Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к галатам

 
 • Пото́мъ же по четыре­на́­де­ся­ти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во Иерусали́мъ съ Варна́вою, по­е́мъ съ собо́ю и ти́та.
 • Взыдо́хъ же по от­крове́нiю, и предложи́хъ и́мъ благовѣ­ст­вова́нiе, е́же проповѣ́дую во язы́цѣхъ, на еди́нѣ же мни́мымъ, да не ка́ко вотще́ теку́, или́ теко́хъ.
 • Но ни ти́тъ, и́же со мно́ю, е́ллинъ сы́й, ну́жденъ бы́сть обрѣ́затися.
 • И за при­­ше́дшую лжебра́тiю, и́же при­­внидо́ша согля́дати свобо́ды на́­шея, ю́же и́мамы о Христѣ́ Иису́сѣ, да на́съ порабо́тятъ:
 • и́мже ни къ часу́ повину́хомся въ покоре́нiе, да и́стина благовѣ́стiя пребу́детъ въ ва́съ.
 • [Зач. 201.] От мня́щихся же бы́ти что́, я́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же ми́ ра́зн­ствуетъ: лица́ Бо́гъ человѣ́ча не прiе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мiи ничто́же при­­воз­ложи́ша:
 • но сопроти́вное, уразумѣ́в­ше, я́ко увѣ́рено ми́ бы́сть благовѣ́стiе необрѣ́занiя, я́коже Петру́ обрѣ́занiя:
 • и́бо споспѣ́ше­с­т­вовавый Петру́ въ посла́нiе обрѣ́занiя, споспѣ́ше­с­т­вова и мнѣ́ во язы́ки:
 • и позна́в­ше благода́ть да́н­ную ми́, Иа́ковъ и ки́фа и Иоа́н­нъ, мни́мiи столпи́ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ́ и Варна́вѣ обще́нiя, да мы́ во язы́ки, они́ же во обрѣ́занiе,
 • то́чiю ни́щихъ да по́мнима: е́же и потща́хся сiе́ и́стое сотвори́ти.
 • [Зач. 202.] Егда́ же прiи́де пе́тръ во Антiохі́ю, въ лице́ ему́ противуста́хъ, я́ко зазо́ренъ бѣ́.
 • Пре́жде бо да́же не прiити́ нѣ́кимъ от­ Иа́кова, съ язы́ки ядя́ше: егда́ же прiидо́ша, опря́ташеся и от­луча́­шеся, боя́ся су́щихъ от­ обрѣ́занiя.
 • И лицемѣ́ришася съ ни́мъ и про́чiи иуде́и, я́ко и Варна́вѣ при­­ста́ти лицемѣ́р­ст­ву и́хъ.
 • Но егда́ ви́дѣхъ, я́ко не пра́во хо́дятъ ко и́стинѣ благовѣ­ст­вова́нiя, реко́хъ Петру́ предъ всѣ́ми: а́ще ты́, Иуде́й сы́й, язы́чески, а не Иуде́йски живе́ши, почто́ язы́ки ну́диши Иуде́йски жи́тел­ст­вовати?
 • Мы́ есте­с­т­во́мъ Иуде́е, а не от­ язы́къ грѣ́шницы:
 • [Зач. 203.] увѣ́дѣв­ше же, я́ко не оправди́т­ся человѣ́къ от­ дѣ́лъ зако́на, но то́кмо вѣ́рою Иису́съ Христо́вою, и мы́ во Христа́ Иису́са вѣ́ровахомъ, да оправди́мся от­ вѣ́ры Христо́вы, а не от­ дѣ́лъ зако́на: зане́ не оправди́т­ся от­ дѣ́лъ зако́на вся́ка пло́ть.
 • А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христѣ́, обрѣто́хомся и са́ми грѣ́шницы, Христо́съ у́бо грѣху́ ли служи́тель? Да не бу́детъ.
 • А́ще бо, я́же разори́хъ, сiя́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю.
 • А́зъ бо зако́номъ зако́ну умро́хъ, да богови жи́въ бу́ду. Христо́ви сраспя́хся:
 • живу́ же не ктому́ а́зъ, но живе́тъ во мнѣ́ Христо́съ. А е́же ны́нѣ живу́ во пло́ти, вѣ́рою живу́ Сы́на Бо́жiя, воз­люби́в­шаго мене́ и преда́в­шаго себе́ по мнѣ́.
 • [Зач. 204.] Не от­мета́ю благода́ти Бо́жiя. А́ще бо зако́номъ пра́вда, у́бо Христо́съ ту́не у́мре.
 • ἔπειτα δια­̀ δεκατεσ­σάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρναβᾶ συμπαρα­λαβὼν καὶ Τίτον
 • ἀνέβην δὲ κατα­̀ ἀπο­κάλυψιν καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσ­σω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ᾿ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον
 • ἀλλ᾿ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί Ἕλλην ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι
 • δια­̀ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες παρεισῆλθον κατα­σκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα ἡμᾶς κατα­δουλώσουσιν
 • οἷς οὐδὲ προ­̀ς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου δια­μείνῃ προ­̀ς ὑμᾶς
 • ἀπο­̀ δὲ τῶν δοκούν­των εἶναί τι ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι δια­φέρει προ­́σωπον ὁ θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦν­τες οὐδὲν προ­σανέθεν­το
 • ἀλλὰ τοὐναν­τίον ἰδόν­τες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Пέτρος τῆς περιτομῆς
 • ὁ γὰρ ἐνεργήσας Пέτρῳ εἰς ἀπο­στολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
 • καὶ γνόν­τες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης οἱ δοκοῦν­τες στῦλοι εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν
 • μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύ­ωμεν ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι
 • ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀν­τιόχειαν κατα­̀ προ­́σωπον αὐτῷ ἀν­τέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἦν
 • προ­̀ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπο­̀ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συν­ήσθιεν ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβού­με­νος τοὺς ἐκ περιτομῆς
 • καὶ συν­υπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συν­απήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει
 • ἀλλ᾿ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν προ­̀ς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπρο­σθεν πάν­των εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν
 • ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
 • εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ δια­̀ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπι­στεύ­σαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθή­σε­ται πᾶσα σάρξ
 • εἰ δὲ ζητοῦν­τες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας δια­́κονος μὴ γένοιτο
 • εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ παρα­βάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
 • ἐγὼ γὰρ δια­̀ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω Χριστῷ συν­εσταύρωμαι
 • ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαν­τός με καὶ παρα­δόν­τος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
 • οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ εἰ γὰρ δια­̀ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
 • Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
 • Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
 • Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
 • а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
 • мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
 • [Зач. 201.] И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
 • Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных
 • (ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников),
 • и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,
 • только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
 • [Зач. 202.] Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
 • Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.
 • Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.
 • Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
 • Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
 • [Зач. 203.] однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
 • Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
 • Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
 • Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
 • и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
 • [Зач. 204.] Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.