Скрыть
2:1
2:5
2:8
2:9
2:11
2:13
2:15
2:18
Глава 6 
6:4
6:8
6:10
6:11
6:12
6:13
6:18
Церковнославянский (рус)
Пото́мъ же по четыре­на́­де­ся­ти лѣ́тѣхъ па́ки взыдо́хъ во Иерусали́мъ съ Варна́вою, по­е́мъ съ собо́ю и Ти́та.
Взыдо́хъ же по от­крове́нiю, и предложи́хъ и́мъ благовѣ­ст­вова́нiе, е́же проповѣ́дую во язы́цѣхъ, на еди́нѣ же мни́мымъ, да не ка́ко вотще́ теку́, или́ теко́хъ.
Но ни Ти́тъ, и́же со мно́ю, Е́ллинъ сы́й, ну́жденъ бы́сть обрѣ́затися.
И за при­­ше́дшую лжебра́тiю, и́же при­­внидо́ша согля́дати свобо́ды на́­шея, ю́же и́мамы о Христѣ́ Иису́сѣ, да на́съ порабо́тятъ:
и́мже ни къ часу́ повину́хомся въ покоре́нiе, да и́стина благовѣ́стiя пребу́детъ въ ва́съ.
[Зач. 201.] От мня́щихся же бы́ти что́, я́кови нѣ́когда бѣ́ша, ничто́же ми́ ра́зн­ствуетъ: лица́ Бо́гъ человѣ́ча не прiе́млетъ. Мнѣ́ бо мни́мiи ничто́же при­­воз­ложи́ша:
но сопроти́вное, уразумѣ́в­ше, я́ко увѣ́рено ми́ бы́сть благовѣ́стiе необрѣ́занiя, я́коже Петру́ обрѣ́занiя:
и́бо Споспѣ́ше­с­т­вовавый Петру́ въ посла́нiе обрѣ́занiя, споспѣ́ше­с­т­вова и мнѣ́ во язы́ки:
и позна́в­ше благода́ть да́н­ную ми́, Иа́ковъ и Ки́фа и Иоа́н­нъ, мни́мiи столпи́ бы́ти, десни́цы да́ша мнѣ́ и Варна́вѣ обще́нiя, да мы́ во язы́ки, они́ же во обрѣ́занiе,
то́чiю ни́щихъ да по́мнима: е́же и потща́хся сiе́ и́стое сотвори́ти.
[Зач. 202.] Егда́ же прiи́де Пе́тръ во Антiохі́ю, въ лице́ ему́ противуста́хъ, я́ко зазо́ренъ бѣ́.
Пре́жде бо да́же не прiити́ нѣ́кимъ от­ Иа́кова, съ язы́ки ядя́ше: егда́ же прiидо́ша, опря́ташеся и от­луча́­шеся, боя́ся су́щихъ от­ обрѣ́занiя.
И лицемѣ́ришася съ ни́мъ и про́чiи Иуде́и, я́ко и Варна́вѣ при­­ста́ти лицемѣ́р­ст­ву и́хъ.
Но егда́ ви́дѣхъ, я́ко не пра́во хо́дятъ ко и́стинѣ Благовѣ­ст­вова́нiя, реко́хъ Петру́ предъ всѣ́ми: а́ще ты́, Иуде́й сы́й, язы́чески, а не иуде́йски живе́ши, почто́ язы́ки ну́диши иуде́йски жи́тел­ст­вовати?
Мы́ есте­с­т­во́мъ Иуде́е, а не от­ язы́къ грѣ́шницы:
[Зач. 203.] увѣ́дѣв­ше же, я́ко не оправди́т­ся человѣ́къ от­ дѣ́лъ зако́на, но то́кмо вѣ́рою Иису́съ Христо́вою, и мы́ во Христа́ Иису́са вѣ́ровахомъ, да оправди́мся от­ вѣ́ры Христо́вы, а не от­ дѣ́лъ зако́на: зане́ не оправди́т­ся от­ дѣ́лъ зако́на вся́ка пло́ть.
А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христѣ́, обрѣто́хомся и са́ми грѣ́шницы, Христо́съ у́бо грѣху́ ли служи́тель? Да не бу́детъ.
А́ще бо, я́же разори́хъ, сiя́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю.
А́зъ бо зако́номъ зако́ну умро́хъ, да Богови жи́въ бу́ду. Христо́ви сраспя́хся:
живу́ же не ктому́ а́зъ, но живе́тъ во мнѣ́ Христо́съ. А е́же ны́нѣ живу́ во пло́ти, вѣ́рою живу́ Сы́на Бо́жiя, воз­люби́в­шаго мене́ и преда́в­шаго Себе́ по мнѣ́.
[Зач. 204.] Не от­мета́ю благода́ти Бо́жiя. А́ще бо зако́номъ пра́вда, у́бо Христо́съ ту́не у́мре.
Бра́тiе, а́ще и впаде́тъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣше́нiе, вы́ духо́внiи исправля́йте такова́го ду́хомъ кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты́ искуше́нъ бу́деши.
[Зач. 214.] Дру́гъ дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́нъ Христо́въ.
А́ще бо кто́ мни́тъ себе́ бы́ти что́, ничто́же сы́й, умо́мъ льсти́тъ себе́.
Дѣ́ло же свое́ да искуша́етъ кі́йждо, и тогда́ въ себѣ́ то́чiю хвале́нiе да и́мать, а не во инѣ́мъ:
кі́йждо бо свое́ бре́мя понесе́тъ.
Да обща́ет­ся же учя́йся словеси́ уча́щему во всѣ́хъ благи́хъ.
Не льсти́теся: Бо́гъ поруга́емь не быва́етъ. Е́же бо а́ще сѣ́етъ человѣ́къ, то́жде и по́жнетъ:
я́ко сѣ́яй въ пло́ть свою́, от­ пло́ти по́жнетъ истлѣ́нiе: а сѣ́яй въ ду́хъ, от­ ду́ха по́жнетъ живо́тъ вѣ́чный.
До́брое же творя́ще, да не стужа́емъ си́: во вре́мя бо свое́ по́жнемъ, не ослабѣ́юще.
Тѣ́мже у́бо, до́ндеже вре́мя и́мамы, да дѣ́лаимъ благо́е ко всѣ́мъ, па́че же къ при́снымъ въ вѣ́рѣ.
[Зач. 215А.] Ви́дите, коли́цѣми кни́гами писа́хъ ва́мъ мо­е́ю руко́ю.
Ели́цы хотя́тъ хвали́тися по пло́ти, сі́и ну́дятъ вы́ обрѣ́затися, то́чiю да не кре́ста́ ра́ди Христо́ва гони́ми бу́дутъ:
ни бо́ обрѣ́за­ю­щiися са́ми зако́нъ храня́тъ, но хотя́тъ ва́мъ обрѣ́зоватися, да въ ва́­шей пло́ти похва́лят­ся:
[Зач. 215Б.] мнѣ́ же да не бу́детъ хвали́тися, то́кмо о кре́стѣ́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, и́мже мнѣ́ мíръ распя́т­ся, и а́зъ мíру.
О Христѣ́ бо Иису́сѣ ни обрѣ́занiе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́занiе, но но́ва тва́рь.
И ели́цы пра́виломъ си́мъ жи́тел­ст­вуютъ, ми́ръ на ни́хъ и ми́лость, и на Изра́или Бо́жiи.
Про́чее, труды́ да никто́же ми́ дае́тъ: а́зъ бо я́звы Го́спода Иису́са на тѣ́лѣ мо­е́мъ ношу́.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ, бра́тiе. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нiю къ Гала́томъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 18.
1 Иаков, Кифа и Иоанн признали в Иерусалиме апостольство Павла для язычников. 11 Павел противостал Петру в Антиохии.
Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
[Зач. 201.] И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных
(ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников),
и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,
только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
[Зач. 202.] Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.
Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.
Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
[Зач. 203.] однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
[Зач. 204.] Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
1 «Носите бремена друг друга»; «будем делать добро всем». 11 Последние предостережения и благословение.
Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
[Зач. 214.] Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,
ибо каждый понесет свое бремя.
Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
[Зач. 215А.] Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,
ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
[Зач. 215Б.] А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible