Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к галатам

 
 • [Зач. 198.] Па́велъ, апо́столъ ни от­ человѣ́къ, ни человѣ́комъ, но Иису́съ Христо́мъ и Бо́гомъ Отце́мъ воскреси́в­шимъ его́ изъ ме́ртвыхъ,
 • и и́же со мно́ю вся́ бра́тiя, це́рквамъ Галати́йскимъ:
 • [Зач. 199.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ и Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • да́в­шаго себе́ по грѣсѣ́хъ на́шихъ, я́ко да изба́витъ на́съ от­ настоя́щаго вѣ́ка лука́ваго, по во́ли Бо́га и Отца́ на́­шего,
 • ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
 • Чужду́ся, я́ко та́ко ско́ро прелага́етеся от­ зва́в­шаго вы́ благода́тiю Христо́вою, во и́но благовѣ­ст­вова́нiе:
 • е́же нѣ́сть и́но, то́чiю нѣ́цыи су́ть смуща́ющiи вы́ и хотя́щiи преврати́ти благовѣ­ст­вова́нiе Христо́во.
 • Но и а́ще мы́, или́ а́нгелъ съ небесе́ благовѣсти́тъ ва́мъ па́че, е́же благовѣсти́хомъ ва́мъ, ана́ѳема да бу́детъ.
 • Я́коже предреко́хомъ, и ны́нѣ па́ки глаго́лю: а́ще кто́ ва́мъ благовѣсти́тъ па́че, е́же прiя́сте, ана́ѳема да бу́детъ.
 • Ны́нѣ бо человѣ́ки препира́ю, или́ Бо́га, или́ ищу́ человѣ́комъ угожда́ти? А́ще бо бы́хъ еще́ человѣ́комъ угожда́лъ, Христо́въ ра́бъ не бы́хъ у́бо бы́лъ.
 • [Зач. 200.] Сказу́ю же ва́мъ, бра́тiе, благовѣ­ст­вова́нiе благовѣще́н­ное от­ мене́, я́ко нѣ́сть по человѣ́ку:
 • ни бо а́зъ от­ человѣ́ка прiя́хъ е́, ниже́ научи́хся, но явле́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ.
 • Слы́шасте бо мое́ житiе́ иногда́ въ жидо́в­ст­вѣ, я́ко по премно́гу гони́хъ це́рковь Бо́жiю и разруша́хъ ю́,
 • и преспѣва́хъ въ жидо́в­ст­вѣ па́че мно́гихъ све́рст­никъ мо­и́хъ въ ро́дѣ мо­е́мъ, и́злиха ревни́тель сы́й оте́ческихъ мо­и́хъ преда́нiй.
 • Егда́ же благоволи́ Бо́гъ, избра́вый мя́ от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ и при­­зва́вый благода́тiю сво­е́ю,
 • яви́ти Сы́на сво­его́ во мнѣ́, да благовѣ­ст­ву́ю его́ во язы́цѣхъ, а́бiе не при­­ложи́хся пло́ти и кро́ви,
 • ни взыдо́хъ во Иерусали́мъ къ пе́рвѣйшымъ мене́ апо́столомъ, но идо́хъ во Араві́ю и па́ки воз­врати́хся въ Дама́скъ.
 • Пото́мъ же по трiе́хъ лѣ́тѣхъ взыдо́хъ во Иерусали́мъ согля́дати Петра́, и пребы́хъ у него́ дні́й пять­на́­де­сять.
 • Ино́го же от­ апо́столъ не ви́дѣхъ, то́кмо Иа́кова бра́та Госпо́дня.
 • А я́же пишу́ ва́мъ, се́ предъ Бо́гомъ, я́ко не лгу́.
 • Пото́мъ же прiидо́хъ въ страны́ си́рскiя и килики́йскiя.
 • Бѣ́хъ же не зна́емь лице́мъ це́рквамъ иуде́йскимъ, я́же о Христѣ́,
 • то́чiю же слы́шаще бя́ху, я́ко гоня́й на́съ иногда́, ны́нѣ благовѣ­ст­ву́етъ вѣ́ру, ю́же иногда́ разруша́­ше:
 • и сла́вляху о мнѣ́ Бо́га.
 • Пото́мъ же по четыре­на́­де­ся­ти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во Иерусали́мъ съ Варна́вою, по­е́мъ съ собо́ю и ти́та.
 • Взыдо́хъ же по от­крове́нiю, и предложи́хъ и́мъ благовѣ­ст­вова́нiе, е́же проповѣ́дую во язы́цѣхъ, на еди́нѣ же мни́мымъ, да не ка́ко вотще́ теку́, или́ теко́хъ.
 • Но ни ти́тъ, и́же со мно́ю, е́ллинъ сы́й, ну́жденъ бы́сть обрѣ́затися.
 • И за при­­ше́дшую лжебра́тiю, и́же при­­внидо́ша согля́дати свобо́ды на́­шея, ю́же и́мамы о Христѣ́ Иису́сѣ, да на́съ порабо́тятъ:
 • и́мже ни къ часу́ повину́хомся въ покоре́нiе, да и́стина благовѣ́стiя пребу́детъ въ ва́съ.
 • [Зач. 201.] От мня́щихся же бы́ти что́, я́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же ми́ ра́зн­ствуетъ: лица́ Бо́гъ человѣ́ча не прiе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мiи ничто́же при­­воз­ложи́ша:
 • но сопроти́вное, уразумѣ́в­ше, я́ко увѣ́рено ми́ бы́сть благовѣ́стiе необрѣ́занiя, я́коже Петру́ обрѣ́занiя:
 • и́бо споспѣ́ше­с­т­вовавый Петру́ въ посла́нiе обрѣ́занiя, споспѣ́ше­с­т­вова и мнѣ́ во язы́ки:
 • и позна́в­ше благода́ть да́н­ную ми́, Иа́ковъ и ки́фа и Иоа́н­нъ, мни́мiи столпи́ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ́ и Варна́вѣ обще́нiя, да мы́ во язы́ки, они́ же во обрѣ́занiе,
 • то́чiю ни́щихъ да по́мнима: е́же и потща́хся сiе́ и́стое сотвори́ти.
 • [Зач. 202.] Егда́ же прiи́де пе́тръ во Антiохі́ю, въ лице́ ему́ противуста́хъ, я́ко зазо́ренъ бѣ́.
 • Пре́жде бо да́же не прiити́ нѣ́кимъ от­ Иа́кова, съ язы́ки ядя́ше: егда́ же прiидо́ша, опря́ташеся и от­луча́­шеся, боя́ся су́щихъ от­ обрѣ́занiя.
 • И лицемѣ́ришася съ ни́мъ и про́чiи иуде́и, я́ко и Варна́вѣ при­­ста́ти лицемѣ́р­ст­ву и́хъ.
 • Но егда́ ви́дѣхъ, я́ко не пра́во хо́дятъ ко и́стинѣ благовѣ­ст­вова́нiя, реко́хъ Петру́ предъ всѣ́ми: а́ще ты́, Иуде́й сы́й, язы́чески, а не Иуде́йски живе́ши, почто́ язы́ки ну́диши Иуде́йски жи́тел­ст­вовати?
 • Мы́ есте­с­т­во́мъ Иуде́е, а не от­ язы́къ грѣ́шницы:
 • [Зач. 203.] увѣ́дѣв­ше же, я́ко не оправди́т­ся человѣ́къ от­ дѣ́лъ зако́на, но то́кмо вѣ́рою Иису́съ Христо́вою, и мы́ во Христа́ Иису́са вѣ́ровахомъ, да оправди́мся от­ вѣ́ры Христо́вы, а не от­ дѣ́лъ зако́на: зане́ не оправди́т­ся от­ дѣ́лъ зако́на вся́ка пло́ть.
 • А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христѣ́, обрѣто́хомся и са́ми грѣ́шницы, Христо́съ у́бо грѣху́ ли служи́тель? Да не бу́детъ.
 • А́ще бо, я́же разори́хъ, сiя́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю.
 • А́зъ бо зако́номъ зако́ну умро́хъ, да богови жи́въ бу́ду. Христо́ви сраспя́хся:
 • живу́ же не ктому́ а́зъ, но живе́тъ во мнѣ́ Христо́съ. А е́же ны́нѣ живу́ во пло́ти, вѣ́рою живу́ Сы́на Бо́жiя, воз­люби́в­шаго мене́ и преда́в­шаго себе́ по мнѣ́.
 • [Зач. 204.] Не от­мета́ю благода́ти Бо́жiя. А́ще бо зако́номъ пра́вда, у́бо Христо́съ ту́не у́мре.
 • [Зач. 198.] Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,
 • и все находящиеся со мною братия – церквам Галатийским:
 • [Зач. 199.] благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
 • Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
 • Ему слава во веки веков. Аминь.
 • Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
 • которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.
 • Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что́ мы благовествовали вам, да будет анафема.
 • Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что́ вы приняли, да будет анафема.
 • У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
 • [Зач. 200.] Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
 • ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
 • Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,
 • и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
 • Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
 • открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
 • и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
 • Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
 • Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
 • А в том, что́ пишу вам, пред Богом, не лгу.
 • После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.
 • Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,
 • а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, –
 • и прославляли за меня Бога.
 • Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
 • Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
 • Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
 • а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
 • мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
 • [Зач. 201.] И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
 • Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных
 • (ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников),
 • и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,
 • только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
 • [Зач. 202.] Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
 • Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.
 • Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.
 • Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
 • Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
 • [Зач. 203.] однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
 • Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
 • Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
 • Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
 • и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
 • [Зач. 204.] Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.