Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к галатам

 
 • [Зач. 198.] Па́велъ, апо́столъ ни от­ человѣ́къ, ни человѣ́комъ, но Иису́съ Христо́мъ и Бо́гомъ Отце́мъ воскреси́в­шимъ его́ изъ ме́ртвыхъ,
 • и и́же со мно́ю вся́ бра́тiя, це́рквамъ Галати́йскимъ:
 • [Зач. 199.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ и Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • да́в­шаго себе́ по грѣсѣ́хъ на́шихъ, я́ко да изба́витъ на́съ от­ настоя́щаго вѣ́ка лука́ваго, по во́ли Бо́га и Отца́ на́­шего,
 • ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
 • Чужду́ся, я́ко та́ко ско́ро прелага́етеся от­ зва́в­шаго вы́ благода́тiю Христо́вою, во и́но благовѣ­ст­вова́нiе:
 • е́же нѣ́сть и́но, то́чiю нѣ́цыи су́ть смуща́ющiи вы́ и хотя́щiи преврати́ти благовѣ­ст­вова́нiе Христо́во.
 • Но и а́ще мы́, или́ а́нгелъ съ небесе́ благовѣсти́тъ ва́мъ па́че, е́же благовѣсти́хомъ ва́мъ, ана́ѳема да бу́детъ.
 • Я́коже предреко́хомъ, и ны́нѣ па́ки глаго́лю: а́ще кто́ ва́мъ благовѣсти́тъ па́че, е́же прiя́сте, ана́ѳема да бу́детъ.
 • Ны́нѣ бо человѣ́ки препира́ю, или́ Бо́га, или́ ищу́ человѣ́комъ угожда́ти? А́ще бо бы́хъ еще́ человѣ́комъ угожда́лъ, Христо́въ ра́бъ не бы́хъ у́бо бы́лъ.
 • [Зач. 200.] Сказу́ю же ва́мъ, бра́тiе, благовѣ­ст­вова́нiе благовѣще́н­ное от­ мене́, я́ко нѣ́сть по человѣ́ку:
 • ни бо а́зъ от­ человѣ́ка прiя́хъ е́, ниже́ научи́хся, но явле́нiемъ Иису́съ Христо́вымъ.
 • Слы́шасте бо мое́ житiе́ иногда́ въ жидо́в­ст­вѣ, я́ко по премно́гу гони́хъ це́рковь Бо́жiю и разруша́хъ ю́,
 • и преспѣва́хъ въ жидо́в­ст­вѣ па́че мно́гихъ све́рст­никъ мо­и́хъ въ ро́дѣ мо­е́мъ, и́злиха ревни́тель сы́й оте́ческихъ мо­и́хъ преда́нiй.
 • Егда́ же благоволи́ Бо́гъ, избра́вый мя́ от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ и при­­зва́вый благода́тiю сво­е́ю,
 • яви́ти Сы́на сво­его́ во мнѣ́, да благовѣ­ст­ву́ю его́ во язы́цѣхъ, а́бiе не при­­ложи́хся пло́ти и кро́ви,
 • ни взыдо́хъ во Иерусали́мъ къ пе́рвѣйшымъ мене́ апо́столомъ, но идо́хъ во Араві́ю и па́ки воз­врати́хся въ Дама́скъ.
 • Пото́мъ же по трiе́хъ лѣ́тѣхъ взыдо́хъ во Иерусали́мъ согля́дати Петра́, и пребы́хъ у него́ дні́й пять­на́­де­сять.
 • Ино́го же от­ апо́столъ не ви́дѣхъ, то́кмо Иа́кова бра́та Госпо́дня.
 • А я́же пишу́ ва́мъ, се́ предъ Бо́гомъ, я́ко не лгу́.
 • Пото́мъ же прiидо́хъ въ страны́ си́рскiя и килики́йскiя.
 • Бѣ́хъ же не зна́емь лице́мъ це́рквамъ иуде́йскимъ, я́же о Христѣ́,
 • то́чiю же слы́шаще бя́ху, я́ко гоня́й на́съ иногда́, ны́нѣ благовѣ­ст­ву́етъ вѣ́ру, ю́же иногда́ разруша́­ше:
 • и сла́вляху о мнѣ́ Бо́га.
 • Пото́мъ же по четыре­на́­де­ся­ти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во Иерусали́мъ съ Варна́вою, по­е́мъ съ собо́ю и ти́та.
 • Взыдо́хъ же по от­крове́нiю, и предложи́хъ и́мъ благовѣ­ст­вова́нiе, е́же проповѣ́дую во язы́цѣхъ, на еди́нѣ же мни́мымъ, да не ка́ко вотще́ теку́, или́ теко́хъ.
 • Но ни ти́тъ, и́же со мно́ю, е́ллинъ сы́й, ну́жденъ бы́сть обрѣ́затися.
 • И за при­­ше́дшую лжебра́тiю, и́же при­­внидо́ша согля́дати свобо́ды на́­шея, ю́же и́мамы о Христѣ́ Иису́сѣ, да на́съ порабо́тятъ:
 • и́мже ни къ часу́ повину́хомся въ покоре́нiе, да и́стина благовѣ́стiя пребу́детъ въ ва́съ.
 • [Зач. 201.] От мня́щихся же бы́ти что́, я́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же ми́ ра́зн­ствуетъ: лица́ Бо́гъ человѣ́ча не прiе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мiи ничто́же при­­воз­ложи́ша:
 • но сопроти́вное, уразумѣ́в­ше, я́ко увѣ́рено ми́ бы́сть благовѣ́стiе необрѣ́занiя, я́коже Петру́ обрѣ́занiя:
 • и́бо споспѣ́ше­с­т­вовавый Петру́ въ посла́нiе обрѣ́занiя, споспѣ́ше­с­т­вова и мнѣ́ во язы́ки:
 • и позна́в­ше благода́ть да́н­ную ми́, Иа́ковъ и ки́фа и Иоа́н­нъ, мни́мiи столпи́ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ́ и Варна́вѣ обще́нiя, да мы́ во язы́ки, они́ же во обрѣ́занiе,
 • то́чiю ни́щихъ да по́мнима: е́же и потща́хся сiе́ и́стое сотвори́ти.
 • [Зач. 202.] Егда́ же прiи́де пе́тръ во Антiохі́ю, въ лице́ ему́ противуста́хъ, я́ко зазо́ренъ бѣ́.
 • Пре́жде бо да́же не прiити́ нѣ́кимъ от­ Иа́кова, съ язы́ки ядя́ше: егда́ же прiидо́ша, опря́ташеся и от­луча́­шеся, боя́ся су́щихъ от­ обрѣ́занiя.
 • И лицемѣ́ришася съ ни́мъ и про́чiи иуде́и, я́ко и Варна́вѣ при­­ста́ти лицемѣ́р­ст­ву и́хъ.
 • Но егда́ ви́дѣхъ, я́ко не пра́во хо́дятъ ко и́стинѣ благовѣ­ст­вова́нiя, реко́хъ Петру́ предъ всѣ́ми: а́ще ты́, Иуде́й сы́й, язы́чески, а не Иуде́йски живе́ши, почто́ язы́ки ну́диши Иуде́йски жи́тел­ст­вовати?
 • Мы́ есте­с­т­во́мъ Иуде́е, а не от­ язы́къ грѣ́шницы:
 • [Зач. 203.] увѣ́дѣв­ше же, я́ко не оправди́т­ся человѣ́къ от­ дѣ́лъ зако́на, но то́кмо вѣ́рою Иису́съ Христо́вою, и мы́ во Христа́ Иису́са вѣ́ровахомъ, да оправди́мся от­ вѣ́ры Христо́вы, а не от­ дѣ́лъ зако́на: зане́ не оправди́т­ся от­ дѣ́лъ зако́на вся́ка пло́ть.
 • А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христѣ́, обрѣто́хомся и са́ми грѣ́шницы, Христо́съ у́бо грѣху́ ли служи́тель? Да не бу́детъ.
 • А́ще бо, я́же разори́хъ, сiя́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю.
 • А́зъ бо зако́номъ зако́ну умро́хъ, да богови жи́въ бу́ду. Христо́ви сраспя́хся:
 • живу́ же не ктому́ а́зъ, но живе́тъ во мнѣ́ Христо́съ. А е́же ны́нѣ живу́ во пло́ти, вѣ́рою живу́ Сы́на Бо́жiя, воз­люби́в­шаго мене́ и преда́в­шаго себе́ по мнѣ́.
 • [Зач. 204.] Не от­мета́ю благода́ти Бо́жiя. А́ще бо зако́номъ пра́вда, у́бо Христо́съ ту́не у́мре.
 • [Зач. 198.] Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,
 • и все находящиеся со мною братия – церквам Галатийским:
 • [Зач. 199.] благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
 • Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
 • Ему слава во веки веков. Аминь.
 • Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
 • которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.
 • Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что́ мы благовествовали вам, да будет анафема.
 • Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что́ вы приняли, да будет анафема.
 • У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
 • [Зач. 200.] Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
 • ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
 • Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,
 • и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
 • Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
 • открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
 • и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
 • Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
 • Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
 • А в том, что́ пишу вам, пред Богом, не лгу.
 • После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.
 • Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,
 • а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, –
 • и прославляли за меня Бога.
 • Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
 • Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
 • Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
 • а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
 • мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
 • [Зач. 201.] И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
 • Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных
 • (ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников),
 • и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,
 • только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
 • [Зач. 202.] Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
 • Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.
 • Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.
 • Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
 • Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
 • [Зач. 203.] однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
 • Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
 • Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
 • Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
 • и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
 • [Зач. 204.] Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
 • Адамдар тарабынан да эмес, адам аркылуу да эмес, Ыйса Машайак аркылуу жана Аны љлгљндљрдєн арасынан тирилткен Кудай Ата аркылуу элчи болуп дайындалган мен – Пабылдан,
 • ошондой эле менин жанымдагы бардык бир туугандардан Галатиядагы Жыйындарга салам!
 • Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!
 • Машайак бизди бул жаман дєйнљдљн куткарыш єчєн, Кудайыбыздын жана Атабыздын каалоосу боюнча биздин кєнљљлљрєбєз єчєн Љзєн курмандык кылган.
 • Ал тєбљлєктљн тєбљлєккљ дањктала берсин! Оомийин.
 • Силерди Машайактын ырайымы менен чакырып алган Кудайдан жєз буруп, тез эле башка «Жакшы Кабарга» љтєп кетип жатканыњарга тањ калып жатам.
 • Чындыгында, башка Жакшы Кабар жок, бирок силердин тынчыњарды алган жана Машайактын Жакшы Кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар.
 • Бирок бизби же асмандан келген периштеби, башында силерге љзєбєз тараткан Жакшы Кабарга каршы келген «Жакшы Кабарды» таратса, ага анафема.
 • Мурун айтканыбызды мен азыр да кайталаймын: эгерде кимдир бирљљ силерге љзєњљр мурун кабыл алгандан башка «Жакшы Кабар» таратса, ага анафема.
 • Азыр мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы же Кудайга жагууну ойлоп жатамбы? Же силер мени адамдарга жагууга аракеттенип жатат деп ойлоп жатасыњарбы? Эгерде мен дагы эле адамдарга жагынып жєрсљм, анда Машайактын кулу болмок эмесмин.
 • Бир туугандар, муну билишињерди каалайм: мен таратып жаткан Жакшы Кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес.
 • Анткени мен аны адамдан кабыл алган эмесмин, адамдан єйрљнгљн эмесмин. Аны мен Ыйса Машайактын аяны аркылуу кабыл алгам.
 • Силер менин жєйєт динин туткан кезимдеги мурунку жашоом жљнєндљ: Кудайдын Жыйынын ырайымсыздык менен куугунтуктап, аны жок кылууга аракеттенгенимди,
 • ата-бабаларымдын салттарын љзгљчљ кызганчаактык менен сактаганымдан улам, жєйєт динин тутууда љзєм менен тењ чамалаш болгон уруулаштарымдын бир тобуна караганда кљбєрљљк ийгиликке жетишкенимди уккансыњар.
 • Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, Љзєнєн ырайымы менен чакырып алган Кудай
 • бутпарастарга Уулу жљнєндљ жар салышым єчєн, мага Љзєнєн Уулун ачып берєєнє ылайык тапты, ошондо мен эч кимден кењеш сураган жокмун.
 • Иерусалимге, менден мурун чакырылган элчилерге барбастан, Аравияга кеттим, андан кийин кайра Дамаскка кайтып келдим.
 • Єч жылдан кийин Петир менен таанышуу єчєн Иерусалимге барып, аныкында он беш кєн болдум.
 • Тењир Ыйсанын бир тууганы Жакыптан башка элчилерди кљргљн жокмун.
 • Силерге жазып жаткандарым – чындык, буга Кудай кєбљ.
 • Андан кийин Сирия, Киликия љлкљлљрєнљ бардым.
 • Машайактын Жєйєт аймагындагы Жыйындары мени таанышчу эмес.
 • Бирок алар «Бир учурда бизди куугунтуктаган адам мурун љзє жок кылууга аракеттенген ишеним жљнєндљ азыр жар салып жєрљт» деген сљздє гана угушуп,
 • мен єчєн Кудайды дањкташты.
 • Он тљрт жылдан кийин Титти жаныма алып, Барнаба менен чогуу кайрадан Иерусалимге бардым.
 • Мен ал жакка Кудай ачып бергендиктен бардым. Бекер эле эмгектенбегенимди жана бекер эле эмгектенип жатпаганымды билиш єчєн, бутпарастардын арасында таратып жаткан Жакшы Кабар жљнєндљ љзгљчљ кадырлуу адамдарга айтып бердим.
 • Бирок алар мени менен жєргљн Титти да, эллин болгонуна карабастан, сєннљткљ отурууга мажбурлашкан жок,
 • ал эми биздин Машайак Ыйса аркылуу ээ болгон эркиндигибиз жљнєндљ астыртан билип алып, бизди кулга айландырыш єчєн,
 • Жыйынга жашыруун тєрдљ кирген жалган «бир туугандарга» бир азга да макул болгон жокпуз, кљнгљн жокпуз. Жакшы Кабардагы чындык силерде сакталыш єчєн ошенттик.
 • Кээ бирљљлљр тарабынан кадырлуу деп эсептелгендер (алардын качан, кантип кадырлуу болушкандыгы мен єчєн мааниге ээ эмес, анткени Кудайда бет карамалык жок) мага эч кандай кошумча нерсе жєктљшкљн жок.
 • Бирок Петирге сєннљткљ отургузулгандарга Жакшы Кабар таратуу иши тапшырылгандай эле, мага сєннљткљ отургузулбагандарга Жакшы Кабар таратуу иши тапшырылганын билишти.
 • Анткени Петирдин сєннљткљ отургузулгандардын арасындагы элчилик кызматын колдоп жаткан Кудай менин да бутпарастардын арасындагы элчилик кызматымды колдоп жатат.
 • Жыйындын кадыр-барктуу тиректери деп эсептелген Жакып, Кейфа жана Жакан Кудайдын мага кљрсљткљн ырайымы жљнєндљ билишип, мага жана Барнабага биргелешип иштљљ єчєн кол сунушту. Ошентип, биз бутпарастарга бара турган болдук, алар болсо сєннљткљ отургузулгандарга бара турган болушту.
 • Бирок алар бизден жакырларды эстен чыгарбообузду љтєнєштє, мен бул ишти бєт кєчєм менен аткарууга аракеттендим.
 • Петир Антийохеяга келгенде, мен ага ачык эле каршы чыктым, анткени анын кылганы туура эмес эле.
 • Жакып жиберген кишилер келгенге чейин, Петир бутпарастар менен чогуу тамактанып жєргљн. Бирок ошол сєннљткљ отургузулгандар келгенде, Петир коркуп, сєннљткљ отургузулбагандардан четтеп, алыстай баштаган.
 • Кээ бир жєйєттљр да ага окшоп эки жєздєєлєк кылышкан, атєгєл, Барнаба да аларга азгырылып, эки жєздєєлєк кылган.
 • Бирок мен алардын Жакшы Кабардагы чындыкка ылайык жашашпагандыгын кљргљнємдљ, бардыгынын кљзєнчљ Петирге: «Эгерде сен жєйєт болуп туруп, жєйєттљрдљй эмес, бутпарастардай жашап жатсањ, анда эмнеге бутпарастарды жєйєттљрдљй жашоого мажбурлап жатасыњ?» – деп айттым.
 • Биз жєйєт болуп тљрљлгљнбєз, кєнљљкљр бутпарастар эмеспиз.
 • Бирок адам мыйзамды аткаруу менен эмес, Ыйса Машайакка болгон ишеними аркылуу гана акталарын билебиз. Ошондуктан биз да мыйзамды аткаруу менен эмес, Машайакка ишенєє аркылуу акталыш єчєн, Машайак Ыйсага ишенип калдык. Анткени мыйзамды аткаруу менен эч бир адам акталбайт.
 • Эгерде Машайак аркылуу акталууга умтулуп жєргљн биз љзєбєз да кєнљљкљр болуп чыксак, анда Машайак кєнљљнєн кызматчысы болуп калабы? Албетте, жок!
 • Эгерде мен љзєм талкалаганды кайра куруп жатсам, анда љзємдє љзєм кылмышкер кылып жатам.
 • Себеби мен Кудай єчєн жашайын деп, мыйзам аркылуу мыйзам єчєн љлгљм. Мен Машайак менен кошо айкаш жыгачка кадалгам.
 • Азыр мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машайак жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сєйгљн жана менин ордума Љзєн курмандык кылган Кудай Уулуна болгон ишеним менен жашап жатам.
 • Мен Кудайдын ырайымын четке какпайм. Эгерде мыйзам аркылуу акталсак, анда Машайак бекер эле љлдє.