Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к галатам

 
 • Пото́мъ же по четыре­на́­де­ся­ти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во Иерусали́мъ съ Варна́вою, по­е́мъ съ собо́ю и ти́та.
 • Взыдо́хъ же по от­крове́нiю, и предложи́хъ и́мъ благовѣ­ст­вова́нiе, е́же проповѣ́дую во язы́цѣхъ, на еди́нѣ же мни́мымъ, да не ка́ко вотще́ теку́, или́ теко́хъ.
 • Но ни ти́тъ, и́же со мно́ю, е́ллинъ сы́й, ну́жденъ бы́сть обрѣ́затися.
 • И за при­­ше́дшую лжебра́тiю, и́же при­­внидо́ша согля́дати свобо́ды на́­шея, ю́же и́мамы о Христѣ́ Иису́сѣ, да на́съ порабо́тятъ:
 • и́мже ни къ часу́ повину́хомся въ покоре́нiе, да и́стина благовѣ́стiя пребу́детъ въ ва́съ.
 • [Зач. 201.] От мня́щихся же бы́ти что́, я́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же ми́ ра́зн­ствуетъ: лица́ Бо́гъ человѣ́ча не прiе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мiи ничто́же при­­воз­ложи́ша:
 • но сопроти́вное, уразумѣ́в­ше, я́ко увѣ́рено ми́ бы́сть благовѣ́стiе необрѣ́занiя, я́коже Петру́ обрѣ́занiя:
 • и́бо споспѣ́ше­с­т­вовавый Петру́ въ посла́нiе обрѣ́занiя, споспѣ́ше­с­т­вова и мнѣ́ во язы́ки:
 • и позна́в­ше благода́ть да́н­ную ми́, Иа́ковъ и ки́фа и Иоа́н­нъ, мни́мiи столпи́ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ́ и Варна́вѣ обще́нiя, да мы́ во язы́ки, они́ же во обрѣ́занiе,
 • то́чiю ни́щихъ да по́мнима: е́же и потща́хся сiе́ и́стое сотвори́ти.
 • [Зач. 202.] Егда́ же прiи́де пе́тръ во Антiохі́ю, въ лице́ ему́ противуста́хъ, я́ко зазо́ренъ бѣ́.
 • Пре́жде бо да́же не прiити́ нѣ́кимъ от­ Иа́кова, съ язы́ки ядя́ше: егда́ же прiидо́ша, опря́ташеся и от­луча́­шеся, боя́ся су́щихъ от­ обрѣ́занiя.
 • И лицемѣ́ришася съ ни́мъ и про́чiи иуде́и, я́ко и Варна́вѣ при­­ста́ти лицемѣ́р­ст­ву и́хъ.
 • Но егда́ ви́дѣхъ, я́ко не пра́во хо́дятъ ко и́стинѣ благовѣ­ст­вова́нiя, реко́хъ Петру́ предъ всѣ́ми: а́ще ты́, Иуде́й сы́й, язы́чески, а не Иуде́йски живе́ши, почто́ язы́ки ну́диши Иуде́йски жи́тел­ст­вовати?
 • Мы́ есте­с­т­во́мъ Иуде́е, а не от­ язы́къ грѣ́шницы:
 • [Зач. 203.] увѣ́дѣв­ше же, я́ко не оправди́т­ся человѣ́къ от­ дѣ́лъ зако́на, но то́кмо вѣ́рою Иису́съ Христо́вою, и мы́ во Христа́ Иису́са вѣ́ровахомъ, да оправди́мся от­ вѣ́ры Христо́вы, а не от­ дѣ́лъ зако́на: зане́ не оправди́т­ся от­ дѣ́лъ зако́на вся́ка пло́ть.
 • А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христѣ́, обрѣто́хомся и са́ми грѣ́шницы, Христо́съ у́бо грѣху́ ли служи́тель? Да не бу́детъ.
 • А́ще бо, я́же разори́хъ, сiя́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю.
 • А́зъ бо зако́номъ зако́ну умро́хъ, да богови жи́въ бу́ду. Христо́ви сраспя́хся:
 • живу́ же не ктому́ а́зъ, но живе́тъ во мнѣ́ Христо́съ. А е́же ны́нѣ живу́ во пло́ти, вѣ́рою живу́ Сы́на Бо́жiя, воз­люби́в­шаго мене́ и преда́в­шаго себе́ по мнѣ́.
 • [Зач. 204.] Не от­мета́ю благода́ти Бо́жiя. А́ще бо зако́номъ пра́вда, у́бо Христо́съ ту́не у́мре.
 • О, несмы́слен­нiи Гала́те, кто́ вы́ прельсти́лъ е́сть не покори́тися и́стинѣ, и́мже предъ очи́ма Иису́съ Христо́съ преднапи́санъ бы́сть, въ ва́съ распя́тъ?
 • Сiе́ еди́но хощу́ увѣ́дѣти от­ ва́съ: от­ дѣ́лъ ли зако́на Ду́ха прiя́сте, или́ от­ слу́ха вѣ́ры?
 • Та́ко ли несмы́слен­ни есте́? наче́нше ду́хомъ, ны́нѣ пло́тiю скончава́ете?
 • Толи́ка пострада́сте ту́не? А́ще то́чiю и ту́не.
 • Подая́й у́бо ва́мъ Ду́ха и дѣ́й­ст­вуяй си́лы въ ва́съ, от­ дѣ́лъ ли зако́на, или́ от­ слу́ха вѣ́ры?
 • Я́коже Авраа́мъ вѣ́рова Бо́гу, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.
 • Разумѣ́йте у́бо, я́ко су́щiи от­ вѣ́ры, сі́и су́ть сы́нове Авраа́мли.
 • [Зач. 205.] Предуви́дѣв­шее же писа́нiе, я́ко от­ вѣ́ры оправда́етъ язы́ки Бо́гъ, пре́жде благовѣ­ст­вова́ Авраа́му, я́ко благословя́т­ся о тебѣ́ вси́ язы́цы.
 • Тѣ́мже су́щiи от­ вѣ́ры, благословя́т­ся съ вѣ́рнымъ Авраа́момъ:
 • ели́цы бо от­ дѣ́лъ зако́на су́ть, подъ кля́твою су́ть. Пи́сано бо е́сть: про́клятъ вся́къ, и́же не пребу́детъ во всѣ́хъ пи́сан­ныхъ въ кни́зѣ зако́н­нѣй, я́ко твори́ти я́.
 • А я́ко въ зако́нѣ никто́же оправда́ет­ся от­ Бо́га, я́вѣ, я́ко пра́ведный от­ вѣ́ры жи́въ бу́детъ.
 • Зако́нъ же нѣ́сть от­ вѣ́ры: но сотвори́вый та́ человѣ́къ жи́въ бу́детъ въ ни́хъ.
 • [Зач. 206.] Христо́съ ны́ искупи́лъ е́сть от­ кля́твы зако́н­ныя, бы́въ по на́съ кля́тва: пи́сано бо е́сть: про́клятъ вся́къ вися́й на дре́вѣ:
 • да въ язы́цѣхъ благослове́нiе Авраа́мле бу́детъ о Христѣ́ Иису́сѣ, да обѣтова́нiе Ду́ха прiи́мемъ вѣ́рою.
 • [Зач. 207.] Бра́тiе, по человѣ́ку глаго́лю: оба́че человѣ́ческаго предутвержде́н­на завѣ́та никто́же от­мета́етъ или́ при­­повелѣва́етъ.
 • Авраа́му же рече́ни бы́ша обѣ́ты, и сѣ́мени его́. Не глаго́летъ [же]: и сѣ́менемъ, я́ко о мно́зѣхъ, но я́ко о еди́номъ: и сѣ́мени тво­ему́, и́же е́сть Христо́съ.
 • Сiе́ же глаго́лю, завѣ́та предутвержде́н­наго от­ Бо́га во Христа́, бы́вый по лѣ́тѣхъ четы́риста и три́десятихъ зако́нъ не от­мета́етъ, во е́же разори́ти обѣтова́нiе.
 • А́ще бо от­ зако́на наслѣ́дiе, не ктому́ [уже́] от­ обѣтова́нiя: Авраа́му же обѣтова́нiемъ дарова́ Бо́гъ.
 • Что́ у́бо зако́нъ? Преступле́нiй ра́ди при­­ложи́ся, до́ндеже прiи́детъ сѣ́мя, ему́же обѣтова́ся, вчине́нъ а́нгелы, руко́ю хода́тая.
 • Хода́тай же еди́наго нѣ́сть, Бо́гъ же еди́нъ е́сть.
 • Зако́нъ ли у́бо проти́ву обѣтова́ниемъ Бо́жiимъ? Да не бу́детъ. А́ще бо да́нъ бы́сть зако́нъ могі́й оживи́ти, во­и́стин­ну от­ зако́на бы была́ пра́вда:
 • но затвори́ писа́нiе всѣ́хъ подъ грѣхо́мъ, да обѣтова́нiе от­ вѣ́ры Иису́съ Христо́вы да́ст­ся вѣ́ру­ю­щымъ.
 • [Зач. 208.] Пре́жде же при­­ше́­ст­вiя вѣ́ры, подъ зако́номъ стрего́ми бѣ́хомъ, затворе́ни въ хотя́щую вѣ́ру от­кры́тися.
 • Тѣ́мже зако́нъ пѣ́стунъ на́мъ бы́сть во Христа́, да от­ вѣ́ры оправди́мся:
 • при­­ше́дшей же вѣ́рѣ, уже́ не подъ пѣ́стуномъ есмы́.
 • Вси́ бо вы́ сы́нове Бо́жiи есте́ вѣ́рою о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • ели́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся.
 • Нѣ́сть Иуде́й, ни е́ллинъ: нѣ́сть ра́бъ, ни свобо́дь: нѣ́сть му́жескiй по́лъ, ни же́нскiй: вси́ бо вы́ еди́но есте́ о Христѣ́ Иису́сѣ.
 • А́ще ли вы́ Христо́вы, у́бо Авраа́мле сѣ́мя есте́, и по обѣтова́нiю наслѣ́дницы.
 • Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
 • Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
 • Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
 • а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
 • мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
 • [Зач. 201.] И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
 • Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных
 • (ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников),
 • и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,
 • только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
 • [Зач. 202.] Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
 • Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.
 • Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.
 • Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
 • Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
 • [Зач. 203.] однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
 • Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
 • Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
 • Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
 • и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
 • [Зач. 204.] Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
 • О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?
 • Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?
 • Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?
 • Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!
 • Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?
 • Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
 • Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
 • [Зач. 205.] И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы.
 • Итак верующие благословляются с верным Авраамом,
 • а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
 • А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет.
 • А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.
 • [Зач. 206.] Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе),
 • дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.
 • [Зач. 207.] Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему.
 • Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос.
 • Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет та́к, чтобы обетование потеряло силу.
 • Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал оное по обетованию.
 • Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника.
 • Но посредник при одном не бывает, а Бог один.
 • Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона;
 • но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
 • [Зач. 208.] А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере.
 • Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою;
 • по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя.
 • Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
 • все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
 • Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.
 • Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.