Скрыть
1:2
1:3
1:5
1:6
1:8
1:9
1:14
1:17
1:22
1:23
1:24
Глава 2 
2:1
2:5
2:8
2:9
2:11
2:13
2:15
2:18
Глава 3 
3:1
3:4
3:5
3:9
3:20
3:21
3:23
3:25
Глава 4 
4:1
4:2
4:6
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:25
Глава 5 
5:3
5:4
5:7
5:8
5:10
5:12
5:15
5:16
5:20
5:21
5:23
5:25
Глава 6 
6:4
6:8
6:10
6:11
6:12
6:13
6:18
Церковнославянский (рус)
[Зач. 198.] Па́велъ, апо́столъ ни от­ человѣ́къ, ни человѣ́комъ, но Иису́съ Христо́мъ и Бо́гомъ Отце́мъ воскреси́в­шимъ Его́ изъ ме́ртвыхъ,
и и́же со мно́ю вся́ бра́тiя, це́рквамъ Галати́йскимъ:
[Зач. 199.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ и Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
да́в­шаго Себе́ по грѣсѣ́хъ на́шихъ, я́ко да изба́витъ на́съ от­ настоя́щаго вѣ́ка лука́ваго, по во́ли Бо́га и Отца́ на́­шего,
Ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Чужду́ся, я́ко та́ко ско́ро прелага́етеся от­ зва́в­шаго вы́ благода́тiю Христо́вою, во и́но благовѣ­ст­вова́нiе:
е́же нѣ́сть и́но, то́чiю нѣ́цыи су́ть смуща́ющiи вы́ и хотя́щiи преврати́ти благовѣ­ст­вова́нiе Христо́во.
Но и а́ще мы́, или́ А́нгелъ съ небесе́ благовѣсти́тъ ва́мъ па́че, е́же благовѣсти́хомъ ва́мъ, ана́ѳема да бу́детъ.
Я́коже предреко́хомъ, и ны́нѣ па́ки глаго́лю: а́ще кто́ ва́мъ благовѣсти́тъ па́че, е́же прiя́сте, ана́ѳема да бу́детъ.
Ны́нѣ бо человѣ́ки препира́ю, или́ Бо́га, или́ ищу́ человѣ́комъ угожда́ти? А́ще бо бы́хъ еще́ человѣ́комъ угожда́лъ, Христо́въ ра́бъ не бы́хъ у́бо бы́лъ.
[Зач. 200.] Сказу́ю же ва́мъ, бра́тiе, Благовѣ­ст­вова́нiе благовѣще́н­ное от­ мене́, я́ко нѣ́сть по человѣ́ку:
ни бо а́зъ от­ человѣ́ка прiя́хъ е́, ниже́ научи́хся, но явле́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ.
Слы́шасте бо мое́ житiе́ иногда́ въ Жидо́в­ст­вѣ, я́ко по премно́гу гони́хъ Це́рковь Бо́жiю и разруша́хъ ю́,
и преспѣва́хъ въ Жидо́в­ст­вѣ па́че мно́гихъ све́рст­никъ мо­и́хъ въ ро́дѣ мо­е́мъ, и́злиха ревни́тель сы́й оте́ческихъ мо­и́хъ преда́нiй.
Егда́ же благоволи́ Бо́гъ, избра́вый мя́ от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ и при­­зва́вый благода́тiю Сво­е́ю,
яви́ти Сы́на Сво­его́ во мнѣ́, да благовѣ­ст­ву́ю Его́ во язы́цѣхъ, а́бiе не при­­ложи́хся пло́ти и кро́ви,
ни взыдо́хъ во Иерусали́мъ къ пе́рвѣйшымъ мене́ апо́столомъ, но идо́хъ во Араві́ю и па́ки воз­врати́хся въ Дама́скъ.
Пото́мъ же по трiе́хъ лѣ́тѣхъ взыдо́хъ во Иерусали́мъ согля́дати Петра́, и пребы́хъ у него́ дні́й пять­на́­де­сять.
Ино́го же от­ апо́столъ не ви́дѣхъ, то́кмо Иа́кова бра́та Госпо́дня.
А я́же пишу́ ва́мъ, се́ предъ Бо́гомъ, я́ко не лгу́.
Пото́мъ же прiидо́хъ въ страны́ Си́рскiя и Килики́йскiя.
Бѣ́хъ же не зна́емь лице́мъ це́рквамъ Иуде́йскимъ, я́же о Христѣ́,
то́чiю же слы́шаще бя́ху, я́ко гоня́й на́съ иногда́, ны́нѣ благовѣ­ст­ву́етъ вѣ́ру, ю́же иногда́ разруша́­ше:
и сла́вляху о мнѣ́ Бо́га.
Пото́мъ же по четыре­на́­де­ся­ти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во Иерусали́мъ съ Варна́вою, по­е́мъ съ собо́ю и Ти́та.
Взыдо́хъ же по от­крове́нiю, и предложи́хъ и́мъ благовѣ­ст­вова́нiе, е́же проповѣ́дую во язы́цѣхъ, на еди́нѣ же мни́мымъ, да не ка́ко вотще́ теку́, или́ теко́хъ.
Но ни Ти́тъ, и́же со мно́ю, Е́ллинъ сы́й, ну́жденъ бы́сть обрѣ́затися.
И за при­­ше́дшую лжебра́тiю, и́же при­­внидо́ша согля́дати свобо́ды на́­шея, ю́же и́мамы о Христѣ́ Иису́сѣ, да на́съ порабо́тятъ:
и́мже ни къ часу́ повину́хомся въ покоре́нiе, да и́стина благовѣ́стiя пребу́детъ въ ва́съ.
[Зач. 201.] От мня́щихся же бы́ти что́, я́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же ми́ ра́зн­ствуетъ: лица́ Бо́гъ человѣ́ча не прiе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мiи ничто́же при­­воз­ложи́ша:
но сопроти́вное, уразумѣ́в­ше, я́ко увѣ́рено ми́ бы́сть благовѣ́стiе необрѣ́занiя, я́коже Петру́ обрѣ́занiя:
и́бо Споспѣ́ше­с­т­вовавый Петру́ въ посла́нiе обрѣ́занiя, споспѣ́ше­с­т­вова и мнѣ́ во язы́ки:
и позна́в­ше благода́ть да́н­ную ми́, Иа́ковъ и Ки́фа и Иоа́н­нъ, мни́мiи столпи́ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ́ и Варна́вѣ обще́нiя, да мы́ во язы́ки, они́ же во обрѣ́занiе,
то́чiю ни́щихъ да по́мнима: е́же и потща́хся сiе́ и́стое сотвори́ти.
[Зач. 202.] Егда́ же прiи́де Пе́тръ во Антiохі́ю, въ лице́ ему́ противуста́хъ, я́ко зазо́ренъ бѣ́.
Пре́жде бо да́же не прiити́ нѣ́кимъ от­ Иа́кова, съ язы́ки ядя́ше: егда́ же прiидо́ша, опря́ташеся и от­луча́­шеся, боя́ся су́щихъ от­ обрѣ́занiя.
И лицемѣ́ришася съ ни́мъ и про́чiи Иуде́и, я́ко и Варна́вѣ при­­ста́ти лицемѣ́р­ст­ву и́хъ.
Но егда́ ви́дѣхъ, я́ко не пра́во хо́дятъ ко и́стинѣ Благовѣ­ст­вова́нiя, реко́хъ Петру́ предъ всѣ́ми: а́ще ты́, Иуде́й сы́й, язы́чески, а не иуде́йски живе́ши, почто́ язы́ки ну́диши иуде́йски жи́тел­ст­вовати?
Мы́ есте­с­т­во́мъ Иуде́е, а не от­ язы́къ грѣ́шницы:
[Зач. 203.] увѣ́дѣв­ше же, я́ко не оправди́т­ся человѣ́къ от­ дѣ́лъ зако́на, но то́кмо вѣ́рою Иису́съ Христо́вою, и мы́ во Христа́ Иису́са вѣ́ровахомъ, да оправди́мся от­ вѣ́ры Христо́вы, а не от­ дѣ́лъ зако́на: зане́ не оправди́т­ся от­ дѣ́лъ зако́на вся́ка пло́ть.
А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христѣ́, обрѣто́хомся и са́ми грѣ́шницы, Христо́съ у́бо грѣху́ ли служи́тель? Да не бу́детъ.
А́ще бо, я́же разори́хъ, сiя́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю.
А́зъ бо зако́номъ зако́ну умро́хъ, да Богови жи́въ бу́ду. Христо́ви сраспя́хся:
живу́ же не ктому́ а́зъ, но живе́тъ во мнѣ́ Христо́съ. А е́же ны́нѣ живу́ во пло́ти, вѣ́рою живу́ Сы́на Бо́жiя, воз­люби́в­шаго мене́ и преда́в­шаго Себе́ по мнѣ́.
[Зач. 204.] Не от­мета́ю благода́ти Бо́жiя. А́ще бо зако́номъ пра́вда, у́бо Христо́съ ту́не у́мре.
О, несмы́слен­нiи Гала́те, кто́ вы́ прельсти́лъ е́сть не покори́тися и́стинѣ, и́мже предъ очи́ма Иису́съ Христо́съ преднапи́санъ бы́сть, въ ва́съ распя́тъ?
Сiе́ еди́но хощу́ увѣ́дѣти от­ ва́съ: от­ дѣ́лъ ли зако́на Ду́ха прiя́сте, или́ от­ слу́ха вѣ́ры?
Та́ко ли несмы́слен­ни есте́? Наче́нше ду́хомъ, ны́нѣ пло́тiю скончава́ете?
Толи́ка пострада́сте ту́не? А́ще то́чiю и ту́не.
Подая́й у́бо ва́мъ Ду́ха и дѣ́й­ст­вуяй си́лы въ ва́съ, от­ дѣ́лъ ли зако́на, или́ от­ слу́ха вѣ́ры?
Я́коже Авраа́мъ вѣ́рова Бо́гу, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.
Разумѣ́йте у́бо, я́ко су́щiи от­ вѣ́ры, сі́и су́ть сы́нове Авраа́мли.
[Зач. 205.] Предуви́дѣв­шее же Писа́нiе, я́ко от­ вѣ́ры оправда́етъ язы́ки Бо́гъ, пре́жде благовѣ­ст­вова́ Авраа́му, я́ко благословя́т­ся о тебѣ́ вси́ язы́цы.
Тѣ́мже су́щiи от­ вѣ́ры, благословя́т­ся съ вѣ́рнымъ Авраа́момъ:
ели́цы бо от­ дѣ́лъ зако́на су́ть, подъ кля́твою су́ть. Пи́сано бо е́сть: про́клятъ вся́къ, и́же не пребу́детъ во всѣ́хъ пи́сан­ныхъ въ кни́зѣ зако́н­нѣй, я́ко твори́ти я́.
А я́ко въ зако́нѣ никто́же оправда́ет­ся от­ Бо́га, я́вѣ, я́ко пра́ведный от­ вѣ́ры жи́въ бу́детъ.
Зако́нъ же нѣ́сть от­ вѣ́ры: но сотвори́вый та́ человѣ́къ жи́въ бу́детъ въ ни́хъ.
[Зач. 206.] Христо́съ ны́ искупи́лъ е́сть от­ кля́твы зако́н­ныя, бы́въ по на́съ кля́тва: пи́сано бо е́сть: про́клятъ вся́къ вися́й на дре́вѣ:
да въ язы́цѣхъ благослове́нiе Авраа́мле бу́детъ о Христѣ́ Иису́сѣ, да обѣтова́нiе Ду́ха прiи́мемъ вѣ́рою.
[Зач. 207.] Бра́тiе, по человѣ́ку глаго́лю: оба́че человѣ́ческаго предутвержде́н­на завѣ́та никто́же от­мета́етъ или́ при­­повелѣва́етъ.
Авраа́му же рече́ни бы́ша обѣ́ты, и сѣ́мени его́. Не глаго́летъ [же]: и сѣ́менемъ, я́ко о мно́зѣхъ, но я́ко о еди́номъ: и сѣ́мени тво­ему́, и́же е́сть Христо́съ.
Сiе́ же глаго́лю, завѣ́та предутвержде́н­наго от­ Бо́га во Христа́, бы́вый по лѣ́тѣхъ четы́риста и три́десятихъ зако́нъ не от­мета́етъ, во е́же разори́ти обѣтова́нiе.
А́ще бо от­ зако́на наслѣ́дiе, не ктому́ [уже́] от­ обѣтова́нiя: Авраа́му же обѣтова́нiемъ дарова́ Бо́гъ.
Что́ у́бо зако́нъ? Преступле́нiй ра́ди при­­ложи́ся, до́ндеже прiи́детъ сѣ́мя, ему́же обѣтова́ся, вчине́нъ А́нгелы, руко́ю хода́тая.
Хода́тай же еди́наго нѣ́сть, Бо́гъ же еди́нъ е́сть.
Зако́нъ ли у́бо проти́ву обѣтова́ниемъ Бо́жiимъ? Да не бу́детъ. А́ще бо да́нъ бы́сть зако́нъ могі́й оживи́ти, во­и́стин­ну от­ зако́на бы была́ пра́вда:
но затвори́ Писа́нiе всѣ́хъ подъ грѣхо́мъ, да обѣтова́нiе от­ вѣ́ры Иису́съ Христо́вы да́ст­ся вѣ́ру­ю­щымъ.
[Зач. 208.] Пре́жде же при­­ше́­ст­вiя вѣ́ры, подъ зако́номъ стрего́ми бѣ́хомъ, затворе́ни въ хотя́щую вѣ́ру от­кры́тися.
Тѣ́мже зако́нъ пѣ́стунъ на́мъ бы́сть во Христа́, да от­ вѣ́ры оправди́мся:
при­­ше́дшей же вѣ́рѣ, уже́ не подъ пѣ́стуномъ есмы́.
Вси́ бо вы́ сы́нове Бо́жiи есте́ вѣ́рою о Христѣ́ Иису́сѣ:
ели́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся.
Нѣ́сть Иуде́й, ни Е́ллинъ: нѣ́сть ра́бъ, ни свобо́дь: нѣ́сть му́жескiй по́лъ, ни же́нскiй: вси́ бо вы́ еди́но есте́ о Христѣ́ Иису́сѣ.
А́ще ли вы́ Христо́вы, у́бо Авраа́мле сѣ́мя есте́, и по обѣтова́нiю наслѣ́дницы.
Глаго́лю же: въ ели́ко вре́мя наслѣ́дникъ мла́дъ е́сть, ничи́мже лу́чшiй е́сть раба́, госпо́дь сы́й всѣ́хъ:
но подъ повели́тели и при­­ста́вники е́сть да́же до наро́ка о́тча.
Та́кожде и мы́, егда́ бѣ́хомъ мла́ди, подъ стихі́ами бѣ́хомъ мíра порабоще́ни:
[Зач. 209.] Егда́ же прiи́де кончи́на лѣ́та, посла́ Бо́гъ Сы́на Сво­его́ Единоро́днаго, Ражда́емаго от­ жены́, быва́ема подъ зако́номъ,
да подзако́н­ныя иску́питъ, да всыновле́нiе воспрiи́мемъ.
И поне́же есте́ сы́нове, посла́ Бо́гъ Ду́ха Сы́на Сво­его́ въ сердца́ ва́ша, вопiю́ща: А́вва О́тче.
Тѣ́мже уже́ нѣ́си ра́бъ, но сы́нъ: а́ще ли же сы́нъ, и наслѣ́дникъ Бо́жiй Иису́съ Христо́мъ.
[Зач. 210А.] Но тогда́ у́бо не вѣ́дуще Бо́га, служи́сте не по есте­ст­ву́ су́щымъ бо́гомъ:
ны́нѣ же, позна́в­ше Бо́га, па́че же позна́ни бы́в­ше от­ Бо́га, ка́ко воз­враща́етеся па́ки на немощны́я и худы́я стихі́и, и́мже па́ки свы́ше {вспя́ть} служи́ти хо́щете?
дни́ смотря́ете, и ме́сяцы, и времена́, и лѣ́та.
Бою́ся о ва́съ, еда́ ка́ко всу́е труди́хся въ ва́съ.
Бу́дите я́коже а́зъ, зане́ и а́зъ, я́коже вы́: бра́тiе, молю́ вы́. Ничи́мже мене́ оби́дѣсте:
вѣ́сте же, я́ко за не́мощь пло́ти благовѣсти́хъ ва́мъ пе́рвѣе:
и искуше́нiя мо­его́, е́же во пло́ти мо­е́й, не уничижи́сте, ни оплева́сте, но я́коже А́нгела Бо́жiя прiя́сте мя́, я́ко Христа́ Иису́са.
Ко́е у́бо бя́ше блаже́н­ство ва́­ше? Свидѣ́тел­ст­вую бо ва́мъ, я́ко, а́ще бы бы́ло мо́щно, очеса́ ва́ша извертѣ́в­ше да́ли бы́сте ми́.
Тѣ́мже вра́гъ ва́мъ бы́хъ, и́стину ва́мъ глаго́ля?
Ревну́ютъ по ва́съ не до́брѣ, но от­лучи́ти ва́съ хотя́тъ, да и́мъ ревну́ете.
Добро́ же, е́же ревнова́ти всегда́ въ до́брѣмъ, и не то́чiю внегда́ при­­ходи́ти ми́ къ ва́мъ.
Ча́дца моя́, и́миже па́ки болѣ́зную, до́ндеже вообрази́т­ся Христо́съ въ ва́съ:
хотѣ́лъ же бы́хъ прiити́ къ ва́мъ ны́нѣ и измѣни́ти гла́съ мо́й, я́ко не домышля́юся о ва́съ.
Глаго́лите ми́, и́же подъ зако́номъ хо́щете бы́ти: зако́на ли не слу́шаете?
[Зач. 210Б.] Пи́сано бо е́сть, я́ко Авраа́мъ два́ сы́на имѣ́: еди́наго от­ рабы́, а друга́го от­ свобо́дныя.
Но и́же от­ рабы́, по пло́ти роди́ся: а и́же от­ свобо́дныя, по обѣтова́нiю.
Я́же су́ть иносказа́ема: сiя́ бо еста́ два́ завѣ́та: еди́нъ у́бо от­ горы́ Сина́йскiя, въ рабо́ту ражда́яй, и́же е́сть Ага́рь:
Ага́рь бо, Сина́ гора́ е́сть во Араві́и, при­­лага́ет­ся же ны́нѣшнему Иерусали́му, рабо́таетъ же съ ча́ды сво­и́ми:
а вы́шнiй Иерусали́мъ свобо́дь е́сть, и́же е́сть ма́ти всѣ́мъ на́мъ.
Пи́сано бо е́сть: воз­весели́ся, непло́ды, не ражда́ющая: расто́ргни и возопи́, неболя́щая: я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щiя му́жа.
[Зач. 211.] Мы́ же, бра́тiе, по Исаа́ку обѣтова́нiя ча́да есмы́.
Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́нѣ.
Но что́ глаго́летъ Писа́нiе? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо наслѣ́довати сы́нъ рабы́нинъ съ сы́номъ свобо́дныя.
Тѣ́мже, бра́тiе, нѣ́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.
Свобо́дою у́бо, е́юже Христо́съ на́съ свободи́, сто́йте, и не па́ки подъ и́гомъ рабо́ты держи́теся.
Се́ а́зъ Па́велъ глаго́лю ва́мъ, я́ко а́ще обрѣ́заетеся, Христо́съ ва́съ ничто́же по́льзуетъ.
Свидѣ́тел­ст­вую же па́ки вся́кому человѣ́ку обрѣ́за­ю­щемуся, я́ко до́лженъ е́сть ве́сь зако́нъ твори́ти.
Упраздни́стеся от­ Христа́, и́же зако́номъ оправда́етеся, от­ благода́ти от­падо́сте:
мы́ бо ду́хомъ от­ вѣ́ры упова́нiя пра́вды жде́мъ.
О Христѣ́ бо Иису́сѣ ни обрѣ́занiе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́занiе, но вѣ́ра любо­́вiю поспѣ́ше­ст­вуема.
Теча́сте до́брѣ: кто́ ва́мъ воз­брани́ не покаря́тися и́стинѣ?
Препрѣ́нiе не от­ При­­зва́в­шаго вы́.
Ма́лъ ква́съ все́ смѣше́нiе ква́ситъ.
А́зъ надѣ́юся о ва́съ въ Го́сподѣ, я́ко ничто́же и́но разумѣ́ти бу́дете: смуща́яй же ва́съ понесе́тъ грѣ́хъ, кто́ бы ни бы́лъ.
[Зач. 212.] А́зъ же, бра́тiе, а́ще обрѣ́занiе еще́ проповѣ́дую, почто́ еще́ гони́мь е́смь? У́бо упраздни́ся собла́знъ кре́ста́.
О, да́бы от­сѣче́ни бы́ли развраща́ющiи ва́съ.
Вы́ бо на свобо́ду зва́ни бы́сте, бра́тiе: то́чiю да не свобо́да ва́ша въ вину́ пло́ти, но любо­́вiю рабо́тайте дру́гъ дру́гу.
И́бо ве́съ зако́нъ въ еди́нѣмъ словеси́ исполня́ет­ся, во е́же: воз­лю́биши бли́жняго тво­его́ я́коже себе́.
А́ще же дру́гъ дру́га угрыза́ете и снѣда́ете, блюди́теся, да не дру́гъ от­ дру́га истребле́ни бу́дете.
Глаго́лю же: ду́хомъ ходи́те, и по́хоти плотскі́я не соверша́йте:
пло́ть бо похот­ст­ву́етъ на ду́ха, ду́хъ же на пло́ть: сiя́ же дру́гъ дру́гу проти́вят­ся, да не я́же хо́щете, сiя́ творите́.
А́ще ли ду́хомъ води́ми есте́, нѣ́сте подъ зако́номъ.
Явле́на же су́ть дѣла́ плотска́я, я́же су́ть прелюбо­дѣя́нiе, блу́дъ, нечистота́, студодѣя́нiе,
идолослуже́нiе, чародѣя́нiя, вражды́, рве́нiя, зави́ды, я́рости, разжже́нiя, ра́спри, собла́зны, е́реси,
за́висти, уби́й­ст­ва, пiя́н­ства, безчи́н­ни кли́чи и подо́бная си́мъ: я́же предглаго́лю ва́мъ, я́коже и предреко́хъ, я́ко такова́я творя́щiи Ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.
[Зач. 213.] Пло́дъ же духо́вный е́сть любы́, ра́дость, ми́ръ, долготерпѣ́нiе, бла́гость, милосе́рдiе, вѣ́ра,
кро́тость, воз­держа́нiе: на таковы́хъ нѣ́сть зако́на.
А и́же Христо́вы су́ть, пло́ть распя́ша со страстьми́ и похотьми́.
А́ще живе́мъ ду́хомъ, ду́хомъ и да хо́димъ.
Не быва́имъ тщесла́вни, дру́гъ дру́га раздража́юще, дру́гъ дру́гу зави́дяще.
Бра́тiе, а́ще и впаде́тъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣше́нiе, вы́ духо́внiи исправля́йте такова́го ду́хомъ кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты́ искуше́нъ бу́деши.
[Зач. 214.] Дру́гъ дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́нъ Христо́въ.
А́ще бо кто́ мни́тъ себе́ бы́ти что́, ничто́же сы́й, умо́мъ льсти́тъ себе́.
Дѣ́ло же свое́ да искуша́етъ кі́йждо, и тогда́ въ себѣ́ то́чiю хвале́нiе да и́мать, а не во инѣ́мъ:
кі́йждо бо свое́ бре́мя понесе́тъ.
Да обща́ет­ся же учя́йся словеси́ уча́щему во всѣ́хъ благи́хъ.
Не льсти́теся: Бо́гъ поруга́емь не быва́етъ. Е́же бо а́ще сѣ́етъ человѣ́къ, то́жде и по́жнетъ:
я́ко сѣ́яй въ пло́ть свою́, от­ пло́ти по́жнетъ истлѣ́нiе: а сѣ́яй въ ду́хъ, от­ ду́ха по́жнетъ живо́тъ вѣ́чный.
До́брое же творя́ще, да не стужа́емъ си́: во вре́мя бо свое́ по́жнемъ, не ослабѣ́юще.
Тѣ́мже у́бо, до́ндеже вре́мя и́мамы, да дѣ́лаимъ благо́е ко всѣ́мъ, па́че же къ при́снымъ въ вѣ́рѣ.
[Зач. 215А.] Ви́дите, коли́цѣми кни́гами писа́хъ ва́мъ мо­е́ю руко́ю.
Ели́цы хотя́тъ хвали́тися по пло́ти, сі́и ну́дятъ вы́ обрѣ́затися, то́чiю да не кре́ста́ ра́ди Христо́ва гони́ми бу́дутъ:
ни бо́ обрѣ́за­ю­щiися са́ми зако́нъ храня́тъ, но хотя́тъ ва́мъ обрѣ́зоватися, да въ ва́­шей пло́ти похва́лят­ся:
[Зач. 215Б.] мнѣ́ же да не бу́детъ хвали́тися, то́кмо о кре́стѣ́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, и́мже мнѣ́ мíръ распя́т­ся, и а́зъ мíру.
О Христѣ́ бо Иису́сѣ ни обрѣ́занiе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́занiе, но но́ва тва́рь.
И ели́цы пра́виломъ си́мъ жи́тел­ст­вуютъ, ми́ръ на ни́хъ и ми́лость, и на Изра́или Бо́жiи.
Про́чее, труды́ да никто́же ми́ дае́тъ: а́зъ бо я́звы Го́спода Иису́са на тѣ́лѣ мо­е́мъ ношу́.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ, бра́тiе. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нiю къ Гала́томъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 18.
[Зач. 198.] Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,
и все находящиеся со мною братия – церквам Галатийским:
[Зач. 199.] благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
Ему слава во веки веков. Аминь.
Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.
Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что́ мы благовествовали вам, да будет анафема.
Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что́ вы приняли, да будет анафема.
У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
[Зач. 200.] Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,
и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
А в том, что́ пишу вам, пред Богом, не лгу.
После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.
Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,
а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, –
и прославляли за меня Бога.
Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
[Зач. 201.] И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных
(ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников),
и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,
только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
[Зач. 202.] Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.
Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.
Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
[Зач. 203.] однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
[Зач. 204.] Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?
Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?
Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?
Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!
Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?
Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
[Зач. 205.] И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы.
Итак верующие благословляются с верным Авраамом,
а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет.
А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.
[Зач. 206.] Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе),
дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.
[Зач. 207.] Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему.
Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос.
Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет та́к, чтобы обетование потеряло силу.
Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал оное по обетованию.
Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника.
Но посредник при одном не бывает, а Бог один.
Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона;
но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
[Зач. 208.] А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере.
Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою;
по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя.
Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего:
он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного.
Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира;
[Зач. 209.] но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
[Зач. 210А.] Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги.
Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?
Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.
Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас.
Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня:
знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,
но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.
Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне.
Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?
Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.
Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.
Дети мои, для которых я снова в му́ках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.
Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?
Ибо написано: [Зач. 210Б.] Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной.
Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.
В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь,
ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;
а вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам.
Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.
[Зач. 211.] Мы, братия, дети обетования по Исааку.
Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне.
Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной.
Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.
Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.
Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,
а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.
Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?
Такое убеждение не от Призывающего вас.
Малая закваска заквашивает все тесто.
Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
[Зач. 212.] За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы.
О, если бы удалены были возмущающие вас!
К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служи́те друг другу.
Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,
ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.
[Зач. 213.] Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
[Зач. 214.] Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,
ибо каждый понесет свое бремя.
Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
[Зач. 215А.] Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,
ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
[Зач. 215Б.] А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible