хъ, я́же прiидо́ша на на́съ въ дѣ́лѣхъ на́шихъ злы́хъ и грѣсѣ́ на́­шемъ вели́цѣмъ, поне́же нѣ́сть я́коже Бо́гъ на́шъ, и́же изба́вилъ еси́ на́съ от­ беззако́нiй на́шихъ и да́лъ еси́ на́мъ спасе́нiе:
 • зане́ обрати́хомся разори́ти за́повѣди твоя́ и смѣси́тися съ людьми́ земны́ми: не прогнѣ́вайся на на́съ да́же до сконча́нiя, е́же не бы́ти оста́нку и спаса́емому:
 • Го́споди Бо́же Изра́илевъ, пра́веденъ еси́ ты́, я́ко оста́хомся спасе́ни, я́коже де́нь се́й: се́, мы́ предъ тобо́ю есмы́ вси́ въ беззако́нiихъ на́шихъ, поне́же не воз­мо́жно ста́ти предъ тобо́ю сего́ ра́ди.
 • По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,
 • потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.
 • Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный.
 • Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы.
 • А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему
 • и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес.
 • Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне.
 • И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем.
 • Мы – рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме.
 • И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих,
 • которые заповедал Ты чрез рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих.
 • Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим на веки.
 • И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, – ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, –
 • неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения?
 • Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими до сего дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.
 • Бул иштер бєткљндљн кийин, башчылар мага келип, мындай дешти: «Ысрайыл эли, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер бљтљн элдердин: канаандыктардын, хеттиктердин, периздиктердин, жебустуктардын, амондуктардын, мааптыктардын, мисирликтердин, аморлуктардын жийиркеничтєє иштеринен арыла элек.
 • Анткени љздљрє да, уулдары да алардын кыздарынан алышты. Ыйык тукум бљтљн уруулар менен аралашып кетти. Кала берсе, эњ атактууларынын, башчыларынын колдору биринчилерден болуп ушундай мыйзамсыз иштерге барды».
 • Мен бул сљздљрдє укканда, ич кийимимди да, тыш кийимимди да айрып, башымдагы чачымды, ээгимдеги сакалымды жулуп, кайгырып отурдум.
 • Ошондо туткундан кайткандардын кылмышынан улам Ысрайылдын Кудайынын сљзєнљн корккондордун баары мага чогулуп келишти. Мен кайгыга батып, кечки курмандык чалынуучу маалга чейин отурдум.
 • Кечки курмандык чалынуучу маалда кайгырып отурган жеримен туруп, айрылган ички, тышкы кийимчен чљгљлљп, Кудай-Тењириме колумду сунуп,
 • мындай деп жалындым: «Оо Кудайым! Сени карагандан уялып да, коркуп да жатам, Кудайым, анткени биздин мыйзамсыздыгыбыз башыбыздан ашты, биздин мыйзамсыз иштерибиз, кылган кєнљљлљрєбєз асманга жетти.
 • Ата-бабаларыбыз жашаган кєндљрдљн тартып бєгєнкє кєнгљ чейин биз абдан айыптуубуз. Мыйзамсыз иштерибиз єчєн биз да, падышаларыбыз да, ыйык кызмат кылуучуларыбыз да ушул кєнгљ чейин башка элдердин падышаларынын колуна салынып берилип, кылыч мизине, туткунга, талоонго, кордоого алынып келе жатабыз.
 • Мына, Кудай-Тењирибиз бизге бир азга ырайым кљрсљттє, кээ бирљљбєздє туткундан аман алып чыкты, Анын ыйык жеринде турууга ырайым кылды, Кудайыбыз кљзєбєздє ачып, кулчулукта жєргљндљ бир аз жанданууга мємкєндєк берди.
 • Биз кулдарбыз, бирок Кудайыбыз бизди кулдукта жєргљндљ да калтырган жок. Ал бизге Персия падышаларынан ырайым таптырды, ошондо алар бизге жанданууга, кыйрап калган Кудайдын єйєн курууга, кайра калыбына келтирєєгљ мємкєндєк беришти, Жєйєт аймагы менен Иерусалимде жашап турганда бизге калканыч болушту.
 • Кудайыбыз, эми биз Сага ушундан кийин эмне деп айта алабыз? Анткени биз Сенин кулдарыњ, пайгамбарларыњ аркылуу:
 • “Силер ээлеш єчєн бара жаткан жер таза эмес, ал жер бљтљн элдердин таза эмес иштери менен булганып калган, алар љздљрєнєн жийиркеничтєє иштери менен ал жерди башынан аягына чейин толтуруп салышкан.
 • Ошондуктан силер кыздарыњарды алардын уулдарына бербегиле, алардын кыздарын силердин уулдарыњар албасын, ал жерге отурукташыш єчєн, ал жердин тєшємє менен азыктаныш єчєн, укум-тукумуњарга тєбљлєккљ мурас калтырыш єчєн, аларга тынчтык да, ийгилик да каалабагыла”, – деп айткан осуятыњдан четтеп кеттик.
 • Љзєбєздєн жаман иштерибиз єчєн, кљп кєнљљбєз єчєн тарткан азабыбыздан кийин да, Сен, Кудайыбыз, бизди мыйзамсыз иштерибиздин љлчљмєнљ карабай аядыњ, бизди ушинтип куткарып алдыњ.
 • Биз кайра эле Сенин осуяттарыњды бузуп, бул жийиркеничтєє эл менен туугандаша беребизби? Анда Сен каарданып, бизди кырып саласыњ, ошондо бизден ким тирєє калат, бизди ким куткарып алат?
 • Оо Тењир, Ысрайылдын Кудайы! Бир Љзєњ адилетсињ! Анткени биз ушул кєнгљ чейин жашап келе жатабыз. Мыйзамсыз иштерибиз менен Сенин алдыњда турууга акыбыз жок болсо да, Сенин алдыњда турабыз».